KNUD HEINESEN
KNUD HEINESEN www.kulturpartiet.dk

DEN ØKONOMISKE AFGRUND og KNUD HEINESEN Præsenteret her 11. august 2009

www.Google.dk    KNUD HEINESEN kan Googles.

Jeg har oplevet en uge på Roskilde Højskole i 1959 cirka, hvor jeg blev undervist af Knud Heinesen. Han har været mit store politiske idol, uden at jeg har været en fanatisk tilbeder. Det som har imponeret mig, var hans økonomiske fremtids-vurdering da han var Finansminister i Anker Jørgensens Regering. Han tog efter min opfattelse  konsekvensen af sin økonomiske fremtidsvurdering. Han trak sig tilbage som Finansminister.

FINANSMINISTER  KNUD HEINESEN

Finansminister KNUD HEINESEN præsenterede en artikel om Danmarks samfunds-økonomiske kurs, der var direkte på vej imod den ( økonomiske afgrund ) hvilket ville betyde, at Danmark ikke engang ville kunne betale renterne på gælden. Da han åbenbart ikke fik opbakning til sine økonomiske forandringer i Socialdemokratiet, så er min vurdering af hans tanker og handling således =

DET SKAL IKKE VÆRE MED MIG SOM FINANSMINISTER, AT DANMARKS ØKONOMI HAVNER I DEN ØKONOMISKE MASSEGRAV.

Derfor valgte KNUD HEINESEN, at trække sig som FINANSMINISTER i ANKER JØRGENSENS regering. Det kalder jeg et offer for fælles-skabet og for Danmark. Det er min vurdering, at KNUD HEINESEN ofrede sin politiske karriere i Socialdemokratiet for Danmark. Jeg kan naturligvis have vurderet forkert.

DANMARKS KULTURELLE MASSEGRAV

Danmark bevæger sig, efter min opfattelse direkte imod den kulturelle massegrav, ved at være direkte eftergivende over for islams kulturkrav om, at indrette Danmarks kultur-institutioner efter islams anvisninger, hvilket efter min opfattelse fører til Danmarks tilintegørelse, fordi et folk ifølge ( Hartvig Frisch ) er et tilintegjort folk, hvis det har mistet sine daglige vaner.

CHAMBERLAIN  og  POUL NIELSON

Der er to Europæiske Politikere, der er vendt tilbage fra forhandlinger med TOTALITÆRE IDEOLOGIER i dette århundrede, viftende med underskrevne "samarbejds-aftaler" og det er Neville Chamberlain og Poul Nielson. Vi ved hvordan det gik med aftalen, mellem Chamberlain og Hitler. Vi begynder at ane, hvad Poul Nielsons aftale med islams TOTALITÆRE IDEOLOGI betyder for Danmarks og Europas befolkningers kulturelle fremtid, på grund af underskriften, på de viftende internationale kontrakter.

SOCIALDEMOKRATIETS TROFASTE VÆLGERE

Som socialdemokratisk vælger, har jeg været ganske tilfreds med socialdemokratiets økonomiske indsats, som har givet vaskemaskiner til middelklassen, og bedre vilkår  over for Danmarks svagere samfunds-borgere, som jeg personligt tilhører. Disse økonomiske resultater giver socialdemokratiet stor opbakning og loyalitet hos sine  kernevælgere. Hvor langt forventer Socialdemokratiet, at deres vælgere  skal følge de socialdemokratiske politiske ledere ??? 

DRÆB BUDBRINGEREN

Politiske ledere, der har mere travlt med, at myrde budbringeren  med de dårlige nyheder Pia Kjærsgaard politisk, end med at analysere baggrunden for budskabet, og den virkelighed, der ligger bag budskabet, så er det jo svært for socialdemokratiske vælgere, at følge socialdemokratiets politiske kusrs, der fører direkte til Danmarks kulturdød. Det er muligt, at socialdemokratiets Kultur-ordfører ikke ser noget kulturproblem for Danmarks fremtid som selvstændig Nation, men det gør mange socialdemokrater efterhånden, og hvilket parti støtter de ved næste valg ???

MOGENS JENSEN og KULTURFRONTEN

Som socialdemokratiets Kulturordfører naturligvis godt ved, så er den samlede kulturmængde i Danmark 100 procent. Da kultur er et ( NUL SUM SPIL ) forstået på den måde, at hver gang danske vaner må vige for islams vaner, så mister Danmark en del af sine kulturvaner. Jeg formoder, at Socialdemokratiets ordfører Hr Mogens Jensen kender KULTURFRONTEN, og derfor kan være med til, at forsvare det Danske folks vaner, og det Danske folks ret til, at forsvare deres eget fædreland i deres eget fædreland. Er det for store forventninger til en KULTURORDFØRER ???

MIT POLITISKE VALG

Mit politiske valg,  ved det sidste valg, faldt på Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, fordi jeg ikke ønsker, passivt at følge Socialdemokratiets kurs hen imod den sikre KULTURDØD. Jeg vil gerne sige TAK, til socialdemokratiet, for udviklingen af Velfærds-samfundet, som også er kommet mig tilgode, men min loyalitet rækker ikke til, at medvirke til Danmarks Kulturelle tilintegørelse.

HARTVIG FRISCH  kan  www.Google.dk  s

Hartvig Frisch gik tilsyneladende ind for THUKYDIDS filosofiske tankegang under anden verdenskrig om, at det var den suveræn stærkeste magt, der satte fredsbetingelserne, fordi det sikrede et lille folks største chance for, at overleve som et folk. Det skete under anden verdenskrig, men der findes så vidt jeg ved, ingen historiske eksempler på, at islams religiøse Paralled-lovgivning, er rullet tilbage, og overvundet af demokratisk lovgivning. Hvis sharia-lovene først er indført, så er der ingen vej tilbage. Det er naturligvis i vores VIDENS-SAMFUND tilladt, at analysere de 57 muslinske lande der er medlem af O.I.C = Organization of the Islamic Conference, for at undersøge, om jeg tager fejl i min påstand.

ISLAMS NABOLANDE

Som vælger formoder jeg, at Danmarks Politiske kultur-ordførere har et kort et Atlas over de islamiske lande, og deres nabolande, og har analyseret, hvor godt naboskabet er mellem islam og deres nabolande. Er det for meget at forvente af Politikere, der lever i et oplyst videns-samfund, med adgang til den viden der findes på internettet, eller er det tilstrækkeligt, at have de korrekte politiske meninger, og lufte dem i ny og næ, ved at tale nedladende om Dansk Folkeparti ???  Kan man forvente, at politikere ved mere om islam, end Danmarks gennemsnitsbefolkning, der har deres opgaver at passe for, at få Danmarks Velfærds-samfund til at fungere, og er optaget af dette. Sulle der være en enkelt Politiker, der er lidt bagud med sin viden om islam, så er det muligt at besøge  www.islam-info.dk  og indhente viden der.

VENSTREFLØJEN

Min vennekreds består fortrinsvis af venstreorienterede, og det er derfor mit håb, at socialdemokratiet vælger, en kulturkamp, hvor socialdemokratiet forsvarer Danmarks Grundlov i et samarbejde med højrefløjen. Det er nok svært, men hvad er alternativet ??? Ja det må jeg som vælger formode, at kompetente Politikere kan vurdere, eller hvad ??? 

NUVÆRENDE SOCIALDEMOKRATISKE POLITIKERE

Findes der nuværende politikere i socialdemokratiet eller i Danmark, der vil ofre deres Politiske karriere, ligesom KNUD HEINESEN For Danmarks forsatte beståen som selvstændig Nation, og proklamere højt, at Danmark bør melde sig ud af EU.

KOBLINGEN

Det er koblingen mellem EU der med sin underskrift, der har forvandlet Barcalona-erklæringen fra 1995 til Euromediterranienaftalen i 2008 der åbner op for fri muslimsk indvandring, uden at Danmarks vælgere og EUs øvrige vælgere blev oplyst eller spurgt først. Derfor er det koblingen mellem EU og islam, der sandsynligvis fører til så meget kulturel berigelse, at Vesten i det lange løb bliver nødt til, at underkaste sig islams SHARIA-LOVE. 

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

ER FOLKETINGET OVERFLØDIGT ???

Er Folketinget overflødigt, når det gælder om at forsvare det Danske folk rettigheder, og når det gælder om, at forsvare Danmarks Grundlov og Det Danske folks skikke og daglige vaner ??? Kun et Politisk  parti har efter min opfattelse konkrete svar på islams stigende indflydelse i Danmark, og det er www.Siad.dk  der endnu ikke er valgt ind i Folketinget.

VESTENS GENKOMST


Ind imellem kan det være godt at hæve sig over de daglige skærmydsler imellem højre og venstre, muslimer og jøder. Og se tingene i et fugleperspektiv.

Siden anden verdenskrig er verden blevet forandret. Den primære forandring er de europæiske imperiers forfald, og den tredje verdens genkomst på den globale scene.

Jeg mener, at de europæiske ideer er ved at få en renæssance, og denne renæssance er meget vigtig at have for øje. Det gælder både for de politikere der skal navigere i en global og volatil verden. Men også for borgerne, som skal forholde sig til hvor de vil sætte deres hjertes kryds, når det gælder civilisation.

Lad os kigge lidt på historien. De europæiske imperier startede for ca. 500 år siden. Først var der de sydeuropæiske; Portugal, Spanien. Så kom de nordeuropæiske; England, Frankrig, Holland, Rusland, Sverige, Belgien. Vi var også med, vi havde nogle kolonier rundt omkring. Ghana bl.a..

Tiden var en anden, idealerne var anderledes, og metoderne var utrolig rå. Indianerne i nordamerika blev udryddet, i Congo excellerede den belgiske kong Leopold med et rædselsregime af den anden verden, i Indien opførte englænderne sig voldelig. En af de mest uhyggelige kapitler i den europæiske/imperialistiske ekspansion var englændernes behandling af kineserne. Englænderne tvang kineserne til at bruge opium. De tvang simpelthen hele den kinesiske befolkning til at tage stoffer, så at riget i midten blev befolket af narkomaner. Det var det Mao gjorde op med.

Under den anden verdenskrig vendte bøtten for alvor. Indien løsrev sig fra England, og det engelske imperium smuldrede hurtigt. Så løsrev Rhodesia sig, så kom tiden til Sydafrika, som løsrev sig fra de hollandsk/britiske kolonisatorer. Alle de afrikanske kolonier forsvandt. Så røg Hong Kong også. Tilsvarende mistede Frankrig sine kolonier.

Resultatet blev et totalt demoraliseret Europa. Briterne græd i lange baner over deres mistede imperium, hollænderne begyndte at ryge hash. Jeg har ikke helt styr på Frankrig, men de har det vist heller ikke så godt. Tomrummet blev udfyldt af USA og Sovjet, som kæmpede om kloden. Israel opstod som en regional spiller i mellemøsten, en lille bid europæisk civilisation i et uendeligt hav af muslimske lande.

Men mest interessant opstod, for første gang i mange hundrede år, civilisationer som ikke havde rod i vestlig civilisation. Civilisationer som udfordrede den vestlige dominans; Iran, Saud´i arabien, Egypten. Primært muslimske lande. I USA mistede europæerne deres første valgret til magten, og folk med sort hudfarve tordnede frem.

Vi fik Martin Luther King, Blacksploitation, Jazz, Alvin Ayley ,og mange andre fine ting.

Muslimerne fik plads i FN, og brugte denne magt.

Havde verden været et harmonisk sted, så havde alle de undertrykte folk brugt deres nye magt positivt, og havde forsøgt at skabe en bedre verden, nu hvor de fik muligheden. Det modsatte skete desværre. Der blev ikke tænkt positivt, men i erobringsbaner. Iran gik i fullmode angreb på vesten, muslimerne brugte deres magt i FN til at forsøge at undergrave de vestlige demokratier. Den muslimske verden forsøgte sig med en muslimsk version af civilisation; sharia, kalifat osv.

Havde muslimerne tilgivet vesten for de handlinger vesten havde foretaget, og havde udviklet deres samfund stille og roligt, så var der nok ikke sket så meget. Verden havde kunnet fortsætte, og alle havde været glade.

Imidlertid er muslimerne gået til angreb. Iran forsøger sig med atombomber. Bomber man har tænkt sig at bruge overfor Israel og overfor Europa. De muslimske immigranter i Europa angriber borgerne overalt. Værst går det ud over "den hvide mand", altså lande med vikingeblod; Holland, Sverige, England, Frankrig, Danmark, Tyskland.

Som en naturlig reaktion på den muslimske aggression er befolkningen i Europa ved at vende sig imod muslimerne. De administrative apparater har længe forsøgt at skabe fred imellem muslimerne og de europæiske borgere. Men når muslimerne bliver ved med at angribe de europæiske borgere fysisk, ja så går den ikke. Freden skal komme fra begge parter.

Det betyder at de europæiske borgere pludselig bliver ofrene. Det er måske karma, men de europæiske borgere vil ikke finde sig i det.

På et eller andet tidspunkt vil også eliten begynde at solidarisere med deres egne borgere. Skyldfølelsen for det europæiske imperialistiske projekt vil aftage, og vores politikere, kulturelite osv. vil begynde at bakke deres landsmænd op. I sidste ende er de jo også mål for den muslimske aggression.

Den udvikling der så sættes i gang vil være ekstrem stærk, tror jeg. Da Nordspanierne efter syv hundrede år smed muslimerne på porten i Andalusien, fortsatte de med at erobre Amerika. Jeg har læst nogle beretninger om de krigshandlingerne conquistadorerne foretog. Tro mig, de var rå, brutale, og vildt effektive. De var jo også krigsvante.

Så snart eliten slipper deres greb omkring befolkningen, og begynder at bakke deres egne landsmænd op, vil de sætte en process i gang som vil sprede sig til hele verden. For den krig vi får bliver så rå og brutal, at den vil sprede sig til de arvtagere af den europæiske civilisation; resten af verden. Amerikanerne vil stå på europæernes side, muslimerne i nordafrika vil stå på muslimernes side, russerne vil stå på en eller andens side. Kineserne vil vælge den antimuslimske side, også inderne vil vælge den antimuslimske side. Og jeg vil tro, at den nye verdenscivilisation, vil opstå i verdens krig imod muslimerne.

Jeg kan virkelig ikke se hvordan muslimerne kan vinde en krig imod resten af verden. De er dømt til at tabe, selvom det ser godt ud for dem lige nu.

Vendepunktet i forholdet imellem den vestlige civilisation og de folk vesten har undertrykt, skete her i sommers. I Danmark skete den bl.a. i mit og bikernes opgør med muslimerne. Jeg tror det er sidste gang medierne forsøger at gøre danskerne til racister. Alle ved nu, at det er muslimerne der reelt er racisterne. Hermed vendes hele skyldsspørgsmålet om. Vesten er nu ofre, og de tidligere ofre er nu tyrannerne.

Tilsvarende proces så vi i USA. Her gik det helt galt for Obama, han støttede en "sort" professor i et "racistisk" opgør imod en "hvid" politibetjent. Til manges overraskelse gav det bagslag. Det er ikke længere muligt at trække racekortet. I dag er det sådan, at det primært er de "sorte" der tænker i race og ikke alle mulige andre.

Vesten skyld er forsvundet, og vesten kan hermed finde sig selv igen, og begynde at forsvare sig selv, intellektuelt, militært osv.

Det er den nye trend. Man siger at skyld tager tre generationer at viske ud. De tre generationer er nu gået, og vesten vil vende tilbage, i en form som forhåbentlig er positiv denne gang.

Målet er en retfærdig verden, hvor vi lever i fred med hinanden. Den muslimske verden har brugt sin chance på at gå til angreb på alt og alle, og vil derfor snart få hele verden imod sig. Men efter den krig der kommer, håber jeg at verden vil stabilisere sig et en civilisation der, for resten af menneskehedens historie, vil forsage krig og leve i fred.


Besøg evt.  www.Siad.dk


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE