DE NÆSTE GENERATIONER
DE NÆSTE GENERATIONER www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  3. december 2010

DE NÆSTE GENERATIONER

Hvilken fremtid vælger Danmarks næste generationer = dem der her i 2010 - der er = UNDER 21 ÅR  ??? Det kan jeg naturligvis ikke vide = og da det er de = UNGES FREMTID = det drejer sig om - så må de UNGE selv kæmpe for den fremtid = DE SELV TROR PÅ. Jeg håber hermed - at have medvirket til - at gøre opmærksom på - at Danmarks kommende ungdom - må kæmpe for deres frihed _ hvis de ellers ønsker at bevare deres frihed.
Hvem kan vide dette ???

LIDT OVERBLIK - FOR DEM = UNDER 21 ÅR

Her i 2010 må jeg erkende - at det er de = UNGE UNDER 21 ÅR = der må leve med følgerne af de beslutninger - VESTENS POLITIKERE = træffer inden den (
1. oktober 2016 )

HVAD HEDDER ISLAMS MENNESKERETTIGHEDS -DOMSTOL ???

ER DET ISLAMS SHARIA-LOVGIVNING ???

www.islam-info.dk     Koranen       artikeldatabase.MIT BUDSKAB = TIL UNGE UNDER 21 ÅR
= DET ER

Journalister kan ikke fortælle jer noget de ikke ved = og da det er = JERES FREMTID = det drejer sig om = Så er i nødt til selv = at opsøge den viden = der afgør = JERES FREMTID = for det er jo = JERES FREMTID = det drejer sig om. TRUSLERNE MOD JERES FREMTID =  ER MANGE. Disse trusler er ret indviklede at forstå - hvis du ikke er i besiddelse af den rette grundviden = om historiens gang = fra 1945 og frem til i dag =
2010.

DEN NØDVENDIGE GRUNDVIDEN

For at du kan finde den nødvendige grundviden inden den ( 1. oktober 2016 ) så kan jeg anbefale dig = UNDER 21 ÅR = at du =
OPLYSER DIG SELV = med udgangspunkt i følgende links =

http://www.kulturpartiet.dk/
http://www.oplysningspartiet.dk/
http://www.advarselspartiet.dk/ 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/

 • http://www.google.dk/


 • Jeg kan også anbefale jer = UNDER 21 ÅR = at i mødes i små grupper - på en fast ugedag - for at gennemgå og forstå den historiske udvikling fra 1945 og frem - så i kan bedømme - om der er en ny verdenskrig på vej - og hvorfor den eventuelt opstår. Vi lever her i 2010 i en global verden - og derfor skal der også tænkes i globale sammenhænge - og de globale interessers påvirkning på = Nationalstaternes indre udvikling = også her i Danmark. Jeg vil lige igen nævne for jer = Journalister kan ikke fortælle jer = det = de ikke ved = og det = de ikke forstår. Derfor må i selv finde frem til =  SANDHEDEN.


  EN BEGYNDELSE = JERES = SPECIAL-OPGAVE

  Et godt sted at begynde jeres udforskning er = PARAGRAF 266b = for at se hvor mange gange = PARAGRAF 266b = er blevet anvendt efter = anden verdenskrig sluttede i 1945 = samt hvem - der er blevet anklaget = og hvem der er blevet dømt efter = RACISME-PARAGRAF 266b = samt vurdere hvilke Politiske hemmeligheder = som disse anklager efter = PARAGRAF 266b = har skullet skjule siden 1945 ???

                                 

  Besøg eventuelt = www.RadioHolger.dk  og hør om 266b  Hvis = I UNGE UNDER 21 ÅR = vil begynde at udforske = PARAGRAF 266bs = historiske udviklingshistorie fra før = 1945 og FREM = så kan det være nyttigt at vide = hvad foreløbige ofre for = PARAGRAF 266b = selv har at sige om racisme-paragraffen. Det kan gøres på =  RADIO HOLGER = hvis i går ind i ( arkiv - august ) og hør hvad der kan siges om racismeparagraffen = af en = der personligt er blevet dømt efter = PARAGRAF 266b  HEMMELIGE AGENTER

  Hemmelige agenter blev brugt = før end jeg blev født = 9. maj 1945 = og endnu før - og hemmelige agenter blev anbragt i regeringer - eventuelt som diplomater eller Politikere - for at påvirke lovgivningen i en eller anden selvstændig nationalstat. Kan i = UNGE UNDER 21 ÅR = forestille jer = at en ( HEMMELIG NAZISTISK AGENT ) allerede i = 1938 eller 1939 = fik påvirket ( danske lovgivere til ) at få indført = ( PARAGRAF 266b ) i dansk lovgivning = med det formål = at have en ( GUMMI-PARAGRAF ) i dansk Lovgivning = således = at Nazisterne under besættelsen = altid havde en ( LOV-PARAGRAF ) efter hvilken Nazister altid kunne dømme = DANSKE MODSTANDSFOLK ???

  I DEN FORBINDELSE

  I den forbindelse kan det være interessant ( AT VIDE ) om der er lignende ( PARAGRAFFER ) i andre Nationalstater i Europa = der svarer til gummiparagraf = ( PARAGRAF 266b ) og hvornår disse ( PARALLED-PARAGRAFFER ) eventult blev implementeret i disse ( SELVSTÆNDIGE NATIONERS ) nationale lovgivninger ??? Efter min opfattelse - så er = ( PARAGRAF 266b ) en ( GUMMI-PARAGRAF ) der til enhver tid kan bruges af de ( SIDDENDE MAGTHAVERE ) Til at lukke munden - på kritikere = af den  siddende regering.

  INDSPIRATIONEN TIL PARAGRAF 266b

  Hvor kom inspirationen til at indføre = ( PARAGRAF 266b ) fra ??? 
  Har HITLER engang sagt - at udskiftningen af = Danmark Befolkning = kun var en = ( transport - opgave ) ??? Hvad eller hvem kunne inspirere HITLER - til at komme med en sådan udtalelse ???
  Havde Stormuftien af Jerusalem planer om - at Danmarks Befolkning = skulle udskiftes med muslimer = allerede før anden verdenskrig nåede sin afslutning i 1945 ??? Det kan jeg naturligvis ikke vide - men ser vi på virkeligheden i Danmark og i Europa - her i 2010 = så ser det ud til - at denne Nazistiske plan føres ud i livet i - DANMARK og i EUROPA - ved hjælp af krigslist - og hvor Vestens idealister - er frontkæmpere for - at føre Nazisternes og Stormuftiens planer ud i livet. Nu er det fortidens historiske udvikling gør mig nysgerrig - i forhold til - hvordan fremtiden bliver - for dem der her i 2010 = der er =  UNDER 21 ÅR.

  INGEN KAN VINDE EN KRIG ALENE

  Ingen kan vinde en krig alene - og derfor må i unge vælge - at melde jer ind i et fornuftigt Politisk Parti - og den ungdom der tør gå imod idealisternes = EU-PROJEKT = bør overveje = at melde sig ind i det - Politiske Parti - der hedder = DANSK SAMLING  =  http://www.dksamling.dk/  


  HVAD HAR = EU = GANG I ???

  Hvis man er ung og = UNDER 21 ÅR = så er det naturligvis interessant at vide = hvilke partier = der er = EU-TILHÆNGER -PARTIER = fordi = EUs talerør i Danmark = har følgende udmelding til = Europas befolkninger =

  GØR PLADS TIL ISLAM I EUROPA

  Man må formode - at de Politiske Partier i Danmark - der giver deres = Politiske Opbakning = til EU = også ønsker en større indvandring af muslimer til = Danmark og Europa = og disse Partier er følgende =


  www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne


  Liberal Alliance


  Vi må formode - at Danmarks Befolkning udskiftes med muslimer - hvis Danmark ikke bliver meldt ud af = EU = hvis Danmark ikke bliver meldt ud af - EU - og det er umuligt - hvis i = UNGE UNDER 21 ÅR = stemmer på et af disse 6 Politiske Partier.   


  Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???

  I UNGE UNDER 21 ÅR = I må se i øjnene - at det er -( EU - Direktiver ) der styrer = Danmarks indvandringspolitik = og hvis i ønsker at stoppe = EUs indvandrings-politik = til Danmark og Europa - så er det = meget nødvendigt = for jer - at melde jer ind i et Politisk parti = der vil melde Danmark ud af = EU.

  JA = HVAD HAR = EU = GANG I ???

  Det er nok lettest at forklare = ved at vise dette kort, som foreløbig viser = EUs fremtidsvisioner = uden nationalgrænser.


  I UNGE UNDER 21 ÅR = I bør vide - at det blå område - som dækker de Nordafrikanske lande er beboet af over 200 millioner muslimer - som frit kan rejse rundt i det nye Europa= som allerede er døbt = Eurabia. Så er i = UNGE UNDER 21 ÅR = parat til muslimer kan rejse frit rundt i det = blå område. ER I UNGE UNDER 21 ÅR = Parat til islam ???

  KVINDER I DANMARK = ER I PARATE TIL ISLAM  ???


  Voldtægtsoffer
  voldtægtsoffer Sverige  voldtægsoffer Sverige  Voldtægtsoffer.  Sverige

  http://www.kulturkloeften.dk/    TIL ORIENTERING = MUHAMMED ER FORBILLEDE FOR ALLE MUSLIMER.


  SYRE-ANGREB foregår nu også på Vesterbro i København.

  Besøg eventuelt  http://www.dendanskeforening.dk/     MERE VIDEN  I UNGE UNDER 21 ÅR - I bør også vide - at KORANEN er udgangspunkt for alle muslimer på denne jordklode, og Koranens Politiske Lovgivning = shariaen = står over alle menneskabte love - i alle Parlamenter -på denne jordklode - og derfor skal også = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 udskiftes med islams sharia-love = eller Politikerne der administrerer Danmarks love = skal underkaste sig islams sharia-love - og noget kunne tyde på = at denne underkastelse - allerede har fundet sted. Min vurdering kan naturligvis være forkert. Hvem kan vurdere dette ???

  ER DETTE GLOBALE OVERBLIK RIGTIGT VURDERET ???

  Lad mig se om jeg har forstået dette rigtigt!!!

  HVIS MAN KRYDSER DEN NORKOREANSKE GRÆNSE ILLEGALT,

  SÅ FÅR MAN 12 ÅR I EN ARBEJDSLEJR.

  HVIS MAN KRYDSER DEN IRANSKE GRÆNSE ILLEGALT

  BLIVER MAN FÆNGSLET PÅ UBESTEMT TID.

  HVIS MAN KRYDSER DEN AGHANSKE GRÆNSE ILLEGALT,

  SÅ BLIVER MAN SKUDT.

  HVIS MAN KRYDSER DEN SAUDIARABISKE GRÆNSE ILLEGALT,

  BLIVER MAN SAT I FÆNGSEL.

  HVIS MAN KRYDSER DEN KINESISKE GRÆNSE ILLEGALT,

  KAN DET SKE, AT MAN ALDRIG BLIVER HØRT OM IGEN.

  HVIS DU KRYDSER DEN VENEZULANSKE GRÆNSE ILLEGALT,

  VIL DU BLIVE STEMPLET SOM SPION,

  OG DIN SKÆBNE ER BESEGLET.

  HVIS DU KRYDSER DEN CUBANSKE GRÆNSE ILLEGALT,

  VIL DU BLIVE SAT I POLITISK FÆNGSEL OG RÅDNE OP.

  HVIS DU KRYDSER DEN DANSKE GRÆNSE ILLEGALT VIL DU FÅ?

  ET JOB, KØREKORT,

  SYGESIKRINGSKORT, WELFARE,

  MADKUPONER, KREDITKORT,

  PENGE TIL AT KUNNE KØBE ET HUS,

  GRATIS UNDERVISNING, GRATIS LÆGEHJÆLP,

  EN LOBBYIST PÅ CHRISTIANSBORG

  FOR MILLIONER AF KRONER AF OFFENTLIGE PAPIRER

  TRYK I DIT SPROG

  RETTEN TIL AT BÆRE DIT LANDS FLAG, NÅR DU GÅR I PROTESTTOG FOR IKKE AT FÅ TILSTRÆKKELIG RESPEKT

  JEG VILLE BARE LIGE VÆRE SIKKER PÅ, AT JEG HAR FORSTÅET SITUATIONEN RIGTIGT!!!!

  SEND DENNE MAIL VIDERE TIL VENNER OG FAMILIE

  Besøg eventuelt =   www.Siad.dk  ER - ISLAM EN ( TOTALITÆR EROBRINGS - IDEOLOGI )
 • FORKLÆDT SOM EN = RELIGION ???  KORANENS INDHOLD     www.islam-info.dk

  På dette internet-leksikon over Koranens indhold - der præsenteres ( Taqiya ) hvilket tillader Sunni-muslimer = den lovlige løgn - og forpligtiger shea-muslimer til at lyve - hvor det gavner = Alahs sag = nemlig at al religion på jordkloden skal tilhøre Allah = så når muslimer påstår = at islam er = FREDENS RELIGION = så udtaler en muslim sig helt i overens-stemmelse med ordren i deres religion.  Videoer til et delt folk

  Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
  23 min. - 25. sep 2008
  Uploadet af Snaphanen dk

  video.google.com
  Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
  38 min. - 10. okt 2008
  video.google.com


  www.frp.dk .   Fremskridtspartiet er på banen igen.


 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE