EROBRINGS-STRATEGIEN
EROBRINGS-STRATEGIEN www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  7. august 2009

EROBRINGS-STRATEGIEN www.advarselspartiet.dk

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt. 

JOURNALISTER og FORTIELSENS KUNST

Der er meget journalister har undladt, at fortælle den Danske Befolkning. Nu kan journalister, jo ikke vide alt. Det er muligvis forklaringen ???

PROJEKT - DOKUMENTET

 

  Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

 

 

  Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

 

·1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;


·2
 At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;


·3
 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;


·4
 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;


·5
 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;


·6
 Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;


·7
 At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;


·8
 Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”


·9
 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;


·10
 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;


·11
 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;


·12
 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.


·13
 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.


·14
 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;


·15
 Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;


·16
 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;


·17
 At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;


·18
 Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;


·19
 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”


·20
 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;


·21
 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;


·22
 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;


·23
 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;


·24
 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;


·25
 At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;


·26
 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

 

  “Projektet”blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

KONKLUSION 

 

  I uhyggeligt omfang kan vi konkludere, at disse retningslinier svarer til faktiske islamiske aktiviteter i den vestlige verden, hvad enten vi ser på “de moderate” eller på egentlige terrorgrupper gennem de seneste par årtier.

Der kan næppe være megen tvivl om, hvad 100 års-planen indeholder.

 

 

 

Kilder:
http://www.frontpagemag.com/articles/Read.aspx?GUID={61829F93-7A81-4654-A2E8-F0A5E6DD3DC4}

http://www.e-prism.org/aboutprism.html

http://www.cooperativeresearch.org/context.jsp?item=a1282theproject

HVAD MENER VORE POLITIKERE ER ((( RETTIDIG OMHU ))) MEDENS DENNE DANMARKSGRAF VISER,AT DANSKERNE VIL VÆRE I MINDRETAL I ÅR 2055 ??? cirka.BESØG http://www.dendanskeforening.dk/  og bliv orienteret.

HAR VORE POLITIKERE ET POLITISK SVAR PÅ DENNE UDVIKLING ???

Broderskabet har som sit motto: ”Allah er vort mål, Profeten er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, at dø på vej mod Allah, er vort højeste håb.”

BESØG internet-LEKSIKONNET 
www.islam-info.dkog læs hvad JIHAD betyder,hvis du ikke ved det.

BESØG også
www.Sappho.dkog læs HELLE MERETE BRIX,ses ( interview ) der står under overskriften  KHOMIENI OG VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE  der forklarer hvordan islam med MAGT,har overtaget magten i IRAN i 1979,og har indsat ( DET RELIGIØSE RÅD ) der ( KONTROLERER ) de Demokratisk valgte politikere.

BESØG igen 
www.Sappho.dkog læs hvad der står skrevet under ( artikler ) under overskriften  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

BESØG igen  
www.Sappho.dk  og læs om,hvornår DEMOGRAFIEN viser det rigtige øjeblik,til at overtage den FULDE MAGT i DANMARK ved at læse under ( interview ) under overskriften TABERNES KONTINENT.

BESØG også 
www.Siad.dk  som mener,at truslen fra islam er det vigtigste politiske spørgsmål i DANMARK og i EUROPA.Derfor har de kun ( EET PUNKT ) på deres POLITISKE DAGSORDEN. BESØG (  SELV )  www.Siad.dk  og læs deres begrundelser for at BEKÆMPE ISLAM-TRUSLEN.

KVINDER,
jeg vil anbefale jer,at besøge www.islam-info.dkog læse om ((( BØRNEOPDRAGELSE i ISLAM )))

SOLDATER  og ((( KRIGSKUNSTEN ))) skrevet af SUN TZU BESKRIVER PÅ SIDE 30 ((( JEG CITERER )))

Den dygtige leder ( General ) besejrer sin fjende uden kamp,erobrer hans byer uden belejring og styrter ham uden langsstrakte felttog.Er det hvad der sker lige nu for Danmark og Europa ???   citat slut.

ØKONOMI

Målet den 9 - 11 - 2001 var også USAs økonomiske stoltheder World Trade Center.Er det en del af islams strategi,at undergrave EUROPAs og USAs økonomier ??? Bare en tanke der strejfede mig.Det er en del af Vesten kultur,at der med større men jævne mellemrun er en finanskrise. Erfaringen hidtil har været. USA og VESTEN har  rejst sig igen ((( HVER GANG )))  Når alt kommer til alt,så har EUROPA og USA en forbavsende STOR omstillingsevne til,at ERKENDE VIRKELIGHEDENS VERDEN. Vesten kan sikkert kun overvindes af sine fjender,gennem gennemtænkt krigslist.Hvad er din vurdering ???

DURBAN 2 KONFERENCEN 

Handler om FNs forsatte forsvar af ytringsfriheden.Vil ytringsfriheden fremover blive bedømt efter om islams religion bliver fornærmet ??? Vil vore EU-POLITIKERE og vore DANSKE-POLITIKERE med PER STIG MØLLER i spidsen, stemme for de forslag i FN,som de 57 muslimske lande har foreslået ??? Vil FN fremover blive en ((( GLOBAL UDGAVE )))  af det ((( VOGTERNES RÅD ))) som fungerer i IRAN ???

GØR NOGET for YTRINGSFRIHEDEN - - besøg www.durban2.dk  og dan din egen mening ud fra virkeligheden.
UNDSKYLDNING KRÆVES  Præsenteret her 29. august 2009

Saudi-Arabien truer danske aviser
En række danske dagblade skal inden den 1. oktober bringe en betingelsesløs undskyldning til profeten Muhammeds efterkommere, kræver en saudiarabisk advokat
18:43 - 29. aug. 2009 |

En saudiarabisk advokat kræver nu dementi og undskyldninger fra de danske aviser, som i februar 2008 genoptrykte tegneren Kurt Westergaards berømte tegning af profeten Muhammed.

Advokaten, Faisal A.Z. Yamani i Jeddah, har på vegne af et ukendt antal af profetens efterkommere sendt sin mail til chefredaktørerne for de dagblade, som bragte tegningen. Han kræver, at de inden udgangen af september undskylder og bringer et dementi.

- Det skal være en klar, offentlig og betingelsesløs rettelse og undskyldning for den fornærmelse og skade, som Deres avis forvoldte, da den genoptrykte hr. Westergaards tegning sidste år, skriver Faisal A.Z. Yamani.

Han vedlægger teksten i den undskyldning, aviserne skal bringe på en af de første tre sider. Den skal trykkes på hele fire sprog: Dansk, engelsk, fransk og arabisk. Desuden skal der være forsidehenvisning til undskyldningen.

Advokaten kræver også, at aviserne allerførst fjerner Muhammed-tegningen fra samtlige hjemmesider, som de ejer eller kontrollerer. Hertil skal chefredaktørerne love, at de aldrig nogensinde vil bringe lignende tegninger eller materiale om profeten Muhammed. Faisal A.Z. Yamani nævner også, at lydighed fra de danske aviser vil kunne hjælpe med at afslutte den boykot, danske varer stadig er omfattet af visse steder i Mellemøsten.

Chefredaktør Siegfried Matlok fra Der Nordschleswiger har ikke meget andet end skuldertræk tilovers for kravene. Der kommer ikke nogen undskyldning i hans avis.

- Der er ingen vaklen hos os. Bladene besluttede i sin tid uafhængigt af hinanden at bringe tegningen, og jeg går ud fra, at vi nu står sammen om den principielle holdning, der lå bag. Men det foruroliger mig, at man ikke kun truer aviserne, men også truer med ny aktion mod Danmark, siger han.

Han undrer sig over, at truslen nu kommer hele halvandet år efter offentliggørelsen.

- Der må være nogle kræfter, der hele tiden sørger for, at der koges på den suppe. Al respekt for muslimer i Danmark og ude i verden - men det kan vi ikke acceptere, siger Siegfried Matlok.

NOGEN SKAL JO STYRE DANMARKS OG EUs INTERNE YTRINGSFRIHED.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE