EUs DILEMMA
EUs DILEMMA www.kulturpartiet.dk

EUs DILEMMA  Præsenteret her  14. juli  2009

Den nye verdensorden hedder FN - KONVENTIONER, som er den nye globale lov, som alle klodens Nationer, der har skrevet under på dem, naturligvis skal overholde. Det betyder også, at FN - KONVENTIONER erstatter EUs nationallandes lovgivninger, og dermed også DANMARKS GRUNDLOV.

EUROMEDITERRANIENAFTALEN UNDERSKREVET AF EU 2008

Her fra bunden af samfundet, hvor min plads er i det danske samfund, er det min vurdering, at denne skjulte politiske proces går tilbage til mindst 1995, hvor EUROMEDITERRANIENAFTALENS forløber hed BARCALONA-ERKLÆRINGEN, og denne politiske proces, og ideen til denne skjulte politiske dagsorden, og denne skjulte Politiske proces, går sandsynligvis endnu længere tilbage i tiden.

DILEMMAET

Her kommer EUs Politiske dilemma ind. Denne Politiske proces har kørt i så mange år, at der ingen vej er tilbage, ganske enkelt fordi, at denne politiske proces er koordineret med FNs - MENNESKERETTIGHEDER, som er sammensat således, at de tilsammen engang i fremtiden skal være en GLOBAL RETS-INSTANS, som alle jordklodens Nationers National-lovgivninger skal indordne sig. Derfor er EUs dilemma, at der sandsynligvis ikke er nogen vej tilbage fra denne globale Politiske kursretning.Det er efter min vurdering EUs dilemma, at EU ikke kan ændre Politisk kurs.

ET DILEMMA MERE - MÅSKE ???

Efter min opfattelse, så har vore EU - Politikere 2 valgmuligheder, enten at stoppe EU - Projektet, og gennemtænke det igen, eller ofre de 500 millioner EU indbyggeres civilisation, og gøre de 500 millioner EU - BORGERE til andenrangs-mennesker på deres eget kontinent. Hvis EU - Toget forsætter, så vil EUs 27 Nationalstaters lovgivning blive afløst af islams PARALLEL-LOVGIVNING, der som bekendt er en guddommelig lov,givet til mennesker af Allah, der står over menneskabte love, så som EUs - DIREKTIVER og FN - KONVENTIONER. Hvad vælger vore EU - POLITIKERE ??? At tjene de vælgeres interesser, som har valgt disse Politikere, eller lade Europas og muligvis Vestens Civilisation gå under ??? Hvad vælger vore EU - Politikere ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.phpDet er spændede at se, hvilke at de 2 muligheder vore EU - POLITIKERE vælger. Hvis der findes danske vælgere, der ikke kender islams PARALLEL-LOVGIVNING, og som Europas befolkninger må underkaste sig, så kan de læses på dette internet-leksikon om islam  www.islam-info.dk  Tilsyneladende har vore EU - POLITIKERE allerede underkastet sig denne PARALLEL-LOVGIVNING igennem underskriften af EUROMEDITERRANIENAFTALEN i Frankrig i 2008, der tillader fri indvandring for cirka 250 millioner muslimer fra år 2010.

RÆVEN og HØNSENE

EUs underskrift i 2008 af EUROMEDITERRANIENAFTALEN svarer til, at bondemanden lukker Ræven ind til sine høns. Dette er min vurdering af underskriften af EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008 af EU.

EN KORT SKOLEGANG

Vi er mange vælgere med en kort skolegang som mig, der ikke kender til KORANENS PARALLEL-LOVGIVNING, sådan som en elite, og en politisk elite må formodes at gøre. For alle med en kortere skolegang, der ikke kender islams love, kan jeg anbefale at

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |


undersøge, hvad der står i KORANEN, om

KVINDER
ÆGTESKAB
KOLONIALISME
TØRKLÆDER
TÆRKLÆDE
TAQIYA

Du trykker på K, hvis du vil vide, hvordan islams love er, som kvinder skal efterleve ifølge islams love, og så fremdeles. En lovparagraf hedder en ( Sura ) i Koranen. Begynd med disse seks ord, så du kan finde ud af, hvordan du skal leve i fremtiden i EU, når den multikulturelle globales Politik forsøges gennemført i EU, med Det Radikale Venstre i spidsen for denne mutikulturelle Politik her i Danmark. Jeg vil her gøre Danmarks Vælgere opmærksom på, at det er tilladt, at skifte politisk parti, hvis du er blevet lidt klogere. Besøg eventuelt  www.SIAD.dk  hvis du ønsker yderlig orientering om islams påvirkning i Danmark. Som filosoffen ASGER siger =

SANDHEDEN (SKAL UD ) gennem OPLYSNING og MERE OPLYSNING og VEDVARENDE OPLYSNING, og om nødvendigt, ved at ringe på dørklokker overalt i Danmark.

ANDERS GRAVERS

Det er Formanden for Siad, Hr ANDERS GRAVERS, der organiserer den landsdækkende kampagne. Er du interesseret i at medvirke,til at bringe oplysende materiale ud til den danske befolkning, så besøg denne internetside  www.Siad.dk   og meld dig som frivillig omdeler, eventuelt sammen med en veninde eller en kammerat. Så vil Anders Gravers meddele dig, hvornår han kommer til din by, og hvor han kan træffes.

ASGERS TALE

Filosoffen, Asgers tale på Chrisiansborg kan høres under overskriften ASGERS TALE her på kulpartiets hjemmeside, og der står også Siads lovforslag.

ALLE MUSLIMERS FORBILLEDE = MUHAMMED

Hvordan er så alle muslimers forbillede, som alle muslimer skal forsøge at leve op til, som deres store forbillede.

Voldtægt grundlagt i profeten Muhammads sunna og liv

Også profeten voldtog kvinder som noget naturligt.
Et kapitel, som er ikke omtales i denne sammenhæng, er profetens sunna (eksempel). Da bladet "Cupido" første gang kom ind på det, blev bladet af muslimer truet og anklaget for racisme. Bladet kunne pludselig ikke mere sælges, fordi kioskerne så massivt er blevet opkøbt af muslimer, hvilket var ødelæggende for bladet.
Voltægtsproblematikken begynder med profetens liv og dennes sunna. Her kan man tage udgangspunkt i profetens drab på alle jøderne af Quraiza stammen. Alle mænd skulle dræbes, godset fordeles som krigsbytte efter reglerne i Koarnen, kvinder og børn behandles som slaver.. Og disse må så jævnfør Koranen voldtages. "Dette er Guds egen dom i den 7..Himmel"udbrød profeten med en åbenbaring. Muhammad var med til dræbe fra morgen til aften efter først at have beordret sine tilhængere at grave massegrave til de over 800, som skulle dræbes. Så blev kvinderne fordelt mellem de troende. Muhammad valgte straks den smukke Raihana, som nu var blevet enke. Da hun afslog at ville være hans hustru, gjorde han hende straks til slavekonkubine, hvilket berettiger til øjeblikkelig seksuel omgang.(Frants Buhl: "Muhammeds liv", s.186-187).
Da profetens adoptivsøn Zeid havde grebet en eftersøgt kvinde Um Kirfa, spændte han hende bundet med tove i arme og ben mellem to kameler og lod hende rive i to stykker. Derpå dræbte han hendes to børn. Muhammad lykønskede sin adoptivsøn og gav ham kvindens datter som tjener/slave. Også her var det underforstået, at manden dermed havde ret til seksuelle ydelser. Et 3. eks. kan illustrere det: Efter at have tortureret og dræbt Kinana tog Muhammad den dødes 17 år gamle brud, Safiya til sit telt for natten. Om morgenen hørte profeten lyde udenfor teltet. Til sin overraskelse sad Abu Ayub udenfor med trukket sværd. På spørgsmålet, hvorfor han sad der, svarede han profeten: "O profet, jeg tænke på, at kvinden jo er ung. det var i går hun blev viet til sin mand Kinana, som du har dræbt. Idet jeg således mistroede hende, sagde jeg til mig selv at jeg ville holde udkig og være ved hånden, hvis nogen skulle prøve at gøre noget mod dig"(Poul Fregosi: Jihad in the West. s.54-55).
Muhammad befandt sig konstant på nye erobringstogter eller overfaldt karavaner. Koranens sura 23.6-8, som iflg. islam blev åbenbaret for profeten af Allah, har betydning for profetens sunna. Det betyder at fundamentalister mener, det er lovligt at voldtage såfremt man befinder sig i en tilstand af hellig krig. Islam deler verden i et fredens område (dar al-islam), hvor islam regerer og et såkaldt krigsområde (dar al- harb) dvs. vesten. Dette får versene fra sura 23 til at fremstå i et uhyggeligt skær. Især i Indonesien og Sudan er dette citat brugt til at dræbe henholdsvis 250.000 og 2 mill. og voldtage hundredetusindvis af ikke-muslimske kvinder, som er ført i slaveri ikke mindst i Sudan.
Men også såkaldte vantro muslimske landsbyer kan lide samme skæbne. Den fundamentalistiske islamiske gruppe GIA, som støttes af flere moskeer herhjemme i Århus og København (også økonomisk!), voldtager såkaldte vantro dvs. uortodokse muslimske" kvinder i landsbyer som ikke støtter fundamentalisterne. Efter at have slået alle landsbyen beboere ihjel blev den 23-årige Djmaila bagbundet og bortført som slave. Huj skulle slæbe en 25 kg sæk med mel "under hele turen blev jeg slået og hånet". Hun fik forbud mod at græde. Hendes skæbne var en hævn fordi hendes bror, som også havde været hellig jihadkriger (muhajedin), havde forelsket sig i en anden slavepige. Djamila blev voldtaget efter behag da hun blev anset som en kvinde uden ære og tro. Efterfølgende graviditet blev straffet med døden. En gravid kvinde, som de ønskede at beholde, blev slået og sparket i maven for at hun skulle abortere. Da det ikke lykkedes blev den lemlæstede kvinde voldtaget 70 gange og myrdet.
Djamial blev også gravid, hvorpå emiren (det religiøse overhovede) dødsdømte hende med en enkelt henkastet sætning. Da de kom slæbende med en ny kvinde, lykkedes det Djamila at flygte og nåede efter timers løb til en militærforlægning (JP 11.1.98). Dette er blot en enkelt skæbne, som eks. på lovligheden af voldtægt, hvis den religiøse bevægelse mener man befinder sig en jihad situation. Men dette er langt mere tilfældet i vesten. Skæbnen af de hundredetusinder af voldtagne kristne kvinder i Indonesien og Sudan tales der ikke meget om. Kristne kvinder bortføres i Sudan og bruges som slaver. Og her kommer det nye element ind at Koranen tillader slavepiger og slavehustruer. Disse bruges (i praksis voldtages) efter ejerens behag. Et symptom på denne opfattelse var en indespærring af en kristen pige i byen Varde i over mere end et halvt år, hvor hun blev befalet at føde børn til den muslimske families søn. I den periode blev hun voldtaget mere end 100 gange, slået med en økse, fik slået tænder ud og brækket armen. Disse forhold er et symptom på den situation, som også tegner sig mere og mere klart i vesten.

EUROMEDITERRANIENAFTALEN

Denne aftale underskrevet af EU i 2008, der betyder fri indvandring af cirka 250 millioner muslimer fra 2010 til EUs 27 Nationalstater, betyder konsekvensen af EUs venlige indvandrer-Politik, at dette bliver fremtidens tilstande i EU, og også sådanne tilstande i Danmark ???

HVOR HURTIGT KAN DANMARK KOMME UD AF EU ???

EUs INDRE OPLØSNING

Grækenland, Italien, Spanien har allerede store indvandrerproblemer, der også begynder at koste så meget, at disse landes budgetter, er kraftigt påvirket af disse flygtninge-strømme. Frankrig, England, Holland og Sverige og Norge begynder også, at kunne mærke udgifterne til de muslimske indvandrere. Hvor længe skal EUs arbejdende befolkninger financere den multikulturelle kults idealer om, at blande alverdes kulturer i en pærevælling, uanset forskellige kulturers forskellige lovgivninger. Hvordan passer disse to af islams love med National-lovgivninger i EU, og med Danmarks Grundlov ???

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

DET RADIKALE VENSTRE

Mener Det Radikale Venstre, at islams Parallel-lovgivning og Danmarks Grundlov, kan leve side om side, hvor muslimer dømmes efter islams religiøse love, og de blåøjede Danskere efter Danske love, ved voldtægt ???
Er det muligt,at flere af EUs Nationalstater melder sig ud af EU, og ud af FN-KONVENTIONER, for at forsvare deres egne befolkninger, og udviser alle muslimer, der ikke efterlever de 27 landes Nationale Lovgivninger, også fordi udgifterne til flygtninge og emigranter bliver ubetalelige, og fører til Nationalstaters fallit ??? Hvilken lovgivning bliver fremtidens lovgivning i EU, for os i bunden af samfundet der ikke bliver spurgt om hvilket EU, som vi ønsker ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Denne fremtid, måske ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE