LANDMÆND VED DET
LANDMÆND VED DET www.kulturpartiet.dk

DANSKE  LANDMÆND VED DET  Præsenteret her 16. august 2009

DANMARKS LANDMÆND VED DET. ER DER ANDRE DER VED DET ???

Danske landmænd ved, at ukrudt skal fjernes fra markerne, hvis udbyttet fra markerne skal sikres. Er det noget byboere ved noget om ???

Danske landmænd ved også, at kampen imod ukrudt, og andet utøj på markerne er en evig kamp, som har varet i mange generationer. Er det noget byboere ved noget om ???

Sten skulle fjernes fra markerne, så landbrugsmaskiner kunne anvendes. Der skulle bygges læhegn imod vinden, så afgrøderne kunne sikres. Er  det noget byboerne ved noget om ???

Der skulle bygges stalde til kreaturerne. Der skulle bygges Boliger, samtidig med den evige kamp imod ukrudtet. Er det noget byboere ved noget om ???

DANSKE LANDMÆND VED DET. VED BYBOERE DET ???

Når der skal sås hvede på marken, så bliver der ikke også sået byg, rug og ris, på den samme mark, efter tilfældigheder. Hver  mark indhegnes hver for sig, for at et overblik i kampen imod ukrudtet. Hveden dyrkes på en mark for sig. Byg dyrkes på en mark for sig. Rug på en mark for sig. Det ved Landmændene. Ved byboere det ???

DEN MULTIKULTURELLE KULT I DANMARK

Den multikulturelle kults bannerførere i Danmark = Det Radikale Venstre, - ved ikke,  at kultur skal indhegnes i områder ligesom en mark med hvede eller rug, for at kunne forsvare kulturens egenart imod kulturelt ukrudt. De mener, at alle kulturer er lige gode, og kan trives på den samme mark.

SVALDERKÅL

En ny slags ukrudt er begyndt at sprede sig i Danmark, nemlig svalderkål. Det ser faktisk tilforladeligt ud, men det breder sig hurtigt, og kræver ekstra opmærksomhed fra Landmændene. Landsmændenes efterkommere i byområder, nemlig kolonihavefolket ved det, men ellers er byboere tilsyneladende uvidende om dette nye ukrudts store evne til, at sprede sig forbavsende hurtigt. Landmændene ved det. Ved byboere det ???

KULTURELT UKRUDT
 
I Danmark er der flere kulturer, der breder sig i en stor pærevælling, men en kultur = nemlig islam,- breder sig uforholdsmæssigt hurtigt og aggressivt i Danmark. Havde det sket i en bondemands mårk, så var dette ukrudt blevet luget bort for længst, ligesom bondemanden nu er meget opmærksom på, at svalderkål skal holdes nede fra start, inden det får lov til at brede sig for meget, for ellers vil høstudbyttet dale betydeligt, og det vil kræve en betydelig arbejdsindsats, at fjerne ukrudtet, inden det bliver helt umuligt, at fjerne ukrudtet.

DEN MULTIKULTURELLE KULT I DANMARK =
DET RADIKALE VENSTRE

De har i så mange år gentaget, at alle mennesker er lige gode, men totalt overset, at der er forskel på en ørkenkultur og en landbrugskultur. Levevilkårerne er vidt forskellige. Ligesom en landmand skal kunne se forskel på ukrudt og markens afgrøder, således bør vores Politikere kunne se forskel på kulturer. ( Det er min påstand ) =  at ( Det Radikale Venstre ) ikke har kunnet se, at kulturer opløses indefra, når alle kulturer i det samme land skal behandles ens, uanset, om det er kulturelt ukrudt der er tale om.

Min påstand bygger på den virkelighed, og virkelighedens tale, der er beskrevet i denne bog, og er efter min opfattelse stærkere end ord i denne sammenhæng, =

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008


Hvis du vil læse mere om denne ørken-kultur, så besøg =

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

"I en tid, hvor den vestlige civilisation er truet både udefra og indefra, er det danske Trykkefrihedsselskab en vigtig allieret i kampen for at befæste og bevare den mest afgørende og grundlæggende ret i et frit samfund - ytringsfriheden". Ayaan Hirsi Ali    Citat slut.

www.trykkefrihed.dk

HVEM ER DE MULTIKULTURELLE ???

Det er Universitets-uddannede, som langt hen ad vejen styrer skoleuddannelserne, og sammensætter hvad lærerne skal undervise dine børn og børnebørn i, samt efter hvilke skolebøger, dine børn og børnebørn skal undervises efter. Hvad har dine børn og børnebørn brug for at lære ??? Det bestemmer en mulktikulturel elite, der ikke kan kende forskel på kultur og kulturelt ukrudt. Kære landmænd, - det burde mane til eftertanke.

HØJSKOLEFOLKET

Nu begynder højskolefolket at mene, at nu er det tid til, at forsvare vores Danske kulturarv og vores Danske Demokrati og vore Danske værdier, inden det kulturelle ukrudt har bredt sig så meget, at det ikke længere kan holdes nede, og det derfor må gøres noget konkret. Lugningen må begynde.

HØJSKOLEMANDEN  ASGERS BUDSKAB 

Asgers budskab er, at

SANDHEDEN (SKAL UD ) gennem OPLYSNING og MERE OPLYSNING og VEDVARENDE OPLYSNING, og om nødvendigt, ved at ringe på dørklokker overalt i Danmark.

ANDERS GRAVERS

Det er Formanden for Siad, Hr ANDERS GRAVERS, der organiserer den landsdækkende kampagne. Er du interesseret i at medvirke,til at bringe oplysende materiale ud til den danske befolkning, så besøg denne internetside  www.Siad.dk  og meld dig som frivillig omdeler, eventuelt sammen med en veninde eller en kammerat. Så vil Anders Gravers meddele dig, hvornår han kommer til din by, og hvor han kan træffes.

HØR FILISOFFENS ASGERS TALE PÅ CHRISTIANSBORG

Stop islamiseringen af Europa!!!!!!!!
 

Som landmænd ved, så kan høstudbyttet sikres, ved at begynde med, at der ikke lukkes ukrudt ind på hvedemarken. Derfor er første trin på vejen, for at sikre Demokratiet og Danmarks kultur og kulturarv, at der ikke lukkes flere muslimer ind i Danmark. Hvad forstår jeg, og Det nye Politiske Parti Siad, så ved kulturelt ukrudt ???  Det er det kulturelle budskab, som Koranen indeholder om Jihad, samt ( hvem ) som er målet for denne Jihad.

LOV-RELIGIONEN ISLAMS LOVPARAGRAF HEDDER EN ( SURA )
HER PRÆSENTERES UDPLUK AF ISLAMS PARALLEL-LOVGIVNING.

vigtige koranvers om jihad i Ellen Wulffs nye Koranoversættelse

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der er 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

 

Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer, hvis I har viden.

 

9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

 

 

Sura 8.12-14  (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!


Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

 

Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

 

Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

 

Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

 

Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

 

Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro


Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

 

Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr. sura 4.100 "Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde

talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod". Og 4.97 ”Er Allahs land ikke stort nok til at I kunne udvandre
dertil?”

Besøg eventuelt dette internet - leksikon om islam  www.islam-info.dk  og læs hvad der står under overskriften  KOLONIALISME.

DEN STÆRKE BLÆST

Landmænd ved, at den stærke blæst kan blæse ukrudt ind på rugmarken og hvedemarken, og er naturligvis opmærksomme på denne kendsgerning, og hvad der skal gøres ved det.

VORE POLITIKERE

Vore Danske Politikere burde, allerede inden der blev lukket op for muslimske indvandrere have bedømt, om islams kultur, var en ukrudts-kultur i forhold til Dansk Kultur i Danmark. Nu kører de ( multikulturelles projekt ) i både Danmark og i EU. Den anmassende kultur islam, har bragt kulturelt rod i flere lande i Europa og i Danmark. De kommer og kommer, både legalt og illegalt. Det bliver værre og værre, for der kommer flere og flere.

HVAD GØR EU ???

Hvem styrer EU ???  Det er muligvis ( EUs BUREAUKRATISKE LOVFABRIK )  Men det er EU - POLITIKERNE )  Der må stå til ansvar over for vælgerne, så længe   DEN DANSKE GRUNDLOV  endnu gælder her i Danmark. Da EU - POLITIKERE  Efter min opfattelse ikke kender forskel på kultur og kulturelt ukrudt, så har EU gjort det modsatte af, hvad jeg forventede, nemlig lavet en aftale med islam om mulig ( FRI ) indvandring af 250 millioner, muslimer begyndende fra får 2010.

FORTIELSENS KUNST

Ikke alene har EU lavet denne aftale, med islam, de har også lavet aftalen bag ryggen på Danmarks og de 26 andre
EU - LANDES  Befolkninger. EU har vekslet BARCALONA - ERKLÆRINGEN fra 1995 Til en underskrevet fuldbyrdet kendsgerning ved navn EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008 i Frankrig, der åbner op for denne mulige ( FRIE ) indvandring af 25O muslimer til et EU uden indre grænser.

KOBLINGEN MELLEM EU OG ISLAM

Når filosoffen  ASGER  i sin tale taler om ( KOBLINGEN MELLEM ISLAM og EU ) så begynder jeg at forstå, hvad han mener med udtalelsen om, at en krig i Europa bliver uunggåelig. Kære Landsmænd og landmænd. Når de EU - TOP - POLITIKERE, som skulle forsvare deres befolkninger imod  ( KULTURELT UKRUDT )  i stedet for bag ( FOLKETS RYG ) lukker ( KULTURELT UKRUDT ) ind i DANMARK og i de 26 andre EU - LANDE, så det må formodes, at der ingen ( KULTUR-FORSTÅELSE )  er i denne højtsvævende ( EU -BOBLE - KULTUR ) for i virkelighedens verden, at kunne kende forskel på DANSK KULTUR  og  ISLAMS KULTUR.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

HVAD BETYDER DET SÅ FOR = DANSKE LANDMÆND ???

Det betyder, at i bør overveje, om i vil skifte Danmarks Grundlov ud med ISLAMS SHARIALOVE. Det betyder også, at hvis i vil bevare jeres daglige vaner og danske skikke, så må i kæmpe for dem i hverdagen, og i må ingen hjælp forvente fra
( EUs højtsvævende BOBLE-KULTUR )

KÆRE LANDMÆND = HVAD KAN I GØRE PERSONLIGT ???

Hvad kan i gøre personligt for at stoppe denne ukrudts-kultur ??? Jo i kan gøre, ligesom jeg har gjort, nemlig melde jer ind i det nye Politiske Parti,  www.Siad.dk  og, på denne måde ( helt på Demokratisk vis  )  give jeres opbakning til  nye Politikere med en ny Politisk Dagsorden, ved at stemme på disse nye Politikere, der ikke ønsker mere af islams kultur-berigelse i her i Danmark.  Desuden bør i forberede jer på den store udvandring fra ( Byen til Landet ) når islam begynder at bruge mere rå magt, i Danmarks største byer, og andre byområder i Danmark. Der ud over, så skal i bare leve som i plejer, og beskytte jeres daglige vaner og skikke, så som, at spise flæskesteg med brun sovs og rødkål juleaften.

KÆRE LANDMÆND OG LANDSMÆND

Det var mine gode råd til jer. Det individuelle frie valg er naturligvis jeres. Bør muslimers indvandring stoppes ??? 

ER = SIAD = SIDSTE DEMOKRATISKE MULIGHED FOR AT BEVARE DANMARKS GRUNDLOV og DET DANSKE DEMOKRATI ???

 M.V.H.  Poul Leo Nielsen

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill

Som det fremgår af, Statsmanden Winston Churchill,s advarsel, så kan nøleri koste menneskeliv, og meget nøleri kan koste en hel civilisations udslettelse.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt godt efter, inden du tænker.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE