ADVARSEL
ADVARSEL www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 5. december 2010

ADVARSEL TIL ETNISK FORFULGTE DANSKERE

Ikke alle danskere ved dette - men vi må formode - at samtlige ( danske Politikere ) ved det = at alle muslimers udgangspunkt er Koranen. Der er over 1,2 milliard muslimer - på denne jordklode - der har det samme udgangspunkt. Det formoder jeg også - at Politikerne i det danske Folketing er vidende om.

ER ISLAM EN HÆR = FORKLÆDT SOM RELIGION ???

Hvilke ansvars-områder har islam myndighed over = hvis islam er en hær forklædt som en religion ??? Efter min opfattelse - har islams præsteskab myndighed over disse områder =

HVAD ER EN MOSKE  ??? 

Et Politisk magtcentrum
Et Kulturelt magtcentrum
Et Juridisk magtcentrum
Et Militært magtcentrum
Et økonomisk magtcentrum
Et religiøst magtcentrum

HVAD HAR MOSKEENS IMMAM ANSVAR FOR ???

Ifølge min opfattelse - så er det imamens opgave - at gøre samtlige mennesker på jordkloden til muslimer -med alle midler - der er indbefattet i Koranens myndigheds-ansvars-områder - hvlket ifølge min opfattelse er følgende =

Politiske magt-muligheder
Kulturelle  magt-muligheder
Juridiske magt-muligheder
Militære magt-muligheder
Økonomiske magt-muligheder
Religiøse magtmuligheder

HAR VORE DANSKE POLITIKERE SAMME OPFATTELSE ???

Hvis danske imamer skal leve op til Koranens ordre om - at al religion på jordkloden - skal tilhøre Allah - vil det så ikke betyde - at imamer i Danmark - skal undergrave og underminere danske værdier med disse ( redskaber ) og med de her nævnte autoritets-områder - som Koranen giver til sit præsteskab - hvilket også indbefatter danske imamer ???

HAR VORE DANSKE POLITIKERE SAMME VURDERING ???

Da Koranens budskab gælder for alle muslimer på jordkloden, så må Koranens budskab og ordrer også gælde - for de muslimer der lever i Danmark - og man formode at alle muslimer følger de ordrer - som Allahs stedfortrædere på jordkloden - giver til sine tilhængere - også de ordrer -som imamer i Danmark giver til sine soldater i islams hær. Har vore = Danske Politikere = den samme vurdering ???

HVOR ER KORANENS MYNDIGHEDS-OMRÅDE ???

Da Koranens myndigheds-område er hele jordkloden - så må det være naturligt = i et videns-samfund = at analyse islams handlinger globalt igennem sin cirka 1400 år lange historie. Måske påstår islam selv = at islam er en religion - men da islam også udøver sin indflydelse og  myndighed igennem =

sin egen Politik
sin egen kultur
sit eget juridiske system
sit eget militær
sin egen økonomi

så bør disse områder indgå i en global analyse af islam - ud over den globate religiøse analyse af islams cirka = 1400 årige historiske udvikling. Er der Politikere i det danske Folketing - der ønsker en sådan analyse ???

MIT RÅD TIL VORE DANSKE POLITIKERE

Hvis vore danske Politikere ønsker - at igangsætte en sådan = global historisk analyse af islam = så bør de danske Politikere nok først afskaffe = racismeparagraf 266b = ganske enkelt fordi retsagen imod = Jesper Langballe = har vist = at racismeparagraf 266b ikke er et spørgsmål om  ( sandheden ) men et spørgsmål om - ( krænkelser ) af islams følelser - og man må formode = at man ganske enkelt af - militær-stratetiske årsager - vil føle sig krænket af enhver ( sandhed ) om islam = der ikke passer ind i Koranens militære erobrings-strategi.

DETTE VAR EN ADVARSEL TIL DANMARKS POLITIKERE

Inden den globale analyse af islams 1400 år gamle historie-udvikling går i gang - så bør racisme-paragraf 266b fjernes fra dansk lovgivning. Hvorfor kan i måske bedre forstå - hvis i lytter til forløbet af retsagen imod = Jesper Langballe = som i kan høre på = Radio Holger =

                               

Besøg  www.RadioHolger.dk  www.DenDanskeForening.dk

og hør nærmere om retsagen mod = Jesper Langballe = og hvilken betydning en dansk ret tillægger sandheden = og den mulighed en anklaget har efter Paragraf 266b - for at forsvare sine synspunkter = ved hjælp af ( sandheden ) ??? Vil du høre mere om racismeparagraf 266b - på Radio Holger - så se under ( arkiv august )

KORANEN INDEHOLDER = Taqiya = islams lovlige militære løgn.

Besøg eventuelt dette internet-leksikon om Koranens indhold

www.islam-info.dk      Koranen      artikeldatabase.Farvelfærd?   Besøg evt.  www.DenDanskeForening.dk 

Det danske velfærdssamfund er nu ved at bryde sammen. Indvandrerne fra de mindre udviklede lande modtager i gennemsnit 2,6 millioner kr. mere over livsløbet, end de betaler til den offentlige sektor, har Velfærdskommissionen fastslået. Private beregninger viser endda, at de formentlig belaster det danske velfærdssystem endnu mere.”Masseeksporten af arbejdspladser samt masseimporten af socialudgifter og etniske konflikter kan … meget vel føre til socialt, økonomisk og politisk sammenbrud. Men om dette tales der ikke meget. Fortielser, bortforklaringer og udenomssnak … hersker.”

Ole Hasselbalch

ISLAMS ØKONOMISKE GLOBALE INITIATIVER

Sharia finans = jihadAct! for America - Home

Islams globale økonomiske initiativer bør også analyseres i dybden. Hvem og hvor invisteres der i moskeer rundt om på jordkloden - og hvor mange moskeer findes der i EU - området.ISLAMS  MILITÆRE  ANGREBSTANKER

Hvis det er islams opgave - ifølge Koranen - at nedbryde al modstand - der forhindrer udbredelsen af Allahs religion - så kan også gøres ved - at destabilisere islams fjenders økonomi. Hvem er så islams fjender - som islam har interesse i - at destabilisere økonomisk ??? Efter min opfattelse er alle Nationalstater - der ikke er medlem af ( - OIC = Organization of the islamic Conference - )

ISLAMS PRIMÆRE EROBRINGSMÅL

Islams primære erobringsmål er - efter min opfattelse USA og Europa - og derfor ønsker islam som ( totalitær ideologi ) at destabilisere både USA og Europa økonomisk.

EN DEL AF ISLAMS EROBRINGS-STRATEGI ER KULTUR-DOMINANS

Ifølge islams erobrings-strategi - så lægger Allahs stedfortrædere på jordkloden - meget stor vægt på = kultur-dominans = i de lande der skal erobres - og det gøres ved - at muslimer altid samler sig i grupper - og ganske enkelt indfører deres egen = Parallel-lovgivning = i de områder hvor muslimer bor tæt sammen.

KORANENS OPBAKNING

I Koranen kan imamer fortolke Koranens = ( Sura 33.59 ) alt efter hvor mange muslimer = der er i et givet område.

De urene kan forulempes

"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

( Sura 33.59 ) findes i Koranen under overskriften ( kvinder ) som du selv kan kontrollere på dette link = www.islam-info.dkKIRKE-SKÆNDINGER I DANMARK

Vi må konstatere - at overalt på jordkloden - hvor islam har magt - der bliver gravstene væltet - og kristne kirker skændet. Hvem der er skyldige vides ikke - men - det følger islams globale mønster - som det er overalt på jordkloden - hvor islam har magt. Dette sammenfald kan være tilfældigt, men det er en kendsgerning - at der er sket en forøgelse af kirkeskændinger i Danmark. Videnskaben kan jo studere nærmere - hvordan kristne og kristne kirker behandles og administreres i muslimske lande. Det kan du læse nærmere om i denne bog.

KRISTEN - FORFØLGELSER I VERDEN
er samlet og redigeret af
NIELS ERIK SØNDERGAARD
udgivet af forskningsforlaget
RAFAEL  ISBN 978-87-91107-28-3

Da islam breder sig over hele jordkloden,så er det relevant at vide, hvilke handlinger islam udøver rundt omkring på jordkloden, og blive oplyst om - hvor stærkt - FNs - menneskerettigheder - er gældende i muslimske lande. Selvfølgelig bør FNs - meneskerettighede efterleves i muslimske lande ligesom i vestlige lande - hvis mennesker rundt omkring på jordkloden - forsat skal bevare sin respekt for FNs - menneskerettigheder ???

www.Google.dk 

DANSKE POLITIKERES FREMTIDS-VURDERING

Har danske Politikere den bedømmelse af fremtidens Danmark - at når muslimerne får flertyallet i Danmark - at så vil muslimerne beskytte Danmarks kirker - med samme omhu - som de muslimske myndigheder beskytter moskeer i de muslimske lande som jeg nævner her =

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

KAN DANSKE POLITIKERE TÆNKE GLOBALT I EN GLOBAL VERDEN ??? MENER DANMARKS - EU - POLITIKERE - AT -EU - SKAL BESTEMME ALT - BÅDE I DANMARK OG I EUROPA ???SKAL EU BESTEMME ALT ???   
www.Google.dk


svar til Folkebevægelsen mod EU).HVILKET BUDSKAB HAR - EU - TIL EUROPA ???

Hvilket budskab har - EUs Politikere - til Danmarks og Europas befolkninger ??? EUs - sendebud i Danmark - socialdemokraternes kultur-ordfører = MOGENS JENSEN = havde dette budskab =

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???


SKYLDES DENNE OPFORDRING FRA - EUs-POLITIKERE  - TIL DANMARKS OG EUROPAS BEFOLKNINGER  - AT LEDERNE AT DANMARKS TILHÆNGERPARTIER STØTTER OP OM DENNE OPFORDRING ???

Som det ses på dette kort, så er EUs kultursamarbejde aftalt til, at dække dette område - og er allerede aftalt at dække dette område - i denne aftale indgået i 2008 =

BARCALONA-ERKLÆRINGEN af 1995 = nu forvandlet til =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  

Hvad betyder denne aftale så for Danmarks og Europas oprindelige befolkninger ??? Ifølge min opfattelse så betyder denne aftale - at de - EU -venlige Partier i Folkepartiet støtter et ( Politisk budskab ) om at gøre mere plads til muslimer i Danmark.

     HVILKE PARTIER I DANMARKS FOLKETING - STØTTER TILSYNELADENDE DENNE UDVIKLING - OG OPFORDRING FRA SOCIALDEMOKRATIETS KULTURORDFØRER  =

GØR PLADS TIL ISLAM I EUROPA.

Det gør disse Politiske Partier i Danmarks Folketing =

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
www.liberalalliance.dk

HVORFOR ØNSKER DISSE POLITISKE PARTIER =
AT EU SKAL BESTEMME ALT ???


Enhver vælger = og enhver Politiker = der ønsker mindst mulig indflydelse til = EU = bør efter min opfattelse ikke stemme på nogle af disse Politiske Partier - til næste Folketingsvalg. Personligt vil jeg stemme på et Politisk parti - der vil melde Danmark ud af = EU.

MVH. Poul Leo Nielsen   alias   Saxo-Poul  www.nomos-dk.dk

Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

Få et globalt overblik over muslimers udbredelse her =

Besøg - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU Jeg vil opfordre alle = UNGE UNDER 21 = oplys jer selv

Jeg har hermed forsøgt at advare = ALLE UNGE UNDER 21 ÅRom ikke at være ligeglade med Politik = eller muslimers udbredelse i Danmark og Europa. I unge kan nå at oplyse ( jer selv ) ret meget inden den ( 1. oktober 2016 ) og i kan ( oplyse jer selv ) med udgangspunkt i disse links =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/


I unge kan mødes en gang om ugen - i jeres lokalt oprettede grupper = fordi = det trods alt = JERES FREMTID = det drejer sig om.  God fornøjelse med = jeres oplysningsprojekt = af jer selv. MVH.  Saxo-Poul.Den islamisk-arabiske slavehandel


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE