DEN SAMME KAM
DEN SAMME KAM www.kulturpartiet.dk


DEN SAMME KAM   Præsenteret her  24 juli 2008
SKAL ALLE DØMMES OVER EN KAM ???


LANDSFORRÆDERI

Hvordan opnår en fremmed erobrerkultur, at undgå at blive dømt efter EUs 27 Nationalstaters lovgivning for landsforræderi ???

Det gøres ved, at sætte
EUs 27 Nationalstaters Lovgivning ud af kraft, og erstatte disse 27 Nationalstaters Nationale Love med en anden fælles lovgivning, for på den måde, at sætte 27 Nationalstaters Lovgivning ud af kraft.


ERSTATNINGS-LOVGIVNING

Hvad kan erstatte Danmarks lovgivning ??? Hvad kan erstatte Englands Lovgivning ??? Hvad kan erstatte Tysk Lovgivning ??? Hvad kan erstatte Polsk Lovgivning ??? Hvad kan erstatte Tjekkisk Lovgivning ???  Således at alle  EUs 500 millioner indbyggere dømmes efter den samme lovgivning ???

ERSTATNINGS-LOVGIVNINGER

Hvad kan erstatte Danmarks Riges Grundlov, med en fælles erstatningslov, således at alle EUs 500 milioner indbyggere dømmes = over en kam ??? Det kan EUs - Direktiver kombineret med FN - Konventioner. Hvad vil det betyde, hvis EUs - direktiver erstatter, eller kan overtrumfe Danmarks Riges Grundlov ???

KONSEKVENSER

Er Danmarks Riges Grundlov først erstattet ( helt og holdent ) med EU - Direktiver, så vil det faktisk være Landsforræderi, at kæmpe for, at bevare Danmarks frihed og Danmarks Riges Grundlov.

EN ADVARSEL

PIA KJÆRSGAARD og GRUNDLOVEN

Jeg vil her bringe den højt respekterede Formand for Dansk Folkeparti PIA KJÆRSGAARDS oplysning og advarsel til Danmarks befolkning.

I dag er truslen mod Grundloven langt mere reel: Loven er nemlig en torn i øjet på kommissærerne i Bruxelles, for nu vil EU have sin egen Grundlov; Danmarks Riges Grundlov umuliggør planen om at reducere Danmark til en region som EU kan styre. Den forhindrer deres projekt...
Dansk Folkepartis overordnede formål er at hævde Danmarks eksistens som et selvstændigt land, at sikre det danske folks frihed i eget land, at bevare og udbygge folkestyret og bevare monarkiet.
Danmarks Riges Grundlov er lysende klar på netop disse punkter.

Et frit Danmark er dermed betinget af Danmarks Riges Grundlov.

                                
Pia Kjærsgaard

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

HVAD GØR EU FOR DIN FRIHED ???

EU  og  PÆDOFILI

Hvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord

EU og FRIHEDEN

Jeg må erkende, at dette EU - direktiv giver større individuel frihed, men det er til de Pædofile. Hvad vil det så betyde for fremover i Danmarks børnehaver og skoler og andre institutioner ??? Jeg ved det ikke, men disse fremtids-udsigter her i Danmark, gør ikke mig vildt begejstret for EU, tvætimod  =  jeg er imod denne samarbejdspolitik.

SAMARBEJDSPOLITIK

Hvis vore politikere har skrevet under på Lissabontraktaten,og det gør pædofili lovligt i Danmark,så vil jeg gerne vide,hvilke Danske Partiledere der forsat går ind for LISSABONTRAKTATEN. Lad os Danskere få en klar udmelding.Det er ikke en ((( samarbejdspolitik ))),som har min vælgeropbakning.Jeg ved ikke hvad andre vælgere mener,men det finder vi ud af. Er de andre 26 EU-LANDE og deres befolkninger orienteret om denne pædofili-lovgivning i EU,der gør pædofili lovligt ???                        Mogens Rukov i Politiken, om  Religionsfrihed:        Grundloven udelukker islam.


Medierne muliggør at internartionale pædofile-netværk, kan spredes over hele jordkloden, også i Europas børneinstitutioner. Hvorfor og hvordan, er nok værd at overveje for børnefamilier.

Præsenteret her  juli 26, 2009

Løssluppen liderlighed til Amerikas børn

Jeg ser på bloggen ”synopsis”, at det står lige så uetisk og perverst til i sex-pædagogiske kredse i Amerika som i Europa. Man kommer til at tænke på romerrigets forfald og opløsning. Blot går dette i dag langt hurtigere på grund af teknikken.

Synopsis fortæller om homosex-aktivisten Kevin Jennings, der stiftede foreningen GLSEN, Bøsser (Gay), lesbiske, Hetero (Straight) udddannelses netværk. Foreningens mission har været at placere "bøsse" klubber og træningsprogrammer i så mange skoler som muligt fra børnehaver til afsluttende klasser. De hævder at der nu eksisterer 4000 "bøsse-hetero alliancer.”

Jennings er nu blevet underdirektør for Obama's kampagne fundraising for "LGBT", dvs. "lesbiske, bøsser, biseksuelle og kønskiftede."
I to interviews med Joe Solmonese fra Menneskerettighedskampagnen fremlægger Jennings deres rettigheder.

De vil forhindre at "homoseksuelle" børn bliver mobbet. Jennings opfandt denne Trojanske hest til skolerne skønt man sagtens kan gribe ind mod mobning uden at skulle tilpasse sig en "bøsse" dagsorden. Dette røgslør skal blot skjule den pornografiske virkelighed af GLSEN's "støtte" til børn.
Sexforeningens materiale indeholder skræmmende budskaber, der kun kan være korrumperende for børns seksualitet

Så at sige enhver seksuel handling accepteres og høster bifald både blandt lærere og elever, uanset alder, når det gælder GLSEN. Foreningen støtter også 'kønsforvirring,' gennem - drenge i pige tøj, og piger i drengetøj, selv i grundskolen.

Er det den slags "skolereform" Obama tænker på?

Illustrationen t.h. er et transsymbol for den svenske sex-forening, der svarer til den amerikanske GLSEN
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE