NÆSTE GENERATION
NÆSTE GENERATION www.kulturpartiet.dk

NÆSTE GENERATION og MUHAMMEDS SYSTEM 

Præsenteret her 26. juli 2009

Eftersom Muhammed ønskede at erobre hele verden, så udviklede han et militært erobrings-system, så dette kunne være muligt, og i opstarten måtte han rydde alle forhindringer af vejen, som stod i vejen for disse erobrings-ambitioner.

HVORDAN SKAL EN HÆR FUNGERE ???

En hær skal fungere som en enhed og en helhed, der adlyder Generalen eller hærens befalinger og ordrer uden tøven. Hvordan løses denne opgave, således at den enkelte soldat i hæren uden tøven adlyder sine officerers ordrer uden tanke på sit eget liv ??? En hærs enhed er betingelsen for en hærs succes. Dette formoder jeg, at Muhammed vidste da han levede cirka 600 år efter Jesus.

FÆLLES UDGANGSPUNKT = FÆLLES REFERENCERAMME

Det vil være fundamentalt godt for en hær, at have et fælles udgangspunkt og en fælles kultur, som baggrund for for en hærs enhed og helhed. På Muhammeds tid, vil jeg formode, at alle de mange guder folk tilbad, da Muhammed levede, var en forhindring, for at oprette en hær med en fælles kulturel baggrund. Derfor er det min teori, at Muhammed på sin tid, valgte en af de mange guder, der passede bedst som udgangspunkt for en diciplineret hær, der kunne fungere som en enhed og en helhed.

HISTORIEFORSKERE

Denne teori om, at Profeten Muhammed og Allahs budbringer, valgte specielt Allah, som islams gud, ud af mange mulige guder og religioner, fordi Allahs religiøse budskaber, var bedst forenelige med diciplinen i en hær. Det er der kun Historieforskere, der kan analysere sig frem til. Jeg ved ikke, om der findes sådanne forsknings-resultater. Der er selvfølgelig bogen KORAN KOMMENTAREN af Rolf Slot-Henriksen, men om baggrunden for Muhammeds valg af lige netop denne religion, er med i denne bog, det er jeg uvidende om. Bogen KORAN KOMMENTAREN kan  www.Google.dk  s. Dette er bare min teori, at islams religion er valgt, ud fra hensigten om, at skabe en hær, med en så stærk indre diciplin, at den ikke kan opløses indefra.

MUHAMMEDS FØRSTE PROBLEMSTILLING

Muhammeds første problemstilling, var altså, at udrydde alt indre ævl og kævl om religion i sin kommende erobringshær, som muligvis kunne true den indre diciplin og enheden i Muhammeds erobrings-hær. Dette problem blev altså overvundet ved, at gøre Allahs religion til den højeste og eneste religion. Det kan betyde, at islam er en erobringshær, der ganske enkelt er forklædt som  en religion.

HÆRENS MÅLSÆTNING

Ikke alle mennenesker er lige kvikke, og for at det ikke skal være tvivl i Muhammeds hær, om Muhammeds hærs klare militære målsætning om at erobre hele verden, så delte han hele verden op i en freds-zone, og en krigs-zone. Der hvor Muhammeds krigs-zoner i dag gælder, er alle de steder på jordkloden, hvor islams sharia-love endnu ikke gælder. Muhammeds befaling om, at gøre hele jordkloden til muslimsk militært område, er klart forståeligt for alle soldater i islams hær, hvilket er med til, at understøtte Muhammeds befaling om, at erobre hele verden. Enhver muslimsk soldat i islams hær ved, hvor islams freds-zone og islams krigs-zone befinder sig. Der er sikkert mange Dasnskere og Europæere der ikke ved, at de  befinder sig i en muslimsk krigs-zone, indtil Danmarks Riges Grundlov og EUs - direktiver er erstattet af islams og Koranens Sharia-love. En lovparagraf i Koranen hedder en Sura. Besøg evt. www.islam-info.dk

NÆSTE GENERATION AF SOLDATER

Næste generation af soldater i islams hær, skal naturligvis være de ypperste, til at adlyde officererne i islams hær, nemlig imamer og Emirer, og hvad der nu, der er titlerne på officererne i islams hær. De bedste og mest lydige soldater, er de soldater der er opdraget til, at være soldater fra fødslen. Denne militære opgave løste Muhammed ved, at indføre en speciel muslimsk børneopdragelse. Det blev til en speciel Børneopdragelse i muslimske hjem. Her får kvinderne en speciel børne-opdragelses-opgave. Nemlig; at opdrage deres døtre til, at føde så mange børn til Muhammeds  erobringshær som muligt.Jeg anser børneopdragelsen i muslimske hjem, som islams hemmelige våben, i muslimers anstrengelser, for at adlyde og efterkomme Muhammeds befaling til alle muslimer om, at de skal erobre hele hele verden.

KONTROL AF KVINDERNE

For at Muhammeds hær er sikker på, at disse kvinders børn, vil indgå i Muhammeds hær, og kæmpe til døden for Muhammeds erobringshær, så har det været nødvendigt,  at kunne kontrolere kvinderne i Muhammeds hær, samtidig med, at de blev beskyttet, ikke for kvindernes egen skyld, men igen for, at der kan fødes flest mulige kommende soldater til Muhammeds erobringshær. Hvordan kontrolerer islams erobringshær kvinderne, samtidig med at islam beskytter sine kvinder ??? Muhammed valgte primært to måder, at gøre dette. Ved at indføre tørklæde-tvang for alle muslimske kvinder, og  ved mødoms-kontrol.

TØRKLÆDETS FORDELE I MUHAMMEDS HÆR

Der er flere fordele ved tørklædet for islams erobringshær. Kvinderne kan genkendes, både af muslimske mænd, og af vantro mænd. Under direkte kamphandlinger, kan muslimske mænd undgå, at beskadige Muhammeds fødemaskiner af soldater til islams hær. Muslimer kan på antallet af tørklæder i et givet område, anslå islams hærs styrke i dette område. Muslimske mænd kan også bedre kontrolere, at islams hærs kvinder overholder Muhammeds befalinger af kvinders plads i islams erobringshær. Da muhammed allerede før sin død i cirka 622 efter Jesus fødsel, har erklæret Europa for militær krigs-zone, så skal en erobringshær altid være klar til fysisk kamp, når det rigtige militære stratetiske tidpunkt er til stede, og derfor skal islams kvinder altid bære tørklæde. Så vidt vides, så har ingen muslimsk myndighed her i 2009 erklæret Europa for en freds-zone, og tilbagekaldt Muhammeds ordre, som derfor må anses som stadigt gældende.

KONTROL AF KVINDERS MØDOM

Muhammeds kontrol af samtlige muslimske kvinders mødom, den dag i dag cirka 1400 år efter sin død, sker igennem Koranens lovparagraffer, de såkaldte Sura-er, og børneopdragelsen i islam, medvirker til, at troende muslimske familier gennem selvdiciplin af sin egen familier opretholder Muhammeds kontrol af alle muslimers mødom. At Muhammed stadig kontrolerer muslimske kvinders mødom, kan man forvisse sig om, ved at besøge denne hjemmeside = 
www.nymoedom.dk  og høre hvad Kristina Abu-Khader Aamand kan fortælle om den islamske mødomskultur, under overskriften HVORFOR. Nogle muslimske kvinder, er altså ved at gøre oprør over for Muhammeds kontrol over deres mødom. Læs eventuelt denne bog =

MØDOM på MODE , som er skrevet af forfatterne
Kristina Aamand og Asif Uddin og udgivet på Forlaget
Gyldendal ISBN 987-87-02-06254-0

Det kan jeg sige,om bogen er, at den oplyser meget om kvindernes sitivation i islams kultur. Jeg håber aldrig,at denne kultur vil blive overført til danske kvinders levevis.

Lige nu er udsigterne til, at Danmark kan undgå, at islams Parallel-lovgivning erstatter Danmarks Grundlov og dermed også erstatter danske kulturnormer med islams mødoms-kultur, ja de ser ikke alt for ikke alt for gode ud. Et folk har naturligvis de Politikere de fortjener, for de har jo  selv valgt dem.

Kære vælgere. Hvor mange af Danmarks Politikere fortjener genvalg ???

FREMTIDENS PÅKLÆDNING AF DANSKE PIGER

Bliver fremtidens påklædning af meget unge piger således i fremtidens Danmark ??? Hvem garanterer, at det ikke sker ??? Vore Politikere ???

     

VESTENS VÆRDIER, VESTENS SOLDATER og VESTENS POLITIKERE

Kæmper EU og NATOs soldater for de samme værdier, og Danmarks soldater i Afghanistan = for de samme værdier ???

Vi kan konstatere, at EU i 2008 skrev under på EUROMEDITERRANIENAFTALEN, der fra 2010 giver fri indrejse for cirka 250 millioner muslimer, som medbbringer deres egen Parallel-lovgivning, med sit eget meget specielle kvindesyn.

Er det hvad NATOs og Danmarks soldater kæmper for i Afghanistan ??? At deres Nationalstater tillader fri indvandring af 250 millioner muslimer, til et Europa, der "tilfældigvis" har nedlagt sine indre grænser ??? Med denne EU - Politik kan disse soldater risikere, at vende hjem til islams Parallel-lovgivning, i deres Nationalstat, og danske soldater risikerer med disse
( EU - Politikeres POLITIK ), at vende hjem til Sharia-love, der har afløst Danmarks Grundlov. Hvem og hvad kæmper vore soldater for ???  Besøg evtuelt =
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Vi danskere ved nu, at vore dybt "ansvarlige" EU-politikere har vekslet Barcalona-erklæringen fra 1995 med Euromediterranienaftalen, underskrevet af EU i juli 2008 , uden en offentlig debat i EUs 27 Nationalstater. Hvorfor ??? Skal vi helt tilbage til 1973 for, at finde forklaringen på EUs underskrift på euromediterranienaftalen ??? Besøg www.Siad.dkog læs om

DEN KLOKKERENE AFTALE

Indgået af Socialdemokraten Poul Nielson, og vurder selv, om denne indgåede aftale var en HÅNDFÆSTNING af EU ???

TILBAGE TIL MUHAMMED OG ÆRESDRAB

Mandlige muslimer er dødsdømt, hvis de skifter tro eller forlader Muhammeds hær, hvis Koranens love skal følges, og de kvindelige fødte muslimer, risikerer død ved stening, hvis deres mødom ikke står til rådighed for Muhammeds erobringshær. Så den militære lovgivning, for at desertere fra Muhammeds erobringshær, er sikret i islam, camufleret som religion i Koranen. Hermed er islam-hærens indre diciplin sikret. Erobringen af hele jordkloden kan begynde.

KRIGSLIST

Når fjenden er militær overlegen, så kan det være nødvendigt, at bruge krigslist, og her er en hær camufleret som en religion, en glimrende camuflage. En lille gruppe muslimer,  får i humanismen og tolerencens navn, lov til, at komme ind i Nationalstaten. Den lille gruppe, virker ikke farlig i begyndelsen, og deres mærkelige spisevaner ses som et udtryk for deres religion, men er i virkeligheden en del af krigslisten, for at komme indenfor i den Nation, der skal erobres for at etablere et militært brohoved.

DE TRE HOVEDKRAV

Muhammeds religion islam tillades.
Der må kun spises rent kød, der er velsignet af en iman, eller en anden af islams godkendte religiøse personer. Det giver en begrundelse for økonomisk kontrol af de forretninger der sælger halalkød og pizzaer. Disse forretninger betaler så en afgift til deres officer i hæren, som er camufleret som en religiøs åndelig person, måske som en imam.

DE OPNÅEDE FORDELE FOR MUHAMMEDS EROBRINGSHÆR

1. Erobringshæren er inde på fjendens territorium.
2. Deres officerer kan aflønnes
3. Forsyningstropperne er nu inde, og kan begynde at tjene penge til Muhammeds forsyningstropper, ved at sælge halalkød og pizzaer.
4. Muhammeds forsyningstropper kan i smalle økonomiske tider, overleve ved, at spise det, som ikke sælges i disse pizza-forretninger.

ISLAMS FORSYNINGSTROPPER GÅR NU VIDERE MED SINE OPGAVER

Hvilke opgaver har forsyningstropper i et fjendeland. De skal etablere et brohoved, hvorfra islams tropper kan samles, og blive organiseret efter hvordan fjendens indre samfund fungerer, således at fjendens svagheder kan udnyttes optimalt. I Danmarks tilfælde betyder det flest mulige oplysninger om Danmarks  kultur, og de daglige vaner, samt om hvordan Danmarks lovgivning og interne struktur fungerer.

MUHAMMEDS EFTERRETNINGSVÆSEN

Islams efterretningsvæsen, skal naturligvis finde, og udnytte de personer der er utilfredse med deres eget fædreland, dem der sidder på nøgleposterne i forskellige institutioner. Der findes altid nyttige idioter i et fjendeland, der kan udnyttes. Det gælder sandsynligvis også i Danmark.

Islams efterretningsvæsen i Danmark, består sandsynligvis af også af taxi-chauffører. Nogle bibliotekarer og skolelærere med mere. Også bureaukrater, og måske enkelte eller flere Politikere. Universiteter og lære-anstalter har også interesse.

Hvem kan bestikkes, og hvem har et ego, så stort som rundetårn, der kan udnyttes, og hvem er de naive, der ikke fatter, hvad der sker i virkelighedens verden, og hvilke forretninger og forretningsfolk, har interesse i samarbejde med islams oliepenge. Grådighed skal naturligvis udnyttes, til at fremme Muhammeds befaling om, at erobre hele verden.  

FORSYNINGSHÆREN SAMLES

Muhammeds første befaling ud af de 5 befalinger, som alle muslimer er pligtige til at efterleve, der er den første befaling at samles, og denne befaling tjener formålet, at kunne fungere optimalt i forhold til, hvad islams forsyningshær, skal forsyne islams kamptropper med, og her har forsyningen af flere soldater til islams hær første-prioritet. Ifølge min opfattelse en militær opgave, som de fleste mandlige muslimer udfører uden de store tendenser til, at desertere fra Muhammeds erobringshær. Der findes naturligvis også intellektuelle muslimer, der ikke er vildt begejstrede for denne muslimske doktrin i islam, men de er nok i mindretal, og islam har det med at myrde intellektuelle, der ikke arbejder for Allahs sag.

OMRÅDET EROBRES

Ligesom det sker i Voldsmose og Gellerupparken og på Nørrebro i København, og andre steder i Danmark, så erobres områderne efter samme strategi, som fik smidt Grønlænderne smidt ud af Gellerupparken. De tilsyneladende svageste grupper i samfundet, chikaneres først enkeltvis. De resursestærke flytter, og de svageste grupper i samfundet må blive tilbage, og finde sig i deres skæbne. Således sker det i store områder i Frankrig og England og Holland og Tyskland. Det samme mønster gentager sig. Bor du på afstand af begivenhederne, så opfatter du ikke, at islams forsyningstropper rydder et område til sine kamptropper, oog overtager området, og indfører islams islams Parallel-lovgivning. På denne måde erobres Danmark og flere lande i Europa indefra. Det betyder 2 lovgivninger i det samme land, hvilket betyder, at vore Politikere ikke hersker i hele Landet. Besøg evt  www.Sappho.dk  og læs under overskriften =
DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN.

MUHAMMEDS ANDEN BEFALING

Muhammeds anden og tredie fase var, at lytte, og at lytte. Formålet med, at lytte så intenst er naturligvis at det er vigtigt, for at sammenstykke fjende-sitivationen i indvandrerlandet. De forskellige militære initiativer skal naturligvis koordineres, også efter antallet af foreløbige børnefødsler.

KRIGSKUNSTEN af SUN TZU

Da Muhammed officielt døde år 622 efter kristi fødsel, så er det muligt,at Muhammed har haft kendskab til den kinesiske bog KRIGSKUNSTEN, der er skrevet før Jesus blev født, af en eller flere kinesiske Generaler. I den bog, står det skrevet, at du først skal angribe fjenden, når du er i flertal, da det giver størst chance for sejr. Der står også noget i retning af, at hvis du kender din fjende indgående, så vil du kun tabe krigen( een gang ud af hundrede ) Foreløbig chikaneres flere etniske Danskere ud af forskellige byområder. En lille gruppe på 4 personer, der angriber en enlig Dansker, eller voldtager en dansk kvinde, et øde sted, lever op til anvisningerne i bogen KRIGSKUNSTEN, da de er i flertal i gernings-øjeblikket. 

SERBIEN og KOSOVO

Som alle studenter og mange studerende naturligvis ved, så er Kosovo en del af Serbien, og arealmæssigt tror jeg, at det fylder en trediedel af hele Serbien. Da jeg blev født i 1945, var der lidt under 11 procent muslimer i Kosovo. Her i 2009 er næsten 90 procent i Serbiens provins Kosovo muslimer. Inden Vestens Efterretningsvæsener, fik omstillet sig efter den kolde krig, og Berlinmurens fald, så er det min teori, at de kristne Serbere blev fordrevet familiemæssigt og enkeltvis i Kosovo. Det er åbenbart sket systematisk over en længere årrække, uden Vestens og NATOs vidende. Da Serberne endelig besluttede sig til, at nu er det nok, nu må de muslimer standses med militær magt, så besluttede Vesten og NATO, at de ikke ville tillade et folkemord på muslimerne, så  NATO satte et intensivt militært angreb ind imod den Serbiske hær.

KOSOVO - frontlinien mellem kristendom og islam
LÆS  SELV BOGEN SKREVET AF  ( MONICA PAPAZU )
udgivet af Forskningsforlaget  RAFAEL
ISBN 978-87-91107-24-5


Denne bog som er skrevet af  MONICA PAPAZU som er født i 1954 i Rumænien og er magister i sammenlignende literatur.Hun har boet i Danmark siden 1980 Hun er gæsteforelæser på udenlandske Universiteter og har gæsteforelæst blandt andet på Brown University og Sorbonne.Bogen er udgivet på Forskningsforlaget RAFAEL. Efter min opfattelse er det bogen der viser,hvor galt det kan gå,hvis EUs politikere ikke kender den Europæiske historie ((( medmindre ))) der var en anden ( bevidst ) politisk dagsorden,som jeg ikke kan gennemskue.


HER I DANMARK

Vil den samme historie gentage sig her i Danmark ??? Vil EU og Nato ofre Danmark og Danmarks befolkning, når Danskerne  bliver trængt op i en krog, og måske griber til voldeligt selvforsvar. Vil EU på denne måde, kunne få has på Danmarks irriterende Grundlov på denne måde ??? Den Grundlov der irriterer EUs Bureaukrater, og muligvis forhindrer deres EU - Projekt i at blive gennemført. Hvad er din vurdering ??? Alt tyder på, at vi etniske og blåøjede Danskere, vil lide den samme skæbne, som den kristne Serbiske befolkning i Kosovo. Vi der ønsker at bevare Danmarks Riges Grundlov, må nok se i øjnene, at EUs bureaukrater har en anden dagsorden, der siger mere magt til os.

MUHAMMEDS FORSYNINGSTROPPER

Tilbage til Muhammeds Forsyningstropper her i Danmark. De gør det ganske godt, set med Muhammeds øjne. Muslimernes børnefødsler i Danmark går ganske godt, så forsyningerne af nye muslimer til Muhammeds erobringshær er helt i top. Efter Muhammeds anden og tredie stratetiske militære erobrings-strategi, der bestod i, at lytte og lytte, så er den fjerde befaling fra Muhammed udvandring. Det passer udmærket med, at EUROMEDITERRANIENAFTALEN fra år 2010 giver fri indvandring for 250 millioner muslimer, fra 9 nordafrikanske lande. Efter Muhammeds tredie befaling, så er alle muslimer i EU forpligtiget til, at angribe fjendelandets lokale indbyggerere rent fysisk. Hvornår Muhammeds femte befaling, der hedder Jihad = hellig krig, træder i kraft ???  det vides ikke, men denne krigsførelse , som er en krigslist imod en militær overlegen fjende, den skal måske vindes kulturelt, ved gradvist at overtage Danmarks kultur-institutioner indefra ??? 

DANMARK ER EN VENLIG FJENDE

Danmark og EU må af islam anses for, at være venlige fjender. Tilsyneladende finder vi os i alt, lige fra chikane og voldtægter, uden at vurdere disse handlinger, ud fra islams kulturelle udgangspunkt Koranen. EU er med til, at financere stor - moskeer flere steder i Europa, der bærer navnet EROBRERMOSKEER, medens kirker forfalder.

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt.

EU er med til, at financere dialog-møder om kulltur igennem Udenrigsministeriet, med en kultur, hvor udgangspunktet er Koranen, hvor der ikke er flyttet et komma i 1000 år. Hvor meget det flytter i virkelighedens verden, er jeg stærkt i tvivl om, set med Vestens øjne.

NÆSTE GENERATIONS FREMTID I DANMARK OG EU.

Næste Generations fremtid her i Danmark bliver ganske spændende, samt hvad der står i fremtidens sangbøger og lærebøger her i Danmark. Der bliver nok sløjfet et par National-sange hist og pist, og hvis nogen brokker sig, så vil vedkommende sikkert blive kaldt racist eller facist, og de vil blive dunket i hovedet med FN - Konventioner om, at alle mennesker er lige, og vi skal være humane og tage hensyn til et mindretal, uanset vores forskellige kulturer.Jeg vil ønske de næste danske efterkommere held og lykke med fremtiden, også hvis Muhammeds mødoms-kultur afløser Danmarks Grundlov. Jeg ønsker også en god fremtid for alle muslimer, som er opdraget og født ind i en kultur, som det kan koste livet at forlade.

KØNSMODNE DANSKE KVINDER

Når danske kvinder bliver kønmodne , der i 42 års-alderen, så er det virkelig ønskebørn de får. Det er heller ingen grund til, at få børn før man er kommet over teenage-alderen, og begynder at blive voksen, og kan tage personligt ansvar. Det er Danske kvinders frie valg, og sådan skal det være. Det giver dog et mindre antal børn, og når vore politikere er lidt nervøse for, at deres levestandard sænkes, så importerer de en masse uden fra kommende løn-slaver, så de er sikre på, at skattegrundlaget kan bære deres levestandard. Kom ikke og sig, at vore politikere ikke har visioner for fremtiden. Det usikre moment er bare, den Parallel-lovgivning der følger med, og den børneopdragelse der følger med denne Parallel-lovgivning.

Skulle der være en Dansk kvinde, der vil vide mere om Børneopdragelse i muslimske hjem, så besøg  www.islam-info.dk  og find, hvad der står i dette internet-leksikon om børneopdragelse. God Fornøjelse  Saxo-poul.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE