EN LÆRKE LETTED
EN LÆRKE LETTED www.kulturpartiet.dk

EN LÆRKE LETTED.  Præsenteret her 24.  juli  2009

Allerede i 2002 udkom bogen EN LÆRKE LETTED, forfattet af Åse Clausen Bjerg Student fra Haderslev Kathedralskole, Cand. mag  København Universitet ( Latin og Religionshistorie ) Senere musikuddannet, privat, kurser Ungarn og Irland. Jeg vil her præsentere bogens forord her.

FORORD

Bogen handler om, hvordan et folk tillader sin egen destruktion, og frivilligt underkaster sig en fremmed magt, og om  hvordan en for danske arketyper fremmed ideologi får dansk hjælp til totalitær knæsætning ni Danmark.

En middelalderlig ideologi har spaltet Danmark med en urgammel befolkning, som har mistet trpen på sin oprindelige styrke og væedighed.

Enhver kultur har sin berettigelseset på sin egen baggrund og på sine egne præmisser, men islam skal i denne forbindelse ses på den baggrund, den sættes op mod, nemlig den danske, og eftersom Islam foreskriver udbredelse af det islamiske system til hele verden med alle tænkelige midler og kalder til kamp mod dem, der ikke følger Allahs bud, så bliver vi nødt til at foretage et valg, idet Allah ikke anaerkender den verslige verdens demokratiske styreformer.

Med udgangspunkt dels i min religionshistoriske baggrund, dels i min erfaring fra et multikulturelt samfund, dels i det som mennesker med islamisk baggrund fortæller mig og dels i virkeligheden, som jeg oplever den med min egen kulturbaggrund som målestok, sætter jeg spørgsmål ved, om det er den oplevelse, jeg ønsker at blive beriget med.

Vi/jeg vil gerne have lov til at anerkende alle jordens mennesker på deres egne præmisser og sidestille dem med samme værd, men i erkendelsen af, at det ikke kan lade sig gøre, - hverken på islamisk jord eller på den den vestlige verdens grund - tvinges vi til at vælge, for islam siger selv

De gudfrygtige muslimer kan ikke leve side om side med de gudløse. De gudfrygtige må derfor indrette et gudfrygtigt regime for hele verden. Ikke af egenkærlige  grunde forlanger vi herredømme over verden.
( Filosoffen Makhmud Brelvis,Konzelmann :" Den Islamiske udfordring" 1982 )

I den forbindelse fristes jeg til at spørge, hvor er de stolte kvinder, som indtil for nylig befolkede Danmark? Engang satte vi vores selvværd i højsæde og byggede vort samfund på en base af viden , stolthed og værdighed, mens vore dages kvinder i større og større omfang skriger på underdanighed og underkastelse i tolerencens navn. De nytroende danske kvinder synes at bøje sig i støvet,og de forstårog accepterer den vold, som vi dagligt udsættes for, samtidig med, at de tilsøler deres egne indre værdier og kaster vrag på alt, hvad fortiden har givet os.
Mn danskerne kan ikke i længden både være borgere i et multikulturelt samfund og forblive danske med dertil hørende naturlige referencerammer. Et multikulturelt samfund, som indbefatter folk, der bekender sig til Islam bliver langsomt et "Multi-islamisk" samfund, for til sidst at blive et "rent" islamisk samfund. Allah anerkender ikke nogen, der ikke accepterer hans bud. Valget er derfor dit!  Citat slut.

Åse Clausen Bjerg  2002
Sat med New Century Schoolbook
No-Kays Forlag
ISBN 87-90183-22-3

ÅSE CLAUSEN BJERG

Åse Clausen Bjerg stiller i bogen følgende tre spørgsmål =

Hvordan går det til, at sandheden bliver til løgn ?
Og med hvilke formål  gøres løgnen til sandhed ?
Og hvorfor begynder et folk at forråde sig selv og sine egne ?

MIT SPØRGSMÅL

Hvem fodrer politikerne med de oplysninger, som er bagrunden for "vores" Politikeres beslutninger ???

Hør også   www.radioholger.dk

SANDHEDEN SKAL UD

En sossers sang

Sandheden skal ud, med eller uden JOURNALISTERS hjælp.

Besøg derfor også =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Koranen
artikeldatabase.
www.kvinderForDanmark.dk
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE