GOLFSTRØMMEN
GOLFSTRØMMEN www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 3. december 2010

DEN GLOBALE KLIMAPUMPE - GOLFSTRØMMEN

GOLFSTRØMMEN OG DANMARKS KLIMA-ANSVAR

GOLF-STRØMMEN - GRØNLAND og DANMARK


 
GRØNLAND OG  DANMARK OG ANSVARET

Så længe Grønland hører under Dronning Margrethes og Prins Henriks kongedømme - så har Danmark efter min opfattelse - et nationalt ansvar over for resten af jordklodens beoere - for at golfstrømmen fungerer - som den stabiliserende klima-pumpe - som Golfstrømmen allerede = er = fra naturens side - og det allerede - fra før anden verdenskrig i Europa var slut i 1945.

KLIMAPUMPEN GOLFSTRØMMEN

Det første spørgsmål - det er hvordan golfstrømmen holdes i gang - som den stabiliserende  klimapumpe - den allerede er fra naturens side. Som _ Mærsk MC-Kinney Møller _ har udtrykt det - ( nogenlunde således ) den der i handling kan gøre noget ved en opgave eller et problem _ har ansvaret for - at denne aktive handling finder sted.

HVAD KAN GRØNLAND OG DANMARK SÅ GØRE.

Hvad  kan Grønland og Danmark så udrette i fællesskab og i praktisk handling - når det gælder om at holde _ klimapumpen _ Golfstrømmen funktionsdygtig _ således at Grønland og Nordeuropa ikke fryser til is - og bliver en stor naturlig dybfryser ??? Jeg har dette forslag.

FORSLAGET = TRE SKIBSLADNINGER SALT

Som alle normalt oplyste danskere ved - så stiger varmt vand op til overfladen - når vandet bevæger sig fra ækvator og op til Grønland - hvorefter vandet bliver kølet ned - og bevæger sig tilbage til ækvator - neden under det varme vand. Det betyder så, at der er to modsatrettede  strømretninger. En overflade strøm af varmt vand - på vej til Grønland som en del af Golfstrømmen - og en strøm af nedkølet koldt vand - der er på tilbage til ækvator - under den varme havstrøm. For at få kølet det varme vand ned - således klima-pumpen _Golfstrømmen_ fungere optimalt - så kan man tømme 3 skibsladninger salt i havet - således - at det varme vand køles ned og synker til bunds - der hvor Golfstrømmen vender - således at det varme vand synker til bunds - og derfor ikke kolliderer med det varme vand - hvilket ellers kunne føre til en så lille temperatur-forskel - mellem det varme overfladevand og det kolde bundvand - som sandsynligvis vil bevirke - at den globale klimapumpe _ Golfstrømmen _ går i stå - og vil bevirke en Nordeuropæisk ny istid på cirka 10.000 år - hvilket er set før i jordklodens globale klima-udviklings-historie.

HVAD FORVENTER = DRONNING MARGRETHE II

Hvad forventer_ Prins Henrik_ og _Dronning Margrethe II _???
af Danmarks Klimaforskere og DRs journalisters evner til at spørge ind til virkningerne af - at smide tre skibsladninger salt i havet - der hvor Golfstrømmen vender oppe i nærheden af Grønland. Ved DRs journalister - hvilke videnskabsmænd - der ved - hvilke videnskabsmænd der har en teori om - hvilken virkning tre skibsladninger salt, vil have på Golfstrømmens forsatte funktionsduelighed ??? Kan DRs journalister finde frem til dem - der kender svaret på - hvilken indvirkning tre skibsladninger salt - kan have på Golfstrømmen ??? Ja - det vil fremtiden give svaret på.

NATIONALSTATEN DANMARK

Har Danmarks Nationale Politikere overhovedet myndighed til - at træffe selvstændige beslutninger om bevarelsen af Golfstrømmen - eller er den politiske handlekraft omkring Golfstrømmen - også i dette tilfælde deponeret nede i EU ???
Tør Danmarks Politikere påtage sig et politisk ansvar, over for Golfstrømmen forsatte beståen ???
 
Besøg eventuelt = www.nomos-dk.dk  www.Folketinget.dk


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE