N Y BOG PÅ VEJ
NY BOG PÅ VEJ www.kulturpartiet.dk

NY BOG PÅ VEJ  Præsenteret her  14. august  2009

Ny bog: 1400 års krigen

Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen. Islams strategi, EU og frihedens endeligt, 276 s, ISBN 978-87-92417-06-0

Subskriptionspris 229,00 kr. i perioden 11.-31. august (normalpris 279,00 kr.) Udkommer 1. oktober 2009. Indbetal på konto 3574-10295947 i Danske Bank. Læs mere om bogen herunder ...

»De islamiske strateger har ikke kunnet undgå at bemærke, at
de vestlige samfund har vist sig uvillige til at forsvare deres kultur,
hvorfor de netop sætter deres hovedangreb ind her.«

Fra »1400-års krigen«

Lars Hedegaard og Mogens Camre analyserer for første gang på dansk den islamiske krigsteori, strategi og taktik i deres fulde omfang. Militært, teologisk, historisk, psykologisk.

Bogen viser, hvor dårligt forberedt Vesten er på den nye jihad, der er langt mere sofistikeret end tidligere islamiske erobringsforsøg. Hvis EU og Vesten ikke snart vågner op, vil det i sidste ende betyde frihedens endeligt.

Forfatterne viser også, at selvom islam er en dygtig og målbevidst modstander, har vi stadig handlemuligheder, hvis vi vil afværge den skæbne, der historisk er overgået alle andre ikke-muslimske befolkninger, der er kommet under islams jernhæl.

Venlig hilsen

Trykkefrihedsselskabets Bibliotek

Støt vores journalistik
Hvis du sætter pris på Sappho, så hjælp os med at udvikle endnu flere
historier af den slags, man sjældent kan læse andre steder.
Det kan du gøre ved at indsætte et beløb på konto 4310 4310399981 (Danske Bank).


Besøg eventuelt disse internetsider

http://www.google.dk/

http://www.internationalfreepresssociety.org/  om fri tale og frihed

www.trykkefrihed.dk

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

www.Sappho.dk


Uden kamp = ingen frihed
Uden kulturkamp =  ingen Dansk kultur

HVEM LUKKER ØJNENE FOR VIRKELIGHEDEN  ???

Ny bog forklarer Vollsmose-skyderier

Nu kommer bogen, der forklarer, hvorfor muslimer med våbenmagt forsvarer deres territorier: Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen. Islams strategi, EU og frihedens endeligt. Læs mere nedenfor ...

 

Subskriptionspris 229,00 kr. i perioden 11.-31. august (normalpris 279,00 kr.) Udkommer 1. oktober 2009. Indbetal på konto 3574-10295947 i Danske Bank. Læs mere om bogen herunder ...

Borgmester Boye på bar bund efter Vollsmose-skyderier

Vi anbefaler bogen til Odenses konservative borgmester Jan Boye. Det var nemlig ikke meget, borgmesteren havde at sige, da han fredag blev interviewet på Radioavisen om den foregående nats voldsomme begivenheder. Efter et færdselsuheld havde beboere i Odenses muslimske bydel Vollsmose prøvet at forhindre ambulancen i et køre en forulykket på hospitalet, hvorefter der blev skudt mod de tilkaldte politibetjente.

"Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt," udtalte Boye, der også lovede, at han ville prøve at finde ud af baggrunden. I øvrigt kunne han ikke forstå, at det var kommet dertil, for nu gik det ifølge Odenses førstemand lige så godt i den tidligere så urolige bydel.

Men altså ikke bedre, end at muslimske oprørere på få minutter kunne mønstre 100 kampberedte unge, der forhindrede ambulancefolkene i at udføre deres opgave og overdængede udrykningskøretøjerne med kasteskyts, hvorefter de beskød politiet med automatvåben.

Måske skulle borgmesteren læse den bog, som Trykkefrihedsselskabets Bibliotek udsender den 1. oktober. Bogen forklarer, hvordan den slags episoder passer ind i islams almindelige erobringsstrategi:

 Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen. Islams strategi, EU og frihedens endeligt

Fra bogen:

"De fleste steder i den vestlige verden har islam endnu ikke opbygget tilstrækkelig talmæssig eller materiel styrke til, at det er hensigtsmæssigt at føre jihad med voldelige midler. Forskellige byopstande i en del nordengelske byer, i 700 franske lokaliteter i 2006, i Oslo og i København antyder imidlertid, at overgangen fra kulturel til mere kontant krigsførelse allerede er indledt. Det afgørende for den kommende udvikling er akkumulationen af demografisk masse samt imamers og ulemas ideologiske indflydelse på den lokale umma.

Som grundlæggeren af Storbritanniens Muslimske Parlament (The Muslim Parliament of Great Britain), Kalim Siddiqui (1931-1996), forklarede: "Den islamiske bevægelse anerkender ingen grænser inden for ummaen. Kampen for befrielsen af enhver del af ummaen kan føres fra en hvilken som helst anden del. Enhver del af ummaen er et potentielt aktiv for alle andre dele [af ummaen]. ... Enhver muslim, der deltager i kampen i nogen del af verden, uanset hvor afsides og isoleret den er, deltager i den globale kamp. Enhver gruppe, der deltager i kampen, uanset hvor lille eller fjernt beliggende den er, er også en del af den globale kamp mellem islam og kufr [de vantro]. Målsætningen om ummaens totale transformation kræver global kamp. En vigtig del af profeten Muhammeds metode ... var at skaffe sig kontrol med sit nærområde."

Et vigtigt element i metoden er at "sakralisere" det område, muslimer ønsker at fravriste de vantro. Det sker bl.a. ved opførelse af moskeer, afholdelse af muslimske ceremonier og demonstrationer midt i ikke-muslimsk område – som f.eks. fredagsbøn på Københavns Rådhusplads – og paradering af muslimsk signalpåklædning på gader og stræder og i officielle sammenhænge. Næste trin er væbnet kamp for at forsvare det nyvundne område mod ikke-muslimske myndigheders forsøg på at hævde statens autoritet. Der er derfor, man mange steder ser tilsyneladende uforståelige angreb på f.eks. brandfolk og redningsmandskab, der prøver at trænge ind på et territorium, som muslimer betragter som deres. Har ummaen én gang bemægtiget sig et område, er det ikke tilladt at opgive det igen. Skulle det gå tabt, er det en pligt for muslimer at generobre det, selv om det skulle vare indtil verdens ende –  som Jusuf al-Qaradawi har udtrykt det.

Af samme grund er det også meningsløst, når f.eks. den danske stat investerer milliarder for at komme ghettoiseringen til livs, så længe den lader den islamiske ideologi være uantastet og tilmed udtaler sin respekt for den. Koncentrationen af muslimer inden for visse afgrænsede områder er netop forudsætningen for, at ummaen kan erobre og beherske dem, og skulle det lykkes at sprede den muslimske befolkning, betyder det blot, at nye ghettoer opstår."

DE TO MULIGHEDER

1. Luk øjnene for virkeligheden
2. Læs bogen, og forstå virkelighen.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE