FREMTIDEN og FORTID
FREMTIDEN og FORTID www.kulturpartiet.dk

FREMTIDEN og FORTID    Præsenteret her 5. august 2009

For mig er fremtidens spørgsmål, om Danmark og Europa, og om disse 27 landes befolkninger får udskiftet deres Nationale love med islams sharialove. Det vil betyde, at Danmarks Grundlov bliver afløst af islams sharialove. Med EUs underskrift af Euromediterranienaftalen, så har EU efter min opfattelse i handling valgt sharialove, samt at udskifte de 27 Nationalstaters lovgivning i de 27 EU - lande med islams sharialove. En EU - lovgivning der giver fri indvandring til 250 millioner muslimer fra år 2010, kan efter min opfattelse kun føre til sharialove i hele Europa.

En foreløbig pause, mens du tænker selvstændige tanker.

Du kan eventuelt fordrive  ventetiden i pausen, ved at høre denne you-Yube udgave, om Europas Fremtid.

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

EU - POLITIKERNES ANSVAR = HVOR ER DET ???

Det er der naturligvis delte meninger om. På denne hjemmeside finder du en fast holdning om, hvordan EU - Politikerne har administreret deres vælgeres tillid og mandat.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

INTELLEKTUELLE KAPASITETER

Der er intellektuelle kapasiteter der advarer imod islams Parallel-lovgivning i hele Europa. Ønsker vore polikere at lytte til advarsler om sandheden om den politiske sitivation i Europa ??? Det må være den første forudsætning, for aktiv politisk handling, der er nødvendig for, at forsvare Danmarks Grundlov og vestens kulturs forsatte eksistens. Læs på denne hjemmeside, hvad Europæiske intellektuelle kapasiteter mener om den politiske udvikling i Europa.

http://www.internationalfreepresssociety.org/  om fri tale og frihed

ANGST DRÆBER SJÆLE

Angst dræber sjæle, og handlings-lammer dem. Er det hvad der er sket for flere danske Politikere ??? Er det hvad der er sket, for de fleste EU - Politikere ???

ISLAMS HEMMELIGE EROBRINGS-VÅBEN

Er islams hemmelige erobringsvåben i virkeligheden mange børnefødsler kombineret med islams børneopdragelse i muslimske hjem ??? Det er min opfattelse. Det er også min opfattelse, at Koranens love, de såkaldte ( Suraer ) er en opbakning og forsættelse af Muhammeds system for erobring af hele jordkloden. Besøg  www.islam-info.dk og dan din egen mening, ud fra dette = internet - leksikon = om indholdet af Koranen. Kan Vestens politikere ikke lægge ( 2 og 2 ) sammen ??? Eller har de en helt anden politisk målsætning ???

FOLKETS FORSVARS-SPØRGSMÅL

Et folk i Europa, der ud fra deres folkevalgte politikeres politik, ( tilintegøres ) har de ret til at forsvare deres nationale kultur, eller skal de bare finde sig i, at blive tilintegjort ??? Hvad kan der siges om et folk, der frivilligt lader sig tilintegøre, uden at gøre modstand ???

FORTIELSENS KUNST

Disse spørgsmål synes efterhånden ganske relevante, efter EUs underskrift på EUROMEDITERRANIENAFTALEN. Disse EU-Politikere må have vidst, hvordan kvinder undertrykkes i de 57 lande, hvor der dømmes efter islams sharia-love. Er det uvidenhed eller globale magtdrømme, for godkendelse af, at Barcalona-erklæringen fra 1995 blev vekslet til EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008, uden at oplyse den brede befolkning om denne politiske udvikling. Denne fortielse er tilsyneladende sket i alle EUs 27 Nationalstater. Hvad venter der Europas kvinder, hvis Danmarks Grundlov og EU - Direktiverne afløses af islams sharialove ??? Er det islams mødoms-kultur, der venter næste generation i Danmark og i Europa i den nærmeste fremtid ??? Det er også tilladt for journalister, ganske som alle andre, at besøge denne hjemmeside =  www.nymoedom.dk.  og høre hvad Kristina Aamand har at sige under overskriften = HVORFOR


DET POLITISKE FORSVARS-FORSLAG

Findes der noget politisk lovforslag, der kan forhindre muslimernes Erobring af Europa igennem mange børnefødsler = inden for Danmarks Grundlov. Der er efter min bedømmelse kun kommet et forslag, fra et politisk parti, der holder sig inden for  Danmarks Riges Grundlov af 1953 , og som muligvis kan forsvare Danmark og Europa. Det er fra et Politisk Parti, der endnu ikke er valgt ind i Folketinget, nemlig ( Siad ) der kæmper for at bevare Danmarks Grundlov. Besøg evt. www.Siad.dk . ASGERS TALE på Christiansborg, kan høres her =

ASGERS TALE

Ind imellem taler man højt, man virrer med armene, man påkalder sig gudernes hjælp for at ændre verden. Sådan en dag var det i Folketinget da Stop Islamisation of Europe holdt deres konference om Euromediteranien. Den dag kommer til at gå over i historien som en dag hvor demokratiet blev forsvaret. Vi gør det med livet som indsats, med et smil på læben. Vi griner når fascisterne forsøger at slå ihjel, når de andre medier forsøger at tie os ihjel. For vi har retten og det gode på vores side, de er alle en del af korruptionen. Alle deres rænker, deres gulvtæpper som bugner med tårne af hemmeligheder. Alle deres rådne borge som vi vil vælte, for at skabe en ny og bedre verden bygget på demokrati og lov.

Vi har fået den første video fra konferencen, her kan du se Asger holde tale om det korrupte spil, som nu langsomt er ved at blive afsløret, islamiseringen af Europa som har været EU´s projekt fra start af. Sat ind i en klassisk ramme. Her kommer der løsninger, og noget at slås for.

Vi kan, hvis bare vi står sammen imod korruptionen.

Stop islamiseringen af Europa!!!!!!!!
 

LOV-RELIGIONEN ISLAMS LOVPARAGRAF HEDDER EN ( SURA )
HER PRÆSENTERES UDPLUK AF ISLAMS PARALLEL-LOVGIVNING

HER ER SÅ DE LOVE I KORANEN, SOM KOMMER TIL AT AFLØSE ( DANMARKS RIGES GRUNDLOV ) HVIS DER INTET GØRES AF EUs - POLITIKERE.

vigtige koranvers om jihad i Ellen Wulffs nye Koranoversættelse

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der er 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

 

Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer, hvis I har viden.

 

9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

 

 

 

 

Sura 8.12-14  (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!


Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

 

Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

 

Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

 

Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

 

Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

 

Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro


Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

 

Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr. sura 4.100 "Han, som udvandrer fra sit hjemland for Allahs sag, skal vinde

Asgers budskab var, at

SANDHEDEN (SKAL UD ) gennem OPLYSNING og MERE OPLYSNING og VEDVARENDE OPLYSNING, og om nødvendigt, ved at ringe på dørklokker overalt i Danmark.

ANDERS GRAVERS

Det er Formanden for Siad, Hr ANDERS GRAVERS, der organiserer den landsdækkende kampagne. Er du interesseret i at medvirke,til at bringe oplysende materiale ud til den danske befolkning, så besøg denne internetside  www.Siad.dk  og meld dig som frivillig omdeler, eventuelt sammen med en veninde eller en kammerat. Så vil Anders Gravers meddele dig, hvornår han kommer til din by, og hvor han kan træffes.

SIADs LOVFORSLAG
1  Totalt indvandrerstop,indtil der er blevet nedsat en uvildig undersøgelseskommision,der skal fastslå hvornår danskerne bliver et mindretal i eget land.

2  Repatriering af utilpassede indvandrere: Kriminelle indvandrere har bevist at de utilpassede og skal derfor hjemsendes og fratages eventuelt tillagt dansk statsborgerskab.

3  Imamer,som opildner til vold og sanktionerer mod det land der føder dem,straffes og udvises for bestandigt.

4  Offentligt betalte integrationstiltag ophører.

5  Ikke selvforsørgende indvandrere hjemsendes 

6  Hjemsendelse har ingen mening hvis Danmark forsat står åben for masseindvandring, derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelse af reelle flygtninge.

7  Den danske Grundlov og lovgivning skal overholdes til punkt og prikke. Dette betyder at de koranvers der er i strid med dansk Grundlov og lovgivning fjernes. 

8. Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt.For at opnå statsborgerskab skal man være på prøve minimum 10 år før man kan ansøge

Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal undersøges omhyggeligt med henblik på fratagelse af uretmæssige tildelte sådanne.

9.  For at fastholde rimelige forhold i fremtiden bør straffelovens kapitel 12 revideres,så hjælp til fremmede folkeslags besættelse af Danmark gøres strafbar på linie med hjælp til fremmede magter.Påtaleretten fjernes fra justitsministeren,således at en sag kan rejses på foranledning af f.eks ti folketingsmedlemmer.

10. Straffelovens § 266b ophæves.

11. Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.

12. SIAD er imod EU-unionen,men for et europæisk samarbejde og fællesskab.

DANMARKS RIGES GRUNDLOV

Hvofor skal et politisk parti, som Siad ,der ønsker at forsvare Demokratiet og Danmarks Grundlov, af den årsag kaldes for racister og facister og andre mindre lødige ting. Er det fordi Den Danske Grundlov, står i vejen for et globalt socialistisk Politisk Projekt der inkluderer et samarbejde med islam ???

RÆVEN og hønsene

Hvem har lukket ræven ind i EU - hønsegården ??? Hvem har først fjernet alle grænser imellem de 27 hønsegårde, inden ræven blev lukket ind i EU - Hønsegården ??? EU - Politikerne burde kende frugterne fra islams religion fra de 57 muslimske OIC - Lande, og derfra have begyndt at tænke på, hvilket politisk projekt de var i gang med, og konsekvenserne af deres politiske handlinger ??? Der er også meninger at finde om danske politikeres holdninger, der kan høres på Radio Holger. Besøg eventuelt  www.radioholger.dk

FORTIDEN

Der findes jo noget der hedder fortiden. Selv om det er fremtiden og de næste og nærmeste generationer, samt kvinders ligeværd men mænd, som det drejer sig om, i den nærmeste fremtid, så er det værd at overveje vore forfædres kampe, for at overvinde nød og elendighed. Hvordan administrerer vores Politikere disse værdier. Indadtil rimeligt godt her i Danmark, men deres uvidenhed om den islamiske verden har været utrolig mangelfuld.  Hvorfor denne uvidenhed i et videns-samfund ???


FRA VIRKELIGHEDENS  VERDEN

 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI JUNI 2009. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR  CIRKA                          1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER. HVORFOR ???

DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 ELLER 9 HER I DANMARK I ÅR 2008.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.
ER PAGTENS ARK I ETIOPIEN ???

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ             59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???


ET MØNSTER I ISLAMS PARALLEL-LOVGIVNING

Er der læsere, der mener at kunne se en lignende udvikling her i Danmark ???  Er der vælgere, der kan forestille sig den forsatte udvikling her i Danmark, når det gælder ro og orden, 10 til 20 år frem  ???

KÆRE JOURNALISTER

Hvor mange af ovenstående muslimske lande, var oprindeligt kristne lande, før end Muhammed blev født ??? Hvordan behandles kvinderne i disse lande ??? Kære Journalister, hvad med at oplyse os blåøjrde Danskere, om den historiske udvikling der har ført frem til disse historiske kendsgerninger ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE