OVERNATIONALE INSTITUTIONER
OVERNATIONALE INSTITUTIONER www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 20. februar 2012   http://www.kulturkloeften.dk/ 

OVERNATIONALE INSTITUTIONER   http://www.denkorteavis.dk/ 

http://www.radioholger.dk/  http://www.sappho.dk/  http://www.radiodua.dk/           ER DU DANSKER   ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???http://www.wikipedia.dk/  http://www.google.dk/  http://www.wikipedia.net/Vil du forsvare Danmarks Kvinder ??  Bliv VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.www.danskernesParti.dk

http://www.siaddk.wordpress.com/www.fritdk.dk .

Læs eventuelt denne forfatters bog
Forfatter Dr. Peter Hammonds bog
The Historical Roots and Contemporary

Jeg er i tvivl om = dette er Citeret korrekt ???

Få det eventuelt opklaret hos =
Folkebevægelsen imod indvandring

www.fritdk.dk
.OVERNATIONALE INSTITUTIONER = HVAD HAR DE GANG I ???

De frie lande advarede imod hate speech-forbud

Eleanor Roosevelt var blandt dem, der i 1960erne advarede mod den FN-konvention, der ligger til grund for vestlige hate speech-paragraffer, skriver Katrine Winkel Holm.FRA SHARIA-TOPPEN  =  http://www.sappho.dk/ 

Det er et sørgeligt vidnesbyrd om dagens Europa, at den ultimative ’anerkendelse’ for minoriteter synes at bestå i retten til at begrænse andres ytringsfrihed og at menneskerettighedsdomstole- og organisationer er blevet de fremmeste fortalere for denne rigide form for dogmatisme forklædt som tolerance.

Jacob Mchangama i BerlingskeHVEM STYRER = FNs  MENNESKERETTIGHEDER ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Når jeg = ( der er født i 1945 ) vurderer den Politiske udvikling = her fra bunden af samfundet = ( hvor jeg hører hjemme ) = i Danmark og i Europa = så er det min vurdering = at = administrationen af = FNs menneskerettigheder = på ingen måde kolliderer med den = sharia-lovgivning = som menneskerettighederne i Cairo-deklarationen er underlagt. Læs eventuelt = artikel 24 og artikel 25

Cairo-deklarationen blev underskrevet 5. august 1990

OIC = Organization of the Islamic Conferense = har haft en delegation siddende i FN siden 1969 = med mange med adgang til mange oliepenge. Det er jo muligt at = OIC = har invisteret i lidt Politisk rådgivning = hos erfarne - FN - diplomater. Det er jo svært at gennemskue = hvad de = Overnationale Institutioner har gang i = her nede fra bunden af samfundet = hvor jeg hører hjemme.INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER I DANMARK.

Hans Gammeltoft-Hansen (født 1944 i København) var Folketingets Ombudsmand i perioden 1987-2012 og blev bl.a. kendt i offentligheden ved sin behandling af Tamilsagen

Hvad er formålet med = Institut for menneskerettigheder = her i Danmark ???  Er det Artikel 24. og Artikel 25 i ( Cairo-deklarationen )   som  ( institut for menneskerettigheder i Danmark Specielt ) = har til opgave at overvåge = at de bliver overholdt ???

HVAD HAR DE GANG I = I DE OVERNATIONALE INSTITUTIONER ???


Videoer til et delt folk

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EUbestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik . Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik , og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab .

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises .    Citat slut.
HVORDAN ER KOMMANDOVEJEN = FRA OVEN ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

FNs menneskerettigheder   =  måske ???

EU  = måske ???

Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol måske ???

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.htmlDet er jo svært at overskue = hvordan kommandovejen fungerer globalt = med alle de mange overnationale institutioner = som Europas skatteydere financerer = når man tilhører = bunden af bunden = i samfundet.Går der ordrer fra= EU-KOMMISSIONEN = gennem bilderberggrupper = og videre til (  Partilederne ) i de gamle danske Partier ???

www.Bilderberggruppen.dk  

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppenVerdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,Er Kristendommen forkyndelse af = Sandheden ???

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Det kan der være delte meninger om ???
 
Det som er også er det interessante ved = Sandheden =  det er - at selv en = hedning =  godt foretrække = Sandheden = frem for løgnen = eller = ( Sandheder frem for Løgne ) Derfor kan det også være interessant at vide = hvad = Jesus = sagde om = Sandheden = for cirka 2000 år siden ???  Det kan du læse nærmere om = på dette Link =

www.sandheden.net  

http://www.wikipedia.dk/  http://www.google.dk/  http://www.wikipedia.net/ 
DE 7 DØDSSYNDER  =  bør måske nævnes her ???

  1. Superbia   ( hovmod )           arogant
  2. Avaritia    ( griskhed )           grådig
  3. Luxuria     ( nydelsessyge )      ?
  4. Invidia      ( misundelse )         ?
  5. Gula          ( frådseri )           overforbrug
  6. Ira             ( vrede )              hidsighed
  7. Acedia       ( ladhed )             dovenskab

De 7 Dødssynder er katolsk udtryk for et menneskes principielle oprør mod Gud og river som sådan den troende ud af nåden  . Derfor skal katolikker og dødssynden skriftes og tilgives. Hvis Paven selv = har mistet troen = og blevet hedning = så har Paven et unikt efterretningsvæsen. Jeg kender ikke meget til Paven og katolikker = men jeg har hørt = at der også findes noget = der hedder = den sorte Pave.

Protestantiske teologer afviste tidligt, at der skulle være nogen forskel mellem tilgivelige synder og dødssynder. I den opfattelse er = al slags synd = nemlig udtryk for et oprør mod Gud.  Men enhver kan endnu besøge dette link = og danne sit eget overblik over = synders og de 7 dødssynders betydning = når det gælder overtrædelse af = ( DE 10 BUD ) = der så vidt jeg er rigtigt orienteret = er identiske med det = der stod på de stentavler = som moses modtog fra Gud = hentede ned fra bjerget.

Syv dødssynder - Wikipedia, den frie encyklopædiNår jeg vil nævne = de 7. dødssynder her = så er forklaringen den = at det er farligere = hvis det er = Paven eller et = Dansk Folketing = eller = EU - Politikere = der falder giver efter for en af de ( 7 dødssynder )

Politikere der bliver grådige = de kan jo bestikkes. En Politiker = der lader sig bestikke = har jo overtrådt en af = de
7 dødssynder. Det kan jo få store konsekvenser = for det folk = og den nationalstat = der bliver forrådt.Til et Folk De alle høre,
som sig regne selv dertil,
har for Modersmaalet Øre,
har for Fædrelandet Ild;

Resten selv som Dragedukker
sig fra Folket udelukker,
lyse selv sig ud af Æt,
nægte selv sig Indfødsret. 

Nikolai Severin Frederik Grundtvig

Lyt eventuelt til klavermusik  =www.Erlingmusic.dk www.islam-info.dk    

Hvad siger Koranen om =  Taqiya og Kvinder ???

Er det rigtigt = at = Paven = har kysset Koranen
for ikke så mange år siden ??? 
Her er så = forkortelser = på de = OVERNATIONALE INSTITUTIONER = som adfærdsregulerer vores liv = lige fra børnehaven = og til det jordiske liv er slut. De skal jo holde sig selv i gang = hvis de ikke skal blive overflødige = så de finder nok på flere adfærdsregulerende foranstaltninger.

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB -ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EULEX - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojusk - EUPOL - Europol - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY-ROM - G7 - G8 - G20 - HR - IGPG - IMF - IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMUHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE