BARCALONA-PROCESSEN
BARCALONA-PROCESSEN www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  29. november 2010

BARCALONA-PROCESSEN    www.Google.dk  

Et udpluk fra bogen = 1400ÅRS KRIGEN = Citat fra side 20.-21.



Barcalona-processen

Det mest skelsættende eurabiske træf skulle imidlertid blive den første såkaldte Euro-Mediterrane Konference, der blev holdt i Barcalona den
27.-28. november 1995.
Den samlede udenrigsministrene fra EU og de øvrige lande omkring Middelhavet. Også Det Palæstinensiske Selvstyre var repræsenteret. Barcalona-erklæringen flød over med gode hensigter om dialog og samarbejde og henvise til FN's menneskerettighedserklæring, selv om ikke en eneste af de deltagende arabiske stater levede op til den.
De havde nemlig for længst erstattet de universielle menneskerettigheder med deres egen Cairo-erklæring fra 1990, der ikke havde noget med menneskerettigheder at gøre, men var baseret på islams religiøse lov, shariaen.
F.eks, talte Barcalona-erklæringen om mindretalsbeskyttelse og religionsfrihed - selv om religiøse mindretal som kristne, jøder, alevier, bahaier bliver forfulgt og undertrykt i stort set hele den arabiske og muslimske verden.

I praksis accepterer EU således , at de mediterrane = partnere = skriver under på FN´s menneskerettighedserklæring, når de sidder til højbords med europæerne, men praktiserer sharia-baserede = menneskerettigheder =, når de kommer hjem. ( Indsat kommentar ) =  ( muslimer har tilladelse til at lyve ifølge Koranen - og måske pligt til det - hvor det kan gavne Allahs sag ) besøg eventuelt = www.islam-info.dk  og læs evt. under overskriften =  Taqiya =

Over for medlemslandenes borgere kan EU og de nationale regeringer henvise til deres store civiliserede og demokratiserende indflydelse i Arabien, mens de arabiske ledere kan bryste sig af - ikke at have opgivet en tøddel af deres 1400-år gamle ideologi.

Man kan naturligvis indvende, at hele Barcalona-processen, som er blevet den overordnede betegnelse for den euro-arabiske tilnærmelse, der har været i gang siden 1973, bygger på hensigtserklæringer, der ikke betyder noget i praksis. Men det er ikke tilfældet. En af de praktiske udløbere af Barcalona-konferencen blev det såkaldte MEDA-program, som skulle blive EU´s vigtigste financielle instrument til virkeliggørelse af det euro-mediterrane partnerskab.

Gennem dette program blev der i perioden 1995-2006 overført godt 10 milliarder euro ( ca. 75 milliarder kr.), hvoraf hovedparten gik til Algeriet, Egypten, Jordan, Libanon, Marocco, Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Det Palæstinensiske Selvstyre. Et næsten lignende beløb blev udbetalt som lån af Den Europæiske Invisteringsbank. EU er således blevet den største internationale donor til Det Palæstinensiske Selvstyre og tegner sig for over 50 procent af støtten.  Citat slut.



Sådan har EUs Politikere - brugt skattepenge indbetalt af de 27 Nationalstater cirka 500 millioner indbyggere.



Køb bogen her =
http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

Besøg eventuelt også  =    www.Sappho.dk




TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

Stakkels ukyndige pigebørn!



Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til steder for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.
Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???




EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/ 31.7.09



Det nye - EU - område - kaldet - Eurabia -
indeholder også det Palæstinensiske selvstyre.















HVAD HAR BARCALONA-PROCESSEN FRA 1995 FØRT TIL I 2008 ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Eurabia ligner vejen til  -Hitlers - drøm om et 1000 års - rige.



Det er min vurdering - Hvad er din vurdering ???



HVORNÅR BLEV DETTE EU-PROJEKT PLANLAGT FØRSTE GANG ??? HAR  - JENS OTTO KRAG  og  HENRY KISSINGER  - LAGT TANKER TIL DETTE  = EU-Projekt ???



          



søg eventuelt  efter bilderberg gruppen på www.Google.dk 
 
Søg evt på =
Jens Otto Krag  og  Henry Kissinger  på Google.      

http://www.bilderberg.org/

Har Jens Otto Krag og Henry Kissinger
været en del af Bilderberg-gruppen ???



DEN NYE VERDENSORDEN = RESPEKTERER IKKE DEMOKRATIET

Det er min vurdering = Hvad er din vurdering ???

Når det er lykkedes for - Bilderberg-gruppen og EU i Danmark - at skjule Projekt - Barcalona-erklæringen fra 1995 - for pressen - for Danmarks brede befolkning - samt forståelsen af og betydningen af - at Barcalona-erklæringen fra 1995 - blev forvandlet til = Euromediterranien-aftalen i 2008 - skyldes det så brugen af Racisme-Paragraffen 266b ???

NUL SUM SPILLET om
KULTUREN er i GANG.

                               

Besøg eventuelt   www.RadioHolger.dk  og find under ( arkiv august )  mere om racisme-paragraf  266b.



Hvor mange Danskere er blevet anklaget efter racisme-Paragraf 266b - her i Danmark =  siden 1945  ???  Lige nu kan jeg kun huske = Radio Holger = Glistrup = Peter Neerup Buhl = Lars Hedegaard og Jesper Langballe = der har været - eller er anklaget efter Racisme-Paragraf - 266B

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...




DELVIS YTRINGSFRIHED

Der er mennesker i Danmark - der tror de har ytringsfrihed - men det gælder kun - når de ikke - kommer for tæt på = Euromediterranienaftalen - som EU bruger til = at styre 500 millioner Europæere fra 27 Nationalstater i EU. Som dansker - så kender jeg ikke - hvilke Paragraffer - EU - bruger i de 26 andre Nationalstater i - EU - i denne styringsproces - men det er oplagt - at i Holland der jagter - EU - GEERT WILDERS - og alle andre ( i andre lande )  der foretrækker deres Nationalstat frem for = EUs = Multikulturelle velsignelser.

DETTE ER MIN VURDERING = HVAD ER DIN VURDERING ???



Besøg eventuelt = Grundlovsforeningen  =  www.danskkultur.dk  

                       

Besøg evt. www.nomos-dk.dk  hvis din sjæl tørster efter viden ???




 SKAL - EU - BESTEMME ALT `???



svar til Folkebevægelsen mod EU).


Hvem skal nu betale = og for hvad ???



DANMARK SKAL BETALE LIGE GODT 20 MILLIARDER = DANSKE KRONER = TIL EU I - 2011 = PLUS TIL FN.



Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mere

Hvor skal du hen = JOSÉ MANUEL BARROSE ??? Har du fået øje på nogle lommer - der rummer mere end lomme-uld ???



Besøg eventuelt =  www.Sappho.dk




NY KULTUR PÅ VEJ TIL DANMARK 




Godt vi har - FNs - menneskerettigheder.
Gælder de også i mellemøsten ???



Hvad står der i Koranen om kvinder ???
Besøg eventuelt dette internet-leksikon =

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.



EUs FORVIRRINGS-STRATEGI = TROR JEG NOK

 
Jyllands-Posten
 
Absurd omfordeling af penge i EU

Mogens Camre, tidl. folketingsmedlem, medlem af Europa-Parlamentet (DF)

Offentliggjort 29.11.10  kl. 03:01 
 
Euroen er i krise, fordi det er en kunstig valuta, som ikke har sammenhæng med alle deltagernes økonomier.

Det bliver pludselig klart, at den kun kan overleve, hvis de ansvarlige er parate til at betale for, at valutaen er uforenelig med adskillige medlemmers uansvarlighed. Det har færre og færre lyst til.

Kun få mennesker er bekendt med EU's absurde omfordeling af borgernes penge. Alle 27 medlemslande betaler til EU på basis af deres nationalprodukt og momsindtægter. Omkring 80 pct. af pengene går tilbage til medlemslandene, men de 15 af landene får meget mere tilbage end de betaler, medens de andre 12 får meget mindre, end de har betalt.


Sugerøret i kassen
Af de 15 gamle lande, som udgjorde EU før østudvidelsen, er de 11 nettobidragydere, men fire lande, Grækenland, Spanien, Portugal og Irland, har været nettomodtagere fra den første dag, de kom med i EU. Af de 12 nye medlemslande er kun Cypern nettobidragyder - alle de andre har sugerøret i EU's kasse.

Nu skal vi jo helst erklære, at alle mennesker er ens og lige og lige gode. Der mangler så bare en forklaring på, hvorfor især de fire gamle lande klarer sig så dårligt, at de år ud og år ind skal være på støtten og nu er ved at nærme sig bankerot. Der er noget, der tyder på, at vi ikke er ens. Måske er de klogere og smartere, end vi er.

Den tidligere socialdemokratiske statsminister i Sverige, Göran Persson, sagde: »Det kan ikke være rigtigt, at lande som Finland, Danmark og Sverige, som er villige til at beskatte deres borgere hårdt, skal betale til lande, som ikke vil beskatte deres egne borgere.« Det har han ret i - hvorfor gennemføre reformer, hvis man kan lade andre betale?


Et umuligt projekt
Det er mærkeligt at se, at mange euro-tilhængere nu kritiserer Angela Merkel for, at Tyskland ikke vil blive ved at betale. Merkel er ved at erkende, at euroen er et umuligt politisk projekt, som indebærer, at Tyskland og vi andre i nordvest skal betale for lande, som opfører sig uansvarligt. Helst ville Tyskland styre hele Europa ved at lade EU-kommissionen overtage kontrollen med landenes finanslove. Den opgave er umulig, for man kan ikke lave alle europæere til tyskere.

Vi bør støtte Tysklands nej til flere hjælpeprogrammer til de uansvarlige medlemslande. Det er begyndelsen til euroens sammenbrud og til kravet om ansvarlig økonomisk politik, økonomiske reformer og til forståelsen for, at de europæiske lande selv må tage ansvaret for at overleve i en verden med store udfordringer. Citat slut.



VÆDDEMÅLET ER STADIG DET SAMME  =

Vil Euroen være brudt sammen før = den, 1.oktober 2016 ???
Eller vil Euroen først bryde sammen efter den 1. oktober 2016 ???

Dette må lige være et væddemål for = journalister.










Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE