ISLAMS MENNESKERETTIGHEDER
ISLAMS MENNESKERETTIGHEDER

Præsenteret her  3. december 2010

OM ISLAMS MENNESKERETTIGHEDER

lørdag den 22. august 2009

Islamisk menneskerettighedsdag: 5. august

FN´s menneskerettighedsdag (10. december) står nu ikke længere alene. I sine bestræbelser på at etablere et globalt parallelsamfund besluttede OIC i 2008 at indstifte en islamisk menneskerettighedsdag. Valget faldt på 5. august - årsdagen for vedtagelsen af Cairo-deklarationen.
Cairo-deklarationen og FN´s menneskerettighedserklæring bygger på principper, der i vidt omfang er i direkte modstrid med hinanden. Derfor kan de ikke gælde i samme tid og rum. Enten må verden deles i to sfærer: den fri verden og den underkastede, eller med tiden vil kun et af principperne bestå.
Da opdeling af verden i uafhængige sfærer ikke er mulig, er det et spørgsmål om moderniteten vil blive islamiseret eller om islam kan moderniseres. Heri ligger nøglen til tidens største værdikamp.
Gid så mange som muligt vil benytte dagen til at sætte sig ind i, hvad islamiske menneskerettigheder vil sige, så diskussionen kan fortsætte på et oplyst grundlag.

Vejen til Mekka. 'No entry for non-moslems'. (Privatfoto, Boserup)


Læs Cairo-deklarationen nedenfor:

torsdag den 18. december 2008

Cairo-deklarationen

Vedtaget og offentliggjort på den nittende islamiske konference for udenrigsministre, Cairo 5. august 1990

Citat slut

LIDT OVERBLIK - FOR DEM = UNDER 21 ÅR

Her i 2010 må jeg erkende - at det er de = UNGE UNDER 21 ÅR = der må leve med følgerne af de beslutninger - VESTENS POLITIKERE = træffer inden den ( 1. oktober 2016 )

HVAD HEDDER ISLAMS MENNESKERETTIGHEDS -DOMSTOL ???

ER DET ISLAMS SHARIA-LOVGIVNING ???

www.islam-info.dk     Koranen       artikeldatabase.MIT BUDSKAB = TIL UNGE UNDER 21 ÅR = DET ER

Journalister kan ikke fortælle jer noget de ikke ved = og da det er = JERES FREMTID = det drejer sig om = Så er i nødt til selv = at opsøge den viden = der afgør = JERES FREMTID = for det er jo = JERES FREMTID = det drejer sig om. TRUSLERNE MOD JERES FREMTID =  ER MANGE. Disse trusler er ret indviklede at forstå - hvis du ikke er i besiddelse af den rette grundviden = om historiens gang = fra 1945 og frem til i dag = 2010.

DEN NØDVENDIGE GRUNDVIDEN

For at du kan finde den nødvendige grundviden inden den ( 1. oktober 2016 ) så kan jeg anbefale dig = UNDER 21 ÅR = at du = OPLYSER DIG SELV = med udgangspunkt i følgende links =

http://www.kulturpartiet.dk/
http://www.oplysningspartiet.dk/
http://www.advarselspartiet.dk/ 
http://www.pokerpartiet.dk/
www.feriepartiet.dk
http://www.fornyelsespartiet.dk/
http://www.radioholger.dk/
http://www.forsvarspartiet.dk/

 • http://www.google.dk/


 • Jeg kan også anbefale jer = UNDER 21 ÅR = at i mødes i små grupper - på en fast ugedag - for at gennemgå og forstå den historiske udvikling fra 1945 og frem - så i kan bedømme - om der er en ny verdenskrig på vej - og hvorfor den eventuelt opstår. Vi lever her i 2010 i en global verden - og derfor skal der også tænkes i globale sammenhænge - og de globale interessers påvirkning på = Nationalstaternes indre udvikling = også her i Danmark. Jeg vil lige igen nævne for jer = Journalister kan ikke fortælle jer = det = de ikke ved = og det = de ikke forstår. Derfor må i selv finde frem til =  SANDHEDEN.


  EN BEGYNDELSE = JERES = SPECIAL-OPGAVE

  Et godt sted at begynde jeres udforskning er = PARAGRAF 266b = for at se hvor mange gange = PARAGRAF 266b = er blevet anvendt efter = anden verdenskrig sluttede i 1945 = samt hvem - der er blevet anklaget = og hvem der er blevet dømt efter = RACISME-PARAGRAF 266b = samt vurdere hvilke Politiske hemmeligheder = som disse anklager efter = PARAGRAF 266b = har skullet skjule siden 1945 ???

                                 

  Besøg eventuelt = www.RadioHolger.dk  og hør om 266b  Hvis = I UNGE UNDER 21 ÅR = vil begynde at udforske = PARAGRAF 266bs = historiske udviklingshistorie fra før = 1945 og FREM = så kan det være nyttigt at vide = hvad foreløbige ofre for = PARAGRAF 266b = selv har at sige om racisme-paragraffen. Det kan gøres på =  RADIO HOLGER = hvis i går ind i ( arkiv - august ) og hør hvad der kan siges om racismeparagraffen = af en = der personligt er blevet dømt efter = PARAGRAF 266b  HEMMELIGE AGENTER

  Hemmelige agenter blev brugt = før end jeg blev født = 9. maj 1945 = og endnu før - og hemmelige agenter blev anbragt i regeringer - eventuelt som diplomater eller Politikere - for at påvirke lovgivningen i en eller anden selvstændig nationalstat. Kan i = UNGE UNDER 21 ÅR = forestille jer = at en ( HEMMELIG NAZISTISK AGENT ) allerede i = 1938 eller 1939 = fik påvirket ( danske lovgivere til ) at få indført = ( PARAGRAF 266b ) i dansk lovgivning = med det formål = at have en ( GUMMI-PARAGRAF ) i dansk Lovgivning = således = at Nazisterne under besættelsen = altid havde en ( LOV-PARAGRAF ) efter hvilken Nazister altid kunne dømme = DANSKE MODSTANDSFOLK ???

  I DEN FORBINDELSE

  I den forbindelse kan det være interessant ( AT VIDE ) om der er lignende ( PARAGRAFFER ) i andre Nationalstater i Europa = der svarer til gummiparagraf = ( PARAGRAF 266b ) og hvornår disse ( PARALLED-PARAGRAFFER ) eventult blev implementeret i disse ( SELVSTÆNDIGE NATIONERS ) nationale lovgivninger ??? Efter min opfattelse - så er = ( PARAGRAF 266b ) en ( GUMMI-PARAGRAF ) der til enhver tid kan bruges af de ( SIDDENDE MAGTHAVERE ) Til at lukke munden - på kritikere = af den  siddende regering.

  INDSPIRATIONEN TIL PARAGRAF 266b

  Hvor kom inspirationen til at indføre = ( PARAGRAF 266b ) fra ??? 
  Har HITLER engang sagt - at udskiftningen af = Danmark Befolkning = kun var en = ( transport - opgave ) ??? Hvad eller hvem kunne inspirere HITLER - til at komme med en sådan udtalelse ???
  Havde Stormuftien af Jerusalem planer om - at Danmarks Befolkning = skulle udskiftes med muslimer = allerede før anden verdenskrig nåede sin afslutning i 1945 ??? Det kan jeg naturligvis ikke vide - men ser vi på virkeligheden i Danmark og i Europa - her i 2010 = så ser det ud til - at denne Nazistiske plan føres ud i livet i - DANMARK og i EUROPA - ved hjælp af krigslist - og hvor Vestens idealister - er frontkæmpere for - at føre Nazisternes og Stormuftiens planer ud i livet. Nu er det fortidens historiske udvikling gør mig nysgerrig - i forhold til - hvordan fremtiden bliver - for dem der her i 2010 = der er =  UNDER 21 ÅR.  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE