PIA KJÆRSGAARD
PIA KJÆRSGAARD www.kulturpartiet.dk

PIA KJÆRSGAARD  Præsenteret her 11. august 2009

Pia Kjærsgaard, har i løbet af denne uge blæst til kulturkamp. Hun har udtalt muligheden for, at hun ville kunne blive en glimrende Kulturminister i en borgerlig VKO - Regering. Jeg Poul Leo Nielsen  =  er fuldstændig enig.

EN VOK = EN VKO - REGERING

Søren Espersen. Når Dansk Folkeparti alligevel skal med i en regering, så bør man ved samme lejlighed skifte Udenrigsminister Per Stig Møller ud med Søren Espersen som efter min vurdering, vil blive en aldeles glimrende Udenrigsminister. Per Stig Møller kunne så passende skrive en bog om islams indre udvikling , fra Muhammeds fødsel, for cirka 1400 år siden, og frem til vor tidsregning. Som Danske Bank anbefaler = Gør det du er bedst til.

PIA KJÆRSGAARDS  mulige kultur planer ???

Pia Kjærsgaards mulige kulturplaner præsenteres her af Ralf Pittelkow  =

 
Jyllands-Posten
 
Kjærsgaards klassekamp

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator

Offentliggjort 06.08.09 kl. 12:45
 
VKO har vundet første runde af kultur- og værdikampen. Nu tager Pia Kjærsgaard hul på den næste.

Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard har skudt den nye politiske sæson i gang, så det kan høres. I den seneste uge har hun været her, dér og alle vegne i medierne.

Mange af budskaberne er velkendte, om end de har fået et nyt pift denne gang. Men bag ved de forskellige konkrete meldinger ligger et langt større opgør. Pia Kjærsgaard lægger op til intet mindre end en ny klassekamp.

Fast DF-taktik
Foreløbig drejer debatten sig dog mest om hendes Christiansborg-taktiske markeringer. Specielt hendes budskab om, at Dansk Folkeparti kan komme med i regering, hvis det selv vil.
Dette har i en årrække været et fast element i Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Det giver altid sikker medieomtale, og i år har det givet ekstra gevinst, fordi justitsminister Brian Mikkelsen kom for skade at sige, at han ikke har noget imod tanken.

Dansk Folkeparti kan bruge den slags til at vise sine muskler. Men så langt øjet rækker, er det en dødfødt tanke. Hvis partiet kommer med i regeringen, vil VKO samlet set tabe stemmer på det, fordi nogle borgerlige vælgere stiger af. Dermed kan man forære magten til Socialdemokratiets Helle Thorning-Schmidt.

Det ved regeringen, og det ved Dansk Folkeparti. Derfor vil statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke gå alvorligt ind på tanken, og derfor vil Pia Kjærsgaard ikke kaste sig ud i et selvmorderisk slagsmål til den bitre ende. Jo længere den debat får lov at køre, jo mere bøvl får de borgerlige.

Slagkraft i regerings kritik
Så er der mere slagkraft i Pia Kjærsgaards kritik af regeringen for at være alt for passiv i forhold til de problemer, som optager det folkelige Danmark.

Kritikken rækker fra social- og sundhedspolitik (influenzavaccine), over kamphunde til de centrale værdipolitiske spørgsmål. Til de sidste hører som altid udlændingepolitik og kriminalitet, herunder bandekrig, men der er også kommet en særlig vægt på kulturpolitikken.

Kjærsgaard formål med kritikken er både at profilere sit parti og ruske op i regeringen. Men man fornemmer også en ambition om at nydefinere værdikampen.

VKO har vundet første runde af denne kamp. Man fik flertal hos vælgerne og omsatte dette til lovgivning på en række områder.

Pia K. har udvalgt svageste led
Kjærsgaards pointe er, at den borgerlige sejr kun rækker et vist stykke. Uanfægtet af det borgerlige politiske flertal sidder der efter hendes mening en politisk korrekt overklasse, som fortsat kontrollerer væsentlige dele af det offentlige system.

Hun blæser til klassekamp mod denne overklasse. Til en begyndelse har hun valgt dens svageste led ud, nemlig kunstsystemet.

Det kulturradikale kunstmiljø er mildt sagt ikke nogen frygtindgydende modstander for en Pia Kjærsgaard. Det er så indavlet, svækket og blottet for folkelig appel, at hendes kritik af udskejende kunstnere med afføring på glas er en ren medvindstur. De er bange for hende, hun er ikke bange for dem.

Men dette er formentlig kun et forspil. Man vil nok se Dansk Folkeparti gå mere generelt i offensiven mod de politisk korrektes indflydelse på centrale sektorer i samfundet. Det kan være uddannelsessystemet, indsatsen mod kriminalitet eller de offentlige medier (tv og radio).

VKO har vundet første runde af kultur- og værdikampen. Nu tager Pia Kjærsgaard hul på den næste. Citat slut

SOM VÆLGER

Som vælger er jeg spændt på, hvilke udspil, der vil blive præsenteret i det offentlige rum, af vores nuværende Kulturminister Carina Christensen  og af  Pia Kjærsgaard. Vil anden runde af  KULTUR - KAMPEN  blive et kapløb imellem disse to kvinder. Hvem af de to kvinder, kan komme med de bedste lovforslag, til bevarelse af vores Danske Kultur ???  Som vælger er det svært at vide, hvad de vil spille ud med, før end de har mødt hinanden ( ansigt til ansigt ) med en spørgende TV-VÆRT som KURT STRAND. Jeg tror, at der er mange vælgere, der som mig, venter spændt på anden runde af  Pia Kjærsgaards Værdi og kultur-udspil.

Besøg eventuelt   www.DanskFolkeparti.dk

DEN MULTIKULTURELLE KULT  6. september  2009

Jeg vil her forsøge, at danne mig et Dansk politisk billede af nogle af Danmarks Politiske Partiers målsætninger, sådan som jeg forestiller mig de er. Det er muligt af min bedømmelse er fuldkommen forkert ??? I må selv overveje, om jeg er helt galt afmarcheret i disse mine vurderinger.

DET RADIKALE VENSTRE

Den multikulturelle globale kult i Danmark, er efter min vurdering ( Det Radikale Venstre ) Hvad er din vurdering ???

DET RADIKALES VENSTRES POLITISKE MÅLSÆTNING

Er det radikale Venstres politiske projekt FN, - et FN, der skal styre jordklodens ( religioner ) med ( menneskerettigheder ) ???  ( Menneskerettigheder ) der skal erstatte religioner og også Allahs eller den kristne Guds religioner, er efter min opfattelse ( en ny global verdensorden ), altså et ( nyt globalt system ), der erstatter ( De Radikales ) trosbehov ???  Er FN efter ( De Radikales ) opfattelse Guddommelig, og derfor hævet over enhver debat i lille Danmarks lokale Parlament ???  Hvad er din vurdering ???

DEN NYE VERDENSORDEN

Denne nye Radikale og multikulturelle verdensorden, skal styres igennem FNs mange konventioner, som skal ophøjes til øverste globale myndighed. Dette fredsprojekt forudsætter, at alle mennesker på jordkloden skal behandles lige godt. Et af dette FNs-fredsprojekts største forhindringer er EUs 27 national-lovgivninger, der er ( stopklodser ) for dette globale projekt. Derfor er ( Den Danske Grundlov ) en mulig stopklods for De Radikales Globale drømme og initiativer. Dette er min vurdering. Hvad er din vurdering ???

DANSK FOLKEPARTI

Hvilket Politisk parti forsvarer stærkest vores ( Danske Grundlov ) i Folketinget ??? Efter min opfattelse er det Dansk Folkeparti. Det gør naturligvis Dansk Folkeparti, til den største forhindring  for Det Radikales Globale Fredsdrømme. Det afspejles efter min opfattelse også i de Politiske debatter i Folketinget. Hvad er din vurdering ???

FNs SÅKALDTE FREDSMISSIONER

En del af Det Radikales Partis globale fredsprojekt er også, at disse ( FN - Konventioner ) håndhæves af FNs fredsbevarende styrker. hvilket allerede delvis er tilfældet i dag. Jeg tror der ligger store humanistiske motiver bag dette globale fredsprojekt. Dette betyder at troen i religioner må underkaste sig FNs internationale konventioner. Dette er også min vurdering. Hvad er din vurdering ???

RADIKAL KRITIK

Når ( Det Radikale Venstre ) kritiserer ( Dansk Folkepartis ) højredrejning, og menneskesyn, så skyldes det efter min opfattelse, at Dansk Folkepartis medlemmer forsvarer ( Danmarks Grundlov ). Hvis man ikke ønsker en saglig debat, om forsvaret af ( Den Danske Grundlov ) så kan man jo gøre lige som børn nogen gange gør i børnehaven, og sige om sin politiske modstander:" Du er dum, - I er dumme. Er min vurdering rigtig eller forkert ??? Hvad er din vurdering ???

DANSK FOLKEPARTI IGEN

Da jeg ønsker, at vores ( Danske Grundlov ) ( igen ) skal være øverste LOV-myndighed i Danmak, i stedet for ( FNs menneskerettigheder ), så vil jeg sandsynligvis stemme på Dansk Folkeparti ved næste Folketingsvalg, fordi jeg ikke stoler på, at det Radikale Venstre, ønsker at forsvare vores ( Danske Grundlov ) med næb og klør. Hvad er din vurdering ??? Måske er FNs - menneskerettigheder på nogle måder udmærkede, men hvis nu FN  erobres indefra af islam, så vil disse globale FN-fredsmissioner, og de
( BLÅ BARETTER
) blive styret af islam, igennem FN. Vi kan allerede konstatere at forsøget er gjort. Besøg www.durban2.dk, og dan din egen vurdering. Foreligger denne mulighed ??? Hvad er din vurdering ???

ISLAMS  SYSTEM  ER AFPRØVET I IRAN

I Iran er det ( Vogternes råd ) der holder øje med, at Demokratiet ikke fornærmer Muhammed, eller overtræder islams religiøse sharialove. Dette system er altså afprøvet i virkelighedens verden i et muslimsk land, og dette system kan også bruges til kontrol af ytringsfriheden igennem FN. Muhammeds befaling til alle jordklodens muslimer er, at gøre hele jordkloden islamisk, og det er altså også forsøgt, ved at få kontrol med FNs menneskarettigheder.

DURBAN 2 KONFERENCEN I GENEVE I SCHWEIZ

Durban 2 konferencen er afviklet, og efter forlydender fra mødet, så satte EU-Politikerne hælene i, og forsvarede, at ( ytringsfriheden ) kom under sharia-loves kontrol. Da møderækken forsætter, så ved vi ikke hvor langt EUs Dialog-Politik rækker. Så det sidste forsøg fra islams side, er nok ikke gjort i denne sag. Hvad er din vurdering ???

LIDT OPLYSNING OM ( OIC )

Lidt oplysning om OICs 57 muslimske medlemslande.

Som de KVIKKE journalister ved,så findes der en sammenslutning af OIC   (( Organizaton of the Islamic Conference ))    der har haft en DELEGATION siddende i FN siden 1969,og denne sammenslutning består nu af følgende lande.

AFGHANISTAN       cirka-tal i millioner         33
ALBANIEN                                                   30
ALGERIET                                                    71
ASERBAJDSJAN                                           9
BAHRAIN                                                        1
BANGLADESH                                            150
BENIN                                                             7
BRUNEI                                                           1
BURKINA--FASO                                            13
CAMEROUN                                                   17
COMORERNE                                                  1
DJIBOUTI                                                        1
ELFENBENSKYSTEN                                       17
FORENEDE--ARABISKE--EMIRATER                    2
GABON                                                           2
GAMBIA                                                         12
GUINEA                                                           8
GUINEA--BISSAU                                              2
                                                           INDONESIEN                                                 250
IRAK                                                              26
IRAN                                                              70
JORDAN                                                          6
KASAKHSTAN                                                 16
KIRGISTAN                                                       6
KUWAIT                                                           3
LIBANON                                                          6
LIBYEN                                                             6
MALAYSIA                                                       25
MALDIVERNE                                                     1
MALI                                                               12
MAROKKO                                                        32
MAURITANIEN                                                    3
MOZAMBIGUE                                                   20  NIGERIA                                                       130
NIGER                                                              11
OMAN                                                                4
PAKISTAN                                                      166
PALÆSTINA                                                     10
QATAR                                                               1
SAUDI--ARABIEN                                               28
SENEGAL                                                          11
SIERRRA--LEONE                                                 6
SOMALIA                                                             8
SUDAN                                                               37
SURINAM                                                             1
SYRIEN                                                              20
TADSJIKISTAN                                                     8
THAD                                                                10
TOGO                                                                 6
TUNESIEN                                                          11
TURKMENISTAN                                                   5
TYRKIET                                                            80  USBEKISTAN                                                     27
CONGO                                                              27
YEMEN                                                              21
EGYPTEN                                                          80

Da ovenstående muslimske lande,er medlemmer af OIC,så kunne det være interessant at vide, om der i disse lande kan produceres mad nok til befolkningerne i disse OIC LANDE  ??? - - - ???  OIC mener selv,at der er 1400 millioner muslimer her på jordkloden.I Muslimske lande, fødes der mange børn, og de skal jo have noget at spise, hvilket er ret forståeligt. 

Producerer de 57 OIC-LANDENE nok FØDEVARER,så de kan BESPISE deres egne BEFOLKNINGER ??? - - - ??? Kære JOURNALISTER,er det et spørgsmål,som i ønsker,at finde svar på ???- - - ???

Kunne i journalister finde på,at interressere jer for,den fremtidige DEMOGRAFISKE UDVIKLING i disse OIC-LANDE, således,at i læser den tyske PROFESSOR  (( GUNNAR HEINSOHN )) fra (( BREMENS UNIVERSITET)) S TEORIER om (( DEMOGRAFISK  KAPITULATION )) http://www.sappho.dk/

KULTUREL  BERIGELSE

Det Radikale Venstre har kæmpet for dette multukulturelle fredsprojekt lige siden  den, 11. maj 1977  hvor der var en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor Bernhard Baunsgaard stillede spørgsmål til Justitsminister Orla Møller fra Socialdemokratiet om, at spørgsmålet om udvisning først bør prøves ved domstolene.  Allerede i 1977 kæmpede ( Det Radikale Venstre for et globalt multikulturelt samfund, ved at svække Danmarks naturlige ret til, at forsvare sine nationale grænser. Her i dag, den 16. maj 2009 kan jeg konstatere, at ( Det Radikale Venstre ) har vundet sejr. Det er lykkedes, at få nedlagt Danmarks grænser, og få gjort Danmark til et multikulturelt samfund, med spændende eksotiske folkeslag.

KULTURELLE  OVERVEJELSER

Jeg skal ikke kunne sige, hvilke overvejelser den begavede intellektuelle elite i ( Det Radikale Venstre ) har gjort sig, i overvejelserne om hvilke ( kulturforskelle ) der er mellem Danmarks kultur og islams kultur. Efter min opfattelse så kom første advarsel om disse kulturforskelle fra det Danske Folk i 1973, da ( Mogens Glistrup ) blev valgt ind i Folketinget med 28 mandater. Denne Politiske advarsel fik ikke Det Radikale Venstre til, at lytte til det Danske Folk. Hvorfor ikke ???

FLERE ADVARSLER

Der var andre begavede Personligheder der forsøgte at advare vore Politikere. Først var det
MOGENS GLISTRUP  og også 
SØREN KRARUP
OLE HASSELBALCH  i 1991  
samt 
PIA KJÆRSGAARD
der advarede mod truslen fra islams kultur.

Selv disse advarsler fik ikke vore politikere til, at overveje om der var belæg for, at analysere islam nøjere. I et ( Videns-samfund ) bør vore Politikere efter min opfattelse søge den nødvendige viden, som grundlag for deres politiske beslutninger. Det ( Radikale Venstre ) havde globale drømme om et globalt fredsprojekt, og der forsvarede først ( Fremskridspartiet ) og derefter ( Dansk Folkeparti ) vores Demokrati og Danmarks grundlov. Da Danmarks Grundlov stod i vejen for de Radikales globale Drømme-projekt, og Dansk Folkeparti kæmpede for bevarelsen af Danmarks Grundlov, så blev medlemmerne af Dansk Folkeparti, fordi de var stopklods for de Radikales globale drømmeprojekt =  kaldt racister og nazister, der ikke var stuerene. Det er Politisk hårdt at forsvare Danmarks Grundlov, især når det ( Radikale Venstre ) kræver en så pæn tone i debatten således, at virkeligheden ikke kunne omtales, uden at blive kaldt racister.

ANALYSE - MATERIALE

Da islam allerede havde erobret de 57 muslimske lande, der er medlemmer af OIC, så må der siges, at der var analyse-materiale nok til, at ( Det Radikale Venstre ) og andre Politiske Partier i Folketinget kunne foretage ( rationelle analyser ) af islams kultur og natur. Hvad gjorde ( Venstrefløjen ) og ( Det Radikale Venste ) så ??? Jo, de sagde bare, at ( Pia Kjærsgaard ) var dum. Det er stadig ( Politisk korrekt ) at omtale Dansk Folkeparti som den yderste højrefløj, bare fordi Partiet forsvarer demokratiet og Danmarks Grundlov.

MIT HÅB er NÆSTE GENERATION

Jeg håber, at næste generation af beslutningstagere og intellektuelle i Danmark, vil tage en ( Rationel Analyse ) af islams kultur og natur, både lokalt og globalt. Jeg håber, at næste generation af studerende og Politikere vil tage sig tid til, at besøge dette internet- leksikon = 
  samt www.kulturkloeften.dk  og selv vurdere, om de kommer til, at leve efter Danmarks Grundlov eller islams sharia-love. Jeg vil også anbefale ( næste generation af kvinder ) om at vurdere, om de og deres kommende børn, skal opdrages under Danmarks Grundlov eller efter islams sharia-love ??? Jeg vil anbefale næste Generation af Politikere om, at de anskaffer sig den bog der hedder ET DELT FOLK og bruger den som lærebog i Politik.

MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget
LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8 
UDKOM 2008

MORTEN UHRSKOV JENSEN er også chefredaktør på internetsiden www.nomos-dk.dk som er et besøg værd for unge intellektuelle.

For de unge videbegærlige, der ønsker mere viden om islam set fra en politisk indfaldsvinkel, så kan jeg varmt anbefale jer, at besøge internetsiden  www.Sappho.dk  

Personligt kan jeg ikke Engelsk, men for den intellektuelle der kan Engelsk, så er der en mere Europæisk Politisk indfaldsvinkel om islam på denne internetside =

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og frihed. 

Der er nu muligt at læse Daniel Pipes på Dansk, hvor der præsenteres flere interessante analyserer, for dem der ønsker, at være godt informeret.

http://da.danielpipes.org/  på dansk

HÅB og FORVENTNINGER

Mit håb og forventninger til jer nutidens ungdom er, at i selv opsøger ( viden ), og træffer jeres egne vurderinger = om de 27 EU-lande erobres indefra af islam, og får skiftet Danmarks Grundlov ud med islams religiøse sharialove. 

HELD og LYKKE med JERES FREMTID. M.V.H  Poul Leo Nielsen

KULTURERS = REFERENCE - RAMMER

Ønsker du af forstå to kulturers ( reference - rammer ) så besøg
WWW.KULTURPARTIET.DK  og læs hvad der står under overskriften KULTUR - BAGGRUND og tænk så selv videre. God fornøjelse.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Hvorfor går alle EU-Direktiver i retning af islams sharialove, også pokerdommen imod FREDERIK HOSTRUP ??? Er det fordi navnet Europa, bliver til navnet Eurabia ??? Hvad betyder åbne grænser for Nationalstaternes skatteydere.

Besøg evt.  www.pokerpartiet.dk  og læs under
overskriften


Præsentation
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE