DIN LIVSLINJE
DIN LIVSLINJE www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  2. december 2010      www.Google.dk

DIN LIVSLINJE

Jeg ved naturligvis ikke, hvornår din livslinje startede - men min livslinje begyndte i 1945 - da jeg blev født. Da jeg ser Danmark som en organisme - en samfundsorganisme - der helst skal fungere bedst muligt, og så er det naturligvis en inviduel opgave - at finde ud af - hvor mine evner og interesser ligger - således at jeg kan finde min rette hylde i denne samfundsorganisme - således at jeg er individuelt tilfreds med tilværelsen - samtidig med - at jeg medvirker til at samfunds-organismen også fungerer nogenlunde optimalt.
GEOGRAFISKE MULIGHEDER

Du har forskellige geografiske muligheder, alt efter hvor du er født og vokser op - hvilket sandsynligvis er uden for den civiliserede verdens forhold til skæbnen - hvor den vestlige verden - har den grundholdning - at ethvert individ har mulighed for selv at træffe nogle valg her i livet - der kan påvirke hvordan dit liv vil forme sig - for dig og din fremtid. Det personlige valg - du har i den vestlige civiliserede verden -vil derfor påvirke din fremtid - men ikke nok med det - dit personlige valg - vil naturligvis også påvirke den samfunds-organisme som du er en del af - både strukturmæssigt og kulturelt og økonomisk.

REPTIL-ALDEREN OG ET VIDENSSAMFUND

Menneskers barndom  starter med reptil-alderen - hvor alle interesser hedder - mig mig mig og mig. Det kaldes barndom - og reptil-alderen slutter - når du begynder at få et overblik over - hvordan den samfundsorganisme - du er en del af fungerer - og du begynder at kunne analysere hvordan den samfundsorganisme - som du er en del af fungerer. Jeg håber du er så personligt udviklet - at du er kommet over reptil-alderen - når du er fyldt 18 år - og begynder at kunne analysere samfunds-organismen her i Danmark.
Kan du det
???

POLITIK OMHANDLER SAMFUNDS-ORGANISMEN

Politikeres ansvarsområde er - at få samfunds-organismen til - at fungere bedst muligt - og så kan vi enkelt-individer vælge de politikere vi tror kan klare denne opgave. Vi har selv valgt vore  Politikere - og derfor har vi den politik vi har fortjent. De Politikere vi har valgt - har åbenbart valgt at - adfærds-regulere os - ved at strukturere samfundet på en sådan måde - at vi alle tænker det samme - hvorved de styrer os. De har åbenbart en Politik - der fastholder os i en - reptil-tilstand således - at vi undlader at udvikle os - ud over reptil-alderen. Det er så min personlige vurdering.
Hvad er din vurdering ???OM 300 ÅR

Hvordan er olie-forsyningen om 300 år ???  Bliver EU-Politikerne - og FN - Politikerne nødt til at bruge - Luftballoner - når de mødes til deres globale Politiske TOP-møder ??? Hvem kan regne det ud for os - reptil-organismer ??? Er det tænketankene = Cepos eller Cevea = der skal præsentere os = reptil-organismer = for denne facit-liste
???

DANMARK ER ET LILLE LAND

Har vore Politikere valgt - at forsvare vores frihed - eller har vore Politikere i erkendelse af - at Danmark er et lille land - valgt at give - magtens nøgler til håndjernene - som ligger på Christiansborg - til EU ???  Ligger de håndjern allerede i EU ??? Hvis du er i besiddelse af en - reptil-hjerne - så har svarene på disse spørgsmål naturligvis ikke din interesse.

KAN DETTE EUROPA-KORT INSPIRERE DIG ???


ER DETTE ET = EUROPA-KORT eller et = EURABIAKORT ???HESTEN HAR ET STORT HOVED

Bør vi danskere ikke bare lade hesten tænke for os - for den har trods alt et større hoved - end os mennesker. Til hestens forsvar kan det siges - at den har aldrig har haft behov for - at opfinde en luftballon - fordi en hest kan løbe uden at få sidestik. En hest løber bare indtil den styrter død om - hvis den er i det humør. Hvad gør reptil-mennesker ??? De overlader alt tænkearbejdet til hesten - og det er logisk nok - for når alt kommer til alt - så har hesten et større hoved end os mennesker - og det er noget vi danskere ved - for vi lever jo - trods alt - i et videns-samfund.

KAN DANMARK FORSVARE SIN KULTURARV ???

Kan Danmark forsvare sin kulturarv - som medlem af - EU
???

www.gamle-husdyrracer.dk  

http://www.fortidensjelling.dk/index.htmSTART JERES EGEN FORENING  =  SÅDAN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. godkendelse af forsamlingens beslutningsdygtighed og stemmeberettigede medlemmer.
5. Formandens beretning.
6. Regnskab ved kassereren.
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 registreret revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Indkomne forslag (generalforsamlingen flyttes til en anden måned).
12. Eventuelt.

DE RÅDVILDE VENTER TIL EFTER = KLIMA-TOP-MØDET

Jeg ønsker jer alle -. en glædelig jul - og et -godt nytår.

Med Venlig Hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE