DANSKE MØDRE
DANSKE MØDRE www.kulturpartiet.dk


MIN ADVARSEL TIL DANSKE MØDRE  Præsenteret her 10. august 2009

Jeg vil advare Danske mødre, og ansvarsbevidste fædre om, at sharia-love listes ind i vores Demokratiske Samfund.

HER ER NOGLE EKSEMPLER = FØRSTE GANG ER HVER GANG.

Hvis dit barn eller børn går i en skole, og det tillades bare et barn at bære tørklæde indendørs i skoleklassen, så er der åbnet op for, at alle muslimske børn altid fremover må bære tørklæde i skoleklassen fra 9 års alderen, og dermed er islams sharialov indført i denne skoleklasse.

DANSK PÅLÆG FORBUDT I SKOLEN

Da svinekød efter islams religion er urent, så forsøger muslimer at forbyde Dansk Pålæg i skoleklassen. Det bør Danske mødre ikke acceptere, fordi det af muslimer anses som svaghed, der vil føre til flere krav.

HVAD KAN DER GØRES ???

Mødre og forældre kan tale sammen, og blive enige om, at hvis der indføres nye regler i dit barns eller i dine børns skoleklasse, så meld dit barn eller børn ud af skolen. Det kan ikke være rigtigt, at reglerne i en Dansk skole i Danmark skal indordne sig efter islams religiøse sharia-love. Det er vist nok muligt for Danske forældre, at lave deres egen skole, og selv undervise sine børn.

MØDOMS-KULTUREN ISLAM

Islams kultur og Muhammeds erobrings-system er bygget op omkring kontrollen af kvinders mødom. Besøg disse internetsider, og undersøg selv min påstand.

Koranen
artikeldatabase.
www.nymoedom.dk.  Lyt under overskriften HVORFOR

VALGET

Vi Danskere har valget mellem to lovgivninger, hvis vi vil bevare vore danske daglige vaner, nemlig mellem Danmarks Grundlov og islams sharia-love. Begge love vil i længden ikke kunne leve side om side. Der må træffes et valg, der sikrer dit barn eller dine børns fremtidsmuligheder for, at de også kan vokse op i et demokratisk samfund, hvor Danmarks Grundlov stadig består. Der er endnu en lille chance for, at bevare vores Danske Grundlov, men det kræver, at vi tør stå fast på vore Danske skikke og normale daglige vaner. Du kan læse lidt om vore Danske skikke på Dansk Kulturs internetside.

www.Danskkultur.dk

BEGYNDELSEN TIL TØRKLÆDETVANG

Det at tillade tørklæder for piger indendørs i et skolelokale, er kun første skridt i, at indføre tørklædetvang i Danske skole-klasser, hvilket er påbudt ifølge Koranen, og begyndelsen til kontrol af kvinders mødom. Besøg eventuelt dette islam leksikon  www.islam-info.dk  og under K finder du overskriften kvinder, og der kan du læse den lovparagraf, 33.59  der i Koranen hedder en Sura, og meget mere.

KVINDE = ER DU UREN ???

IFØLGE KORANEN ER ALLE KVINDER,DER IKKE ER MUSLIMER URENE.

'De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

DANSKE KVINDERS FREMTID I ISLAM

Besøg  www.kvinderForDanmark.dk  og få svaret.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt godt efter. Her kræves nok mere end een PER STIG MØLLER, til at forsvare Danske kvinders ligeværd med mænd.

FØDSELSRATER

Da muslimer føder flere børn end etniske Danskere, så bliver spørgsmålet i skolerne, om det bliver danske skikke eller islams skikke, der vinder kulturkampen i Danmarks skoleklasser.

DANSK KULTUR

Endelig er der den nationale kultur med dens folkelige skikke, selvforståelse og tradition, som binder folket sammen i et samfund. Ordet ”SAMFUND” betyder da at have noget sammen: fælles historie, kultur og en samhørighedsfølelse. Uden denne folkelige samhørighed går et samfund i opløsning. Den kulturelle samhørighed er altså nødvendig for at samfund kan eksistere. Denne samhørighed er kernen til forståelse af kulturen. Den består ikke af abstrakte værdier, men af folkelige værdier: Traditioner, sange, vittigheder, skikke og fester udsprunget af fælles historie og religion.

Besøg evt.
www.nomos-dk.dk  denne internetside beviser, at Dansk Kultur findes.

Mæ-eh

Denne internetside beviser, at ikke alle Danske kvinder siger Mæ-eh, til alle de korrekte meninger, som dominerer i det offentlige rum, men vurder det selv, og dan din egen mening.

www.spydet.blogspot.comStakkels pigebørn!

Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

Stakkels ukyndige pigebørn!Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til steder for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

Kilde: ”Infidels are cool” http://infidelsarecool.com/ 31.7.09

KULTURBERIGELSE og de RADIKALE

Hvor meget kulturberigelse ønsker det Radikale Venstre, før behovet er dækket ind ??? jeg der hører til i bunden af samfundet, må finde mig i at høre, at der ikke er forskel på dem og os. Betyder det, at en demokratisk dialog-samtale, i virkeligheden har fået mundkurv på, og ikke må omtale kultur-forskelligheder ???

 
EU og PÆDOFILI
Hvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

 

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord

                                       SAMARBEJDSPOLITIK

Hvis vore politikere har skrevet under på Lissabontraktaten,og det gør pædofili lovligt i Danmark,så vil jeg gerne vide,hvilke Danske Partiledere der forsat går ind for LISSABONTRAKTATEN. Lad os Danskere få en klar udmelding.Det er ikke en ((( samarbejdspolitik ))),som har min vælgeropbakning.Jeg ved ikke hvad andre vælgere mener,men det finder vi ud af. Er de andre 26 EU-LANDE og deres befolkninger orienteret om denne pædofili-lovgivning i EU,der gør pædofili lovligt ???VÆLGEROVERVEJELSER

Giver ovenstående kendsgerninger dig overvejelser i retning af, at der må nye Politikere ind i Folketinget, så besøg www.Siad.dk  og overvej om de findes her ??? Siad har 2 vigtige programpunkter.

At forsvare og bevare Danmarks Grundlov
At forsvare og bevare Danmarks Demokrati.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE