GENERALENS DRØM
GENERALENS DRØM www.kulturpartiet.dk

GENERALENS DRØM  Præsenteret her 18. august 2009

GENERALENS DRØM www   

GENERALENS DRØM  Præsenteret her 18. august 2009

Hvis du var General for en hær, og ønskede, at erobre ( hele verden ), hvad ville din drøm så være ??? Hvis du samtidigt var ( enehersker ) over dit folk, og tænkte i militære stratetiske baner, hvad ville dit ønske så være ???  Kunne det være, at udarbejde en global militær erobrings strategi ???

MUHAMMEDS SYSTEM

Var det hvad Muhammed gjorde for cirka 1400 år siden ??? Udarbejdede Muhammed en en global militær erobrings strategi for 1400 år siden ???  Hvad var den første forhindring for Muhammed for 1400 år siden ??? Var det, at skaffe soldater nok, samt lave et system, som kunne opretholde diciplinen i sin militære erobrings-hær ???

KRIGSLIST

Var en del af Muhammeds militære erobrings-system at bruge krigslist ??? Hvordan skal en erobringshær indtage militære brohoveder, uden at det land og den Nation der skal erobres, fatter mistanke til de militære invations-tropper der kommer ind i landet ??? Har muhammed for cirka 1400 år siden iagttaget hvordan mennesker har behov for, at have noget at tro på, og derfor forklædt sin militære erobringshær, som en religion eller en religiøs bevægelse ???

EN ANDEN MILITÆR DRØM

En Generals drøm er, altid at have rekrutter nok at tage af, til sin militære erobringshær. Hvordan kan en sådan militær opgave løses ??? Har Muhammed for cirka 1400 år siden løst denne opgave ved, at indføre en speciel børneopdragelse for børn i muslimske familier, der sigtede hen mod denne militære målsætning ??? Er børneopdragelsen i muslimske lande i virkeligheden er militær rekrut-uddannelse ??? Bedøm det selv. Besøg  www.islam-info.dk

DEN MILITÆRE DICIPLIN

Det er naturligvis nødvendigt for en erobringshær, der er camufleret som en religion, og som skal erobre hele verden gennem børnefødsler, igennem flere generationer, at den militære diciplin opretholdes. Hvordan kan det gøres ???

MØDOMS - KONTROL

Blev løsningen ( mødoms - kontrol ) der i den militære erobringshær skulle sikre diciplinen i islams hær i al fremtid ??? Er det hvad der er sket igennem cirka 1400 år, og som stadig sker i de 57 muslimske lande, der er medlem af O.I.C  = ( Organization of the Islamic conference ) ( som i øvrigt har haft en delegation siddende i FN - Siden 1969 ) og er det hvad der sker i alle muslimske hær-enheder eller i alle islams menigheder overalt på jordkloden ???

HVORDAN VIRKER ISLAMS MØDOMS - KONTROL ???

Da islams kvinder ikke må være i vejen under militære træfninger, så er det vigtigt for islams hær, at have kontrol med ( ALLE )  muslimske kvinder.
Da alle børn født af muslimske kvinder, skal være islams soldater i erobringen af hele jordkloden, så er det nødvendigt, at Muhammeds hær, har kontrol over ( ALLE ) muslimske kvinder. Derfor er alle børn, født af muslimske kvinder automatisk muslimer. Under kamphandlinger kendes muslimske kvinder på, at de bærer tørklæde. Det kan være hensigten med ( Sura 33.59 )

DICIPLIN - METODEN = ER ÆRESDRAB.

Enhver muslimsk familie, har pligt til, at sørge for, at deres datter er jomfru ved fødslen, samt at det er forældrene, der bestemmer, hvem deres datter skal giftes med. Hvis denne datter ikke er jomfru på brudenatten, så kan denne familie kun genoprette familiens ære, og respekten i det muslimske samfund, ved at myrde deres datter. Bliver en muslimsk datter voldtaget, så har familien ikke passet godt nok på deres datter, og så kan familiens ære kun genoprettes ved, at de myrder deres datter.

OPLYSNINGER = endnu gælder Danmarks Grundlov i Danmark i dag, den 19. august 2009. Læs også hvad Kristina Aamand siger om mødommen på denne hjemmeside under overskriften  HVORFOR.

http://www.nymoedom.dk 

HVORDAN VIRKER ÆRES-DRAB MILITÆRT SET  ???

Rationelt set, må denne militære diciplin-strategi siges, at have en succes-rate på 100 procent. I gennem 1400 hundrede år, så er 57 lande blevet underlagt islams sharialove. Selv om der har været tilbageslag, så har islam, på grund af Koranens militære lovgivning, ( forklædt som religion ) kunnet rejse sig uanset militære nederlag, fordi Muhammeds befaling om, at erobre hele verden, ikke kan debatteres, fordi Koranens guddommelige love, står over alle  menneskabte love, og derfor ikke er til debat, og derfor står målsætningen ved magt.

MERE MILITÆR DICIPLIN

Så kunne man forestille sig, at her i Danmark ville muslimer vælge, at forlade religionen islam. Hvorfor sker det så ikke i større omfang. Det er fordi, der er døds-straf for, at fravælge religionen islam, ganske som det før i tiden, var døds-straf for, at forlade en vesterlandsk hær. Det viser efter min opfattelse, at islam oprindeligt for 1400 år siden var en hær. Desuden sørger imamer for, at muslimerne følger Muhammeds militære anvisninger i Koranen, som efter min opfattelse er anvisninger på, hvordan islam rekrutterer til en hær og lærer kæft trit og retning. Disse anvisninger kalder Koranen for = den rette tro. Besøg evt. dette islam - leksikon www.islam-info.dk og undersøg selv sagen. Under overskriften = kvinder. Her findes også ( Sura 33.59 )

DICIPLINENS INDHOLD

Islam religion eller islams hær, har så mange religiøse ritualer, at ( ni - tiende - dele ) af en muslims dagligdag vil gå med, at opfylde disse krav, til en god muslim. Det betyder, at muligheden for tid til ( individuelle personlige interesser )er yderst begrænsede, og vil kræve den yderste anstrengelse  af en muslim, i et menneskeligt miljø, der kulturelt er imod individuel frihed. Disse mange krav fra Koranen til de rettroende muslimer, er også stærk diciplinerende, og virker således, at det er naturligt at adlyde enhver ordre fra en imam. Det anser jeg for evig diciplin, af alle muslimer.

EN HÆRS OPDELING

En vesterlandsk hær har både kamptropper og forsyningstropper, og begge dele har islams hær også brug for. Vi har allerede islams rekruterings-hær i Danmark, som imamer kan  plukke af, til forskellige forberedende militære opgaver her i Danmark. Disse fortropper, der også er islams forsyningstropper, har allerede delvist etableret deres militære brohoveder i forskellige byområder her i Danmark, hvor de gradvist indfører islams Parallel-lovgivning.

ISLAMS FORSYNINGSTROPPER I DANMARK

Hvad skal islams forsyningstropper i Danmark forsyne islams erobringshær med ???  Først og fremmest med mange børn. Dernæst med madvarer, og løn til imamerne, i form af af afgifter fra muslimske halal-butikker og halal slagterier. Da islams hær er forklædt som religion, så sparer islams hær udgifter til uniformer, som en normal vesterlandsk hær bruger.

MUHAMMEDS  5  EROBRINGS-BEFALINGER

Muhammeds 5  militære - stratetiske befalinger lyder således.

1 At samles, hvilket vi ser, i flere Danske byer i Danmark i virkelighedens verden, og overalt i EUs Nationalstater.

2. At lytte.  Det tolker jeg således, at det betyder, at imamen lytter til den Nationalstat, der skal erobres, for at finde denne Nationalstats svagheder, og hele tiden prøve, at presse islams militær-lovgivning og kulturelle skikke ind i den Nations lovgivning, hvor det er muligt. Måske bare som ændringer af danske vaner, hvor det måske ser meget tilforladeligt ud i første omgang.
 
3. At lytte.  Muhammeds tredie befaling er også at lytte. Det tolker jeg som en befaling til imamen om, at lytte til de reaktioner på de initiativer, der allerede er taget, for at finde Danmarks og andre af EU - Landenes svagheder, og derefter evaluere hvilke svagheder de forrige initiativer har frembragt, med det formål, at udnytte disse svagheder gennem nye initiativer.

EN FORELØBIG PAUSE, medens i tænker over, om ovenstående passer med virkelighedens udvikling i Danmark, og i andre af EUs Nationalstater.

DISSE LINK KAN BESØGES I PAUSEN =

www.kulturkloeften.dk

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 
og lyt HELT TIL BUNDS 
Den islamiske stat kan opnåes på disse tre måder =

a. ved krig
b. ved børnefødsler
c. indvandring

Som alle danskere ved = undtagen tre = så er den islamiske stat en realitet, når Danmarks befolkning skal leve efter islams guddommelige sharialove, som kan studeres på www.islam-info.dk  God fornøjelse med dine personlige studier.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE