FRIHED er ikke SANDHED

FRIHED er ikke SANDHED www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her  13. Juli 2012   www.RadioDua.dk   www.Kulturkloeften.dk 

FRIHED er ikke SANDHED   www.RadioHolger.dk   www.Sappho.dk  www.Medie1.dk

 


 

           ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                         VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

Friheden  er ikke  Sandheden. Det var Moses der kom med de ( DE 10 BUD Når du leder efter ( DE 10 BUD ) på internettet = så dukker der lidt forskellige muligheder op. Når jeg kikker i min katekismus - så er ( DE 10 BUD ) også lidt anderledes end de ( DE 10 BUD ) eller måske endda meget anderledes end = ( DE 10 BUD ) der findes i Bibelen. ( DE 10 BUD ) = jeg har fundet i min Bibel ser således ud = 

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net  www.RadioHolger.dk

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Johannes  14. kapitel      Vers 6. og  Vers 7.

Jesus sagde til ham: >>Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.  Kender i mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. <<

JOHANNES  14. Kapitel   Vers 15.

Vers 15. = der står kun dette = Løftet om en anden talsmand.

Jeg troede at  ( Kapitel 14.  Vers 15 - 18 ) lød således =

Johannes vidner om ham. Det var om ham, jeg sagde:  Han som kommer efter mig, har været der forud for mig. ! Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde, for loven blev givet givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus.

HVAD SKAL VI MENNESKER MED = SANDHEDEN ???

Hvad skal vi mennesker med = Sandheden = hvis de ord der rummer væsentlige =  Sandheder = ikke må siges højt i det offentlige i rum i en offentlig debat = af den begavede danske Elite ???  Er det noget som de = danske kristne menigheder = bør bekymre sig om  ???  Kun vor = Kristne Gud = kender ( hele ) = Sandheden = fra før Sumernes tid = fra før Babylonernes tid og fra før Egypternes tid. Når der sker både små og store ting og endda store begivenheder i verden = der ikke kan have et kristent udgangspunkt = så må den normale reaktion fra = hyrden = Præsten i en menighed = med sit kendskab til = Sandheden  =  overveje om der er farlige trusler på vej mod hendes eller hans kristne menighed.

PRÆSTER = DE VIL DET GODE OG DET RIGTIGE  

Når godheden fører til ondskab = så tyder det på = at denne godhed har et falsk eller et ondt fundament. Bibelen opfatter jeg som en slags fundament for præster i deres forkyndelse af sandheden for deres menigheder. Når væsentlige ting i Bibelen undlades = så kan det være en af Satans arbejdsmetoder.  Da Lucifer har levet siden vor = Kristne Gud = skabte jorden = så kan Djævelen - Satan - Lucifer godt have fiflet lidt med Bibelens indhold.  Nu er de trykte bibler jo skrevet efter at = Gutenberg = opfandt trykkerikunsten i det 14 århundrede ( hvis jeg ellers husker rigtigt ??? )  hvilket kan betyde = der har været tid til andre fiflerier = med Bibelens indhold.

PAULUS BREV TIL ROMERNE = KAPITEL 13  Vers 1. til 7.

Forholdet til myndighederne   ???

Kan det være en djævelsk forfalskning = der er lirket ind i Bibelen = til senere brug =  i forbindelse med kommende lovgivning ???  Hvilke præster kan besvare dette spørgsmål ???   Er det nye  ( FN = UN )  = love vi ser her = der skal gælde for alle jordklodens befolkninger ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 


En Præsident i = USA = har engang sagt = hvis i ikke er med os = så er i med terroristerne. Kan det betyde = at dem der ikke vil overholde disse menneskerettigheder = vil blive betragtet som terrorister  ??? Hvordan vil det stille en Kristen. Har ( FN = UN ) planer om at gøre disse menneskerettigheder globalt gældende i en nær fremtid  ???


 Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

 

HVORDAN  FESTER TILHÆNGERE AF = FRIHED LIGHED og BRODERSKAB  ???

Hedder USAs Frihedsgudinde = Gaia  ???   Order of Death  

Denne multikulturelle fest =  ligner en fest for = ( bøsser = Gay ) som meget naturligt går ind for Frihed og Lighed = specielt mellem et ( Broderskab bestående af bøsser ). Det passer også meget godt sammen med en religion som = Gaya = der muligvis er = USAs = friheds-gudinde ???  Hvad ved du om Gudinder = og hvad ved du om Gudinden = Gaia ??? Hvornår var det nu = at USAs Frihedsgudinde blev bygget ??? Hvem financerede dette byggeri og hvorfor ??? Hvad var det = som skulle fejres = siden det blev besluttet at bygge USAs Frihedsgudinde ???  Kan det være Erobringen af det Kristne Frankrig = gennem det af ( Daniel Estulins ) så kaldte ( Metodologiske System ???
www.wikipedia.dk    www.Google.dk    www.wikipedia.net    www.Medie1.dk 

 


 

Den kristne Gud = er en Nidkær Gud. Her er ( Bud nr. 2 ) fundet i Bibelen.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Uanset om USAs Gudinde hedder ( Gaia eller Minerva ) eller noget helt andet = så er = USAs Frihedsgudinde = efter min opfattelse et ( Gudebillede ) oppe i himlen = som det findes beskrevet i ( Bud nummer 2. ) i min Bibel.

Når vi ser alle disse = Fema Camps = der bliver bygget i hele = USA = er det så en Bibelsk Profeti vi ser gå i opfyldelse = her i vores tid = her i år 2012  ???

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE