TYVERIET af LANDBRUGET
TYVERIET af LANDBRUGET www.Kulturpartiet.dk


Præsenteret her 20. april 2012   www.Kulturpartiet.dk

TYVERIET  AF LANDBRUGET      www.Medie1.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk      ER DU DANSKER 
???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???


        www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  TYVERIET af LANDBRUGET = HVORNÅR BEGYNDTE DET ???

Begyndte tyveriet af Danmarks landbrug omkring 1972 = omkring det tidspunkt = hvor Danmark stemte sig ind i ( EF nu EU ) og dengang en kommunal-reform sammenlagde 1400 kommuner = til 300 Kommuner ??? Er det lettere at gøre Danmarks Landbrug til fallitboer = hvis mindre landbrug er lagt sammen til større landbrug - sådan rent administrativt ??? 
Hvor mange unge landmænd ved her i 2012 = hvor mange kommuner = der var i Danmark i maj 1945 = dengang anden Verdenskrig i Danmark var slut ???

www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE SEKS FILM = på = DR


ØKONOMISK KONTROL  =   AF DANMARKS LANDBRUG

Den borgerlige regering har lavet en landbrugslov, der åbner op for, at = Multinationale selskaber= kan eje alle Danmarks Landbrugsarealer = hvilket kan give økonomisk kontrol = med alle Danmarks landbrug.

HERREGÅRDE  = KIRKEGÅRDE  =  FATTIGGÅRDE

Danmarks kommende generationer = dem der her i 2012 = der er mellem = 12 ÅR og 16 ÅR = kan se frem til, at de ikke kan overleve i kraft af en fornuftig arbejdsinsats i et landbrug her i Danmark. Når Danmark landbrugsjord først er solgt til = Multinationale selskaber= der godt kan være ejet af = IRAN eller Saudi-Arabien = hvilke fremtidsmuligheder har den næste Generation af danske landmænd = der vokser op i landbrugsområder = så = her i Danmark ??? Landbruget demokratiske styrke forsvandt = da 1400 kommuner blev lagt sammen til 300 kommuner.  Her i 2012 har vi i Danmark 98 kommuner = og denne tendens forsætter = og til sidst bliver = Danmarks Folketing også overflødigt. Danmarks Folketing har allerede gjort sig overflødige på mange områder. De unge danskeres  bedste håb = det er nok = at stemme på =

www.DanskernesParti.dk  

DEN NYE ANDELSBEVÆGELSE

Er Danmarks bedste forsvar = for Danmarks landbrugs-ungdom = at dem der her i 2012 = der er mellem = 12 ÅR og 16  ÅR = allerede nu lærer at samarbejde = om =  at starte en ( ny slags andelsbevægelse )  = som en slags økonomisk forsvar imod Globaliseringen. Vil det være fornuftigt af unge landmænd at kræve af ( danskernes Parti ) at partiet laver en lovgivning = der kræver = at en landbrugsejendom kan kun sælges til Landmænd = der bor på den Producerende Landbrugs-ejendom  ???

HVEM STARTER EN NY ANDELSBEVÆGELSE I DANMARK ???

Bliver det = DEN KOMMENDE GENERATION = den ungdom der lige nu er mellem = 12 ÅR og 16 år = og vil de stemme på et nyt politisk parti = der vil styre en nødvendig sum  af Danskernes skatteyder-penge = over i = EN NY ANDELSBEVÆGELSE = således at Danmarks landbrugsjord = forsat forbliver ejet af danskere = som danskeres ejendom ???

VIL DET OVERHOVEDET VÆRE MULIGT FOR LANDMÆND ???

Vil det overhovedet være muligt for ( fremtidens danske landmænd ) at eje deres egen ejendom i fremtiden = fordi de danske Landbrug køres fallit = gennem et skattetryk der ligner organiseret tyveri = fra en sammensværgelse af = overnationale institutioner. i disse ( Overnationale Institutioner ) = og i ( Godhedsindustrien ) er der jo ansat mennesker = der også skal have løn = som skal betales af = Danmarks Skatteydere 

HVEM BETALER LØNNINGERNE  ???

Ja - hvem betaler lønningerne til disse ( Overnationale Institutioner ) der nævnes her ???

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke = tre Landbrugs - studerende = regner det ud = i deres fritid  ???Findes der noget ( i Danmark ) der kan kaldes økonomisk administrativ Politisk ( Skatte-tyveri ) ???

Måske er det bedre at lade hesten tænke ??? 
Den har trods alt et større hoved
???

Hvornår stopper skatteskruen ??? Hvem kender svaret ???

Startede =
Centraliserings-bølgen = af kommunerne  allerede i 1945 ??? Gælder denne = Centraliserings-bølge = også for = Landbruget - hospitaler - skoler - Gymnasier - Nationale institutioner - med mere ???  Er der nogen - der begynder at ane et mønster i denne udvikling ???  Som Kinas Formand Mao sagde engang  = Det er ligegyldig hvilken farve katten har = bare den fanger mus. Hvad skal man med = soldater = når en = Nationalstat = kan plyndres gennem lovgivningen. Bagefter kan de ( internationale banker ) jo få brug for ( soldater ) til at forsvare de plyndrede landbrugs-arealer = hvor = soldaternes løn = naturligvis betales af de = Nationale skatteydere. Er der noget jeg har misforstået her ??? Er = nutidens Ungdom = tilfreds med den Politiske udvikling her i 2012 ???

Besøg evt = www.DanskernesParti.dk hedder bankerne = HAPS og GNASK ???

Er Danmarks Landbrugsland i virkeligheden blevet stjålet = gennem administrativ lovgivning = gennem ordrer til = Danske Politikere = igennem Bilderberg-gruppen ???

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

http://www.bilderberg.org/HVEM RAMMER DEN ( STORE = CO 2 = LØGN ) ??? Er det Landbruget ???  Har det været en = Politisk Agenda = bag denne dæmonisering af Dansk Landbrug ???ER DET EN REGION I = DET FJERDE RIGE = VI SER HER =

www.Euro-med.dk     Her er også en CO2 vurdering ???

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering
Hvor mange danskere kunne Landbruget brødføde i 1945 ???

Hvor mange danskere kan landbruget brødføde her i 2012 ???Hvordan forklarer Danmarks = landmænd =
dette fremskridt for = Danmarks Kvinder
???Hvorfor vil de store Politiske partier på = Christiansborg = medvirke til at støtte = EUs = Politik ( der har til formål at afskaffe alle jordklodens Regeringer ) inklusiv deres egen arbejdsplads = ( Christiansborg ) Der er jo nok mange besparelser at hente = ved at nedlægge = ( Christiansborg ) = for der er jo også en hel del embedsmænd = der kan spares væk = når = Christiansborg = nedlægges. Det sker sikkert i forbindelse med en stor global økonomisk krise. Hvornår kommer den ??? Her er et bud = af Danmarks store økonomiske og Politiske Geni =

USA går bankerot inden 2020 - Jørgen Ørstrøm Møller - dr.dk/DR2 ...


Hvor mange af = Danmarks Landbrug = vil blive Storbankers ejendom = hvis jordklodens økonomi kollapser inden 2020 ???Der bliver sikkert mange socialdemokrater = som Dansk Lanbrug ikke kan bespise = når Danmarks og de fleste af jordklodens Landbrug = går i betalings-standsning. Det rejser jo dette spørgsmål for Danmarks befolkning = Hvad foretrækker det danske Folk ???

FÆDRELAND
ELLER
BEBOET OMRÅDE

Et sådant spørgsmål kan godt kræve en lille lytte tænkepause.
 

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube

Hvis du som dansker ønsker at den = Centraliserings-bølge = som = EU = har gang i = så skal = Danmarks unge landmænd = bare stemme på disse "danske Politiske Partier" = som vist nok går ind for = medlems-skab = af det = EU = der kræver en stadig større indvandring af muslimer til Danmark. Disse Politiske Partier er =

VENSTRE
SOCIALDEMOKRATIET
SF = SOCIALISTISK FOLKEPARTI
DE RADIKALE
DE KONSERVATIVE
LIBERAL ALLIANCE


 

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


DANMARK  =  UDEN NATIONALE GRÆNSER

Når alle Nationale grænser er nedlagt = så er der ikke brug for = nationale Politikere = eller = National Lovgivning = og så kommer = FNs = lovgivning til at gælde for hele Jordkloden = medmindre muslimernes = Cairo-deklaration fra 1995 overtager den globale lovgivning ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Artikel 24 og 25 er nu også ganske interessante.

NU = er det jeg spørger = hvad får = Unge landmænd = til at tænke sig om = også Politisk ???  Besøg evt. www.Sagenskerne.dk 


http://www.guidestones.us/    Se også = Videoen ???

FEMA - Wikipedia, den frie encyklopædi

Vil = Unge Landmænd = vide mere om = EU ???

Prøv  =  www.Medie1.dk   Anders Bruun Laursen


Hvor mange danskere kunne Landbruget brødføde i 1945 ???

Hvor mange danskere kan landbruget brødføde her i 2012 ???HVAD ØNSKER = DANMARKS UNGE = LANDMÆND  ???

ET FÆDRELAND  =  ELLER  =  BEBOET OMRÅDE ???


NY BOG = http://www.wikipedia.dk/  www.Google.dk

     

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
læs mere nederst på siden.. 

ORG-sagen - sidste nyt:
9/11: Fem kendelser fra Presssenævnet - se under verserende sager

www.dendanskeforening.dk


Er = Peter Neerup Buhl = på sporet af = hvorfor krige opstår og forsvinder = og nye krige igen opstår og forsvinder ??? 

CITAT = Kapitel  XLIV  =  side 118 

Forfatteren af "Fagre Nye Verden" Aldous Huxley, skrev i 1937 bogen "Ends and Means" ( dansk: Mål og midler" ) hvori han undersøger årsagerne til den da truende krig og fremlægger et udførligt samfundsreformatorisk program for at opdrage menneskene til at undgå krige. Han så dybe civilisatoriske mangler, som førte europæerne mod krigen, en eksistentiel følelse af meningsløshed, som angiveligt fik mindre civiliserede folk, der pludselig blev konfronteret med denne kosmologi, til at ophøre med at formere sig og tilmed sygne hen og dø i bogstaveligste betydning.

Der er utvivlsomt noget om dette med, at det moderne menneske i stigende grad bliver livsudueligt, både demografisk og individuelt betragtet, men det var dog næppe særlig formålstjenligt i den daværende sitivation, at Huxley fordømte våbenindustri og kapitalismens militarisme generelt, netop som demokratierne nødvendigvis stod for at skulle væbne sig imod totalitarismen.

Ligesom de, der i dag vil uddanne menneskene generelt til det multikulturelle samfund, tilsyneladende ikke ser, at de står over for en langt mere umiddelbar trussel, end en verdensforbedrende tidshorisont tillader.

Huxley fandt, "de virkelige hindringer for freden er mangel på god vilje og medmenneskelighed, menneskenes indgroede overbevisninger, fordomme og meninger. Hvis vi ønsker at blive fri for krig, må vi først befri os for alle dens psykologiske forudsætninger. Kun når dette sker, vil landenes herskere også ønske at afskaffe de økonomiske og politiske årsager."

Her ser man et mærkeligt endimensionalt historisk syn hos en så klog mand som Huxley, men det er stadig meget udbredt: Som om ma én gang for alle kan befri menneskene for alle fordomme osv., og kloden for de mangelforhold og årsager til konflikter, som snart blusser op det ene, snart det andet sted. Disse egenskaber ved denne syndes verden er det enhver ny generations lod at bakse med, rigtig nok med stadig flere slægtsleds erfaringer, men samtidig under stadig nye forhold, med stadig nye fronter.

Huxley var fremtrædende blandt dem, der dannede skole ved at lægge "nationalismen" for had som årsag til krig: "Diktatorerne puster til den nationale forfængeligheds ild og høster belønningen gennem millioners taknemmelighed, for hvem overbevisningen om, at de tager del i den guddommelige nations storhed, er en erstatning for den gnavende fornemmelse af fattigdom og af social og personlig ubetydelighed,"

Krig gav mening i tomme liv, ja, Huxley påpeger hvordan selvmordsprocenten falder drastisk i krigstid, fordi hver dag bringer spænding, og folks indsats får en letfattelig mening. Hertil kommer rustningsindustriens private interesser.

Alt dette er dog træk, der også kan tillægges den moderne "humanitære" modideologi, der giver mening i manges ubetydelige liv og også tjener adskillige ganske kontante private interesser i bl.a "godhedsindustrien" , af nogle tilmed kaldt "underkastelses-industrien", som via støtte til masseindvandring reelt retter kanonerne mod eget land.

Man kan kort sagt ikke argumentere sagligt mod et fænomen ved kun at pege på angivelige motiver eller følelser bag det. På frugterne må alt bedømmes, og krig kan så vist være rationelt motiveret og til gavn , hvor alternativet er slaveri, ligesom humanitær aktivisme alt andet lige kan gøre mere skade end gavn. Hvorfor er dette så kontroversielt?  Her kan man i hvert fald gå tilbage gå tilbge til Immanuel Kant, der knæsatte synsmåden, at "den gode vilje" er af altoverskyggende betydning i bedømmelsen af menneskers holdning: Skulle denne vilje ved skæbnens særlige ugunst eller på grund af en stedmoderlig naturs karrighed ganske mangle evnen til at gennemføre sin hensigt, og skulle viljen til trods for de største bestræbelser alligevel intet udrette og der således intet andet skulle være tilbage end den gode vilje ( vel og mærke ikke kun det blotte ønske, men derimod udnyttelsen af alle til rådighed stående midler , så vil den dog i sig selv stråle som en juvel, stråle som noget der har sit fulde værd i sig selv. Dens værd kan hverken øges eller formindskes gennem nytten eller frugtesløsheden." ("Grundlegung zur Methaphysik der Sitten",1785).

Kants holdning må være beslægtet med det, som Andfindsen i sin førnævnte bog  "Selvmordsparadigmet" kalder et "personalistisk menneskesyn", hvor der lægges vægt på, at menneske er kærligt,værdigt og moralsk, og at det føler og træffer valg ud fra spørgsmål om godt og ondt, mens Anfindsen selv erlærer sig som tilhænger af  "et mere biologibaseret menneskesyn". Man kunne også kalde det erkendelse af syndens vilkår, at selv den bedste kun handler efter det gode en del af tiden, og at det som i politikdrejer sig om befolkningsmasser og demografi, retter adfærden sig med matematisk sikkerhed kun ind efter det gode en meget lille del af tiden. 
 
Citat slut.


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE