Religiøs Analyse Kontrol

 

Præsenteret her 26. oktober 2013

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk    

 Religiøs Analyse Kontrol  


 

Gadegaards dårlige bibeludlægning 

 

Anders Gadegaard bruger Ny Testamente som argument for sin støtte til stormoskéen, men teksterne modsiger hans brug af dem, skriver Dan Ritto.


 

Kirkemagasin dec 2011 - feb 2012 præsenteret af Anders Gadegaard

www.youtube.com/watch?v=dlLQ8F-fQPM
Findes der hvide muslimer i Danmark ???

 HOLDER PROFETIEN  ???

  Er det en = Profetisk udtalelse = vi har her =

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger = Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra = Guds bud. Det - der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

af =  ELLEN G. WHITE   ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

Velkommen til min hjemmeside - med venlig hilsen

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

 

 fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.

 Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr 

Besøg evt = www.Pokerpartiet.dk  ( Præsentation i 2007 )

 


 

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud afFolketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke Bibelsk Kristendom - men direkte Hedenskab

Se under overskrifterne  www.islaminfo.dk kvinder og Taqiya

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

Regeres Danmark og EU af hvide muslimer  ???

 

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….!

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Findes der hvide muslimer i Danmarks Folketing  ??? 


 Er 8. ud af 10 Bisper muslimer =  forklædt som Kristne  ???

Hvem kan finde på at påbyde - gennem verslig lov, at et ægteskab mellem mænd - skal være et Kristent ægteskab ??? Hvem har magt til at gøre det ???

 

 

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

 


 Har deforenede Censur Partierbesluttet at bygge en Moske i Danmark

for Danske Skatteyderes penge.  

Findes der hvide muslimer i Danmarks Folkekirke ??? 

Har ( hvide muslimer ) også pligt til at bruge ( Taqiya Taqija ) for at fremme Islams sag - hvis de er Partiledere i Danmarks Folketing ???

Det kan jo forklare over 30 års mærkelige Politiske beslutninger i det "Danske Folketing".

 

 

 Retten til liv 

 

http://www.siaddk.wordpress.com/  

 

 Anders Gravers har en vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 

  Det kan gøres på flere måder = samtidigt

Hvad med Psykiatrien.

 http://www.siaddk.wordpress.com/

 16.000  aborter - betyder også 16.000 mindre at udskifte.

 
 

  Hvad hedder det ???

 Fød og smid væk

  ???

Bliver Danmark regeret af partiledere

der repræsenterer en dødskult ???

Hvad mener Partilederne selv ???

Hvad mener befolkningen i   Nationalstaten Danmark ???

 
 

  Hvad hedder det ???

 Fød og smid væk

  ???

Bliver Danmark regeret af partiledere

der repræsenterer en dødskult ???

Hvad mener de selv ???

Hvad mener befolkningen i   Nationalstaten Danmark ???

 


 

 

 http://www.siaddk.wordpress.com/  

 

 Anders Gravers har en vurdering
 Hvad er din vurdering ???  

  Det kan gøres på flere måder = samtidigt

Hvad med Psykiatrien.  

Psykiatri i Danmark

 Astrid har en plan

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

 
Tilføjet 16/10 13:48 til Boblere af Elsebeth Halckendorff
 

Som bekendt var størstedelen af den såkaldte 68’er generation
kommunister. De nærede et brændende had mod det etablerede system, familien,kulturen og ønskede kun at smadre samfundet, eller svinenationen, som de så charmerende kaldte de lande, de var født og opvokset i.

 
De fik næring fra kampskrifter som eksempelvis Marcuses bog, ”Det
endimensionale menneske” fra 1964, hvori den dengang 66-årige ungdomsforfører (Marcuse blev født i 1898) beskrev, hvordan man kunne ødelægge det bestående, naturligvis pakket pænt ind, så det virkede humant i stedet for destruktivt.
 
Marcuse pegede på flere muligheder. Han havde opgivet den klassiske
marxisme, i hvilken arbejderklassen skulle spændes for revolutionsvognen og gøre oprør mod de herskende tilstande. Men i efterkrigstidens fede år havde de fået villa, vovse, Volvo, kolonihavehus og kunne tage på charterferie, så de kunne ikke bruges.

 
Derfor faldt blikket mod en gruppe, der kunne anvendes til omstyrtning
af de hadede samfund: Underklassen i andre lande fjernt fra Danmark. Ved at begynde at importere dem i kæmpekontingenter, ville der blive skabt den ønskede ustabilitet.  Så grænserne blev åbnet, invitationer sendt ud, og snart myldrede det ind.

Der lød kritiske røster mod programmet, men de blev bragt til tavshed
med beskyldninger om racisme.
 
 
Vel indenfor dørene drejede det sig om at bøje sig for de fremmedes
krav, så danskernes blod kunne blive sat i kog, og befolkningen dele sig i
grupper, der bekrigede og spyttede på hinanden.

 
Så langt er der ikke noget nyt under solen. Det har været prøvet før,
og det hedder del og hersk.

 
Og herske gjorde 68’er generationen også. De sørgede for at tage en
uddannelse og fordelte sig på poster i samfundet, hvor de kunne få indflydelse  og gennemføre deres destruktionspolitik, samt sørge for at give stafetten videre til meningsfæller i den næste generation, som det var lykkedes dem at ensrette ved målbevidst at ødelægge uddannelsessystemet.
 
De punkter på agendaen burde have været nok for enhver revolutionær 68’er. Men der skulle mere til for at få samfundet helt ned og ligge.
 
Den oprindelige befolkning, især borgerdyrene, der hårdnakkede blev ved med at kæmpe for opretholdelse af de gamle dyder som familiens bestående, kærlighed til familien, klassisk musik, litteratur og kamp for at give deres børn en ordentlig uddannelse, skulle ødelægges.
 
Igen skævede de mod fjerne strande som DDR og Sovjet.
 
Her havde man anvendt psykiatrien til at få greb om de, der ikke ville
rette ind. Med psykofarmaka kunne man manipulere deres hjerner, i yderste konsekvens smadre hjernerne på dem, så de mistede deres job, erhvervsevne og status i samfundet og blev anbragt på overførselsindkomst, hvorfra de som nyskabte sociale tabere sandsynligvis ville besinde sig og stemme rødt.

I modsat fald kunne dosis af psykofarmaka øges, så hjernebarken blev totalt ødelagt og signaloverførslen mellem hjernebark og hjernestamme afbrudt. Da hjernestammen sørger for vores vejrtrækning og hjerte, ville hjertet gå i stå og personen dø.
 
 
Dødsfaldet ville dog ikke spille nogen rolle, da det blot ville være endnu en ”sindslidende”, der lå samfundet til byrde, der nu var gået til de evige kontanthjælps kontorer.
 
På den måde er tusinder af danskere allerede døde, eksempelvis en ung
pige på 36, der som studerende oplevede en dyb sorg, som den
allestedsnærværende psykiatri kunne hjælpe hende med. Hjælpen bestod af rige mængder psykofarmaka, hvis ”bivirkninger” sendte hende igennem talrige personlighedsændringer og psykiske tilstande, som udstyrede hende med den ene diagnose efter den anden og dertil hørende mere psykofarmaka.
 
Ved hendes død den 29.11.2010 havde hun diagnose som paranoid skizofren og fik udover stærk antipsykotisk medicin også medicin mod den parkinsonisme, pillerne havde påført hende, samt morfin mod smerter. Og den afsluttende studentereksamen hun havde været ved at forberede sig til, da hun oplevede sorg, var for længst gået kødets gang. Ved hendes begravelse i Jesu Hjerte Kirke, var det kvalmende at høre præsten tale om den stakkels lille sindslidende pige, der døde i så ung en alder.
 
Fra begyndelsen havde hun intet psykisk fejlet. Hun var blot blevet udsat for noget, vi alle kan blive udsat for.
 
Dermed delte hun skæbne med andre tusinder af danskere, der bliver
sendt til psykiatrien under alle mulige påskud, så den kan afprøve potent og stærk hjernemedicin på dem. 
 
I alle rædselsregimer har psykiatrien altid været et stærkt våben mod
befolkningen.
 
Indtil videre er det lykkedes at sætte flere end 725.000 danskere på
hjerneødelæggende medicin, og man skulle formode, det var nok. Men det er det ikke. Der skal mere turbo på, så endnu flere kan blive fanget ind, få en diagnose og blive udstyret med rige mængder hjernemedicin.
 
 
Derfor har ung socialisten, sundhedsminister Astrid Krag en plan,
afslørede hun overfor Dagens Medicin den 14. oktober, da lægerne overrakte hende deres ønsker om en national handleplan på det psykiatriske område.
 
Til gengæld for overrækkelsen lovede hun at ville nedkomme med en national handleplan, som skal få endnu flere danskere i psykiatrisk behandling, uanset om de er psykisk syge eller ej. Hvis de ikke er det, skal de nok blive det, når de begynder at modtage den hjerneændrende medicin, så de kan få noget mere og en masse diagnoser.

 
Det skal være usagt om der i den rædselsvækkende behandling af danske borgere også ligger en agenda om, at hvis personen bliver syg af den psykofarmaka vedkommende får på grund af en midlertidig livskrise som sorg, stress, traume efter ulykke, overfald, krigsoplevelser eller andet, så skal dosis bare øges, indtil personen er totalt elimineret, har mistet sit job, sin erhvervsevne, sin bolig, familie og omgangskreds og er sat på overførselsindkomst,
 
Sådan som det allerede er gået tusindvis af danskere, eksempelvis den
unge ingeniør i Jylland, der fik stress og hjælp i psykiatrien, der smadrede hans hjerne, indtil han havde mistet alt og var blevet anbragt på førtidspension som 48-årig og flyttet ind på et værelse, hvor han kunne blive gemt ad vejen ligesom alle de andre ofre.
 
 
Eller den 42-årige blikkenslager, der mistede sin hustru og fuld af
sorg også begyndte at få psykofarmaka. I dag dingler han rundt med talrige psykiatriske diagnoser, har mistet sin lille blikkenslagervirksomhed og skyller en blanding af antidepressiver og antipsykotisk medicin ned med litervis af cola.
 
Ved siden af Astrids plan om ødelæggelse af den danske befolkning, kører planen om ødelæggelse af landet og dets kultur videre som planlagt. Indtil videre må danskerne ikke længere spise frikadeller, ligesom de også kan glæde sig over opførelsen af en stormoske og planer om statsuddannede imamer.
 
Det er virkelig lykkedes en hel generation at ødelægge landet, så meget at der sandsynligvis ikke engang kan rettes op på det igen.
  
Deres plan har snart ramt hver eneste dansk familie, og i hele sin
struktur er den så ond, at ikke engang Satan selv ville kunne have fundet på noget tilsvarende i sin værste vrede og sit mest brændende had.
 

Lad mig slutte som dronningen:

           Må Gud bevare Danmark og danskerne.          

Ingen andre gør det.

Elsebeth Halckendorff

www.180.grader.dk

 psykiatrien og nazismen - Krimi - Netavisen 180Grader.dk

 Nedlæg psykiatrien - Videnskab - Netavisen 180Grader.dk

 


National-socialisterne - erobrede Tyskland i 1933

 Nationale Socialister = kaldes for Nazister

Internationale Socialister = kaldes for = kommunister

1945 ( Nyt navn på Facaden ( indhold ) samme ideologi.

En socialist har opgivet sit fædreland - for at underkaste sig Ideologernes skaber.  

( Ingen kan tjene to herrer samtidigt )

Jeg har valgt Fædrelandet.

Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul


 Hvor er de danske soldater - medens -  danmarks befolkning udskiftes  ??? 

 Hvem giver soldaterne deres ordrer  ???

 


Internet-Leksikon  www.islaminfo.dk om Koranens indhold.

Se evt. under overskrifterne  ( Taqiya Taqija ) og ( Kvinder )

 

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område

 

  www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenKorteAvis.dk

 www.UriasPosten.net

 


Hvem er Nationalstaternes fjender ???

Hvem er ideologernes skaber ???

Findes svaret i Bibelen  ???

 

William Cooper - The Identity of Beast #2 (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=eM5B60li_So

 I kan oplyse jer selv yderlige gennem analyse-spillet.

 

Hvordan virker = Tempelmagtens Kommando-system  ???

 

Hvem er den  hemmelige  Enehersker ???

 

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 

 UGENS ANALYSER for TRE VENNER eller TRE VENINDER

 

Begynd de ugentlige analyser fra disse  hjemmesider. Første person styrer musen. Den næste person - sørger for kaffe med mere. Den tredje person noterer det ned - der skal analyseres yderligere.

 

Husk = Kære Ungdom = i søger efter Sandheder om  Tempelmagtens  globale funktioner  = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de han kombineres - for at sikre - fuld global kontrol - inden for 
Politik - Lovgivning - Jura - militæret - Økonomi - Kultur - Medie-censur. 
Det som i ( Konfirmander) og  andre Unge  finder interessant - det er i velkommen til eventuelt - at gemme på et ( USB-stik ) til dybere analyser senere - når jeres udannelse evt. igen tidsmæssigt tillader - at i igen kan samles - foran en Computer og i kan forsætte jeres analyser af - hvem der er Tempelherren i virkelighedens verden. Kan i finde de spørgsmål - der fører til svar - der igen fører til nye spørgsmål - og så videre. Aftal hvor og hvornår i kan og skal mødes - på jeres ugentlige analyse møde-dage.
 

 

 1. Queen of Heaven Part 1 of 2 - Catholics, Freemasonry, Global ...

  www.youtube.com/watch?v=XVq-48yGro4
  18/09/2012 - Uploadet af HeavenClear
  1:14:57. Watch Later Queen of Heaven Part 2 - Catholics, Freemasonry, Global Babylon - Mike Hoggardby ...
   
 2. Queen of Heaven Part 2 - Catholics, Freemasonry, Global


   

             www.frhp.dk/hov
   
   

   Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
  Bliv eventuelt 
  VELFÆRDS-KAVALER.
  Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


  www.danskernesParti.dk   
  Daniel Carlsen

  http://www.siaddk.wordpress.com/
  Anders Gravers

  www.fritdk.dk
  Michael Ellegaard

  www.islaminfo.dk 

  Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )  http://www.danskfolkeparti.dk/  
  Kristian Thulesen Dahl 

  http://www.Frihedspartiet.net
  Lars Egmose

  http://www.dksamling.dk/

  Morten Uhrskov Jensen

  www.Nationaldemokraten.dk

    Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
  Bliv eventuelt 
  VELFÆRDS-KAVALER.
  Meld dig ind i nærheden af din bopæl.   Det kulturbetingede kvindesyn    

   Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

  Til et folk de alle høre
  som sig regne selv dertil
  har for modersmålet øre
  har for fædrelandet ild;

  resten selv som dragesukker
  sig fra folket udelukker.
  lyse sig selv ud af æt,
  nægte sig selv indfødsret       N.S.F.Grundtvig 
   

   Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=KbikBVVkrNA
  24/12/2011 -  

The Testimony of Ex-Jesuit Priest Alberto Rivera - YouTube

www.youtube.com/watch?v=wft87VSGB_I
27/10/2012 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
Jesuit Order Occult Oath Exposed http://www.youtube.com/watch?v= yx84BToEdNM So who is The Anti Christ ...
 

http://www.youtube.com/watch?v=1aA-Ix8U-d4

 


  

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

Er Islam den Katolske Kirkes religiøse Filial  ??? 

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ??? 


 Hvilke vælgere stemmer på

De forenede Censur-Partier

Hvad vil de skjule ved hjælp af Censur-Paragraf 266b 

Censur-Partierne 
 
Vælgernes vedvarende analyser - kan jo også føre til - at i fravælger at stemme på de forenede Censur-Partier ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt = 
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti - Enhedslisten - og Venstre
 
Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b  og Partilederne af disse Partier - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner. Som politisk interesserede ved - så blev (  Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk er det i virkeligheden  at - Partilederne ( selv ) vælger deres efterfølger - ligesom frimurererne ( freemasons ) ??? Hvad er det ( De forenede Censurpartier - vil skjule for Danmarks befolkning ???  Er det Koranens indhold.   

KORANEN eller BIBELEN
 BURKA eller BIKINI
 

  Hvad vælger Danmarks Kvinder  ???

Hvad vælger Europas Kvinder ???

Her et internet   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

se evt - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde 

  Her ses - 100 havfruer - uden tørklæde.

 Hvad vælger Europas Kvinder ???

Hvad vælger Danmarks Kvinder ???

KORANEN eller BIBELEN
 BURKA eller BIKINI
 

Hvad vælger Ruslands Kvinder ???

Et internet-leksikon om  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 www.Medie1.dk 

 

 Hvem skal foretage en 

Religiøs Analyse Kontrol

her i Danmark ??? 

Det skal Danmarks vælgereValgdagen.


 William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...

 Vil ( Danmarks vælgere ) ( forsat ) stemme på

Tavshedens Tyranner  ???

www.TavshedensTyranni.dk

  

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering


 

 Er der noget som visse medier ikke har oplyst til

Det Danske Folk  

Besøg eventuelt dette internet-Leksikon om Koranens indhold  

www.islaminfo.dk

Læs eventuelt under disse overskrifter

( Taqiya Taqija ) ( Kvinder )

Børneopdragelsen i muslimske hjem.

 

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

 

Foredrag af Professor = Walter Veit 

► 2:54► 2:54 

 Flere videoer for reformationen Walter Veith » 

Hvad ved danske Konfirmander om Martin Luther og Reformationen ??? 

Ud fra min - research - så er jeg nået frem til denne teori. 

 De Folkeslag i EU og  Europas Nationalstater  der glemmer  

Martin Luther og Reformationen vil = Uddø

Holder denne teori  ???

Hvem kan vurdere det - uden at have spillet - analyse-spillet ??? 

Analyse-Spillet findes på  =  www.Sabbat-Kristne.dk  

 

 Vil ( DU ) vide mere om -

Martin Luther og Reformationen

 - så besøg dette Link

www.Sabbat-Kristne.dk  

på Fanebladene nederst til venstre.

 


Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

 


 

 

 

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE