NØDVENDIG FRIHED
NØDVENDIG FRIHED www.kulturpartiet.dk

NØDVENDIG FRIHED  Præsenteret her 20. august 2009

20.08.2009

Den nødvendige frihed.

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

 

Belæste og beåndede sjæle.

Etisk og moralsk uantastelige.

Frihedselskende skønånder for enhver pris.

Tøger Seidenfaden.

I sin leder 15. august i Politiken då. overser han de kendsgerninger, som ikke passer ind i ovenstående billede af egen og egnes selvforståelse.

Hvilket samtidig er et meget godt billede på den magtfordrejning*, der undervises i på jurastudiet, som dels har vundet indpas i, og dels trives i i bedste velgående i systemet.

Kan man skabe frihed med tvang, spørger Tøger Seidenfaden retorisk indigneret?

Kan der omvendt eksistere frihed til kvindeundertrykkelse, kunne man spørge?

Det lader det til, at TS mener.

Bare man i begrebsforvirringens navn kalder det noget andet.

På den baggrund lader han gerne den ene halvdel af menneskehedens frihed gå til i forsvaret af, hvad han kalder religionsfrihed.

Sidstnævnte hævder han står på spil, hvis der skulle vise sig at være et politisk flertal imod den pæredanske burka.

Selvom det er en kendsgerning, at burka og tørklæde, omend disse bæres ”frivilligt” er udtryk for og symboler på ufrihed og tvang.

Tilstande som hersker i eksempelvis Iran.

For ikke at tale om Sudan og Saudi-Arabien.

Emiraterne.

Alt taget i betragtning vel også i både i Pakistan, Afghanistan og Bangladesh.

Død, vold og lemlæstelse er en del af hverdagen.

Her og andre steder, hvor friheden til at bære burka og tørklæde hersker.

Også selvom nyheden endnu ikke har nået Rådhuspladsen.

Er det nævnte frihed Tøger Seidenfaden længes efter og derfor forsvarer så ivrigt?

Hvis ikke, hvorfor så forsvare det levende billede herpå, nemlig tørklæde -og burkaklædte kvinder.

Hverken kvindeundertrykkelse eller identitetssløring falder i hak med grundlæggende nordisk, kristen tankegang og adfærd:

At kvinden på den ene side har ret til at åbenbare sit hår, ja, al sin skønhed på fordelagtigste vis, og dermed påvirke valget af både mage og tilværelse på sigt, og på den anden side, at den enkelte slås med åben pande.

Absurd som i et Ionesco-teaterstykke forsvarer TS ufrihed og tvang ved at lancere tørklædet og burkaen som det ultimative udtryk for frihed.

Samtidig kan man med sindsro konstatere, at hvis tanken om, at kristendommen er forudsætningen for demokrati skulle have strejfet ham, så har den hverken bundfældet eller fæstnet sig.

Den galante Tøger Seidenfaden erklærer derimod storsindet, at han hellere vil give det han opfindsomt betegner et mikroskopisk mindretal i mindretallet frihed til at sætte vort lands kurs imod mørkelandet end at lade os bevare den frihed, som både vi og vore forfædre anså og stadig anser nødvendig.

En frihed i ansvar og skyld, som somme satte livet på spil for, og tilmed mistede for snart en menneskealder siden.

Skulle det virkelig være nødvendigt at forklare!

 

*Magtfordrejning dækker over det forhold, når en sag afgøres på baggrund af et selektivt udvalg af kendsgerningerne, og ikke dem alle.  Citat slut

DEN MENINGSDANNENDE ELITE

Hernede fra bunden af samfundet, hvor jeg = Poul Leo Nielsen hører hjemme, der er min opfattelse, at kultur er =
 
et lands skikke,
og daglige vaner
landets historie
landets sangskatte
landet religiøse baggrund

Jeg er af den opfattelse, at ethvert folk, har ret til, at forsvare sit lands  kultur og egenart, og især sine normale daglige vaner. Sine højtider, samt sætte pris på sit lands historie.

HVAD KÆMPER DEN MENINGSDANNENDE ELITE FOR  ???

At det danske folk skal udskifte alle sine daglige vaner, fordi en fremmed religion ikke må kritiseres, for så bliver deres døde profet fornærmet. Er det forventningerne fra vores meningsdannende elite, at det danske folk skal omlægge alle sine daglige vaner, til de vaner og den kultur, som er herskende i muslimske lande. Er det hvad vores meningsdannende elite kæmper for ???   Citat slut

20.08.2009

Burka-debat.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Debatten om Burkaen , er en meget vigtig  sag. 

Hvis ikke landets politikere og andre meningsdannere  tager dette alvorligt, vil Danmark bevæge sig ud på  en totalitær  vej, hvor  en religion som islam vil boltre sig i yderligere krav, der ingen ende vil tage.

Som redaktør Lars Hedegaard skriver i sin artikel ”Dansen om burkaen” 

” Meget få har spurgt sig selv, hvorfor islams  magthavere – de skriftkloge og imamerne – lægger så afgørende vægt på at få kvinderne til at dække sig til.

Hvis der blot var tale om ”20 gram stof ” , som ingen kan have ondt af, hvorfor bliver tildækkede eller utilstrækkeligt tildækkede kvinder så forulempet, pisket eller dræbt i den islamiske verden?

Hvorfor betaler bl.a. Saudi-Arabien kæmpesummer til at belønne muslimske mænd i Vesten, der får ”deres” kvinder til at bære hijab?” 

Svaret er enkelt:

Det er en del af erobrings-strategien, som enhver der følger med kan se.

At det ikke bekymrer danske kvinder, - heller ikke dem der påstår de er feminister, er ganske uforståeligt.

Men i Frankrig, hvor der også er en burka-debat, har ministeren  for bymæssig udvikling Fadela Amara,  udtalt at hun går ind for et burka-forbud. 

Ifølge Financial  Times , har den franske minister, der selv er muslim udtalt ” at et slør, der dækker alt andet end øjnene, repræsenterer ”undertrykkelse af kvinder, slaveri og ydmygelse”. 

Fadela Amara, der er af algeirsk afstamning, har i den forbindelse sagt, at hun er: ” – fortaler for, at burkaen ikke eksisterer i mit land.” fordi hun mener, at kvinderne bedre kan tage kampen op mod ekstremismen uden burka

Fadela Amara anser ikke burkaen for at være et religiøst symbol  eller for at være en beklædningsgenstand:

Hun mener, at burkaen repræsenterer en politisk manipulation af en religion, der gør kvinder til slaver og bestrider princippet om  lighed mellem mænd og kvinder ” – et af de grundlæggende principper for vores republik.”. 

Fadela Amara, er kendt for sin tilknytning til Socialistpartiet og grundlægger af den feministiske organisation Ni Putes ni Soumises, som blandt andet har gjort  sig til talsmand for såvel ludere

som kvinder, der kæmper mod undertrykkelse i  indvandrerghettoerne.

Kilde: Kristeligt Dagblad den 19. August 2009. Lea Holze.

Fremhævelse:PVJ.

20.08.2009

STØT DEN NØDVENDIGE FRIHED. bliv medlem, eller støt =

Den Danske Forening - Skomagergade 25 - 4000 Roskilde Telefon: 86 13 24 01 - Telefax: 70 25 24 01
 CVR-nr. 31242337 Bank: Reg.nr. 9173 konto 4547551   Udland:  SWIFT-BIC:  DABADKKK
E-mail: danskeren@danskeren.dk  webmaster: Thomas Andreasen
http://www.dendanskeforening.dk/

Burka, - et farligt våben!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

  

Dansk Folkeparti har annonceret, at partiet vil fremsætte forslag om et forbud mod at  gå i Burka  i det offentlige rum, i Folketingssalen.

Det har fået Venstres  Søren Pind  til at  hævde, at lovforslaget er i strid med Grundloven, og han forventer, at folketingets formand vil afvise forslaget, hvis det fremsættes. Pind hævder, det strider mod grundlovens paragraffer om personlig frihed og religionsfrihed. 

Man kunne jo være lidt spids, og henvise til kniv og maskeforbuddet, som gammel spejder, er det en indskrænkning i min personlige frihed.

I de to forbud, er der klart taget hensyn til befolkningens sikkerhed.

Men det skal åbenbart ikke være tilfældet  når det gælder Burka-forbud.

Den er ellers velegnet til at lave såvel bank-røveri,  og terror-handlinger.

Nedskydning på åben gade, uden at nogen  har mulighed for at se, hvem det er.

Jo, en Burka, er noget negativt rent sikkerhedsmæssigt i det offentlige rum. 

Det anfægter ikke den fundamentalistiske liberalist  Søren Pind det mindste. 

Til Ritzau  den 18.8 siger Søren Pind følgende: 

”Det siger jeg ikke kun som medlem af Folketinget, det siger jeg også som ekstern lektor i forfatningsret ved Københavns Universitet.

Det er for mig utvetydigt, at man ikke bare generelt kan lovgive om, at folk ikke må bære bestemte beklædningsgenstande i deres personlige, frie liv.” 

Jeg vil  opfordre Søren Pind, til at inddrage det sikkerhedsmæssige aspekt i denne sag. Gør Søren Pind ikke det, påtager han sig et medansvar ved en evt. terrorhandling  i Danmark.

 

Danmark er et NATO-land!!

Vi er med i kampen mod den islamistiske  verdensbevægelse.

Vi er samtidig godt kendt i de muslimske lande efter Muhammed-krisen.

Man er en idiot , hvis man tror at Danmark ikke kan blive mål for  islamistiske terrorhandlinger.

Her er Burkaen  et farligt våben.

 

 

Kilde: Ritzau/Dagbladet Information den 18.8. 2009.

Citat slut.

MIT SPØRGSMÅL TIL = THØGER SEIDENFADEN

Har du nogensinde besøgt internet-leksikonnet  www.islam-info.dk 
og læst hvad der står under overskriften KOLONIALISME ???

I den fagforening jeg var medlem af engang sagde man.

lykkelig er den uvidende
der er uvidende om
sin egen uvidenhed.

Jeg Poul Leo Nielsen spørger = Er du lykkelig ???DEN NØDVENDIGE FRIHED

Med til den nødvendige frihed hører også retten til, at vælge sin egen religion. Den rettighed gives ikke, i et muslimsk land, for der er kvinder født muslimer, og er automatisk født til, at adlyde islams sharia-love,  hvilket fremgår af følgende =

Kristne i krydsild

Udland - Verden

 Evin-fængslets gård

To kristne kvinder siger: ”Gud bestemmer hvem han vil tale til”'
Anklager i sag om frafald af tro fortæller kvinderne, at de er uværdige

Af Bob Unruh
© 2009 WorldNetDaily

To iranske kvinder udviste overordentlig stort mod ved en domstol i Iran ved at erklære over for den offentlige anklager, at de ikke alene var kristne, men at Gud – og ikke en bureaukrat – bestemte, hvem han ville tale til. Maryam Rustampoor på 27 og 30 årige Marzieh Amrizadeh havde været fængslet siden 5. marts, da de blev arresteret pga. deres tro. Retsmødet søndag i sidste uge, hvor kvinderne skulle modtage deres dom, udviklede sig imidlertid til endnu et forhør denne gang under en forhørsdommer, som kun blev omtalt ved sit fornavn, Haddad.

Ifølge en rapport fra Christian Ministray, Elam udviklede afhøringen sig dramatisk, da kvinderne afvise at fornægte deres tro. De forklarede, at Gud havde overbevist dem gennem Helligånden.
”Det er ikke muligt for Gud at tale til mennesker”, sagde Haddad.
”Sætter De spørgsmål ved Guds almægtighed?”, spurgte Amirizadeh. Til dette svarede Haddad: ”Du er ikke værdig til, at Gud taler til dig”.
”Det er Gud, som afgør det spørgsmål”, svarede hun.

Til slut befalede Haddad kvinderne at gå tilbage til deres fængselsceller og tænke over deres muligheder og vende tilbage til retten, når de var parate til at føje sig. ”Vi har allerede tænkt”, sagde kvinderne ifølge Elam.

At der ikke faldt nogen dom, skyldes, at retten kun fokuserede på kvindernes kristne tro og ikke på andre ”lovovertrædelser”. Haddad havde tidligere spurgt kvinderne, om kvinderne var kristne. ”Vi elsker Jesus”, havde de svaret.
”I var muslimer, og nu er I kristne”, sagde Haddad.
”Vi blev født ind i en muslimske familie, men vi var ikke muslimer”, svarede kvinderne. Da de blev spurgt om deres anger, erklærede de, at de ikke angrede.
”Jamen I skal afskrive jeres tro både mundtligt og skriftligt”, advarede anklageren.

Dette afviste de.

Derefter vendte de tilbage til Evin fængslet. Ifølge Elam havde begge kvinder været syge under deres 5 måneder lange fængselsophold, de havde tabt i vægt, den ene led af tandpine og den anden af konstant hovedpine, hvorfor lægehjælp var påkrævet.

Under Sharia loven er straffen for frafald ofte dødsstraf, og ifølge det iranske straffesystem bliver kvinderne ofte først voldtaget.

Ifølge rapporter har kvinderne være udsat for indgående forhør allerede, hvorunder de har lidt fysisk overlast. Men på trods af det store pres fra myndighederne holder de to kvinder fast uanset deres videre skæbne, rapporterer Elam.


ASGERS BUDSKAB 

Asgers budskab var, at

SANDHEDEN (SKAL UD ) gennem OPLYSNING og MERE OPLYSNING og VEDVARENDE OPLYSNING, og om nødvendigt, ved at ringe på dørklokker overalt i Danmark.

ANDERS GRAVERS

Det er Formanden for Siad, Hr ANDERS GRAVERS, der organiserer den landsdækkende kampagne. Er du interesseret i at medvirke,til at bringe oplysende materiale ud til den danske befolkning, så besøg denne internetside  www.Siad.dk   og meld dig som frivillig omdeler, eventuelt sammen med en veninde eller en kammerat. Så vil Anders Gravers meddele dig, hvornår han kommer til din by, og hvor han kan træffes.

JEG = POUL LEO NIELSEN

Jeg Poul Leo Nielsen, ( har meldt mig ind i Siad ), fordi det er min vurdering, at islam og Danmarks Grundlov og vesten demokratier ikke kan leve i fredelig sameksistens i det samme område. Derfor går jeg ind for repatriering af alle muslimer i EU.

OIC = Organization of the Islamic Conference

Består af 57 muslimske lande, så det burde give muslimer der bliver repatrieret fra EU, et land, hvor de kan leve i fred og harmoni med deres tros-fæller. Hvad er din vurdering ???

Jeg = Poul Leo Nielsen

Har besluttet mig til, at give Anders Gravers og Asger min opbakning til gennemførelsen af deres politiske Program, som det det nye politiske parti ( Siad ) ønsker gennemført helt efter det Danske Demokratis spilleregler, og som er følgende =

SIADs LOVFORSLAG
1  Totalt indvandrerstop,indtil der er blevet nedsat en uvildig undersøgelseskommision,der skal fastslå hvornår danskerne bliver et mindretal i eget land.

2  Repatriering af utilpassede indvandrere: Kriminelle indvandrere har bevist at de utilpassede og skal derfor hjemsendes og fratages eventuelt tillagt dansk statsborgerskab.

3  Imamer,som opildner til vold og sanktionerer mod det land der føder dem,straffes og udvises for bestandigt.

4  Offentligt betalte integrationstiltag ophører.

5  Ikke selvforsørgende indvandrere hjemsendes 

6  Hjemsendelse har ingen mening hvis Danmark forsat står åben for masseindvandring, derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelse af reelle flygtninge.

7  Den danske Grundlov og lovgivning skal overholdes til punkt og prikke. Dette betyder at de koranvers der er i strid med dansk Grundlov og lovgivning fjernes. 

8. Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt.For at opnå statsborgerskab skal man være på prøve minimum 10 år før man kan ansøge

Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal undersøges omhyggeligt med henblik på fratagelse af uretmæssige tildelte sådanne.

9.  For at fastholde rimelige forhold i fremtiden bør straffelovens kapitel 12 revideres,så hjælp til fremmede folkeslags besættelse af Danmark gøres strafbar på linie med hjælp til fremmede magter.Påtaleretten fjernes fra justitsministeren,således at en sag kan rejses på foranledning af f.eks ti folketingsmedlemmer.

10. Straffelovens § 266b ophæves.

11. Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.

12. SIAD er imod EU-unionen,men for et europæisk samarbejde og fællesskab.

Besøg  www.Siad.dk  hvis du vil besøge filosoffen Asgers hjørne ???

ASGERS TALE

Asgers tale i Folketinget kan høres andet steds, på denne her internetside, så budskabet om, at sandheden ( skal ud ) kan høres af hans egen mund.


DANSKERNES  KULTUR-BAGGRUND

Hvad er din kultur-baggrund ???  Gå ind under overskriften
( KULTUR - BAGGRUND ) som også findes på denne internetside,
og forsøg, at finde ud af det. God fornøjelse med det.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE