PATRIOTEN
PATRIOTEN www.kulturpartiet.dk

PATRIOTEN  Præsenteret her 13. august 2009

 

Patrioten

 

Internetmagasin

 

Sandheden skal gøre Eder frie !

 

Få månedsskriftetpdf-version

 

Patrioten er et nyt Internetmagasin, der udsendes hver måned, og magasinet orienterer danskerne om indvandringens konsekven-ser og kampen mod indvandringen.

 
 

Den muhamedanske indvandrer i USA Khudayr Taher skriver følgende i en erklæring: »Lande har ret til at forsvare sig og sikre deres borgeres sikkerhed fra terrorisme. Ligeledes er det klart, at kilden til terroristernes forbrydelser i Europa og Amerika er de muslimer, der bor i disse lande. Sikkerhedstjenesterne kan ikke kende folks hensigter og udsortere hvem der er den noble immigrant, og hvem der er den terroristiske forbryder. Men hvor som helst, der er muslimer, har deres tilstedeværelse frembragt forbrydelser som terrorisme og mord. Blandt de muslimer i Europa og Amerika, som ikke praktiserer terrorisme, har de fleste ingen loyalitet og ingen dybtfølte bindinger til de lande, som har ydet dem et værdigt liv - bolig, uddannelse, arbejde og statsborgerskab. Det legitime spørgsmål er dette: Eftersom sikkerhedstjenesterne ikke kan sortere den gode im-migrant fra den onde terrorist .... hvorfor deporterer disse lande så ikke alle muslimer, af alle racer, fra Europa og Amerika, således at de kan blive fri for faren fra terrorisme og beskytte deres egne folk? Jeg, som en arabisk muslimsk immigrant, skal hermed på det alvorligste appellere til alle lande i Europa og Amerika om at deportere alle muslimer fra deres territorier - inkluderet mig selv, til trods for min kærlighed til og dybe hengivenhed for U.S.A.« (Citeret fra The Middle East Media Research Institute / Patriotens august-nummer)

 

 

 
  

Patrioten. Boks 1848. 2300 København S.  

Støtte til Patrioten kan gives på  Giro: 1-699-7668


Besøg eventuelt  www.Patrioten.org

www.RadioHolger.dk 


Asgers tale til den euromediteranske konference

Ind imellem taler man højt, man virrer med armene, man påkalder sig gudernes hjælp for at ændre verden. Sådan en dag var det i Folketinget da Stop Islamisation of Europe holdt deres konference om Euromediteranien. Den dag kommer til at gå over i historien som en dag hvor demokratiet blev forsvaret. Vi gør det med livet som indsats, med et smil på læben. Vi griner når fascisterne forsøger at slå ihjel, når de andre medier forsøger at tie os ihjel. For vi har retten og det gode på vores side, de er alle en del af korruptionen. Alle deres rænker, deres gulvtæpper som bugner med tårne af hemmeligheder. Alle deres rådne borge som vi vil vælte, for at skabe en ny og bedre verden bygget på demokrati og lov.

Vi har fået den første video fra konferencen, her kan du se Asger holde tale om det korrupte spil, som nu langsomt er ved at blive afsløret, islamiseringen af Europa som har været EU´s projekt fra start af. Sat ind i en klassisk ramme. Her kommer der løsninger, og noget at slås for.

Vi kan, hvis bare vi står sammen imod korruptionen.

Stop islamiseringen af Europa!!!!!!!!
 

LOV-RELIGIONEN ISLAMS LOVPARAGRAF HEDDER EN ( SURA )
HER PRÆSENTERES UDPLUK AF ISLAMS PARALLEL-LOVGIVNING.

vigtige koranvers om jihad i Ellen Wulffs nye Koranoversættelse

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der er 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

 

Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer, hvis I har viden.

 

9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

 

 

 

 

Sura 8.12-14  (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!


Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

 

Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

 

Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

 

Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

 

Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

 

Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro


Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

 

Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr. sura 4.100 "Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal finde

talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod". Og 4.97 ”Er Allahs land ikke stort nok til at I kunne udvandre
dertil?”

ER KORANEN EN MILITÆR HÅNDBOG   ???

ER EN MOSKE EN MILITÆR KASERNE    ???

Er der gemt militære forhånds-befalinger i Koranen 

Har den overordnede militære Erobrings-strategi i islam 5 faser ???

Er den første fase, at muslimer skal samles, ligesom en militær hær skal gøre, inden det afgørende militære angreb ???

HVOR HURTIGT KAN DANMARK KOMME UD AF EU ???

ASGERS BUDSKAB 

Asgers budskab er, at

SANDHEDEN (SKAL UD ) gennem OPLYSNING og MERE OPLYSNING og VEDVARENDE OPLYSNING, og om nødvendigt, ved at ringe på dørklokker overalt i Danmark.

ANDERS GRAVERS

Det er Formanden for Siad, Hr ANDERS GRAVERS, der organiserer den landsdækkende kampagne. Er du interesseret i at medvirke,til at bringe oplysende materiale ud til den danske befolkning, så besøg denne internetside  www.Siad.dk  og meld dig som frivillig omdeler, eventuelt sammen med en veninde eller en kammerat. Så vil Anders Gravers meddele dig, hvornår han kommer til din by, og hvor han kan træffes.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt

SIADs LOVFORSLAG
1  Totalt indvandrerstop,indtil der er blevet nedsat en uvildig undersøgelseskommision,der skal fastslå hvornår danskerne bliver et mindretal i eget land.

2  Repatriering af utilpassede indvandrere: Kriminelle indvandrere har bevist at de utilpassede og skal derfor hjemsendes og fratages eventuelt tillagt dansk statsborgerskab.

3  Imamer,som opildner til vold og sanktionerer mod det land der føder dem,straffes og udvises for bestandigt.

4  Offentligt betalte integrationstiltag ophører.

5  Ikke selvforsørgende indvandrere hjemsendes 

6  Hjemsendelse har ingen mening hvis Danmark forsat står åben for masseindvandring, derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelse af reelle flygtninge.

7  Den danske Grundlov og lovgivning skal overholdes til punkt og prikke. Dette betyder at de koranvers der er i strid med dansk Grundlov og lovgivning fjernes. 

8. Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt.For at opnå statsborgerskab skal man være på prøve minimum 10 år før man kan ansøge

Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal undersøges omhyggeligt med henblik på fratagelse af uretmæssige tildelte sådanne.

9.  For at fastholde rimelige forhold i fremtiden bør straffelovens kapitel 12 revideres,så hjælp til fremmede folkeslags besættelse af Danmark gøres strafbar på linie med hjælp til fremmede magter.Påtaleretten fjernes fra justitsministeren,således at en sag kan rejses på foranledning af f.eks ti folketingsmedlemmer.

10. Straffelovens § 266b ophæves.

11. Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.

12. SIAD er imod EU-unionen,men for et europæisk samarbejde og fællesskab.

ALLE  politiske foreninger er velkomne til,og private samt andre er velkommen til,at printe SIADs lovforslag ud,og bruge dem som debat-oplæg. GOD FORNØJELSE. Debat er et godt demokratisk princip.BESØG EVT. http://www.siad.dk/

Husk. Det drejer sig om dine børn og børnebørns fremtid.

Siads lovforslag kan måske bedre  printes ud fra http://www.sagenskerne.dk/

Hvad fører EUs ( BUREAUKRATISKE LOVGIVNINGS-FABRIK ) til ???
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

TIL EFTERTANKE  11. Oktober 2009

Jyllands-Posten
 
Pittelkow: Sverige som skrækeksempel

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator

Offentliggjort 11.10.09 kl. 03:00
 
Ulrich Vogel, sognepræst gennem 17 år ved Tingbjerg Kirke i København, har fået nok. Han har været udsat for chikane, hærværk og trusler, der tilsyneladende kommer fra bander af unge indvandrere. En brosten gennem ruden, møbler sprættet op, computere stjålet. Nu er han sygemeldt, og han flytter fra Tingbjerg.

Lignende problemer kendes i et andet indvandrertungt område, Gellerup i Århus. Gellerup Kirke har stået model til flere indbrud, en ildspåsættelse og et voldeligt angreb på en præst. På et tidspunkt valgte man at hyre et vagtværn med indvandrerbaggrund.

I Vollsmose i Odense oplever man også angreb på mennesker og institutioner, der repræsenterer noget dansk. ”Omvendt racisme” bliver det kaldt af politibetjent Kim Thyssen, der har ti års erfaring fra Bøgeparken i Vollsmose (interview i Politiforbundets blad).

Politiet er blevet beskudt og angrebet på anden vis. Bag de direkte angreb står små grupper, men de øvrige beboere holder hånden over dem.

Også almindelige danskere rammes. Ifølge Thyssen har danske børn problemer med at lege i sandkassen, det er danskernes biler, der stikkes i brand, det er danskernes lejligheder, der rammes af indbrud, det er danskerne, der udsættes for gaderøverier og bliver beskudt med luftgeværer.

Her er tale om opløsningstendenser i samfundet. Muslimske parallelsamfund udvikler sig så ekstremt, at det ender i direkte aggression mod resten af samfundet. Jævnligt ser man også angreb på brandmænd og ambulancefolk.

I Danmark er denne udvikling dog ikke så langt som i flere andre lande. Specielt slår opløsningstendenserne igennem i lande, hvor en politisk korrekt elite har kastet deres samfund ud i multikulturelle eksperimenter. Sverige er et skrækeksempel.

Sverige bliver et stadig mere etnisk segregeret (opsplittet) samfund med voldsproblemer, som er ude af kontrol. I slutningen af august og begyndelsen af september forekom næsten dagligt hærgende ungdomsgrupper, der påsatte brande og angreb politi, vagtfolk, brandmænd og andre med stenkast og lignende.

Den sociale opløsning har givet Sverige den tvivlsomme ære at være et af EU's mest voldskriminelle samfund. I 2008 anmeldtes 2.466 tilfælde af mordbrand og grov mordbrand. Man har europæisk rekord i anmeldte voldtægter - niveauet ligger langt højere end i Danmark.

Stadig flere svenskere drømmer nu om at isolere sig i indhegnede og sikrede boligområder - i USA kaldet ”gated communities”. Ifølge en undersøgelse med titlen ”BoTrender08” vil hver tredje svensker gerne bo sådan.

De politisk korrekte i Sverige har en standardforklaring på nogle indvandrergruppers store overkriminalitet og den sociale opløsning: Det er samfundets skyld. Man er racist, hvis man siger, at en del muslimer medbringer en kulturel bagage, som giver ekstraordinære vanskeligheder med at integrere dem, når de er mange.

Men hvis problemerne simpelt hen skyldes samfundets dårlige behandling af indvandrere, så må Sverige jo behandle sine indvandrere langt dårligere end Danmark, eftersom problemerne er større i Sverige.

Denne simple logik vil man dog ikke finde i den svenske debat. Tværtimod bliver den svenske elites kritik af dansk udlændingepolitik stadig mere skinger og primitiv i takt med det voksende svenske morads og elitens øgede frygt for folkelige reaktioner som i Danmark. Seneste eksempel var et svensk tv-program om ”racismen” i Danmark, som TV2 viste i den forgangne uge.

Sverige viser stadig klarere, hvor galt elitens multikulturelle eksperimenter kan gå.

Kan Danmark og Europa ikke erobres med militærmagt, så kan det måske gøres, på anden måde, nemlig med krigslist. Hvad er din vurdering ???

DANMARKS NÆSTE GENERATION

Fra 11/08 til den 20/11 er Dansk Folkepartis tilslutning blandt de 18-34 årige steget fra 7,3% til 17,4%. Det er blot afslutningen landgennemsnittet på 16,7%.

Jens Martin Eriksen skriver jeg Information

Og Så Vil man se om demokratiet overhovedet kan leve Sammen med internationale konventioner, der ikke ved om man skal beskytte religioner mod mennesker eller mennesker mod religioner, mænd, blot ved et, nemlig at mennesker ikke må VÆRE overladt til Deres egen Vilje. Og man forstår Måske hvorfor fremtidsforskeren forslår alternativ Metroruter (ikke om, Hvor mænd!), Som noget der skal engagere uden på Ændre. For er der noget der kan ødelægge det normale Så er det Når "fordomme og utilsløret Frygt for islam får lov til at dominere den Politiske debat"Og"ekstreme kræfter"Sætter dagsordenen. Demokratiet er til for noget - Det Gode!


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE