KRIGSKUNST
KRIGSKUNST www.kulturpartiet.dk

KRIGSKUNST  ANALYSER og STUDENTER

Jeg fra 1945,  ved ikke,om næste generation af studerende interesserer sig for frihed og krigskunst, og analyser af krigs-strategier og erobrings-strategier ??? Her er nogle teorier, hvor i kan afprøve jeres analytiske evner. Dette er min analyse af islams erobrings-strategi af EUs 27 Nationalstater.

BEGYNDELSEN

Begyndelsen starter med Muhammeds liv. Han var hærfører og deltog personligt i 27 slag. Han kæmpede personligt i 9 træfninger.

Badr-Uhud-al-Khandaq-Qurayza-al-Mustaliq-Khaybar-besættelsen-Hunayn og al-Taíf.

Det ved vore Danske Polikere og journalister naturligvis,for de er hverken dumme eller uoplyste i et Videns-samfund.

BUDBRINGEREN VAR EN STOR HÆRFØRER

Muhammed var altså en stor hærfører, med stor personlig erfaring fra mange militære sejre. Han havde både taktiske og stratetiske evner for krigsførelse.

DEN MILITÆRE OPGAVE

Hvordan erobres en fremmed fjendens land, der har overlegne militære styrker ???  Det gøres ved at bruge krigslist, og det kan betyde = gode miner til slet spil.

SÅDAN EROBREDES MEDINA ELLER VAR DET MEKKA ???

Han kom med sine tropper til Medina for, at dyrke deres gud Allah. Altså forklædt som en religion. Han byggede en Moske, hvor soldaternes diciplinen består i at bede 3 eller 5 gange dagligt. I denne Moske kunne der lægges erobrinsplaner, og gemmes bytte fra de militære sejre. Nu har islam med tiden udviklet sig,til også at være en religion.

EROBRINGS-STRATEGIEN FINPUDSES DEREFTER

Først skulle hans militære instrukser til sin hær kamufleres. Det blev de som Sura-er i Koranen, som de militære instrukser foreskrev, men nu som religionen. Kampmoralen blev styrket ved, at Muhammed erklærede, at alle muslimer var alle andre folkeslag overlegne, og muslimer var mere værd end jøder og Vantro.

EGEN HÆR JUSTERES

Kvinder må ikke stå i vejen for, for Muhammeds hærs funktions-duelighed, og derfor blev der udregnet en måde, at kontrollere muslimske kvinder på, og det på en sådan måde, at alle muslimske kvinders børn blev muslimer, således at alle disse børn tilhørte Muhammeds hær.

AT DESERTERE

For at bevare Muhammeds hærs enhed, så blev der døds-straf for at desertere fra Muhammeds hær. Det kaldes frafald fra religionen, og muslimske kvinder der havde sex, uden forældrenes tilladelse, erklæredes for æreløse, og hele familiens ære, kan kun genoprettes, hvis deres datter myrdes af familien. Kort sagt opnåede Muhammed, i sin militære love i sine Sura i Koranen, at den militære lov med dødsstraf for, at desertere blev opretholdt forklædt som religion.

HÆRENS ORGANISATION

En hær skal naturligvis have forsyninger, og det kræver naturligvis forsyningstropper. Hvad skal islams forsynings-tropper så bidrage med ??? Her i de EUs 27 Nationalstater, skal islams forsyningstropper bidrage med forsyning og selvforsyning af mad. De skal have et alibi, for at være i indvandrerlandet. De skal forsyne deres officerer med mad og penge og børn, samt en undskyldning for, at islamhærens officerer befinder sig i erobringslandet.

EN DRISTIG EROBRINGSPLAN

Det som Budbringeren Muhammed  havde regnet på, det var om en erobringshær kunne fødes i erobringslandet ??? Det stillede særlige krav til diciplinen i erobrings-planen. Derfor udregnede Muhammed en masse religiøse regler,således at cirka 90 procent af troende muslimers hverdag går med at overholde militære ordrer forklædt som religion, som er forhåndsordrer i Koranens Sura-er. Disse militære ordrer er forklædt som Suraer i Koranen.

ET STORT TRUMFKORT

Det store trumfkort i Muhammeds dristige plan, er efter min teori =
Børneopdragelsen i Muslimske hjem. Muhammeds tankegang har været, at en soldat i islams hær skal opdrages til opgaven som soldat i islams hær, allerede fra fødslen og frem. Islams børneopdragelse, kan læses andet sted på denne hjemmeside.

EN ANDERLEDES MILITÆR OPGAVE

Det er en anderledes militær opgave, at erobre hele verden efter sin egen død, ved at sammensætte en militær erobringsplan, der i en militær lovgivning, ( forklædt som religion ) skal indeholde så mange militære regler, at denne hær ikke opløses indefra. Foreløbig må vi konstatere, at OIC Organization of the Islamic Conference eksisterer, og disse landes love er islams sharialov. Besøg evt, www.durban2.dkog bliv bekræftiget i OIC-s eksistens.

ET MILITÆRT BROHOVED

Et militært brohoved i et fjendeland opnåes ved, at fjenden samles i grupper, for at organisere sig, for at kunne udøve mest mulig magt. Bogen KRIGSKUNSTEN af SUN TZU siger, at en en fjende først skal angribes når sejren er sikker, og det sker når man er i flertal. Når kvinder voldtages af en gruppe på 3 eller 4 eller flere, så er denne sejr sikker, og vores Danske udmærkede politi, kan ikke overvåge alle øde steder på en gang. Her i Danmark har islams hær samlet sig i Vollsmose og Gellerup og Nørrebro, hvor de forsøger, at indføre islams Parallel-lovgivning.

LEKSIKONNET OM ISLAM

For dem,der ikke lige har en Koran ved hånden, kan det være interessant at besøge  www.islam-info.dk  og læse under overskriften ( kvinder ) og læse om Koranens syn på kvinder. Jeg vil her kort præsentere jer for Koranens ( Sura 33.59 )

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

"Forkynd kvalfulde straffe for de vantro (ikke-muslimerne). O i troende, bekæmp de vantro, som bor i jeres naboskab; lad dem føle hele jeres strenghed....Sura 9, vers 3 og 12, 29, 55, 63, 73, 80, 90, 113 og 123).
"I skal bekæmpe de vantro folk, medmindre de bekender sig til islam" (sura 48.17)

ISLAMS FORSYNINGSHÆR i EU

Islams forsyningshær i EUs 27 Nationalstater, består for 95 procent af de muslimer der er bosat i de 27 EU - lande. De efterlever mere eller mindre den tro de tror på. Efter Muhammeds erobrings-system behøver de ikke at vide, hvad deres opgave er, bare de leverer varen, og det er =

FLERE BØRNEFØDSLER END I LANDET DER SKAL EROBRES

Forsyningshæren skal beskæftiges,og her er pizza-butikker et brik i Muhammeds system. Det giver beskæftigelse til islams forsyning-tropper, samt mad til forsynings-tropperne, og der betales sandsynligvis en procentdel af overskuddet til officeren i islam, nemlig imamen. Denne afgift betales fordi imamen skal velsigne kødet. Det giver derfor islam et religiøst krav om at imamen skal være i erobrerlandet. Da muslimer ikke må spise svinekød, og Danskere ikke er kræsne, så giver det muslimer en ekstra indtægt.

Antallet af muslimer giver krav om, at islams Parallel-lovgivning skal indføres i stedet for erobrerlandets Nationale Lovgivning, Da islams love er givet af Allah, og derfor står over menneskabte love, så står antallet af muslimer som et godt argument for, at erstatte Danmarks  Grundlov med islams Parallel-lovgivning.

ISLAMS KAMPSOLDATER

Islams kampsoldater er de stærkt troende muslimer, der møder op til bønnerne i Moskeen. De er sandsynligvis villige til at dø som martyrer for Allah. Deres kvalifikationer er ikke specielt intellektuelle, men islams kvindesyn på især, at vantro kvinder kan forulempes, kan sandsynligvis gøre unge muslimer stærkere i troen på Allah. Deres opgaver er sansynligvis at tilse, at islams forsyningstropper bevarer diciplinen og leveren varen.

MADRASSAER og KORANSKOLER

Da islam ønsker flest mulige tilhængere og soldater i sin erobringshær, så er det muligt at konvertere til islam, og underkaste sig Allah. De egnede soldater i  islams hær i landet der skal erobres, er måske indvandrerlandets kriminelle. Også i madrassaer og koranskoler undervises der i islam og islams krav til muslimer. Udgangspunktet for denne undervisning er Koranen, hvilket er et led i Muhammeds erobrings-system.

ENHVER MUSLIM

Enhver muslim der vil skifte tro eller forlade islams hær-enhed, har udsat sig selv for, muligvis at blive myrdet for frafald fra islam, og hvorfor forlade islam, og pådrage sig, at der hænger en evig dødsdom over hende eller ham ???

EFTERGIVENHED og KULTUR

Som oplyste studerende ved, så er et folks daglige vaner og deres skikke dette folks kultur. Det som oplyste studerende ved, det er, at et folk der har mistet sin egen kultur er et tilintegjort folk. Hver gang der gives efter i et EU-land for et af muslimernes krav om særbehandling, hver gang mister et EU-land noget af sin idenditet, og er dermed et lille skridt nærmere sin tilintegørelse.

VORE DANSKE VANER

Vore Danske vaner med megen individuel frihed, har ikke den store respekt i mange intellektuelle kredse i EU og Danmark, men efter min opfattelse, så er alternativet med islams Parallel-lovgivning ikke atråværdigt. Selvfølgelig burde jeg med min alder,( født 1945 ) være  ligeglad, men da jeg har en familie, som jeg sætter stor pris på, så er det svært at se passivt på, at de 27 Nationalstater i EU bliver ædt op, af en TOTALITÆR MILITÆR IDEOLOGI, indefra, der kæmper  med

sværdet
ordet
og mange børnefødsler

og trussel om død, medmindre du vil underkaste dig Allahs ( Sura-er ) og kæmpe for disse loves overholdelse og udbredelse.

SAMME SKUFFE

Da islam, kun respekterer rå magt, al  venlighed betragtes som svaghed, så kunne det være fristende at give igen af samme skuffe, men det må jeg desværre fraråde, blandt andet fordi FNs konventioner vil straffe et voldeligt selvforsvar individuelt. Foreløbig må vi blåøjede Danskere finde os i, at vore unge kvinder voldtages, fordi det står i Koranen, at det er tilladt at forulempe indvandrerlandets kvinder, uden at en muslim kan straffes for det i følge Koranen, da EUs befolkninger er, at betragte som vantro undermennesker uden menneskelig værdi.

DANSK KULTURELT SKOLETAB

Der er sket et stort Dansk Kulturtab i Danske skoler. Når der på grund af misforstået venlighed, gives tilladelse til, at piger i skoleklasser må bære tørklæde indendørs fra 9 års alderen, så er tilladelsen givet,også for de næste muslimer, der vil bære tørklæde i skoleklassen. Det er gammel Dansk skik, ikke at bære hovedpåklædning indendørs. Her har islams kultur fået en tilladelse, som aldrig før har været tilladt Danske skolebørn. Jeg kan kun anbefale Danske Forældre, at trække deres børn ud af sådanne skoler.Hvorfor skal Danske forældre acceptere en sådan forskelsbehandling, der ikke respekterer Danske skikke ??? Hvorfor skal Danske forældre finde sig i et Dansk idenditets-tab i form af misforstået godhed.

LEVERPOSTEG i MADPAKKEN

Hvis dit barn ikke må have en leverpostegmad med i skole, fordi der skal tages hensyn til muslimers religion, der forbyder dem, at spise svin, fordi svin er urene, så tag dit barn ud af skolen. Hvis vi Danskere ikke må spise Dansk traditionsmad i Danske skoler, så find en anden skole til dit barn. Skal dit barn behandles som et andenrangs-barn i danske skoler ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE