HARTVIG FRISCH IGEN
HARTVIG FRISCH IGEN www.kulturpartiet.dk

HARTVIG FRISCH IGEN  Præsenteret her 23. august 2009

www.Google.dk  HARTVIG FRISCH  og  THOKYDID  kan Googles

POLITISK REALISME SOM DICIPLIN

Fortaleren for samarbejds-politiken under anden verdenskrig var Socialdemokraten HARTVIG FRISCH og var efter sigende en intellektuel socialdemokrat, der var meget optaget af THOKYDID,s tanker og lære. Ud fra denne militær-strateg, så var det mest hensigtmæssigt, at et folks ledere erkendte en overmagt, af hensyn til det samlede folks forsatte eksistens. HARTVIG FRISCH har tilsyneladende, som fortaler ment, at den tyske overmagt var så stor under anden verdenskrig, at en samarbejdspolitik, kunne sikre størst mulighed for, at det danske folk ikke blev tilintegjort.

STRATEGIEN LYKKEDES MÅSKE ???

Måske lykkedes denne strategi ??? Det danske folk overlevede i store træk anden verdenskrig. Hvad er din vurdering ???

INTET TILBAGETOG MULIGT

Denne gang er intet tilbagetog muligt, for i ethvert land islam erobrer, så bliver islams sharialov, det = som det erobrede samfund må underkaste sig. Det, uanset om vesten indsætter en demokratisk regering til delvis, at administrere denne sharialov, som kan administreres meget forskelligt, i forhold til hvilke Sura, denne marionet-regering administrerer efter. Mennesker dør, og regeringer forgår, men koranens sharialove består, og islams målsætning står til stadighed ved magt, nemlig den = at hele jordkloden skal regeres efter islams sharia-love, og alle midler er lovlige i denne kamp.

TYSKE SOLDATER VAR TAPRE SOLDATER

Tyske soldater under anden verdenskrig var tapre soldater, men var igennem Hitler Jugend opdraget til krig fra barns ben ad, hvilket gav den opnåede tapre effekt af tyske soldaters tapperhed. Hitlers ordrer viste, at han var totalt ligeglad med disse soldaters private private overlevelsesmuligheder. Sådan er diktatorer flest.

ISLAMS BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Jeg betragter islams børneopdragelse i muslimske hjem, som en militær rekrut-opdragelse, der starter med en muslims fødsel. De behøver ikke indkalde en muslim til session, for en muslim er født ind i denne hær, der efter min opfattelse begyndte som en forklædt religion. Muhammeds anvisninger om børneopdragelse er en militær opdragelse, forklædt som religion. De mange ritualer i islam, vil, hvis anvisningerne blev fulgt, kræve 90 procent af en muslims liv. En ganske god begyndelse på en rekrut-uddannelse, set med en vesterlandsk hærs øjne.

HARTVIG FRISCH SOM = KULTUR-ØJEN-ÅBNER.

Det var ved,at læse en bog om  HARTVIG FRISCH  der åbnede mine øjne for, at det folks daglige vaner, var dette folks basis-kultur, og det i stor udstrækning er det, som ethvert folk, med selvrespekten i behold kæmper for. TAK for DET.

WINSTON CHURCHILL

Det var ved at læse en bog om  WINSTON CHURCHILL  at, jeg blev klar over, at WINSTON CHURCHILL  i mange år før anden verdenskrig brød ud, forberedte sig på dette angreb af Hitler, blandt andet ved, at opruste Englands flåde. TAK for DET.

ER ISLAM EN FORKLÆDT EROBRINGSHÆR ???

Er Religionen islam en forklædt erobringshær ??? Hvor mange danske Politikere tør skrive under på, med deres liv som indsats, at islam ikke er en erobringshær forklædt som en religion. Hvis vore EU - Politikere betragter islam, som en religion, som alle andre, så vil udfaldet sandsynligvis betyde vestens civilisations undergang. Jeg vil vurdere, at det også betyder Bilderbergernes og andre internationale fredsorganisationers undergang. Nå, lad os høre hvor mange danske politikere, der tør stå inde med deres liv for, at islam er en fredens religion. Jeg spørger bare, for det er Nationers skæbne der står på spil. Dette er ikke bare endnu et videospil. Det er virkelighed det her.

EFTER ANDEN VERDENSKRIG

Enhver gymnasie-elev ved, der har læst tiende bind af ANTOLOGI af nordisk litteratur bind 10, fra perioden 1940 til 1960 vil vide, at kun mindre fisk blev straffet for, at have arbejdet for tyskerne, medens Erhvrvslivet og bureaukrater slap straffri, fordi det var den danske regerings politik, at samarbejde med Hitler. Det betyder efter min opfattelse, at bureaukrater og erhvervslivets samarbejde stort set kunne forsætte uhindret, med nye regeringer.

DEN  MULTIKULTURELLE KULT

Da bureaukrater og erhvervsliv allerede har samarbejde i gang, så er vejen banet for samarbejde, hen over landegrænser, uden for de Nationale demokratiers kontrol. Der kan kimen ligge til internationale organisationer, der tiltager sig magt, uden for de Nationale Demokratiers kontrol. Derfor kalder jeg dette samarbejde om, at tiltage sig magt uden for de nationale Nationers kontrol, for en ( kulturel kult ) fordi denne nationale magtafgivelse er sket uden de Nationale befolkningers godkendelse, uden om en demokratisk folke - afstemning.

MAGTFULDKOMMENHED

Når et folk stemmer nej, ved en folkeafstemning, og den multikulturelle elite, ikke tager et nej for et nej, så viser det en arrogant form for magtfulkommenhed, af den multikulturelle kult, og det værste af det hele er, at det er disse befolkninger, der igennem deres skattekroner, financerer den multikulturelle kults tyveri, af Nationalstaternes suverænitet og af demokratiet. Det er kommet så langt i Danmark, at Danmark ikke selv kan bestemme, hvem der må komme ind i Danmark, og hvem der har adgang til Danmarks sociale ydelser. Som folk bør vi vælge, om vi vil ud af EU, eller om vi vil nedlægge et overflødigt folketing.

DET RADIKALE VENSTRE

Det parti der her i Danmark, er størst fortaler for et internationalt samarbejde hen over grænserne, er = Det Radikale Venstre. Det så vi også ved den seneste EU-afstemning. Det betyder, at  Det Radikale Venstre efter min opfattelse, kæmper for, at afgive Dansk National suverænitet, og viser en forbløffende mangel på forståelse på kulturelle forskelle mellem forskellige lande. Den største kulturkløft findes mellem vestens kultur, med en kristen reference-baggrund, og islams kultur, som har sin reference-baggrund i Koranen.

Besøg evt.  www.kulturkloeften.dk

NÆSTE GENERATION AF INTELLEKTUELLE

Noget tyder på, at næste generation af intellektuelle er ved at få øjnene op, for disse kultur-forskelligheder, efter at EU har tryllet Barcalona-erklæringen fra 1995 om til Euromediterranien i  Frankrig i juli 2008, der giver muslimer fri indvandring til EU-lande, som vandrende arbejdstagere, med ret til sociale ydelser fra  de Nationale pengekasser i EU. Jeg indrømmer, at det danske folk har en demokratisk rettighed til, at være bedøvende ligeglad med denne udvikling. Det danske folk har ret til, at være lige så vildt begejstret for, at afgive mere magt til internationale organisationer, som = Det Radikale Venstre. Hvis det er hvad det danske folk ønsker, så lad det blive således. Et demokrati giver også et folk ret til, at finde sig i hvad som helst.

MUSLIMSK INFILTRATION

Stort set, så er EUs national-staters demokratiske selvstændighed, erobret med list, ved hjælp af samarbejds-villige bureaukrater, og noget tyder på, at det samme er tilfældet i USA, igennem NAFTA samarbejde mellem Canada og USA og Mexico. Disse selvsuplerende grupper, der selv vælger deres medlemmer, breder sig ud i Nationale VIP - Grupper, som efter min opfattelse laver økonomiske aftaler uden Nationalstaternes befolkningers viden, og gør Demokratier til  tomme hylstre, uden væsentlig indflydelse.

INTERNATIONALE ORGANISATIONER

OEEC i 1948
EEC i 1957
EFTA i 1961

Det internationale samarbejde udvikledes, på baggrund af pres, fra Sovjetunionen, under den kolde krig, der krævede mere internationalt samarbejde mellem USA, og Europa, som derfor var medudviklende af den multikulturelle kults internationale samarbejde.

NATO dannet 1949  som modspil til sovjetunionen, under den kolde krig, som forsvar af det kapitalistiske system.

SAMARBEJDSLANDE IMOD SOVJET

Det ser ud til, at Afghanistan og Pakistan var allierede partnere imod sovjet, og der begyndte samarbejdet med USA og NATO, hvilket måske har ført til Politiske underhåndsaftaler. Hvad er din vurdering ??? Igen mere internationalt samarbejde, som også kan være basis for mere internatonalt samarbejde, uden om de Nationale Parlamenter.

ANTOLOGI af nordisk litteratur bind 10 udkom
i 1977 2. udgave
ISBN 87-568-0392-3  på
Samlerens Forlag.

DE INTELLEKTUELLES STATUS og SELVOPFATTELSE

I egen bevisthed besidder de adgang til til tilværelsens egentlige værdier. I denne boble-kultur færdes de intellektuelle blandt forlæggere, anmeldere, i egne cirkler, hvor de opfattes med sympati og beundring, og dyrkes af borgerskabet, som en særlig slags begavede mennesker, der tilskrives  en inspiration og indsigt, som rækker betydeligt længere end almindelige menneskers indsigt. Disse tanker var altså fremme allerede i 1977.

DEN MULTIKULTURELLE KULT

Er det i disse intellektuelle kredse, at den multikulturelle kult, finder deres særligt udvalgte bureaukrater og afløsere, i deres måde, at organisere deres globale drømmeprojekt på ??? Jeg spørger bare.

EU og FN er KENDSGERNINGER

EU og FN er nu kendsgerninger, og organisationer, med en grænseoverskridende magt, der sætter nationalstaternes demokratiske lovgivning og suverænitet over eget territorium ud af kraft. Er det planlagt og udført af den multikulturelle kult ??? Jeg spørger bare.

HØG OVER HØG, FANDEN OVER DEN SIDSTE.

Med metock-dommen og euromediterranienaftalen  er det en kendsgerning, at EU allerede nu, hersker over de 27 medlemslande, og deres nationale parlamenter. Nogle af FNs menneskerets-konventioner forbyder Nationalstaterne i, at de 27 Nationalstaters indbyggere forsvarer deres kultur og suverænitet, over deres eget territorium. Nu angribes EU og FN indefra, af islam. At FN forsøges erobret ovenfra af islam, fremgår af mødet på www.durban2.dk  Konferencen, hvor danske intellektuelle superhjerner advarer imod denne udvikling af erobring af EU igennem kultur-dialog.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

KULTUR - DIALOG - POLITIKEN = RETRÆTEPOLITIK

I medens vore Danske Politikere og EU fører kultur-dialog Politik, med en "religion" som endnu ikke i 1000 år har flyttet et eneste komma i Koranen, så bliver EU og Danmark, ædt op og erobret indefra af muslimer. I denne vesterlandske ( boble-kultur ) tror de, at islam overholder indgåede aftaler, medens der skydes på Politiet flere steder i Danmark, og medens der bygges moskeer i flere steder i Europa, der kaldes erobrer-moskeer ???

HVOR HURTIGT KAN DANMARK KOMME UD AF EU ???

Hvad har Danmark opnået ved, at være medlem af EU ??? Hvad er motivet til at blive i denne EU - organisation, der inviterer en erobrer-religion ind i EU, og ind i Danmark ???
Har vi her i Danmark nogle Politikere, der trænger til, at blive skiftet ud, ved det næste valg ???

HVEM GIVER ORDRERNE

Hvem giver ordrerne til vore danske soldater i NATO ??? Er det i virkeligheden islam, der giver ordrerne ??? Da Serberne ville forsvare deres nationale suverænitet over sin egen provins Kosovo imod muslimernes terror, så var det NATO, der bombede den Serbiske hærs ret til, at forsvare sit eget område. Det var imod Den multikulturelles humanistiske fredsideologi om, at alle mennesker er lige, og i denne multikulturelle ( boblekultur ) er alle lige ( ikke overfor gud ) men ( over for FN ).  Har den multikulturelle kult og islam indgået en aftale, siden FN overtrådte sine egne konventioner, og tæppebombede Serberne hver dag i flere måneder. Hvad er din vurdering ??? Hvem giver ordrerne i NATO ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE