Old World Order

Præsenteret her  12. februar 2014

 www.Medie1.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Old World Order

 

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

( Guds Lov = De 10 Bud )

 

 

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

 

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ??? 

Det kan enhver læse mere om i 

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

 

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

 

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

 

 

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet. 

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 

 

 

Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=KbikBVVkrNA
  • Lignende   24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime

 

  www.Medie1.dk

  

Todays Wolves in Sheeps Clothing Part 1 - Michael Hoggard ...

 

 

 

Chuck Missler on Bible Prophecy- YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=I_nEM0FMeZQ

  

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 

 Bibelen = 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 

Har ( Guds Lov = De 10 Bud ) været ude for  

( Religiøse Juridiske fiflerier ??? 

Hvad siger denne annonce  ??? 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

  


 

Sådan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i min Katekismus

Luthers Katekismus Ved Biskop C.F.Balslev

Gyldendalske Boghandel København 192 

KATEKISMUS = DE 10 BUD

 

1.  Du maa ikke have andre Guder.  

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.  

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.  

4. Ær din Fader og din moder  

5. Du må ikke slaa ihjel.  

6. Du må ikke bedrive Hor.  

7. Du må ikke sjæle.  

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.   

9  Du må ikke begære din næstes Hus.  

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Er Katolikker blevet religiøst fuppet  ???

 

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 

 Hvordan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i en

Katolsk  Katekismus  ??? 

  Er det en = Profetisk udtalelse = vi har her =

 

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger = Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra = Guds bud. Det - der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

 

af =  ELLEN G. WHITE   ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

 


 

 ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Holder Profetien  ???

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger = Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra = Guds bud. Det - der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

 

Var = Ellen G.White = en kvindelig amerikansk Profet = født i USA ???

 

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

  

The Biblical Proof Of Ellen White 1 of 7 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=_0kYTjRaFNA
07/01/2009 - Uploadet af Jonathan Gardner
Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Amos 3:7.
 

 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

Et spørgsmål til Danmarks Præster

Har Bibler her på Jordkloden været udsat for massiv Censur i over 1700 år  ??? 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

  http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE