NY FOLKEVANDRING
NY FOLKEVANDRING www.kulturpartiet.dk

NY FOLKEVANDRING PÅ VEJ  Præsenteret her  14. august 2009

Som alle oplyste Danskere efterhånden ved, så har EU godkendt at ( Barcalona-erklæringen fra 1995 ) er blevet vekslet til ( euromediterranienaftalen i 2008 ) som betyder mulighed for fri indvandring i 2010, for 250 millioner muslimer, som i deres kultur og religion betyder,  at denne kultur også medbringer sine egne love, som står over Danmarks Grundlov.

HVAD BETYDER DENNE INDVANDRING ???

Hvad betyder denne mulige indvandring for cirka 250 millioner muslimer, som
EU Har kæmpet for i mange år, så for Danmarks befolkning ???


MØNSTERET ER ALLEREDE TYDELIGT

Det betyder en ny folkevandring fra byen, og ud på landet. Jeg gentager. Det betyder en ny folkevandring fra de store byer, så som Århus - Odense og visse kvarterer i København. De resoursestærke flytter, når deres børn skal begynde i skolen. Jeg kender et sådant eksenpel. Jeg ved ikke hvad vore Danske Politikere gør. Ved du det ???  De svagere, og de økonomisk dårligere stillede , må blive tilbage i byerne, og kan chikaneres. Dette mønster vil blive tydeligere, når EUs Euromediterranienaftale træder i kraft i 2010.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

ER LANDBEFOLKNINGEN  KLAR TIL DENNE FOLKEVANDRING ???

Hvordan kan ( Danmark Landbefolkning ) drage nytte af denne nye folkevandring fra Byer og ud på landet, så det gavner begge parter ???

JEG HAR FØLGENDE FORSLAG =

Kommuner og landmænd, der har forsømte boliger, gør følgende.  De lejer disse boliger ud  i ( 6 måneder "gratis" ) imod at de arbejder 4 timer dagligt på forbedring af boligen i disse 6 måneder. Det betyder intet indskud Derefter foregår der en evaluering eller vurdering af, om lejemålet skal forlænges eller ophæves. Kvinder og kvinder med børn bør efter min opfattelse have en fortrins-stilling, til en sådan bolig, da de resikerer voldtægt, hvor muslimer bor tæt i byområder. Vær opmærksomme på, at byboere har brug for megen rådgivning i land-disrikter.

WINSTON CHURCHILL

Vi ved, at Winston Churchill allerede før anden verdenskrig brød ud, forberedte sig på denne krig, altså mange år før krigen brød ud. Det bør vi Danskere også gøre. Vi etniske Danskere bør samarbejde og stå sammen om, at forsvare os, imod denne af EU inviterede TOTALITÆRE IDEOLOGI.

Besøg evt. www.denukorrekteavis.dk

Foreløbig PAUSE  =  14-08-09  PAUSEN SLUT = 16-08-09

LANDMÆNDS  BYFAMILIER

Hvis landmænd med plads til familiemedlemmer fra byer, hvor islam har oprettet sine militære brohoveder, så som Vollsmose og Århus og Nørrebro i København, og andre byområder, hvor der bor mange muslimer, som gør dem utrygge i deres dagligdag, så tilbyd dem en bolig huslejefrit i 6 måneder, imod 4 timers dagligt arbejde med, at forbedre boligen, eller dyrke en nyttehave, med de nødvendige daglige fornødenheder. Danmark er under angreb, selv om de fleste af vore Danske Politikere tilsyneladende ikke aner det.

TIDEN ER INDE - TIL AT VISE SAMMENHOLD

Tiden er inde til, at vi Danskere viser et indre sammenhold, og forbereder os på det  værste, nemlig vore Danske Politikeres Passivitet. Skal næste generation af etniske Danskere, ikke havne som andenrangs-borgere i vort eget fædreland, så må vi vise sammenhold. Landmænd der ikke har islams trusler inde på livet, ligesom Danskere i byområder, er naturligvis ikke klar over, hvor slemt det står til. Eftergivende Politikere er en stor del af problemet, og efterhånden forventer jeg ingen forsvarsvilje for fædrelandet fra deres side. Vurder selv de seneste nyheder, og tænk lidt dybere over konsekvenser, af denne vedvarende udvikling.

HELD og LYKKE med FAMILIESAMMENHOLDET.

Jeg håber også, at den venstrefløj, som jeg er rundet af, begynder at forstå, at mange af Venstrefløjens Politiske ledere har valgt en forkert udenrigspolitisk kurs.

EU - PROJEKTETS FORMÅL

EU-Projektets formål er tilsyneladende ikke,  at forsvare deres egne befolkninger, mod fjenden, men at lukke fjenden ind i landet.  Besøg evt =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Samt besøg

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/ og køb eventuelt bogen,  om 1400 års krigen.

KÆRE DANSKE LANDMÆND

Forbered jer i TIDE, på, den STORE folkevandring fra byerne til landet. Hermed har i fået det første forvarsel, og de byboere, der gider tage hænderne op af lommen, og gøre en arbejds-indsats fortjener, en mulighed for at gøre noget aktivt for de kan at overleve muslimernes terror-metoder i byområderne. Meget kan vi klare, hvis vi står sammen. Vi er mange, der håber på jeres opbakning, gennem handling, med tilbud om en ydmyg  bolig, et eller andet ude på landet.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE