HVAD SAGDE JESUS ???
HVAD SAGDE JESUS ??? www.kulturpartiet.dk

DET SAGDE JESUS   Præsenteret her 6. august 2009

Bibelens Sandhedsprøve: Jesus om profeterne:

"På deres frugter skal i kende dem... et godt træ kan ikke bære slette frugter." Mattæus  7.16-17.

Hvordan siger Koranen, at kvinder skal behandles ???

BIBELENS  10  BUD

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

Uanset om der findes en Gud, eller ikke, så er det efter min opfattelse, gode leveregler, som kan give et folk en indre harmoni, hvor alle kan leve indbyrdes i fred, hvis disse leveregler overholdes, og på denne baggrund høste fredens frugter. Hvad er din bedømmelse ???

    
DE 7 DØDS-SYNDER

OVERMOD
GERRIGHED
UTUGT
MISSUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB

Hvis de 7 døds-synder overtrædes groft, af et lands Regering ? kan det så føre til denne Nations tilintegørelse og kulturelle udslettelse ???
Hvad mener du ???


ER KULTUR ET   ( NUL SUM SPIL )  ???

Hvis den ene kultur vinder frem,så går den anden kultur tilbage og omvendt, fordi kultur-mængden i et givet land altid er 100 procent.Er det en korrekt analyse ? Er det rigtigt ??? Hvor mange af Danmarks vaner er påvirket, af andre daglige vaner ???

BETYDER ( KULTURELT PARTNERSKAB ) = FÆLLES DAGLIGE VANER ???

Vil indførelsen af ( EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN ) der træder i kraft med disse lande i 2010 føre til sammensmeltning af disse to vidt forskellige kulturer, eller til en kulturkamp,fordi forskellighederne er for store ???

1 MAROKKO
2 ALGERIET
3 TUNIS
4 DET PALÆSTINENSISKE SELVSTYRE
5 EGYPTEN
6 TYRKIET
7 LIBANON
8 JORDAN
9 SYRIEN   og  også  ISRAEL.


HVOR ER KULTUR - FÆLLESNÆVNEREN
MELLEM KRISTEN KULTUR OG ISLAMS KULTUR ???

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Er et folk der har mistet sine skikke og daglige vaner og dermed sin kultur er et tilintegjort folk, fordi det dermed har mistet sin idenditet ???

www.islam-info.dk  www.nomos-dk.dk   artikeldatabase.

Indland - Kriminalitet


Det der skulle være en hyggelig dag på Vorbasse marked for en 14-årig pige endte sidste år i et mareridt, hvor hun blev kidnappet, mens hun stod i kø ved toiletterne og bragt hen til et uforstyrret sted hvor massevoldtægten fandt sted. Her rev de fire irakere hendes bukser i stykker, holdt hende fast over en træbom hvor de voldtog hende både vaginalt, analt og oralt. Efter voldtægten stjal de hendes mobiltelefon. To af mændene er brødre, den tredie er fætter til de to første og den fjerde er kammerat til de tre. De bor alle i den muslimske bydel Vollsmose i Odense og taler alle meget dårligt dansk.

Denne brutale oplevelse har ødelagt en pige for evigt og hvad vil vores retsstat domstol så dømme i en sådan sag?

Var denne fjorten årige pige selv skyld i sin voldtægt, fordi hun ikke bar tørklæde ??? Alle der ikke er muslimer, er urene.

HVAD SIGER KORANEN ???

Godkender Koranens skrifter denne voldtægt ???

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

Besøg dette internet-leksikon  www.islam-info.dk  og find selv svaret. Er denne voldtægt en af islams frugter ??? Læs evt. under overskriften ( kvinder )

Besøg evt.  www.nomos-dk.dk  og læs artiklen af =
Thue  Kjærhus & Søren Jensen: Oprøret mod fornuften

www.Google.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE