FLUGT og FRYGT
FLUGT og FRYGT www.kulturpartiet.dk

FLUGT og MULIG BEGRUNDET FRYGT ???  Præsenteret her 21 juli 2009

 
Ekstra Bladet
 
Prinsesse på flugt med elskerens baby
 
Gift saudiarabisk prinsesse fik hemmeligt asyl i Storbritannien - har fået barn med engelsk elsker og frygter ægtemandens hævn

10:34 - 21. jul. 2009 | Kate Bluhme


Medlemmer af den saudiarabiske kongefamilie under en rituel krigsdans. Men en ung prinsesse frygtede, at kongefamilien ville gå til realiteter, hvis hun vendte tilbage med sit illegitime barn. (Foto: Abaca)

Døden ved stening.
Det er, hvad en ung saudiarabisk prinsesse havde i vente i sit hjemland. Så nu har kvinden i al hemmelighed fået asyl i Storbritannien. Hendes forbrydelse: Hun, som er gift med et ældre medlem af den uhyre magtfulde saudiske kongefamilie, har fået et barn med en britisk elsker.

Pinligt diplomatisk problem
I går kom sagen imidlertid offentligt frem. Prinsessen har forklaret dommeren i den britiske asylret, at hun står til dødsstraf ved stening for sin utroskab, hvis hun kommer tilbage til Saudiarabien.

Men kvindens skæbne har sat de britiske myndigheder i et svært diplomatisk dilemma: At imødekomme prinsessens asylanmodning og dermed sætte fokus på kvindeundertrykkelsen i den arabiske oliestat kan opfattes som åben kritik af det saudiarabiske kongehus og føre til et pinligt modsætningsforhold mellem de to landes regeringer!
Derfor er sagen behandlet i al diskretion, og hverken de arabiske eller de britiske myndigheder vil oplyse prinsessens navn. Det er heller ikke lykkedes for britiske medier at få andre officielle kommentarer til sagen.

Fødte barnet i hemmelighed
Prinsessen kommer ifølge avisen The Independent fra en særdeles velhavende saudisk familie. Hun har forklaret, ar hun mødte sin engelske ven - som ikke er muslim som hun selv - under et ferieophold. Året efter blev hun hun gravid.

Hun var bange for, at hendes noget ældre mand var blevet mistænksom, så hun overtalte ham til at lade hende tage en tur til England igen. Her fødte hun i hemmelighed den engelske elskers barn - og søgte asyl med den begrundelse, at hun stod til pisk og stening, hvis hun tog hjem. Også 'æresdrab' var en trussel.

Kø ved asylretten
Hun har nu ifølge Independent fået permanent opholdstilladelse i Storbritannien. Kongefamilien og hendes egen familie har brudt kontakten med hende.

Men sagen standser ikke her, for i kølvandet af afgørelsen om den unge prinsesse har en række andre saudiarabiske borgere søgt asyl i Storbritannien af frygt for forfølgelse i hjemlandet, skriver britiske medier i dag .

MULIG  BEGRUNDET  FRYGT

Har denne flygtende prinsesse grund til frygt ??? Efter min opfattelse ja. Det er i Saudi-Arabien det Saudiske hus, sidder  på tronen og regerer, på grund af et godt samarbejde med Waahabismen, dem der fortolker, hvordan Koranen skal fortolkes. I Saudi - Arabien tager de Koranens sharia-lov dybt alvorligt. Besøg Koranen =   www.islam-info.dk  og analyser  selv, hvad Koranen siger om ægteskabs-kontrakter.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |Ægteskabkontrakter

Lad os igen se de islamiske retsregler: “En ægteskabskontraktlig aftale om at opdrage børn af en muslimsk far og en ikkemuslimsk mor i moderens religion betragtes som ugyldig ved muslimske landes domstole. Faderen skal sørge for at opdrage sine børn i Islam. Modarbejdes han heri af sin jødiske eller kristne hustru, bør han skille sig fra hende for at sikre børnenes islamiske opdragelse. En ikkemuslimsk mor kan aldrig være legal værge for sine muslimske børn - ligesom en muslim aldrig kan være legal værge for en ikkemuslim” (“Islam- Fred og harmoni”, 1991): Sura 60,v.10: ”Bliv ikke værge for vantro kvinder...Således er Guds befaling. Han dømmer med retfærdighed jer imellem. Gud er fuld af kundskab og visdom.”
En ikkemuslim kan aldrig arve en muslim og vice versa; men de gensidige ægteskabelige rettigheder og forpligtelser er de samme - uanset hustruens religiøse tilhørsforhold.
Ægteskab mellem en muslimsk kvinde og en muslimsk mand: Koranen forbyder en muslimsk kvinde at indgå ægteskab med en vantro eller en afgudsdyrker, medmindre denne antager islam: Sura 2,v.221: “I må ikke gifte jer med kvinder, der er afgudsdyrkere, medmindre de antager troen (islam). En troende (muslimsk) slavepige er bedre end en kvindelig afgudsdyrker, også selvom i kunne lide hende. Og giv ikke (muslimske kvinder) til hedenske mænd i ægteskabet, medmindre disse bliver troende (muslimer)..... Disse vil drage jer til helvedes flammer; men Gud kalder jer til paradis”.
Sura 60,v.10: “I troende. Når der kommer troende kvindelige flygtninge til jer, da undersøg dem og prøv dem. Gud kender bedst deres tro. Dersom I er forvisset om, at de er troende (muslimer), så send dem ikke tilbage til de vantro. De troende kvinder er ikke lovlige hustruer for de (vantro mænd), ej heller omvendt; men giv de vantro tilbage, hvad de har betalt i brudegave. Der vil ikke falde nogen skyld på jer, dersom I tager dem til ægte ved at betale dem deres brudegave...” Men hold ikke fast i ægteskabet med en vantro kvinde (da hun ikke mere er tilladt at have).

Ægteskab mellem en muslimsk kvinde og en vantro er dog iflg. Koranen tilladt, hvis kvinden har haft et seksuelt forhold uden for ægteskabet:

Sura 24,v.3: “Ingen mand, der er skyldig i hor eller utugt kan gifte sig med en kvinde, medmindre hun er skyldig i samme forbrydelse eller med en vantro. Lad ej heller andre end en sådan mand eller en vantro gifte sig med en sådan kvinde: For en troende er noget sådant forbudt”.

Således er det ifølge traditionel islamisk lov(Sharia) - ligesom i nutidig lovgivning - forbudt en muslimsk kvinde under nogen omstændigheder at gifte sig med en ikkemuslimsk mand. Indgås et sådant ægteskab på trods af forbudet (f. eks. i et ikkemuslimsk land), vil ægteskabet være ugyldigt i et muslimsk land.

Forbudet begrundes med, at børn som oftest følger faderens religion. “Det ville være nedværdigende og uudholdeligt for en muslimsk kvinde at acceptere at leve sammen med en mand og børn, der ikke respekterer muslimernes sidste profet, Muhammad og hans lære. Der er endvidere stor sandsynlighed for, at den muslimske hustru, der jo ville være i mindretal i forhold til mand og børn, langsomt vil føle sig tvunget til at opgive sin egen tro til fordel for mandens, idet de i de fleste kulturer er manden, der er overhovedet” ("The Moslem World League Journal", Marts 98). - Religionsskift efter indgåelse af ægteskab
Hvis den ene af to muslimske ægtefæller offentligt fornægter sin tro, opløses ægteskabet øjeblikkeligt, idet en apostat (en frafalden) iflg. islamisk lov mister sine borgerrettigheder.

Hvis hustruen i et jødisk eller kristent ægteskab (dvs. hvor begge ægtefæller enten er jøder eller kristne) antager islam opløses ægteskabet, men iflg. den hanafitiske lovskole skal ægtemanden først opfordres til at antage Islam. En for mange ikkemuslimer uforståelig praksis er tvangsskilsmisser, som ikke er ønsket af nogle af parterne. Tvangsskilsmisser kan gennemtvinges af familien, eller hvis parterne bor i et muslimsk land af staten eller den muslimske religiøse myndighed. En sådan tvangsskilsmisse kan også ske selv om den ene part slet ikke afsværger sin muslimske tro, men beskyldes for at stå i opposition til de religiøse myndigheder eller af en magtfuld familie. I det moderate islamiske tidsskrift “Islam, fred og harmoni”nr.4.191 står følgende om disse regler:
"Koranen og den muslimske lov ser hårdest på de tilfælde, hvor en ægtefælle til en muslim bliver ateist eller tilslutter sig en anden religion end jøde- eller kristendom. Andre religioner betegnes som afgudsdyrkelse, hvis tilhængere per definition er uden borgerrettigheder og uden beskyttelse, da de står uden for Allahs system.

Hvis det er manden i et jødisk eller kristent ægteskab, der antager Islam, medens hustruen forbliver jøde eller kristen, opløses ægteskabet ikke.

Hvis den ene af parterne i et ægteskab mellem vantro og afgudsdyrkere antager islam, opløses ægteskabet.

Hvis en jødisk eller kristen hustru til en muslimsk mand afsværger sin tro uden at antage en anden, opløses ægteskabet. Hvis en jødisk hustru bliver kristen eller vice versa opløses ægteskabet ikke”.

Sker disse religionsskift i muslimske lande tvinges parterne omgående til at gå fra hinanden, uanset om de vil det eller ej og selv om begge parter er afgjort imod det. Der findes ingen undtagelser i Allahs system. ( Citeret efter: Assa, Dawud: "Mixed Marriages". "The Moslem World League Journal", vol.8.no.10,1981, pp.14-16) og Bellefonds, Y Linant de: "Traité de troit musulman comparé", vol. II, Paris 1995, pp.121-125: Les empechements temporaires tenant à la religion. Derudover: (Chehata, Chafik: "Note de droet musulman sut les mariages mextes". Revue Juridique et politique, indépendance et coopération, vol. 30, 1976, pp.130-133. Islam Fred og harmoni, nr.4.0

ENGELSKE  VÆRDIER

Vil de Engelske Politikere forsvare deres egen lovgivning og de Engelske værdier, som deres Engelske Demokrati hviler på.

DET POLITISKE GULVTÆPPE

Der kan skubbes meget virkelighed ind under ( Det Politiske Gulvtæppe ) men en dag vil ( Sandheden ) komme frem i lyset.

DEN ENESTE ENE  =  NEJ

Denne Saudiske Prinsesse, er ikke den eneste kvinde, der skal stå personligt til ansvar over for Allah og Koranens love. Alle kvinder der  konventerer til islam, må personligt med ( sit liv ) stå til ansvar over for Allah og Koranen love, ved utroskab og skilsmisser, ligesom alle de kvindelige muslimer, der er født muslimer.

DE MULTIKULTURELLE HUMANISTER

De idealistiske humanister, der er medlem af ( Det Radikale Venstre ) og ( EU ) mener tilsyneladende, at Europas Befolkning kan leve i et fredlig sameksistens med denne TOTALITÆRE IDEOLOGI, som måske er forklædt som religion ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE