SANDHEDEN
SANDHEDEN

SANDHEDEN

Som ASGER siger, sandheden skal ud til folket.

Som Radio Holger siger

SANDHEDEN skal gøre eder frie.

Besøg derfor  www.radioholger.dk


EU og PÆDOFILI

Vil EU frede pædofile  ???

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord

HVAD INDEHOLDER EU I VIRKELIGHEDEN ???  MÅSKE DETTE ???

EU Muslim Nazi Stalinist

                        Mogens Rukov i Politiken, om  Religionsfrihed:        Grundloven udelukker islam.

“Nu står vi i en situation, hvor denne kultur betvivles, kritiseres, latterliggøres, udskiftes. Intelligentsiaen vrænger ad forestillingen om danskhed, gør grin med kulturkanonen, ømmer sig latterramte, når de hører ordet nationalisme, selv om netop nationalismen opbevarer denne kultur.

Værst sker det inden for det religiøse område. Den samme intelligentsia, politikere, journalister og muslimer, falder over hinandens fødder for at åbne op for en modkultur, der er radikalt modsat den nordiske. De bruger et instrument: grundloven. Ifølge grundloven, siger de, er der trosfrihed i Danmark, inkl. frihed for en tro som Islam. Det er nok, fordi de ikke har læst grundlovens paragraffer om trosfrihed. En sådan trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi nemlig ikke. Grundloven har en paragraf om trosfrihed. Men det er en betinget trosfrihed. Betingelsen er, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der ‘intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’. Det står meget klart, at der intet må læres af den art. Hvis der i en moske læres om stening af kvinder, mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende, tilladelse til at slå dem ihjel osv., så må man sige, at moskeen ikke kan komme ind under den betingede religionsfrihed.

Trosfrihedens grænser bestemmes nemlig i den samme grundlovens paragraf 67, som også giver trosfrihed. Paragraffen lyder i sin helhed: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden «.  Citat slut

OM  OPNÅET MAGT

En skjult politisk dagsorden skjult af EU FRA 1995 til juli 2008 tyder på et langsigtet politisk strategi. Sådanne Globale Politiske strategi-tænkere, har måske analyseret hvordan magten kan bevares, efterhånden som det globale projekt skrider frem. Da verden er fuld ar revolutioner, og andet der indefra kan opløse det politiske projekt, kan der så være skelet til islams religiøse love, som midlet der sikrer magtelitens forsatte magt ???

OIC og POLITISK GLOBAL ERFARING

Den globale erfaring har indtil nu vist, at uanset hvad der sker politisk i de 57 muslimske OIC - lande, så kan islams religiøse love ikke afskaffes, og ud fra denne kendsgerning, har disse politiske strateger valgt, at det skal være islams sharia-love, der skal indføres globalt for, at kunne bevare den opnåede politiske magt, i de erobrede Nationer, som EU Kæmper for ??? Hvem kan vide dette ???

JOURNALISTER

Kun vore dybt begavede Danske Journalister kan finde svaret på dette spørgsmål. Selvfølgelig, kan der være nogle få Journalister, der ikke ved noget om islam, og derfor ikke overvejer denne mulighed for, at det Politiske globale projekt, kan være kamufleret som et globalt fredsprojekt ???

GISNINGER

Da EU Skjuler sin Politik for Europas  27 Nationalstaters befolkninger, så har jeg, her fra bunden af samfundet kun gisninger om det værst tænkelige globale fremtids-scenarie. Det er også tilladt for journalister, at besøge denne internetside, og begynde at tænke ud fra virkelighedens politiske fakta, og forsøge at samle brikkerne i dette politiske puslespil.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE