DEN SIDSTE MOHIKANER
DEN SIDSTE MOHIKANER www.kulturpartiet.dk


DEN SIDSTE MOHIKANER  Præsenteret her 11. juli  2009

Indianerne lukkede den hvide mand ind i Amerika. Nu lever indianerne i reservater. EU har lukket muslimer ind i Europa. Hvilken forfatter skriver bogen = DEN SIDSTE DANSKER ???

DANSKE RESERVATER

Da EU og Danmark tilsyneladende bliver ædt op indefra, af islams kultur-fremstød, så beder jeg om, at Danmarks Politikere allerede nu udser sig egnede reservater for Danmarks blåøjede befolkning. Steder hvor resterne af Danmarks befolkning kan overleve, indtil vore efterkommere ligesom indianerne kan genfinde sine oprindelige kulturelle rødder. Er det for meget, at bede vore folkevalgte Politikere om ???


DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

Læs denne artikel, skrevet af TRYKKEFRIHEDSSELSKABETS Formand Hr LARS HEDEGAARD. Gå ind på internetsiden www.Sappho.dk  og se Europas fremtid i øjnene. Læs også under overskriften TABERNES KONTINENT.

VENSTREFLØJENS BLINDE ØJE

Læs også interviewet foretaget af HELLE MERETE BRIX, som bærer overskriften KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje og læs om VENSTREFLØJENS mulige fremtid i Danmark gennem EUs samarbejdspolitik og læs også hendes artikel om
TØRKLÆDET SOM POLITISK SPYDSPIDS.


ET TOG PÅ SKINNER

Er vensrefløjens tankegang i Danmark, lige som et tog der kører på skinner, og derfor ikke kan ændre retning, eller stoppe toget, selv om de forude kan se den dybe afgrund. Er der nogle af Venstrefløjens tænkere, der kan se et sammenhængende mønster i fremtidens udvikling i EU og i Danmark, efter at have læst disse fire artikler ???

KOBLINGEN

Koblingen mellem EU og islam, kan efter min opfattelse kun føre til, at ikke kun Danmarks befolkninger kommer til, at bo i reservater. Det samme vil også ske i flere af af EUs 27 Nationalstater. I de byområder hvor muslimer samler sig, der breder der sig en Parallel-lovgivning, og der hvor denne Parallel-lovgivning er indført, må det erkendes, at EUs Nationalstaters lovgivning er svækket. Hvorfor EU vil kæmpe for, at importere en sådan kvindefjensk Parallel-lovgivning imod mange vælgeres ønsker, det er mig uforståeligt.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

SPØRGSMÅLET TIL POLITIKERNE

Har vore EU - Politikere gjort sig den ulejlighed, at sammenligne Koranen med Hitlers bog Mein Kampf ???  Som bekendt varede Hitlers Tusindårs-rige under 50 år, medens Koranen og islam har eksisteret i over 1000 år.DR - BYEN

Lige over for DR-BYEN i Hørgården i Urbanplanen er der bygget en meget speciel trekantet bygning, som er et beboerhus for beboere i Urbanplanen, som har kostet lige godt 6 millioner kroner. En usædvanlig god placering, for mulige møder om, hvad der skal formidles i DR, og hvem der skal stå for udsendelserne i DR, hvis der skal afholdes uformelle møder, uden om DRs bestyrelse. Dækhistorien er på plads, så der er nok ikke noget at komme efter for mistænksomme sjæle. Vi ved dog, at islam ikke ønsker ytringsfrihed. Så det kan være led i en islamisk stratetisk fremtidsplan, for at kontrollere DR  ??? Hvem kan vide dette ???  PET MÅSKE ???

LIDT HISTORIE = ANATOLIEN/1300TALLET

I begyndelsen af 1300 tallet er Det Ostmaniske Rige ved at tage form. Sultanen fører en lang række succesfulde krige og udvidder konstant sit riges grænser. Men snart mangler hæren soldater, og Sultanen opretter derfor et korps af bortførte kristne drenge fra de besatte Balkan-lande.

BLODSKAT-SYSTEMET og JANISHAR-KORPSET

Janisharerne udgjorde rygraden i den osmaniske hær, som spredte rædsel i Europa fra 1300 tallet og frem. Deres styrke mod  og brutalitet, spredte rædsel i Europa fra 1300 tallet og frem. Den 29. maj 1453 blev Konstatinobel indtaget og besejret. Først blev Sultanens dårligst uddannede soldater - bestående af kriminelle og hjemløse sendt i kamp. De for frem uden nogen form for strategi, medens vagter med jernstænger og pisk sørgede for, at de ikke stak af fra kamppladsen. De kristne havde ingen problemer med at hælde de dårligt udrustede soldater væk fra Konstantinobels mure.
Efter 2 timer sendte sultanen sine anatolske tropper i kamp. Ledsaget af krigsmusik og og høje råb kastede de sig frem og klatrede på stiger og planker for, at komme i kamp med fjenden. Dette angreb blev slået tilbage af de kristne.

MEHMED 2

Mehmed 2. indså, at der måtte andre midler til. De første angreb havde kørt de kristne trætte, og satte nu 3000 janitsharer i kamp. De satte nu i march i fuldstændig stilhed. De trampede sig tættere og tættere på Konstantinobels bymure, mens pile og sten regnede ned over dem. Ingen forlod deres pladser. Enhver fjende, der kom i vejen blev hugget ned.
Efter en times tid brød de første Janitsharer igennem det kristne forsvar. De udenlandske allierede, der var kommet Konstatinobel til undsætning fra Italien indså, at de ikke kunne magte Osmanernes elitetropper. De flygtede ad søvejen , og overlod indbyggerne til deres skæbne.
Snart efter stormede Janitsharerne ind gennem byens porte, og de eflerladte indbyggere blev hugget ned og slagtet. Kort efter steg det Osmaniske flag til tops, og Konstatninobel var erobret.

PRÆSTESØNNER

Med tre til syv års mellemrum - alt efter behovet for soldater - drog en Osmanisk delegation gennem de kristne erobrede områder, hvor en lokal embedsmand i forvejen havde  fået ordre til, at samle alle egnens drenge.
Sultanen betaler 5 guldmønter, for hver dreng og sender dem over havet til Anatolien. Omkring to-tusinde drenge bliver ført væk, - skriver Konstantin Mihailovic, en tidligere serbisk Janitshar, om håndplukningen af drengene.
I gennemsnit måtte hver 40. familie levere en dreng. Udvælgelsen skete efter nøje retningslinjer fra Sultanen, som især var interesseret i drenge fra adelige familier og i præstesønner, som havde fået en god opdragelse.

JØDER SIGØJNERE og RUSSERE

Jøder, sigøjnere og russere kunne under ingen omstændigheder blive Janitsharer, og sønner af fattige hyrder eller drenge, der allerede havde lært et håndværk, blev ladt tilbage. Drengene var typisk mellem 8 og 18 år,når de måtte forlade deres familier. De fleste kom fra Albanien, men også ungarer, bulgarer rumæner, serbere og bosnier, måtte betale blodskat til Sultanen. Inden systemet blev opgivet i 1600 tallet, var omkring 300.000 kristne drenge ført væk.

ÆGTESKAB FORBUDT

Når drengene var ankommet til Istanbul som Sultanens slaver, blev de omskåret og anbragt hos bondefamilier i Anatolien. Livet i det Osmaniske samfund fik med tiden rødderne til deres kristne kultur til at visne. Som regel gik det hurtigt, fordi al al forbindelse til hjemstavnen blev afbrudt fuldstændigt. Og alle konverterede de til islam. Valgmuligheden i Koranen giver to valgmuligheder. Enten underkaster du dig, eller du dør. Hvem ønsker at dø,før de er fyldt 20 år ??? Ikke ret mange.Dernæst tilbragte de nogle år med hårdt arbejde, enten på Sultanens skibsværfter eller i hans store haver. I 20. års-alderen blev de unge mænd delt i to grupper. De kvikkeste blev flyttet til sultanpaladset, og hovedparten blev indrulleret i hæren. Her blev de efter træning og streng diciplin udnævnt til Janitsharer og indtrådte i de frygtede regimenter.

KÆRE EU-POLITIKERE

Jeg vil bare gøre opmærksom på, at islams målsætning stadig er at gøre hele jordkloden muslimsk, og uanset kulturel dialog-politik, så er der stadig ikke flyttet et komma i 1000 år i koranen. Vestens civilisation og kultur har udviklet sig. Islams kultur er stadig den samme, som for over 1000 år siden, med den samme målsætning. Kort sagt, så er vi blevet for civiliserede til selvforsvar.

FN - KONVENTIONER

Der er sikkert en eller anden FN - KONVENTION der giver et land eller en Nation ret til selvforsvar, men hvad siger FN - KONVENTIONER om 27 EU - LANDE der ikke ønsker at forsvare sig selv, hvad siger EU - KONVENTIONER om en sådan sitivation. Er det tilladt at erobre et helt kontinent, der ikke vil forsvare sig selv efter FN - KONVENTIONER ???

EUs UNDERSKRIFT

Da EU i juli 2008 forvandlede BARCALONA-ERKLÆRINGEN fra 1995 til EUROMEDITERRANIENAFTALEN I 2008, Som gav cirka 250 millioner muslimer fri adgang til EUs 27 Nationalstater fra 2010, så er der intet der tyder på, at EU vil forsvare sig selv. Der var ingen der spurgte Danmarks befolkning igennem en demokratisk afstemning, om dette var Danskernes fremtids-ønske for det Danske samfund. Hvorfor ikke ???

KULTUR-KRIGEN

Da vesten og EU er islam militært overlegne, så er erobrings-strategien, at erstatte Danskernes daglige vaner, med islams daglige vaner, og dermed udslette vores danske kultur, og et folk der har mistet sin kultur, har mistet sin idenditet, og er dermed et  tilintegjort folk. Kort sagt, EUs befolkninger bliver ædt op indefra. EU giver endda tilskud til Moskeer, der bliver kaldt Erobringsmoskeer. Det er ikke hvad jeg forstår ved forsvar eller selvforsvar, af eget territorium, eller af vores egen kultur. EU har åbenbart et andet syn på forsvar end jeg har. Jeg er personligt flyttet fra København, og flyttet til et reservat i Jylland.

KÆMP FOR ALT HVAD DU HAR KÆRT.

Jeg går ud fra, at EU - Politikerne kæmper for alt hvad de har kært, og det er efter min vurdering, at det ikke deres vælgeres fremtid, de har allermest kært. Hvis det skyldes uvidenhed, så vil jeg anbefale vore Politikere at læse denne bog =

MOSKEEN - og dens rolle i samfundet
af S.Solomon og E.Alamaqdisi
Oversat af Henrik Ræder Clausen
Udgivet på Forskningsforlaget Rafael 2008
ISBN 978-87-91107-29-0

ADVARSLER

Det er tilladt at lytte til et folks advarsler, og tænke over, om disse advarsler har hold i virkeligheden. hvis EUs befolkninger er skeptiske over for EUs beslutninger, så kan det skyldes, at de ikke ønsker, at udskifte deres Nationale Lovgivning med islams religiøse Parallel-lovgivning, og dermed også islams kulturelle levevis. ??? 

NYSGERRIGE VÆLGERE

Det er muligt, ar der findes nysgerrige vælgere, der ønsker mere viden om EUs udviklingsforløb, og så kan jeg anbefale denne bog, der på kun 80 sider, giver et overskueligt forløb over EUs indre udvikling.

EU  Den rigtige historie  -  Den skjulte dagsorden

af Henrik Ræder Clausen
mail: henrik@fangorn.dk
Udgivet på
Forskningsforlaget Rafael
ISBN 978-87-91107-31-3

om
Danmarks Riges Grundlov
Rom - Traktaten
Maastricht-Traktaten
Nice - Traktaten
Folketingets EU-Oplysning
Københavnerkriterierne
 
Hvem skriver bogen  -  DEN SIDSTE DANSKER ???


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE