USA = What can you do ???

USA = What can you do ??? www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  14. Juli  2012   www.PrisonPlanet.dk    www.PrisonPlanet.com

JESSE VENTURA SIGER   =   THINK  AGAIN   =   TÆNK IGEN   

What can you do  =  Think again  =  Hvad kan du gøre  =  Tænk igen

Hvor skal jeg begynde  ???  USA = Where to begin ???  Begin here = on links

Antal besøg =  7. juli 2012  = hvis sammentællingen er korrekt  ???

www.kulturpartiet.dk            206.759
www.Forsvarspartiet.dk        165.019
www.sagenskerne.dk              289.345
www.fornyelsespartiet.dk       149.703
www.oplysningspartiet.dk       146.483
www.advarselspartiet.dk         117.828
www.feriepartiet.dk                156.835

www.pokerpartiet.dk              90.541
www.Tavshedens-Tyranni.dk  122.056

ANTAL BESØG PÅ DISSE SIDER = IALT  =  1. 444.569

JESSE VENTURA SIGER   =   THINK  AGAIN  =  HOW ???

Begin =  3. Peaple in front of the Computer  =  and  =  Think Again  


 www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  www.Medie1.dk

www.infowars.dk   www.RadioHolger.dk   www.infowars.com  www.RadioDua.dk 

 www.Danskkulturdebat.dk   Læs = Danmarks Grundlov = her = og Paragraf 4.


 

http://www.healthfreedomusa.org/  

 Scary New Message from Anonymous! - YouTube       www.infowars.com 


 JESSE VENTURA SIGER = THINK  AGAIN  = are you 3. together = think again

 THE TRUE FACTS ABOUT FEMA CAMPS - YouTube

 Billeder af fema camps   - Rapporter billeder  

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN  =  What can you do  ???

 Er det CIA der ejer = Facebook  ???  Betyder det global overvågning  ???

Anonymous 'threatens' to take down Facebook in Operation Global ...

rt.com/usa/news/anonymous-facebook-cbs-loic-493/23. jan 2012 - 4 min.
Following a massive attack waged Thursday on several government and entertainment industry websites ...

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN  =  What can you do  ???

Er denne overlevelses-kamp = som amerikas befolkning nødvendigvis må kæmpe desperart for i = USA = samt for de kommende generationers overlevelse = kun en National frihedskamp = der kun gælder for  USAs befolkning = eller er det også en global kamp = der gælder for alle mennesker = der lever på denne Planet  ??? Hvad er dit svar på dette spørgsmål ???

Er = (  AGENDA 21 )  = en Global Plan ???

Besøg  =  http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

Besøg også = www.Medie1.dk  og hør = Anders Bruun Laursen  tale om = Agenda21

 

NEW WORLD ORDER FEMA COFFINS? - YouTube

 Er = (  AGENDA 21 )  = en Global Plan ???  Hvad betyder det for dig  ???

Hvad betyder det din families og kommende generationers fremtid  ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


 Er det en region i = DET FJERDE RIGE = vi ser her  =

www.Euro-med.dk     Hvad er din vurdering ???
Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen


Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com     www.infowars.com 

Hvem kæmper soldater for ???    Fædrelandet  eller  Banker ???


Andre kæmper for at overleve = uden mulighed for at få et arbejde  ???

Hvem kæmper = USAs soldater = for ???  Fædrelandet  eller  Banker   ???

Hvornår er = USAs soldater = udskiftet med udenlandske = FEMA-TROPPER ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 


Secret Societies 1 of 7 Conspiracy Theory Jesse Ventura - YouTube

 

Anonymous Message to the Unemployed Americans - YouTube

Hvad kan arbejdsløse amerikanere gøre ???  WHAT CAN THEY DO ???

De kan samle sig i lejre uden for disse = Fema Camps = og Overvåge hvem der arbejder i disse = Fema Camps = og samtidig begynde at dyrke deres egne fødevarer. Få lavet et kort over = hvor = og ( hvor mange ) Fema Camps = der er beliggende i USA =  således at arbejdsløse amerikanere = kan finde frem til disse overvågningslejre = og tælle hvilken trafik = der er ud og ind af disse = overvågningslejre. Ingen amerikaner skal anbringes i en af disse = Fema Camps = uden resten af USAs og amerikas befolkning = får det at vide. Vi kender nu navnene på de ansvarlige = hvis der anbringes amerikanere og andre mennesker i disse Fema Camps.  Derfor skal disse = Firma Camps overvåges.

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


Conspiracy Theory Bilderberg 5/5 Jesse Ventura - YouTube

JESSE VENTURA SAY =  disse  =  fema camps  = skal overvåges

Billeder af fema camps   - Rapporter billeder   

FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) - YouTube

http://www.healthfreedomusa.org/ 

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


 

Camp FEMA: American Lockdown - FULL MOVIE - 86 min - YouTube

www.youtube.com/watch?v=WxOAK7iOlVk17. jan 2011 - 87 min. - Uploadet af lonelantern
http://CampFEMA.com | Support the filmmakers purchase your DVD today - Recent legislation attempting to ...
 
 

The Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy ...

www.youtube.com/watch?v=zxSTT5ipcAQ7. apr 2012 - 47 min. - Uploadet af Xendrius
Some extremely ignorant people believe the "angels and demons" version of the Illuminati, which is a 100 ...
 

 

Jesse Ventura's 'Mad As Hell' Press Conference - YouTube

www.youtube.com/watch?v=DE04WIB9V108. nov 2011 - 16 min. - Uploadet af amy2x
Former Minnesota Governor Jesse Ventura said he would now refer to the country of his birth as the "Fascist ...

Nazister kommer mennesker i udryddelseslejre. Tilsyneladende er USA blevet regeret af frimurere fra 1776.  Hvad er din vurdering ???  Under demokratiets facade - har - Illuminati s -  frimurere styret USAs lovgivning - ved at styre både demokrater og Republikanere.  

Dette betyder normalt mere kommunistisk  Centralisering. Da det er Frimurerre i USA = der har udtænkt det Kommunistiske system = og plantet dette i hovedet på Formand Mao i Kina = og Lenin i Rusland = og har Plantet = National-socialismen i Hitlers hovede = så betyder det efter min vurdering = at enhver kommunist = enhver socialist = at enhver Socialdemokrat = i virkeligheden gør et Politisk arbejde der = der tjener = Ulliminatis interesser.

Mine vurderinger kan være forkerte ??? Jeg er ikke Gud. Derfor må alle mennesker i USA og på resten af Jordkloden = selv vurdere sitivationen. Jeg tror - at konstruktionen af Socialismen - kommunismen - Hitlers National-socialisme = og andre menneskabte ( politiske ismer )  er djævelens værk.

Hvem kommer mennesker i udryddelseslejre ???  Det gjorde Socialister og Kommunister i Rusland = Det gjorde Hitler i Tyskland og i Europa = Det gjorde Kommunister i kina. Nu er turen med masseudryddelse tilsyneladende kommet til USA =  ( AGENDA 21 ) og skjult under ( Demokratiets Facade )  ??? Hvem har skabt fagbevægelsernes Partiprogrammer ??? Er det også frimurerbevægelsen ( Illuminati ) ???  Mine vurderinger kan være forkerte.   Derfor er det  nu tid til at lytte til = JESSE VENTURAS = gode råd.

 

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


 Som det står i bogen ( Krigskunsten ) af = Sun Tzu = Analyser dine fjender. Så hvem er fjender af = USAs befolkning og hvorfor ??? Det kræver nok = at du følger = Jesse Venturas = gode Råd =  

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

  JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


 ALEX JONES = HAR FORTALT = HVORDAN FALSKE RELIGIONER GENKENDES

Det gør ( ALEX JONES )  i 2 ord = CREATIVE DESTRUCTION = www.infowars.com 

Forstå disse 2 ord =  Find dem på internettet =

www.wikipedia.dk   www.Google.dk  www.wikipedia.net   www.PrisonPlanet.com  

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.


Hvordan vil  ( Illuminati ) Der styrer ( USAs ) 2 politiske Partier gennemføre ( AGENDA 21 )

Er = (  AGENDA 21 )  = en Global Plan ???  Hvad er succes-Kriteriet ???

Besøg  =  http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 

Hvad er (  Illuminati  ) Succes-Kriterium med ( AGENDA 21 ) og Fema Camps ???

Hvis denne teori er rigtig = så skal 90 procent af USAs befolkning udryddes inden år 2021. Kun 10 ud af 100 mennesker = får lov at overleve = og det er nataturligvis ( Eliten ) og deres medløbere.

Hvem kæmper = USAs soldater = for =                                                      Fædrelandet = eller for = Rothschilds bankers = Private hær  ???

Vil = USAs soldater = blive udskiftet med udenlandske = PRIVATE  Fema soldater ??? Hvem vil USAs  udskiftede soldater kæmpe for ???  Vil de møde op i de nye overvågnings-lejre = som bliver oprettet af Anonymous ved alle Fema Camps i USA ???

Hvem financerer ( Illuminati ) der styrer ( USAs Politikere ) igennem det som ( Daniel Estulin )  kalder for det ( Metodologiske system ) hvilket også omfatter  kontrol af personer gennem  ( Frimurer-løfter ) læs mere om sådanne løfter på = Illuminati  Som JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = kend dine fjender = og så vidt muligt også deres planer.


 THE TRUE FACTS ABOUT FEMA CAMPS - YouTube

 
Antallet af Fema camps i USA = og deres beliggenhed er endnu ukendt ???
 

Som det står på = Georgies Guidestones = så står det = at bestanden af mennesker her på jordkloden = bør være på omkring 500 millioner mennesker. Min opfattelse af - at der er sat tallet 21 på denne Agenda = ( Agenda 21 ) det er = at udryddelsen af de overflødige mennesker på denne jordklode = ( ifølge denne teori ) skal være bragt på plads inden udgangen af år 2021 = derfor nummeret på navnet  = ( agenda 21 ) Derfor = lyt en ekstra gang til denne advarsel =

 
Sorry = I do not speak English = only dänish  ( Dansk )  www.wikipedia.net
 

Dennis Kucinich     www.Google.dk   www.wikipedia.dk  www.Medie1.dk 


Er det = ILLUMINATI = der kontrollelerer disse = Overnationale Institutioner = gennem det ledelses-system som ( Daniel Estulin ) kalder for det ( Metodologiske System ) og som anvendes meget af = mørkemændene = der er hemmelige frimurere.  

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???

O.I.C = Organization of the Islamic Conference. Har deres egne menneskerettigheder =

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 Har = Cairo-deklarationen = allerede nu afløst = lovene i ( FN = UN  ???

Hvem er USAs fjender ??? Er det også  ( Overnationale Institutioner )  ???


Kan islam analyseres med disse to ord = udtalt af = Alex Jones = Creation destruction ???

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )

TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.

 Er islam i virkeligheden en militær hær = der er forklædt som religion  ???

George Bush har på - TV -  kaldt islam for = Fredens Religion.  www.forfulgt.dk 

Har Pave Bennedikt besøgt en Moske og har  Kysset Koranen  ???


Robert Spencer - YouTube  

Sam Solomon    

 

PAMELA GELLER  =  EN  TIGERMOR MED 4. BØRN.   

 

Pamela Geller  

Er det en ( Overnational sammensværgelse )  der kan anes her  ???

 


 

Bush kalder islam for en ( fredens Religion )  Paven har måske kysset Koranen ??? Er det muslimske broderskab fra 1928 = styret af Illuminati ???  Bør islam analyseres med de to ord som er udtalt af ( Ales Jones )  som er  ( Creation destruktion )

 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

FRIHED LIGHED og BRODERSKAB = er for Bøsser =
Order ofDeath  

Det er her jeg ser = Alex Jones = analysere et (  broderskab og en Religion ) ved hjælp af disse to ord = Creation destruktion kan denne analysemetode bruges på alle religioner ???


 

The Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy ...

www.youtube.com/watch?v=zxSTT5ipcAQ7. apr 2012 - 47 min. - Uploadet af Xendrius
Some extremely ignorant people believe the "angels and demons" version of the Illuminati, which is a 100 ...

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


http://www.healthfreedomusa.org/ 

 

Anonymous 'threatens' to take down Facebook in Operation Global ...

rt.com/usa/news/anonymous-facebook-cbs-loic-493/23. jan 2012 - 4 min.
Following a massive attack waged Thursday on several government and entertainment industry websites ...

 

 THE TRUE FACTS ABOUT FEMA CAMPS - YouTube

 Billeder af fema camps   - Rapporter billeder  

 Everyone outside a job or work in USA = You have to watch all = Fema Camps.

All Peaple in USA = Shall know when sombody is coming in Fema Camps. 

JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


Anonymous - Message to the American People - YouTube

http://www.healthfreedomusa.org/ 

 Facebook beskyldes for at være et CIA-register - Politiken.dk

Wikileaks Cable: Exposing Facebook Worldwide CIA Covert Psy-Op ...

www.youtube.com/watch?v=qr0j_7MVzas4. apr 2012 - 3 min. - Uploadet af Anomilus
A Panel Discussion on Released Wikileaks Cable that exposes one of the largest and far reaching Covert CIA ...
 

 CLOSE YOUR FACEBOOK ACCOUNT - YouTube


Billeder af new world map after 2012

 - Rapporter billeder 

Besøg  =  http://www.guidestones.us/   og se = Videoen.

 Anonymous - The First Message of 2012 - YouTube


G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


911 Truth: Jim Marrs in 10 Minutes - YouTube

 Visit = Jim Marrs =  Hidden History   Part 1.  2.  3.  4.  5  Få globalt overblik.

Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube


 

Ventura talks 9/11, makes Fox idiot leave stage - YouTube

www.youtube.com/watch?v=iOQrje3gdHM6. maj 2012 - 9 min. - Uploadet af 911TimeForTruth
Ventura On Fox on 5/19. Fox anchor leaves stage after his government sponsored act gets nowhere when ...

 www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net    www.PrisonPlanet.com

 www.freemantv.com 

Ventura talks 9/11, makes Fox idiot leave stage - YouTube

www.youtube.com/watch?v=iOQrje3gdHM6. maj 2012 - 9 min. - Uploadet af 911TimeForTruth
Ventura On Fox on 5/19. Fox anchor leaves stage after his government sponsored act gets nowhere when ...

 

 

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN   ???  are there something you can do ???

 JESSE VENTURA SAY = THINK  AGAIN = before you do something - then do it.


Jesse Ventura =  ask  ???   Who are this seven  Peoble  ???

Are the name of USAs goddess in = New York  =  Gaia ???

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

www.freemantv.com 

 

(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Dette er en af 114  skjulte-sandheder fundet i 1945 kaldet = Thomas evangeliet.


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE