JAMES BOND
JAMES BOND wwwkulturpartiet.dk

JAMES BOND    Præsenteret her 3. august 2009

Mange Danskere, som har set JAMES -BOND - FILM ved, at JAMES BOND har Licens til at slå ihjel. Om det forholder sig således i virkeligheden, ved jeg ikke, men hvis vi tager Koranens religiøse Parallel-lovgivning i Danmark alvorligt, og analyserer enkelte af islams  love, de såkaldte ( Sura-er ) lidt nøjere, så når jeg frem til følgende resultat.

FØRST LIDT ANALYSE

Først lidt analyse på dette internet - leksikon www.islaminfo.dk  af nogle af islams lovparagraffer, om Jihad = islams hellige krig.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Hellig krig (jihad)

Sura 2.v.187 Dræb dem, hvor I træffer dem, og driv dem ud, fra det sted de har drevet jer ud. Når i bliver prøvet i jeres tro eller forfulgt, så er det værre end at blive dræbt. Men kæmp ikke mod dem ved den hellige moske, før de angriber jer. Hvis de angriber så dræb dem. Det skal være de vantros løn.
 
Sura 2 v.189 Bekæmp dem, indtil der ikke længere findes smertefuld undertrykkelse sted på grund af tro eller at de forfølger jer, og religionen er blevet Allahs: men hvis de overgiver sig, så skal der ikke være fjendskab mere, undtagen overfor dem, der er uretfærdige.

Sura 2. vers 212 I er anbefalet at kæmpe, selv om I føler modvilje mod det.

Sura 2.v.213 Det kan godt være, at I føler modvilje mod at gøre noget, selv om det er bedst for jer. Det kan være, I bedre kan lide det, der skader jer. Gud ved alt, I ved intet.

Sura 4.90...tag derfor ikke nogen af de vantro som venner førend at de overgiver sig til Allahs sag. men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem, hvor I end finder dem, og tag ikke nogen af dem som ven og heller ikke som hjælper.

Sura 8.13...jeg vil kaste rædsel i hjerterne på dem, der er vantro, og i troende (muslimer), skær deres( de vantros) halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal det gå dem, som modsætter sig Allah og hans sendebud(Muhammad).

9.sura (kaldet Tawba) Arabernes og somaliernes moske i København kaldtes Tawba moskeen.

Sura 9.29 Kæmp mod dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og mod dem, som ikke holder det forbudt, som Allah og hans sendebud(Muhammad) har forbudt og som ikke følger sandhedens religion (islam), indtil de betaler tribut(underkastelsesskat til Muslimerne) med egen hånd og underkaster sig.

Sura 9.111 Allah har sandelig købt de troendes liv og ejendom af dem mod at de skal have Paradisets have, hvis de kæmper på Allahs side og hvis de dræber og bliver dræbt. Fryd jer over denne handel, som i har sluttet med ham (Allah)- og alt dette, det er den store sejr.

Sura 47v.2-5 de, som er vantro og holder folk borte fra Allah vej - deres handlinger vil han gøre til intet. Men de, som tror og handler retfærdigt og tror på det som er åbenbaret til Muhammad, hvilket er sandheden fra deres herre...Når I da møder de vantro så hug deres halse over, og når I så har fået magt over dem, så bind dem fast i bånd.

Sura 47.v.36 Vær derfor ikke tøvende og svage så i (muslimer) opfordrer til fred når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.

Sura 48.v.29-30 Det er Allah, der har sendt sit sendebud (Muhammad) med retledningen og sandhedens religion for at den må sejre over alle andre religioner. Allah er tilstrækkelig vidne. Muhammad er Allahs sendebud. De (muslimerne), som er med ham er hensynsløse mod de vantro, men milde i deres indbyrdes forhold.


Var det dele af KHOMEINI,S tale, inden den allierede venstrefløj blev angrebet og fordrevet fra Iran i 1979 og 1980 ??? Det ved Danmarks efterretnings-tjeneste naturligvis.

ISLAMS  LICENS TIL AT SLÅ IHJEL

Når islams religiøse Parallel-lovgivning i Danmark og i EU afløser Danmarks Grundlov, og  EUs - direktiver,  så er det min vurdering, at alle muslimer får ( licens til at slå ihjel ) endda når det passer den enkelte muslim at gøre dette. Måske er denne vurdering - en fejlvurdering ???

DIN PERSONLIGE ANALYSE

Er det også din vurdering, at alle muslimer har ret til, ( og måske også pligt til ) at slå alle vantro ihjel, alle dem der ikke er muslimer, når Dabmarks Grundlov er udskiftet med islams sharia-love ???  Er det din vurdering, at alle muslimer i Danmark så har fået licens til, at slå _____ alle danskere ihjel, der ikke er muslimer ???  Hvad er din analyse ???

SUPLEMENT TIL JERES ANALYSER

Iflg. koranen skal islam overtage magten (sura 33.27) og bl.a. dræbe dem, der
ikke vil underkaste sig islam (sura 47.17).

DANSKE KVINDERS FREMTID I ISLAM

Besøg dette internet-leksikon www.islaminfo.dk om Koranens indhold - under overskriften ( Kvinder ) og ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) og under overskriften ( ægteskab ) 

Besøg 

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

og lyt godt efter. Her kræves nok mere end een JAMES BOND til at forsvare Danske kvinders ligeværd med mænd.

Det bør alle danske unge = der er under 21. år = tænke lidt dybere over, når i mødes på jeres ( faste ugentlige møder ) når i debatterer i jeres lokal-områder - hvad der er op og ned i en global verden ???

Er alle muslimer i virkeligheden ( Allahs slaver ) og Muhammeds ( soldater i islams hær ) og styres denne hær af lokale imamer = og styres disse imamers militære aktiviteter = fra deres militære hovedkvarterer = moskeerne = af en = Ulema = der overordnet styrer islams lokale menigheder = ud fra en overordnet = økonomisk - kulturel - militær strategi - og får deres militære analyser fra - ( islams Pentagon ) som kunne være = ( Al-har - moskeen )  i Egypten  ???

Selv om Sunni muslimer og shea-muslimer er dybt uenige indbyrdes, så er deres fælles målsætning, at erobre al religion for islam, hvilket er sket når islams sharia-love - er gældende i den erobrede nationalstat. Denne kamp foretages  ( oppe i hovederne ) på folk, og derfor er der to hoved-strømninger i denne kulturkamp oppe i folks hoveder.

VESTENS CIVILISATIONER

Vestens Civilisationer og demokratier er bygget op på tillid og sandheder, således at viden , der bygger oven på anden viden - fører frem til resultater. Her kan jeg nævne - en traktor - en bil - en telefon - en elektrisk pære - en vaskemaskine - en lyskontakt -en flyvemaskine. Min primitive hjerne mener, at resultaterne af disse overbygninger af viden - kombineret med gensidig tillid - har ført til disse opfindelser. Udgangspunktet i udviklingen af Vestens produkter, har delvis udgangspunkt i tillid, som igen har udgangspunkt i ( De ti Bud ) der ligesom fremmer gensidig tillid i en befolknings-gruppe, med et fælles kulturelt udgangspunkt. 

www.Danskkultur.dk 

ENHEDS-KULTUREN ISLAM

Tilsyneladende så tager enhedskulturen islam sit udgangspunkt i Koranen, som tilsyneladende er en kombination af kontrol af kønsdriften ( mødomskontrol ) på bryllupsnatten - og islams lovlige løgn ( Taqiya ) samt døds-straf - for at forlade islams fællesskab. Det giver religiøse slaver, med et slave-hiraki. Islam - kan ikke afskaffe slaveriet - medmindre "religionen islam" opløser sig selv. Det skal man nok ikke forvente. Derfor står = Vestens Civilisation = over for en ( Totalitær Ideologi ) der ikke kan forhandle sig frem til = menneskabte løsninger fordi = som Koranen siger ( Allahs love ) har forrang frem for menneskabte love. Besøg derfor dette internet-leksikon om Koranens indhold =

www.islaminfo.dk   og læs under følgende overskrifter =

Taqiya      -  -  Islams lovlige krigsløgn
KVINDER
KOLONIALISME
JIHAD
VANTRO
REN  UREN
ÆGTESKAB

ET PARADOKS

Islam påstår, at Vesten har brugt slaver, da de udviklede deres civilisation, hvilket er korrekt. Men Vestens civilisation har udviklet sig - også intelligensmæssigt - og har afskaffet slaveriet. Det har ( islam ikke ) for de adlyder en bog - der kræver absolut lydighed af alle muslimer på jordkloden. Islam er en slavehær, der ikke har opløst slaveriet. Hvem har så en samvittighed - der kan skelne mellem ( rigtigt og forkert ) ???

Den islamisk-arabiske slavehandel

Begge religioner har noget, som kan kaldes ( rigtigt ) og ( forkert ) Som udgangspunkt må humanister og kristne ikke slå sine medmennesker ihjel. Det vil være forkert. 
Som udgangspunkt skal muslimer være parat til, at slå alle mennesker ihjel, der ikke er muslimer, og som  ikke vil underkaste sig islam, og nægter at leve efter islams religiøse normer og Koranens religiøse sharia-love.  Det giver de mennesker der lever i Vestens to muligheder = enten kan du underkaste dig Koranens sharia-love - eller du kan kæmpe og sejre = eller dø. Der findes ingen gylden middelvej, når det gælder forholdet til islam.

Dette er min vurdering = Hvad er din vurdering ???

Hvad former muslimers opfattelse mellem rigtigt og forkert ??? Det starter med ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) hvor kvinders værdi er det halve af mandens værdi = ifølge Koranen = og derfor opdrages islams kvinder = efter denne denne værdinorm i koranen. Til gengæld så er muslimske kvinders værdi - dobbelt så stor som en vantro mand - ifølge Koranen - og giver måske muslimske kvinder = både selvtillid og stolthed og indre bedreværd - der får muslimske kvinder til at kunne holde deres tilværelse ud - som muslimske mænds handelsvare - med en vis selvtillid eller måske endda med stolthed over - at være muslim. Hvem kan vide dette ???

ALLE JER = UNGE UNDER 21 ÅR  OPLYS JER SELV

Alle jer under 21 år bør - oplyse jer selv - godt og grundigt - fordi mine analyser af Danmarks og Vestens forhold til islam kan være forkerte = også ud fra en global indfaldsvinkel. Her i 2010 vil jeg opfordre jer selv til, at analysere islam og Dansk Politik - og EU- Politik - hvor i kan tage udgangspunkt i disse links =

http://www.pokerpartiet.dk/
http://www.sagenskerne.dk/
http://www.kulturpartiet.dk/
www.forsvarspartiet.dk  
www.oplysningspartiet.dk  her findes islams børneopdragelse.
www.advarselspartiet.dk 
www.fornyelsespartiet.dk 
www.feriepartiet.dk 

www.Google.dk  

Hvis i er nogle stykker, der mødes på en fast ugedag ( hver uge ) så kan i finde debatoplæg - som jeres lille gruppe - kan analysere nærmere. Jeres viden om politik og islam - kan optimeres betydeligt inden den = 1. oktober 2016. Det er naturligvis op til = JER UNGE UNDER 21 ÅR = hvilket kan være interessant = ganske enkelt fordi = det er = JERES FREMTID = det drejer sig om. Jeg er født i 1945, så i må selv vurdere hvordan jeres fremtid skal formes. Jeg håber med disse links, at have givet jer nøglen til viden om - hvad der kan komme til, at forme jeres fremtid. Så hermed =

HELD og LYKKE med jeres fremtid  =  Poul Leo Nielsen

Der er også adgang til synspunkter og meninger og holdninger om islams forhold til Vestens Civilisationer på disse links =

www.Sappho.dk  læs her om DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

http://www.spydet.blogspot.com/

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727
http://www.uriasposten.net/

http://www.nymoedom.dk/  hvorfor
Den islamisk-arabiske slavehandel
http://www.dendanskeforening.dk/

http://www.sagenskerne.dk/  Læs sejrherrens tale her.
http://www.dksamling.dk/
www.annalyttiger.wordpress.com
http://snaphanen.dk/
www.anti-humanist.dk  
http://www.bilderberg.org/
http://www.tidehverv.dk/  Læs sejrherrens taleher.

En sossers sang
www.amine.dk   mest for kvinder
www.monokultur.dk   deltag i debatten.
www.­180grader.­dk
www.trykkefrihed.dk 

http://www.youtube.com/watch?v=3OOYvAzboUc  kvinde-tanker
http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

Besøg evt. http://da.danielpipes.org/ nu også på Dansk 

Besøg evt. http://www.radioilluminati.com/

www.gamle-husdyrracer.dk 

DANSK KULTURS HØJBORG ER = DR

Derfor var, ( den 17. januar 2009  ) en glædens dag, da - DRs nye KONCERTHUS åbnede og blev INDVIET. 

MVH.  Saxo-Poul.


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE