SMUKKE SOMMERFUGLE
SMUKKE SOMMERFUGLE www.kulturpartiet.dk

SMUKKE SOMMERFUGLE   Præsenteret her 11. august 2009

Kristeligt Dagblad

 

22. august 1940

 

Af Gunnar Helweg-Larsen  

 

Fra de ellers saa idylliske og fredfyldte Vallø-Skove indløber meget alarmerende Efterretninger. I et Omfang, man aldrig før har oplevet, har den frygtede Bøgenonnes Larve angrebet Træernes Løv.

         Bøgenonnen - eller Bøgespinderen - er i sig selv en grå og ret uanselig Sommerfugl, der efter at være kommet til Skelsår og Alder lever en fredelig Småborgerlig Tilværelse. Men inden den når saa vidt, kan den på de mere ungdommelige Stadier af sin Tilværelse være besværlig nok. Som larve er den af et meget pro´ømi´ende Ydre. Særlig ser Hannen drabelig ud. Den er besat med citrongule Børster, der slutter med en brandrød Haledusk, og om Kroppen sidder fløjlssorte Rinet.

         Det, der med Rette gør den frygtet, er dens glubende Appetit. Naar disse Larver i Flok og Følge kaster sig over et Stykke Skov, går det hårdt til. De opæder alt, hvad opædes kan. Ikke blot Bøgen, som er deres naturlige Føde, går det i en saadan Situation ud over. Alt, hvad der er grønt og saftigt, maa holde for. Hvert eneste Blad afribbes. Paa lang Afstand kan man høre larverne gnave i Løvet, og Øjenvidner påstår, at de angrebne Skove, så kort Tid, de end har huset de forslugne Gæster, allerede har faaet et vinterligt Præg.

         Det er, vil man forstå, en meget alvorlig Sag, naar man får den Slags Besøg. Turde man saa endda regne med at blive af med dem i vinterens Løb, men Skovrideren stiller tværtimod i Udsigt, at det bliver værre. Sent paa efteråret forpupper Larverne sig, men efter at have udviklet sig til Sommerfugle lægger de deres Æg i Barken på Træerne, saa der næste Aar kan ventes endnu større Ødelæggelser.

         Muligvis kunde en sortseer nu henfalde til Fortvivlelse og mene, at på den Måde vil hele Landet efterhaanden blive ødelagt og raseret. Men på underfuld Vis holder Naturen selv Justits. Der er draget Omsorg for, at intet Træ vokser ind i Himlen, og at ingen enkelt Larve får Lov at beherske hele Skoven. Skovrideren i det af Bøgenonnelarverne angrebne Distrikt fortæller Pressen, at i Løbet af et År eller to vil uundgåeligt et Modangreb blive sat ind. En Snyltesvamp vil udvikle sig og helt gøre det af med de nu saa overmodige Bøgenonner.

         Saadan veksler alt i Naturen. Rytmen er evig. Sejren har altid Kimen til Nederlaget i sig. Vi mener os uovervindelige med vore citrongule Børster og brandrøde Haleduske. men bag Duskens Pragt udruges Snyltesvampen, der en Dag skal gøre Ende paa hele Herligheden. Vilkårene er barske. Lå det til os, ordnedes Forholdene derude på lempeligere Vis. Vi vilde prøve fredsommeligt at gøre Bøgenonnelarverne forståeligt, at der maa holdes Mål og Måde. Men det er ikke henlagt til os. Den store Overførster bestemmer selv de Midler hvormed han agter at opretholde Balancen i sit Skovdistrikt.

Ved første øjeblik kan sommerfugle se smukke ud. DRs natursyn ved bedre.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE