Ca. 30 meter fra hr. Kumpirs vogn står en dansk pølsevogn. Damen, der ejer pølsevognen fortæller, at hun har stået i kø i årevis, for at få denne stadeplads. Derimod kunne hr. Kumpir få sin plads, uden at skulle stå i kø.
 
Damen fra pølsevognen fortæller videre, at hr. Kumpirs kartoffel-bageri forsynes med strøm fra en motorgenerator, (ses på to af billederne).
Sådanne generatorer er forbudt for danskere, p.g.a. luftforurening og støj. Derimod sker der intet, når de fremmede stiller dem op.
 
Nis