NEJ TIL MULTIKULTUR
NEJ TIL MULTIKULTUR wwwkulturpartiet.dk

Præsenteret her  2. august 2009

 
Nej til multikultur

Af Ralf Pittelkow
 
Offentliggjort 02.08.09 kl. 03:00
 
Et klart flertal af danskerne afviser den multikulturelle samfundsmodel. Det fremgår af en meningsmåling fra Rambøll Management/Analyse Danmark for JyllandsPosten (JP 31.7.).

58,1 pct. anser det for bedst, at indvandrere og deres efterkommere tilegner sig den danske kultur, mens 33,6 pct. mener, at det er bedst, hvis de bevarer deres egne skikke og kultur.

Gennem årene har tendensen været den samme: De fleste danskere er indstillede på at skabe et fællesskab med den overvejende muslimske indvandrerbefolkning. Men det skal bygge på de stærke grundværdier, som hidtil har præget det danske samfund. Danskerne ønsker ikke en opsplitning i parallelsamfund, hvor helt forskellige kulturer og værdier er ligestillede.

Til det danske samfunds værdigrundlag hører ikke mindst menneskers ligeværd, ligestilling mellem kønnene, demokrati, retssikkerhed, adskillelse af stat og religion, stor personlig frihed, kritisk tænkning, samfundssind og fredelig løsning på konflikter.

Danskerne har god grund til at holde fast i disse grundværdier. På verdensplan er der overbevisende dokumentation for, at samfund, som bygger på dem, har skabt store økonomiske og menneskelige fremskridt.

Samtidig har fællesskabet om disse værdier i deres danske udgave frembragt bemærkelsesværdige resultater. Ikke mindst en opsigtsvækkende verdensrekord. Intetsteds i verden er der så stor tillid mellem mennesker som i Danmark. Samtidig er tilliden til myndigheder og politikere usædvanlig høj.

Den tårnhøje tillid er en uvurderlig kvalitet for et samfund. Den yder et afgørende bidrag til, at dansk økonomi generelt klarer sig godt i den globale konkurrence. Samtidig lægger den fundamentet for, at danskerne føler sig mere tilfredse med deres tilværelse end noget andet folkefærd.

Et opsplittet samfund, hvor befolkningsgrupperne lever i hver deres verden med hver deres værdier og en svag fælles identitet, fører til langt ringere tillid mellem folk. Også det er veldokumenteret. Et multikulturelt samfund er et sådant samfund. I Europa er Storbritannien gået længst i multikulturelle eksperimenter, og sporene herfra skræmmer. Der er således ikke noget mærkeligt i, at den danske befolkning afviser den multikulturelle samfundsmodel. Det har gode rationelle grunde - plus de følelsesmæssige.

Det, som kræver nærmere forklaring, er derimod, hvorfor væsentlige dele af samfundets elite arbejder så ihærdigt på at erstatte en usædvanligt velfungerende samfundsmodel med et multikulturelt samfund, hvis svagheder har vist sig så åbenlyse.

En rationel begrundelse på dette er svær at finde. Forklaringen ligger snarere i noget med identitet.

Siden 1968 har store dele af den kulturelle og politiske overklasse set ned på deres eget samfund. Det har været en vigtig del af deres identitet at distancere sig fra den brede befolknings værdier og vise vejen til et samfund, som fungerer mere på elitens og mindre på de folkelige præmisser.

Derfor tugter de befolkningen med deres politisk korrekte skrivebordsteorier om det multikulturelle samfund. Samtidig er de begyndt at nedtone de grundværdier, som det klare flertal identificerer sig så stærkt med:

De vil ikke stå fast på ytringsfriheden (Muhammed-sagen). De vil ikke stå fast på den verdslige stat (islamisk tørklæde i retssalen og hjemmeværnet). De vil ikke stå fast på kritisk tænkning og debat (politisk korrekt nyhedsdækning i medierne).

Men befolkningen er ikke med. Multikulturen svækker frihed og tillid i samfundet. Derfor siger danskerne nej.

LÆS DENNE BOG

ISLAMISTER og NAIVISTER
- et anklageskrift  af
Karen Jespersen og Ralf Pittelkow og Peaple´sPress 2007
ISBN 978-87-7055-131-4
Printet in Germany 2007

Hvis du vil forstå islams Parallel-love bedre ??? www.Google.dk

 
Ekstra Bladet
 
Flere irakere begår socialt bedrageri
 
Flere dansk-irakere har topjob som politikere i Irak, samtidig med at de modtager sociale ydelser i Danmark.

00:31 - 02. aug. 2009 | Thomas Gösta Svensson, Torsten Ruus, Per Mathiessen
 
Irakere med dansk statsborgerskab lever et hemmeligt dobbeltliv, hvor de malker den danske stat for sociale ydelser samtidig med, at de tjener høje lønninger som toppolitikere og i andre magtfulde hverv i Irak.

En af dem er Balen Abdulla Mahmood fra Albertslund, der gennem fem år har fået udbetalt førtidspension i Danmark samtidig med, at han har været medlem af det kurdiske parlament. Her har han haft en indtægt på minimum 384.000 kroner om året plus et hav af frynsegoder.

Som danske statsborgere og med folkeregisteradresse herhjemme skal irakerne betale dansk skat af hyren og frynsegoderne i Irak. Men de har i strid med dansk lovgivning hverken oplyst kommunen eller skattevæsenet om deres guldrandede ekstra indkomst.

På den baggrund har de også i flere år kunnet hæve fuld førtidspension, selv om de ikke er berettiget til den, fordi de har en alt for stor ekstra indtægt.

En af landets førende eksperter i socialt bedrageri, Peter Møller, der er leder af kontrolenheden i Ishøj Kommune, er ikke i tvivl om, at irakerne har brudt loven.

- Det er i den grad socialt bedrageri, og det skal stoppes. De har naturligvis en pligt til at oplyse både Skat og den kommune, de er folkeregistertilmeldt, om, at de har en indtægt, siger Peter Møller til Ekstra Bladet.

Peter Møller er heller ikke i tvivl om, at Ekstra Bladets afsløringer bør have konsekvenser.
- Der skal rejses en sag om tilbagebetaling, og var sagerne landet på mit bod, så var de også blevet meldt til politiet for bedrageri, siger han.

Den danske ambassadør i Irak, Mikael Winther, vil nu have kortlagt, hvor mange irakere med dansk statsborgerskab, der er politisk aktive i Irak.

- Jeg ved, at der er dansk-irakere i både det kurdiske parlament og i Iraks nationale parlament. Men jeg har ikke overblik over, hvem de er.

- Derfor vil jeg til efteråret sætte en undersøgelse i gang for at få det overblik, siger Mikael Winther til Ekstra Bladet.

ISLAM og MULTIKULTUR og HUMANISTER

Uanset hvor smuk humanisternes ønsketænkning om en multikultur end er, om = at alle religioner skal kunne leve sammen i alle lande i fredelig harmoni, hvor alle skal efterleve samme lovgivning, nemlig =  FNs - Konventioner, så udelukker islams religiøse lovgivning denne mulighed.

ISLAMS forhold til LØGN og BEDRAG

Ifølge islams religiøse love, så er det tilladt at lyve og bedrage, hvis det gavner Allahs sag. Besøg derfor dette internet - leksikon  www.islam-info.dk  og se, hvad Koranen skriver om løgn.

Taqiya, den isamiske løgn

Derfor er der ingen af de Irakiske politikere, der modtager førtidspension i Danmark, samtidig med, at de har indtægter i Irak, og dermed bedrager den danske statskasse, der gør noget forkert ifølge deres religion islam - - snarere tværtimod.

DET RADIKALE VENSTRE

Hvornår indser Det Radikale Venstre, at islams religiøse love, er uforenelige med et Dansk og et Globalt Multikulturelt samfund, hvor religioner og kulturer er blandet i en stor pærevælling ???  Når Det Radikale Venstre er stor tilhænger af af EU, der allerede har underskrevet ( EUROMEDITERRANIENAFTALEN ) der fra år 2010 åbner op for lovlig indvandring af cirka 250 millioner muslimer, som medbringer deres egen religiøse lovgivning, så svarer det efter min opfattelse til, at Det Radikales Venstres Politik går ud på, at lukke en ræv ind i en hønsegård, hvor hønsene bliver ædt een af gangen.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php


KOBLINGEN  I  VIRKELIGHEDEN

Danmark og EU og den Vestlige Verden går sin undergang i møde, fordi Politikere i Danmark og EU, åbner op for tilstrømning af muslimer til EUs 27 Nationalstater. Her i Danmark, er Det Radikale Venstre, de ypperste fortalere for en sådan politik. Jeg vil gerne gøre Det Radikale Venstres vælgere opmærksom på, at det er tilladt at erkende virkelighedens verden, og skifte politisk holdning. Som ASGER siger i sin tale på Christiansborg, så er det ( koblingen ) imellem  EU og ISLAM, der fører til, at EUs direktiver bliver erstattet af islams religiøse lovgivning.

HØR ASGERS TALE andet sted på denne hjemmeside.

BLIV KLOGERE

Det er tilladt at blive klogere på islams tilstedeværelse og formål i Danmark og i andre Europæiske lande. Det kan gøres ved at læse bøger,
Besøg eventuelt  =  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/ 

KONKRET VIDEN

Der findes masser af konkret viden om, den DEN TOTALITÆRE MILITÆRE EROBRINGS IDEOLOGI  forklædt som RELIGION i sin opstart for cirka 1400 år siden. Læs eventuelt denne bog, om alle muslimers forbillede Muhammed =

MUHAMMEDS  LIV 
er forfattet af Ibn Ishaq og oversat til Engelsk af professor A. Guillaume og oversat til dansk af =
HENRIK RÆDER CLAUSEN  og er udgivet af  
Forskningsforlaget  RAFAEL. ISBN 87-91107-19-9K


Til orientering = MUHAMMED ER FORBILLEDE FOR ALLE MUSLIMER.


VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE

Det er muligt, at Venstrefløjens Blinde Øje er blindt, fordi Venstrefløjens ønsketænkning står i vejen for virkeligheden. Derfor er det et forsøg værd, at få Venstrefløjen til, at ( tænke over ), hvilken lov deres børn og børnebørn, skal leve efter i de næste generationer, ved at lytte og ( lytte godt efter ) og så tænke. Måske det kunne være interessant at lytte til =

http://www.radioholger.dk/

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYUHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE