PÅ SPORET AF GÅDEN
PÅ SPORET AF GÅDEN www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 3. april 2012   www.Kulturkloeften.dk

PÅ SPORET AF GÅDEN OM KRIGE  www.DenKorteAvis.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk         ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV???NY BOG = http://www.wikipedia.dk/  www.Google.dk

     

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
læs mere nederst på siden.. 

ORG-sagen - sidste nyt:
9/11: Fem kendelser fra Presssenævnet - se under verserende sager


Er = Peter Neerup Buhl = på sporet af = hvorfor krige opstår og forsvinder = og nye krige igen opstår og forsvinder ??? 

CITAT = Kapitel  XLIV  =  side 118 

Forfatteren af "Fagre Nye Verden" Aldous Huxley, skrev i 1937 bogen "Ends and Means" ( dansk: Mål og midler" ) hvori han undersøger årsagerne til den da truende krig og fremlægger et udførligt samfundsreformatorisk program for at opdrage menneskene til at undgå krige. Han så dybe civilisatoriske mangler, som førte europæerne mod krigen, en eksistentiel følelse af meningsløshed, som angiveligt fik mindre civiliserede folk, der pludselig blev konfronteret med denne kosmologi, til at ophøre med at formere sig og tilmed sygne hen og dø i bogstaveligste betydning.

Der er utvivlsomt noget om dette med, at det moderne menneske i stigende grad bliver livsudueligt, både demografisk og individuelt betragtet, men det var dog næppe særlig formålstjenligt i den daværende sitivation, at Huxley fordømte våbenindustri og kapitalismens militarisme generelt, netop som demokratierne nødvendigvis stod for at skulle væbne sig imod totalitarismen.

Ligesom de, der i dag vil uddanne menneskene generelt til det multikulturelle samfund, tilsyneladende ikke ser, at de står over for en langt mere umiddelbar trussel, end en verdensforbedrende tidshorisont tillader.

Huxley fandt, "de virkelige hindringer for freden er mangel på god vilje og medmenneskelighed, menneskenes indgroede overbevisninger, fordomme og meninger. Hvis vi ønsker at blive fri for krig, må vi først befri os for alle dens psykologiske forudsætninger. Kun når dette sker, vil landenes herskere også ønske at afskaffe de økonomiske og politiske årsager."

Her ser man et mærkeligt endimensionalt historisk syn hos en så klog mand som Huxley, men det er stadig meget udbredt: Som om ma én gang for alle kan befri menneskene for alle fordomme osv., og kloden for de mangelforhold og årsager til konflikter, som snart blusser op det ene, snart det andet sted. Disse egenskaber ved denne syndes verden er det enhver ny generations lod at bakse med, rigtig nok med stadig flere slægtsleds erfaringer, men samtidig under stadig nye forhold, med stadig nye fronter.

Huxley var fremtrædende blandt dem, der dannede skole ved at lægge "nationalismen" for had som årsag til krig: "Diktatorerne puster til den nationale forfængeligheds ild og høster belønningen gennem millioners taknemmelighed, for hvem overbevisningen om, at de tager del i den guddommelige nations storhed, er en erstatning for den gnavende fornemmelse af fattigdom og af social og personlig ubetydelighed,"

Krig gav mening i tomme liv, ja, Huxley påpeger hvordan selvmordsprocenten falder drastisk i krigstid, fordi hver dag bringer spænding, og folks indsats får en letfattelig mening. Hertil kommer rustningsindustriens private interesser.

Alt dette er dog træk, der også kan tillægges den moderne "humanitære" modideologi, der giver mening i manges ubetydelige liv og også tjener adskillige ganske kontante private interesser i bl.a "godhedsindustrien" , af nogle tilmed kaldt "underkastelses-industrien", som via støtte til masseindvandring reelt retter kanonerne mod eget land.

Man kan kort sagt ikke argumentere sagligt mod et fænomen ved kun at pege på angivelige motiver eller følelser bag det. På frugterne må alt bedømmes, og krig kan så vist være rationelt motiveret og til gavn , hvor alternativet er slaveri, ligesom humanitær aktivisme alt andet lige kan gøre mere skade end gavn. Hvorfor er dette så kontroversielt?  Her kan man i hvert fald gå tilbage gå tilbge til Immanuel Kant, der knæsatte synsmåden, at "den gode vilje" er af altoverskyggende betydning i bedømmelsen af menneskers holdning: Skulle denne vilje ved skæbnens særlige ugunst eller på grund af en stedmoderlig naturs karrighed ganske mangle evnen til at gennemføre sin hensigt, og skulle viljen til trods for de største bestræbelser alligevel intet udrette og der således intet andet skulle være tilbage end den gode vilje ( vel og mærke ikke kun det blotte ønske, men derimod udnyttelsen af alle til rådighed stående midler , så vil den dog i sig selv stråle som en juvel, stråle som noget der har sit fulde værd i sig selv. Dens værd kan hverken øges eller formindskes gennem nytten eller frugtesløsheden." ("Grundlegung zur Methaphysik der Sitten",1785).

Kants holdning må være beslægtet med det, som Andfindsen i sin førnævnte bog  "Selvmordsparadigmet" kalder et "personalistisk menneskesyn", hvor der lægges vægt på, at menneske er kærligt,værdigt og moralsk, og at det føler og træffer valg ud fra spørgsmål om godt og ondt, mens Anfindsen selv erlærer sig som tilhænger af  "et mere biologibaseret menneskesyn". Man kunne også kalde det erkendelse af syndens vilkår, at selv den bedste kun handler efter det gode en del af tiden, og at det som i politikdrejer sig om befolkningsmasser og demografi, retter adfærden sig med matematisk sikkerhed kun ind efter det gode en meget lille del af tiden. 
 
Citat slut.SARAH VON ESSEN = HVOR ER DU  ???

Hedder det i virkeligheden for =
mod-ideologi
eller hedder det i virkeligheden mere =
metodologi

når det skal forklares - hvorfor krige opstår - igen og igen
???

må = danske ord = godt have et indhold = eller skal = danske ords indhold = være tomme
???www.islam-info.dk   Find ordene = Taqiya - kvinder

Det er altid en stor fornøjelse = at møde en = Supermester = i brug af ord = når bare indholdet af denne brug af ord = ikke giver et så stort tomrum af mangel på mening = at ekkoet fra ordenes tomrum = runger i ørerne i ganske lang tid.
Lyt engang til en person = med noget på hjerte =

Sam Solomon    

STAKKELS MUSLIMER = DE KENDER IKKE = SANDHEDEN

www.Sandheden.net 

WINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899


www.Euro-med.dk    Hvad er den globale Plan???

Sam Solomon                 Medforfatter til denne bog.MOSKEENWINSTON CHURCHILL = HAR OGSÅ UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."
  Citat slutMere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE