15. DEC. 2010
15. DEC. 2010 www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 15. december 2010

 
De hollandske jøder uden fremtid
 
Dato: d. 13.12.10, 21:14

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Af ekspolitikere med en smule hår på brystet skal man høre sandheden. Den hollandske Frits Bolkestein, tidligere EU-kommissær og minister, lader ikke noget håb tilbage for de hollandske jøder i en ny bog. JP har i dag i papiravisen en artikel om sagen, og ellers er der de hollandske kilder.

Frits Bolkestein udtaler bl.a., at
“Jøderne har ingen fremtid i Holland”.

Ifølge JP siger Bolkestein, at de omkring 40.000 jøder, der bor i Holland, er under voldsomt pres fra især unge, aggressive marokkanere, og de hollandske politikere vil ikke med de nuværende integrationstiltag være i stand til at bekæmpe den voksende antisemitisme.

Derfor bør “agtpågivende” jøder rådgive deres børn til at emigrere til USA eller Israel på grund af, hvad Bolkestein kalder “den udbredte antisemitisme blandt unge marokkanere, der bliver flere og flere”.

Man tror ham alt for godt. Både at der blandt rigtig mange marokkanere i Holland er et uhyggeligt jødehad, og at deres antal er stigende i skræmmende grad.

Geert Wilders udtaler, at “Bolkestein har ikke forstået pointen. Det er ikke jøderne, der skal emigrere. Det er derimod disse marokkanere, der gør sig skyldig i antisemitisme, der skal udvandre”.

Hvor stopper det?
Er der nogen derude, der bilder sig ind, at det stopper her? Er der virkelig stadig nogen, der kan holde den kognitive dissonans ud?

Det kan blive meget værre end disse allerede alarmerende fortællinger fra virkeligheden. Og det vil blive meget værre. Man skal være venstreorienteret eller åbne-grænser-lukkede-kasser liberal for at tro andet.

Jødehadet har for længst igen holdt sit indtog i Europa. Og forfærdende mange af tilhængerne af fredens religion helmer ikke, før Europa er blevet indrettet efter islams krav.

Den kendsgerning vil ramme de europæiske jøder, den vil ramme de kristne europæere, og den vil ramme alle, der ikke underkaster sig islamiseringen.

Og imens huset brænder, pludrer eliterne videre, som om næsten intet var hændt. Gad vide, om de har en plan B?
Præsenteret  her  20. oktober 2010
Videoer til et delt folk
Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


Besøg eventuelt    http://www.nomos-dk.dk/ 


 
Jyllands-Posten      www.Google.dk
 
Vred DF-historiker revser partiet

Offentliggjort 20.10.10  kl. 11:43 
 
Historikeren Morten Uhrskov Jensen langer ud efter Dansk Folkeparti.

Blogs: DF´s vælgerbedrag – og V og K´s – og S og SF´s:
 

En af højrefløjens markante intellektuelle, Morten Uhrskov Jensen, som flere gange har fået rosende ord med på vejen af Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, for sin indsigt i dansk udlændingepolitik, langer nu kraftigt ud efter netop DF.

Uhrskov Jensen anklager på sin blog på jp.dk Dansk Folkeparti for stiltiende at se til, mens den stramme danske udlændingepolitik blandt andet som følge af den såkaldte Metockdom fra EU er brudt sammen.

Over for Ritzau uddyber Uhrskov Jensen:
- Dansk Folkeparti vil ikke tale om det. Det er det, der er en skandale, og derfor har jeg i vrede nu meldt mig ud af partiet.

At kritikken kommer lige netop fra historikeren Morten Uhrskov Jensen, er paradoksalt.

Betalte for orlov
Dansk Folkeparti betalte for et par år siden et halvt års orlov til netop ham, så han i bogform kunne gennemgå dansk udlændingepolitik.

Det kom der bogen "Et delt folk" ud af, som Pia Kjærsgaard blandt andet har omtalt som "en glimrende bog", der er "helt igennem saglig og faktuel".

De rosende ord er dog ikke gengældt, når Morten Uhrskov Jensen på sin blog langer ud efter DF, som ifølge ham mod bedre vidende udgiver sig for at være garanten for en fortsat stram udlændingepolitik.

"Dansk Folkeparti ved udmærket, at Danmark ikke kan føre en selvstændig udlændingepolitik, men de vælger at fortie dette afgørende spørgsmål for vælgerne," skriver han.

Og han gætter på, at DF har opgivet at kæmpe imod Venstre og Konservative på EU-området.

Pia Kjærsgaard ønsker ikke at kommentere angrebet, men socialordfører Martin Henriksen siger:
- Jeg har den opfattelse, at det, vi har gjort, virker. Og vi tager løbende nye stramninger op i forbindelse med finanslovforhandlingerne, siger Henriksen og tilføjer:
- Jeg ved godt, at hans holdning er, at vi for at løse problemet skulle vælte regeringen på det her spørgsmål, men det løser vi jo ingen problemer ved.


MORTEN UHRSKOV - UDTALER

Set fra højre   WWW.OPLYSNINGSPARTIET.DK

Skrevet af Morten Uhrskov Jensen

DF´s vælgerbedrag – og V og K´s – og S og SF´s

Dato: d. 18.10.10, 21:22
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

I går aftes fik jeg i Deadline 22:30 lejlighed til at fortælle seerne, at stramningerne i udlændingepolitikken, som blev vedtaget i 2002, stort set er ophørt med at virke, hvis de nogen sinde har gjort det. 24-årsregel og tilknytningskrav omgås systematisk ved brug af EU´s regler i form af opholdsdirektiv og Metock-dom. Er man ikke dansk statsborger, etablerer man såkaldte »pendlerægteskaber«, der på et eller andet tidspunkt fører til opholdstilladelse i Danmark.

En stor del af de mange nytilkomne registreres ikke i statistikken over familiesammenføringer, der er et sminket lig. Disse kædeindvandrere optræder som EU-borgere, fordi de har benyttet EU´s muligheder for fri bevægelighed.

Flygtningepolitikken kan vi endnu bestemme over, men vedtages det såkaldte Stockholmprogram, vil det fra 2014 også være slut med det. Så har Danmark ingen national indflydelse på udlændingepolitikken overhovedet.

Der er tale om kendsgerninger

Det her er ikke gætværk. Det er den sørgelige sandhed. I en artikel dokumenterer jeg samtlige påstande. Der er fodnoter ud for hver eneste fremlæggelse af fakta. Man skal være velkommen til at gå mig efter i sømmene. Jeg ville ønske, at jeg tog fejl, men det gør jeg ikke. Den stramme danske udlændingepolitik er ikke stram, den er brudt fuldstændig sammen på familiesammenføringsområdet.

Dansk Folkeparti ved det godt

Det virkelig rystende er, at det parti, hvis hele eksistens hviler på gennemførelsen af stramninger i udlændingepolitikken, er helt klar over, at den er gal. Dansk Folkeparti ved udmærket, at Danmark ikke kan føre en selvstændig udlændingepolitik, men de vælger at fortie dette afgørende spørgsmål for vælgerne.

Det lyder umiddelbart helt sort, at DF ikke ønsker at råbe op om det her, men svaret skal givetvis søges i det forhold, at partiet reelt har opgivet at kæmpe imod Venstre og konservative på EU-området. Drømme om regeringsdeltagelse spiller uden tvivl også ind.

Når jeg med så stor sikkerhed kan skrive, at DF ved det her, så skyldes det, at jeg selv har fortalt dem det adskillige gange. Jeg har skrevet det til dem, og jeg har siddet som paneldeltager ved et offentligt debatmøde i Sorø den 15. september sammen med Venstres Eyvind Vesselbo og DF´s Martin Henriksen. Eyvind Vesselbo gav mig ret i, at udlændingepolitikken i høj grad er brudt sammen, mens Martin Henriksen benægtede de fakta, der blev præsenteret for ham. Det er da også derfor, at jeg for ca. ti dage siden meldte mig ud af DF.

Jeg gentager lige: Dansk Folkeparti ved godt, at den stramme udlændingepolitik er død og borte, men partiet ønsker ikke, at danskerne får det at vide.

V og K ved det også godt

Fra en kilde i Folketinget ved jeg, at toppen i Venstre er ganske klar over, at Danmark ikke længere kan kontrollere den uendelige kædeindvandring af mennesker fra tredjeverdenslande. Og når toppen i Venstre ved det, så gør de det også i Det konservative Folkeparti. De to regeringspartier vil altså næste gang gå til valg på en »fast og fair udlændingepolitik«. Det kan da godt være, at de selv synes, at den er fair, men at kalde den fast er en udsøgt hån mod vælgerne. Det er vælgerbedrag af allerværste skuffe.

Og hvad med S og SF?

Socialdemokraterne og SF har som bekendt lovet, at de vil videreføre 24-årsregel og tilknytningskrav, skulle de komme til magten efter det næste valg. Jeg har svært ved at tro, at de ikke også er udmærket klar over, at udlændingepolitikken sejler. Men heller ikke S og SF har nogen som helst intentioner om at fortælle danskerne sagens rette sammenhæng, da heller ikke de vil tage et opgør med EU.

Hvad nu?

Det ved jeg sørme ikke. Folketingets fem største partier vil ikke tale om, at udlændingepolitikken er til at køre på historiens mødding. De mangler ikke viden om, at den er helt gal, men de er ligeglade. Danmark og danskernes fremtid interesserer dem ikke. Kun deres egen »magt« - en magt, der er til at grine af, eftersom magten reelt ligger hos EU-kommission og EU-domstol - interesserer dem.

Der er forskellige grader af svigt i det her. S og SF har aldrig haft noget virkeligt ønske om at føre en stram udlændingepolitik. V og K bør naturligvis fordømmes på det allerkraftigste, idet Dansk Folkeparti gerne havde taget et opgør med EU-domstolen (dengang EF-domstolen) tilbage i 2008, da Metock-dommen gjorde det klart, at der var noget helt galt.

Det er således ikke Dansk Folkepartis skyld, at der ikke er blevet strammet i udlændingepolitikken. Men to ting kan man med rette bebrejde Dansk Folkeparti.

1. De skulle tilbage i 2004, da EU´s opholdsdirektiv blev vedtaget, og senest i 2008, da Metock-dommen lå klar, have gjort spørgsmålet om EU´s annektering af dansk lov og ret til et kabinetsspørgsmål. DF skulle med andre ord have trukket tæppet væk under V og K, hvis ikke de ville være med til en boykot af EU-domstolen. Dansk Folkeparti vil til dette svare, at det ville blive meget værre, hvis partiet væltede VK-regeringen, og de andre kom til. Det er et argument, jeg ikke er enig i, men som jeg for så vidt kan følge.
2. Hvad der derimod er utilgiveligt, er, at Dansk Folkeparti har valgt tavsheden om den katastrofale udlændingepolitik. Dansk Folkeparti har med åbne øjne besluttet sig for, at danskerne ikke skal vide, hvordan det står til. Man har Gud hjælpe mig tænkt sig at gå ind i en valgkamp og hævde, at DF er garanten for en stram udlændingepolitik, der ikke eksisterer.

Må historiens dom blive hård.Kommentarer
Albert Hansen, København | Skrevet: 18. okt 10 kl. 21:35

Den eneste måde vi kan komme ud af EU, er gennem en folkeafstemning.

Upassende ? Klag over indlæg

Allan Hansen, 2960 | Skrevet: 18. okt 10 kl. 21:38

Som gammel EU modstander vil brige dette indslag.

Tak til Morten Uhrskov Jensen.

Ved et møde i Nyborg i september, holdt Morten Uhrskov Jensen et foredrag om indvandringen i Danmark efter Nyrup. Det blev efterfølgende drøftet i en alvorlig stemning, for budskabet er sole klart: Dansk indvandringspolitik, som opfattes som stram og kontrolleret, er hullet som en si – takket være vores medlemskab af EU. Der er altså kommet 100.000 flere flygtninge ind (registreret vel at mærke) i 2002-2009 end, der kom under Nyrup 1993-2002!

De vælter ind ad huller og sprækker, som vi ikke har mulighed for at stoppe – takket være EU.

Og det bliver kun værre, hvis EU kommissionens ”Stockholm-program” vedtages med effekt fra 2014, hvilket er det samme som, at EU-kommissionen godkender flygtninge og fordeler dem!
Morten Uhrskov, der tidligere har skrevet dokumentet “Et delt folk” i 2008, konkluderer at stramningerne, som blev vedtaget i 2002, og som for så vidt er DF’s ”raison d’etre”, ikke har virket efter hensigten. Takket være EU’s regler, fortsætter indvandringen især via kædeindvandring (ægteskaber).

Jeg har tidligere her på bloggen kritiseret DF for at være tavse i sager, der sætter spørgsmålstegn ved regeringens politik, og specielt i EU sager. Grunden til DF’s ringe interesse for de eksisterende fakta, som Morten Uhrskov præsenterede i september, skal helt sikkert søges i det EU-relaterede.

DFs synspunkt kunne jo være, at hvis de sætter sig op i mod V+K’s EU-politik, så kommer ”de røde” til, og så bliver det hele endnu værre.

Men uanset rød eller blå stue, bør det danske folk kende sandheden! Og tanken på, at det vil være EU-kommissionen, der fra 2014 vil bestemme, hvem der vælter ind i DK, er intet mindre end rædselsfuld. Så er det flintrende ligegyldigt, hvem der sidder på den efterhånden indholdsløse regeringsmagt.

Der var på mødet stor enighed om, at folket skal have oplyst de reelle tilstande om dansk indvandringspolitik, og der er ingen grund til at betvivle Mortens grundige arbejde, der er baseret på primært SFIs rapport fra okt. 2009 – og fyldt med link og henvisninger.

Citat slut.

Er du = UNDER 21 ÅR ???  Hvordan tror du din fremtid bliver ???

Tror DU - DR - foretager Censur ???


Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans SKAL - EU - BESTEMME ALT `???svar til Folkebevægelsen mod EU).


Hvem skal nu betale = og for hvad ???


Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU · Læs mere

Citat slutBesøg eventuelt      www.advarselspartiet.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE