KULTUR-BAGGRUND
KULTUR-BAGGRUND www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  26. november  2010

DANSK KULTUR-BAGGRUND

                       

Besøg evt. www.nomos-dk.dk  hvis din sjæl tørster efter viden ???UDGANGSPUNKTET FOR MIN OPDRAGELSE - DE TI BUD

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

DETTE VAR SÅ MIN KULTUR-BAGGRUND

Uanset om der findes en Gud, eller ikke, så er det efter min opfattelse, gode leveregler, som kan give et folk en indre harmoni, hvor alle kan leve i gensidig tillid, og dermed i indbyrdes i fred.
Hvis disse leveregler overholdes, så kan en Nation på denne baggrund høste fredens frugter, hvilket tilsyneladende er sket i Danmark - siden 1945. 

Hvad er din vurdering
???Min kristne Gud kender menneskers mange svagheder - når det gælder overholdelsen af ( = De ti Bud = ) og indførte derfor tilgivelsen - for dem der angrede deres fejltrin eller deres synder. Hvad kan friste et menneske med en svag karakter - som mig ??? Det kan de =

DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD           HOVMOD
GERRIGHED        GRÅDIGHED        GRISKHED
UTUGT              
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

TILLADES DE 7 DØDS-SYNDER AF = KORANEN ???

Hvis de 7 døds-synder overtrædes groft, af en Nations befolkning eller Regering ? kan det så føre til denne Nations tilintegørelse og kulturelle udslettelse ??? Kan en sådan skæbne overgå Danmark ???
Hvad er din vurdering  ???   www.islam-info.dk NOGLE MENNESKER ER OPDRAGET -
MED BIBELEN SOM KULTUR-BAGGRUND
FOR BØRNEOPDRAGELSEN • Billeder af al azhar

   - Rapporter billeder

 • al-Azhar - Den Store Danske

  moské i Cairo, der også huser et universitet og flere skoler. Al-Azhar blev opført af fatimiderne i 969, da de efter erobringen af Egypten etablerede sig i ...
  www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/.../al-Azhar - Cached  NOGLE MENNESKER ER OPDRAGET
  MED KORANEN SOM KULTUR-BAGGRUND
  FOR BØRNEOPDRAGELSEN.

  KORANENS BØRNEOPDRAGELSE SER SÅLEDES UD =

 • De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

  Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

  For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

  Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

  Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

  Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.

  Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

  Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

  I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

  Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

  Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

  Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

  Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

  Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

  Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

  Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.
  Citat slut.
  Fundet på dette internet-leksikon - over koranens indhold =

  www.islam-info.dk     Koranen       artikeldatabase.

  Hvad er Koranens straf - hvis du skifter religion ???

  Er Koranens svar - APOSTASI  - APOSTAT ??? • Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk   Læs her om de Danske skikke og mærkedage.

 • ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER


 • HVAD ER RESULTATET AF = KORANENS OPDRAGELSE  ???

 • ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) ???  

 • ER DISSE - 20 SPØRGSMÅL = SVARET ??? • 1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
  2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
  3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
  4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
  5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
  6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
  7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
  8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
  9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
  10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
  11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
  12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
  13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
  14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
  15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
  16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
  17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
  18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
  19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
  20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?


 • HVORDAN VIL EN MUSLIM BESVARE DISSE SPØRGSMÅL ???


 •                        


 • HVORDAN VIL EN DANSK POLITIKER BEDØMME

 • FORSKELLEN PÅ EN DANSK BØRNE-OPDRAGELSE - HVOR FUNDAMENTET HAR EN KRISTEN KULTUR-BAGGRUND  ???

 •   OG PÅ KORANENS OPDRAGELSE  - HVOR KULTUR-BAGGRUNDEN ER EN MUSLIMSK BØRNEOPDRAGELSE ???

 • HVEM KENDER SVARENE   ???   www.Google.dk 

 • FAKTUEL VIDEN KAN FINDES - AF DE NYSGERRIGE


  GLOBALE  FUNKTIONS-DYGTIGE  SAMFUND 

  Vi må i Danmark konstatere - at samfund med kristen kultur-baggrund er ret funktionsdygtige samfund  = globalt set = og rent funktionelt bedømt - så har befolkningerne i disse samfund - ret store individuelle udfoldelsesmuligheder. Hvilke Nationer har relation til en kristen baggrund ???

  USA - CANADA - ITALIEN - AUSTRALIEN - EUROPA - MÅSKE ???  HVEM ØNSKER AT VOKSE OP I ET AF DISSE LANDE ??? HVEM ØNSKER AT DERES BØRN SKAL VOKSE OP - I ET AF DISSE MUSLIMSKE LANDE ???

     Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen

  NOGET TYDER PÅ - AT ISLAMS NATIONALSTATER FUNGERER ANDERLEDES - END NATIONALSTATER MED EN KRISTEN KULTUR-BAGGRUND. LIGGER FORSKELLEN I MUSLIMSKE LANDES FUNKTIONS-DUELIGHED OG KRISTNE LANDES FUNKTIONSDUELIGHED =

 • MÅSKE I BØRNEOPDRAGELSEN ???  Besøg eventuelt  -  www.DanskKultur.dk

                           Vilhelm la Cour: Fortale til Saxo (1941)

  Vi kan simpelthen ikke undvære Saxos skildringer – vor ungdom absolut ikke! Det er ikke alene, fordi han bærer broderparten af vor rige tradition om det danske folks tidligste historie; det er først og sidst på grund af hans enestående fortælling om rigets genrejsning i hans egen samtid. Den rummer impulser, betragtninger, domme, som vi har brug for – ja, hårdt brug for. Derfor er det en uafviselig opgave for dansk forlæggervirksomhed at finde den form, som atter gør Saxo levende i ungdommens sind, og kan man ikke opnå at få ham genfortalt på et karakterfuldt og kærnefrisk nutidssprog, så lad os takke Grundtvig i hans grav for den fordanskning, han skænkede os! Den var i sig selv et sprogligt storværk, båret af netop den selvsamme ånd, som vi nu for tiden søger i alt, hvad dansk er, fordi ingen anden ejer varme nok til at lade os gennemleve vort folks bitre frostmåneder.
     
  Det var i en hård tid, Grundtvig gav sig i lag med oversættelsen af Saxo. Da "verdenstyrannen" Napoleon var slået ned i 1814, og Europa åndede befriet op, drømte man om freds og samdrægtigheds år for folkeslagene – ganske som vi gør det nu med tanken på den kommende fred. Vi havde alle lidt nok. For vort vedkommende var vor flåde blevet røvet af englænderne, vor stat var gået konkurs, og rigsforbindelsen med Norge var blevet afbrudt.
     
  Så ramtes man overalt i vor verdensdel af det skrækkens budskab, at Napoleon var vendt tilbage til Frankrig. Det var i februar 1815. Alle forudså, at kampene atter ville feje hen over landene, at sæden ville blive trampet ned, og at åget endnu en gang ville blive lagt på folkene. Det var også den forestilling, som fyldte Grundtvig, for hvis verden måtte underkaste sig ikke alene en voldsmands jernscepter, men et åndeligt tyranni, som mundede ud i en forfølgelse af al kristen tro, så kunne i hvert fald han ikke tie!
     
  Han stolede på sit land. Han talte frit i dets navn. "Synerne vakte hinanden, og meget, som aldrig før anede mig, opgik for mit øje; meget følte jeg mig vis på uden at kunne se det klart; og hvad jeg følte skulle siges, det sagde jeg uden folks eller persons anseelse."
     
  Først og fremmest så han dette, som blev hans senere livs stadige tanke, at Gud havde udvalgt os til sit "kærligheds-folk", så troen på et nyt herligt liv ikke kunne berøves os. Så længe den gammeldags, bogstavelige kristentro ikke var død, ville håbet leve om, at ordet på Danmarks tunge – "Danmarks engel" – kunne besejre den fremmede ånd – antikristens kløgt og trolddom. Ved Guds ords kraft skulle den franske gudløshed overvindes; men derved ville kampen ikke blive endeligt afgjort. Thi efter den franske kom den tyske antikrist, og han ville, "i det ringeste en stund, blive vældig over Danmark".
     
  Det var disse bølger og syner, som beherskede Grundtvigs sind gennem våren og sommeren 1815. Men folkets fare førte ham både nærmere Gud og drev ham til at søge endnu tættere ind til det folkelige livsvæld, der sprang af vor historie. Mindet om storhed og trængselstid, om mod og forsagthed, om arv og splid skulle være med til at vække os af vor dvale. Vi skulle ruskes vågne – når vi havde så svært ved at få gnedet søvnen af øjnene. Og ingen kunne gøre det bedre end Saxo, den gamle klerk fra Valdemarstiden – han, som havde fortalt om nederlag og sejre med større myndighed end nogen anden. Hans ord rummede netop den frimodighed og den stolthed, ved hvis hjælp vi skulle slide os gennem vintertiden. [...] Der er visdom at hente i Saxos bog – visdom ved siden af al den megen lærdom. Den sidste kan vi i mange tilfælde stille os kritiske overfor. Vi har andre kilder at øse af end han og kan derfor rette både et og andet i hans fremstilling. Vi kan se, hvilke spørgsmål han har savnet blik for, eller hvor han giver svar, som næppe kan holde. Men med hans visdom er det anderledes! Den mand, som kender loven for et sundt menneskeliv og forstår at klæde den i ord, beholder sin magt over sindene, hvor kloge vi end bliver. Alle Saxos "fabler" og "ammestuehistorier" er fyldt af en sådan visdom og vil derfor blive stående, hvor dybt den moderne sagnforskning end skærer i den gamle overlevering. Læren om heltens løn og om slyngelens straf, om sandhedens sejr og løgnens nederlag er evig. Saxo var kun dens tolk. Den herskede i folkesagnets enkle og storladne fortællinger, og han gav sig denne lære i vold med en umiddelbar glæde over at kunne rejse sin egen samtid ved at lade folket genkende sin styrkes og svagheds træk i en grå fortid.
     
  Denne selvsamme sans var det, Grundtvig ejede. Også han forstod sagnets og historiens uforgængelige lære. Derfor var fordanskningen af den gamle krønike ingen lærdomssag for ham, men en opøvelse af ham selv og af hans landsmænd i folkelig visdom."Dansk lærer jeg deraf", som han skrev. Kun forholdsvis få begreb det omkring 1820, langt flere havde mulighed for at følge hans tankebaner, da folkehøjskolen var begyndt sin gerning ved århundredets midte, og i vore dage skulle betingelserne være de bedst tænkelige. Vi har i en hård tid lært, hvad sammenhold om tilværelsens grundelementer – tilliden til vor livsret, visheden om vor offerpligt og sikkerheden i vor Gudstro – betyder. Netop i den henseende var Grundtvig og Saxo to af vore læremestre, medens fjenden var i landet. Men også i fred og frihed har vi brug for, hvad de opstiller som målet for vor gerning.
      Kan modet synke hos en og anden, er opmuntringen at finde i denne bog. Den fortæller om en arv, hvoraf vor folkelige lykke kan spire. Den rummer en tro, som vil give lykken modning, så den omsider kan bringes i lade.

  Af forord til genudgivelsen af Saxos Danmarks Krønike i N.F.S. Grundtvigs oversættelse, 1941.  Genoptr. DIH Kildebind s.47

  bitre frostmåneder:

  hentydning til besættelsesstidens vilkår

  vældig:

  herskende


  OVER 21 ÅR  =  OVER 21 ÅR =  OG VIDEBEGÆRLIG


  Du skal nok være over 21 år - før du går ned på biblioteteket og låner denne bog.  Det er nemlig en stor moppedreng på over 800 sider. Selvfølgelig er der = UNGE UNDER 21 ÅR = der er lidt kvikkere - end gennemsnittet af Danmarks ungdom - der kan gøre forsøget - og lykkes det ikke første gang - at læse bogen - så udsæt det næste forsøg et par år. Det er nemlig et spørgsmål - om der er plads til så meget ( Krønikeviden ) i en meget ung hjerne. Det vides ikke på forhånd.


  SAXO - GRAMMATICUS
  DANMARKS KRØNIKE

  Oversat af - Fr. Winkel Horn
  Illustrationer af Louis Moe
  Forord af - Palle Lauring

  Copyright c Aschehoug  Dansk Forlag 2007

 • Copyright c illustrationer Louis Moe  1898

 • Omslag: SisterBrandt


 • Forlagsredaktion: Per Kølle og Stig Nielsen

  Trykt hos - Nørhaven Paperback

  3. udgave, 1. oplag. 2007

  ISBN 978-87-11-22879-1  I ØNSKES - GOD LÆSELYST -især -FOR DE VIDEBEGÆRLIGE

  Med Venlig Hilsen - Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul  Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans  Fra vores danske kulturarv   www.fortidensJelling.dk
 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE