MCHANGAMA
MCHANGAMA www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her 18. oktober 2010

/62.jpg

Jacob Mchangama  = Chefjurist hos Cepos. 
Uriasposten

www.oplysningspartiet.dk    mere om 266b  findes der.

søndag 17. oktober 2010

McHangama: Racismeparagraffen handler ikke om racisme, men er en ‘krænkelsesparagraf’

Det undrede mig ved læsning af Jyllandsposten, så få borgerlige der var modstandere af racismeparagraffen (LA: 19,2 pct; V: 23,7; DF: 25,8; K: 29,2). Jacob McHangama er som sædvanlig god, når han holder sig fra det mere politiske. Fra hans Berlingske blog – Ved danskerne nok om racismeparagraffen?

“Jyllands-Posten offentliggør i dag en meningsmåling, der viser, at 69 % af den danske befolkning går ind for at bevare racismeparagraffen. Det er et flertal, der er til at tage og føle på. Men spørgsmålet er, om befolkningen tager stilling til denne bestemmelse på et oplyst grundlag.

For det første er det værd at bemærke, at JP har stillet følgende spørgsmål “mener du, at racismeparagraffen skal bevares eller afskaffes?”. Eftersom racismeparagraffen er bestemmelsens almindelige kaldenavn, kan JP vel ikke klandres for udformningen af spørgsmålet. Men “racismeparagraffen” er en værdiladet og i høj grad misvisende betegnelse for straffelovens §266b, som lyder som følger: “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelser eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år”. Paragraffen rammer således ikke bare racisme, og man kan udmærket blive dømt for overtrædelse af §266b uden at have fremsat egentlige racistiske udtalelser. Racismeparagraffen skulle snarere kaldes for krænkelsesparagraffen, fordi den i bund og grund handler om at straffe mennesker, der har holdninger, der krænker andres. Danskerne som flest er heldigvis instinktivt negativt indstillede overfor egentlig racisme, men det er altså ikke (kun) det, §266b handler om, og hvis det var almen viden, ville tallene muligvis se anderledes ud.

Derudover er det også de færreste, der er klar over, at racismeparagraffen er et internationalt fænomen, og at den i sin nuværende udformning er en konsekvens af en FN-konvention, ligesom paragraffen i dag understøttes af EU-lovgivning. Da man i FN-regi debatterede, hvorvidt konventionen om borgerlige og politiske rettigheder skulle indeholde en forpligtigelse til at forbyde såkaldt hate-speech, var så godt som alle vestlige lande som Danmark, USA, Storbritannien og Sverige modstandere deraf. Det var således en alliance af kommunistiske lande anført af Sovjetunionen og ikke-demokratiske lande fra Den tredje Verden, der fik indført dette princip i den internationale menneskeret…

Det forhold, at hate-speech lovgivning nu også er et EU-retligt krav, kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Vi vil ikke længere selv kunne ophæve racismeparagraffen. Højesteret vil heller ikke få det sidste ord, da det meget vel kan tænkes, at det bliver EU domstolen i Bruxelles, der kommer til at udstikke rammerne. Og når man ser, hvad hate-speech love medfører i andre europæiske lande, er der god grund til at frygte afsmitningen herfra…

Kigger man til Frankrig er der ikke megen mere optimisme at hente… Holland, der oprindeligt var et kraftcenter for ytrings- og religionsfrihed i Europa, står det heller ikke godt til… P.t. sidder den hollandske politiker Geert Wilders på anklagebænken for at opildne til had mod muslimer bl.a. på grund af sin film Fitna…

Disse eksempler viser, at hate-speech lovgivning Europa over ikke blot rammer hadsk tale, men også satire og politisk debat. Ved europæisk harmonisering kan vi meget nemt risikere at stå i en situation, hvor racismeparagraffen bliver brugt langt mere offensivt, end det er tilfældet i dag. Det vil også være i tråd med anbefalinger fra FN, som i en årrække har kritiseret Danmark for ikke at straffe flere tilfælde af hate-speech.

Tilhængerne af racismeparagraffen er naturligt nok begejstrede for JP’s meningsmåling. Niels Erik Hansen fra Dokumentations- og Rådgivningscenteret om racisme udtaler bl.a. “at fjerne racismeparagraffen vil svare til at afskaffe ombudsmanden,” siger han og kalder paragraffen “et af de smukkeste stykker dansk retshistorie … Den blev vedtaget efter Krystalnatten i 1938 af et enigt dansk folketing, som ville beskytte landets jøder mod hetz.”

Men her fordrejer Niels Erik Hansen historien. Da Danmark i 1938 indførte den daværende §266b, straffede denne bestemmelse “den der ved udspredelse af falske rygter eller beskyldninger forfølger eller ophidser til had mod en gruppe af den danske befolkning på grund af dens tro, afstamning eller statsborgerforhold.” Der var altså tale om en helt anden bestemmelse, der alene straffer løgne, der anvendes i propagandaøjemed. Der var ikke tale om at straffe forhånende og nedværdigende udtalelser…

Sagen mod Geert Wilders viser hvor stort et selvmål retsforfølgelse af personer med kontroversielle holdninger er. Wilders har formået at fremstille sig selv som et offer for en politisk korrekt elite og i modsætning til myndighederne kan den almindelige hollænder udmærket se det groteske i at Wilders stilles for retten for sine udtalelser, samtidig med, at han 24 timer i døgnet må leve under politibeskyttelse på grund af dødstrusler. Retssagen har da heller ikke gjort Wilders mindre populær og han opnåede stor tilslutning ved det hollandske valg og hans popularitet er blot steget siden da.”

Oploadet Kl. 11:25 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE