KLIMAPOLITIK
KLIMAPOLITIK www.kulturpartiet.dk

DEN SKRÆMMENDE SANDHED BAG KLIMAPOLITIKKEN

En kronik af HENRIK FOUGT  hf@jernindustri.dk
præsenteret her 9. juli 2009

Ledende politikere gør alt for at overbevise os om,at vi skal reducere CO2-udslippet for dermed at hindre fremtidens klimakatastrofer. Dermed gør de en problemstilling jordnær. Den rigtige problemstilling er imidlertid, at energi fra kul-brinter snart er fortid, og vi risikerer at skulle slås om de sidste ressourser,hvis vi ikke i tide får omlagt vores civilisation til vedvarende energi.

Start med at stille dig selv tre spørgsmål: Tror du, at olie, gas og kulpriserne vil falde i fremtiden ???
Tror du, at al den producerede olie, gas og kul kan blive solgt ???
Tror du, at jordens reserver af olie-gas og kul er uendelige ???

Hvis du svarer ja til det midterste og nej til de to andre spørgsmål, kan du sikkert følge resten af tankegangen, som leder frem til den lidt triste konklusion, at vores top-politikere på klimatopmødet i København til december i virkeligheden mødes med det ene formål for øje, at sælge befolkningerne over hele kloden den løgn, at hvis de vil spare på energien og reducerer CO2-udledningen, kan de hindre klimakatastrofer af globalt omfang.

EFTERSPØRGSEL VOKSER - PRODUKTIONEN FALDER

Lad os først se på de tre indledningsvise spørgsmål: Kernen til svaret ligger i befolkningstilvæksten, hvor beregninger viser, at vi i år 2050 vil være vokset fra de nuværende godt 6 milliarder mennesker på jorden til cirka ni milliarder mennesker. 
Uanset hvor meget vi presser på for at holde energiforbruget nede, vil der være en øget efterspørgsel på energi og dermed pres på regeringerne for at sikre borgerne deres energiforsyning. Forhåbentlig vil vi i den mere velstående del af verden reducere i kul-brinte-forbruget, men det vil næppe være nok til, at kompensere for efterspørgslen i udviklingsområderne. Derfor vil der være en massiv efterspørgsel på kulbrinter i de kommende år, og det vil holde priserne også.
En række lande med olie, kul- og gasreserver med USA, Canada og Rusland i spidsen er allerede begyndt at diskutere internt, hvor meget de vil eksportere af deres energiråstoffer.
USA har decideret henlagt reserver, og Canada producerer langt mindre end de egentlig er i stand til. Russerne er ikke kommet helt så langt i deres overvejelser, eller også har de besluttet at køre i afgrunden på 1. klasse. Men fremtidens største energiforbruger Kina har for længst taget skridt til at sikre sine borgere i gigantbyerne i fremtiden. Kineserne køber massivt op af råstoffer og sikrer sig støt og roligt indflydelse omkring oliefelterne i Afrika og Sydamerika samt i mellemøsten.
Næste skridt bliver kampen om ressourcerne i de områder, der med tiden bliver isfrie og det er primært i Grønland, Antartis og havområdet omkring Nordpolen. Allerede i dag er der en række lande, der har indgivet krav på undergrunden under Polarhavet, og Danmark forventes at følge trop.
Men selv hvis der findes meget store områder, vil de blot kunne skyde mangelsitivationen en mindre årrække ud i fremtiden. De allerede kendte ressourser forventes at ebbe ud i løbet af de næste årtier og for alvor være tømte omkring år 2050.
Min påstand er derfor, at hver eneste dråbe olie og gas og hver eneste skovlfuld kul vil blive anvendt. Dermed vil vi også omdanne disse kulbrinter til CO2, og selv om vi givetvis vil udvikle metoder til at begrænse skaden ved at opsamle noget af CO2,en er konklusionen imidlertid klar. Vi vil som klode betragtet blive ved med at udlede CO2, så længe vi har kul, olie og gas at afbrænde.

CIVILISATION PÅ SPIL

Hvis det ikke nytter noget at spare på energien i forhold til at mindske CO2 udledningen, hvorfor skal vi så overhovedet spare på energien ???
Energi som vi kender det i dag er CO2 udledende. Vi skaber selv cirka 20 procent CO2-neutral energi primært via vindmøller og har et mindre bidrag fra halm. Via import fra Sverige er der tilskud fra atomkraft og vand. Vi skal inden 2050 helst være i stand til at forsyne hele det Danske samfund med vedvarende energi for dermed at holde os ude af det slagsmål om kulbrinterne, der givetvis vil komme.
I hele den vestlige verden har vi den samme problemstilling. Løsningen bliver også den samme overalt. Energiforbruget skal reduceres og det forbrug, der vil være, skal være med vedvarende energi.

JOKEREN

Jokeren i dette spil er kernekraften. Nogle lande som eksempelvis Frankrig vil forsøge, at få en væsentlig del af energibehovet dækket via kernekraft. Men dels er der heller ikke uudtømmelige uran-ressourcer, og dels har vi endnu ikke knækket gåden omkring kontrol af fusionsenergien. Og så er der endelig affalds-problematikken i forbindelse med atomkraft.
Overordnet set skal vi alle finde ud af at leve uden kulbrinter, og der ligger et gigantisk udviklingsarbejde foran os. Hvordan kan vi opføre os energimæssigt fornuftigt ??? Hvilke funktioner kan vi undvære. Hvordan inretter vi transportsektoren CO2-neutralt, og hvordan reducerer vi energiforbruget i alle vores aktiviteter ???
Alternativet er skræmmende: For et samfund uden energiforbrug er et samfund med et langt lavere aktivitets-niveau og et samfund med plads til langt færre mennesker. Kun de færreste har lyst til at skrue civilisationen 250 år tilbage, og det er næppe praktisk gennemførligt.

POLITIKERNE VED DET GODT

Danske top-politikere som Per Stig Møller, Connie Hedegaard og Anders Fogh Rasmussen har længe kædet klimapolitik sammen med energipolitik og sikkerhedspolitik. Stille og roligt drejes retorikken over i forsyningssikkerhed og politisk stabilitet mere end i retning af at hindre ørkenvækst, isafsmeltning og flytning af klimazoner. Vores top-politikere er ikke naive.
Sandheden er jo også, at uanset om det handler om, at forhindre en lurende klimakatastrofe eller om at sikre kommende generationers levestandard er resultatet det samme. Vi skal spare på energien og udvikle os i retning af et samfund baseret på vedvarende energi.
Jeg vil blot håbe, at Energi- og Klimaministeriet så tager fat på at gå i gang med at regne ud, hvordan vi sikrer de Danske kyster mod havspejlsændringer, tager fat på fornyet gennemgang af vores regn- og spildevandssystem, så vi kan klare den øgede nedbørsmængde og i øvrigt kikker vores landbrug efter i sømmene, så vi i tide får omstillet landbruget til det ændrede klima.
Hvis vi er heldige, kan der på COP15 ´mødet til december sættes en lille bremse i CO2-udledningen og dermed i klimaforandringerne, men der er set herfra ingen tvivl om, at klimaforandringerne kommer. Connie Hedegaard kan højst skaffe os lidt ekstra tid til at forberede os i. Citat slut.

EN LILLE DETALJE

Her på kloden lever der cirka  1,4 milliard muslimer. I denne kultur er det børnefødsler der giver størst prestige hos andre muslimer, og især mange drengebørn giver stor prestige. Det vil givet medvirke kraftigt til, at der på jordkloden lever cirka 9 milliarder mennesker i 2050. Om denne udvikling, med mange børnefødsler kan standses i muslimske samfund er yderst tvivlsomt. En lille detalje som bør have vore Politikeres opmærksomhed.

KULTURMINISTERIET

Allerede nu, bør Kulturministeriet overveje at bygge et ( olie-museum ) og hvor det bør placeres. Den sidste olie kan så placeres således, at olien løber igennem gennemsigtige rør, således at museumsgæsterne kan se, olien løbe rundt i et evigt kredsløb.
Desuden skal der være olie fra samtlige olieboringer på jordkloden, og olieudvindings-historien fra det enkelte olieboringsfund, og hvor meget olie der blev pumpet op, i den enkelte olieboring, med mere.

ÅR 2050

I år 2050 når samlige Civilisationer på jordkloden eksisterer på grundlag af vedvarende energi, og lidt atomkraft i Frankrig, så vil der efter min vurdering være stor global interesse for, at besøge et sådant oliemuseum, for at få et lille indblik i fortidens Civilisationers primære energikilde olien og naturligvis lidt om oliens anvendelses-muligheder. Hvor meget olie eller benzin bruger et skib et fly og en græsslåmaskine og en bil. Et museum skal naturligvis rumme interessante historier, fra civilisationernes fortid. For at have dette oliemusseum klar til år 2050, så bør der allerede nu indsamles den fornødne viden, som dette olie-musseum skal fremvise efter år 2050.

CONNIE HEDEGAARD

Jeg vil foreslå Connie Hedegaard som kommende museums-direktør for et sådant kommende olie-museum, når klimatopmødet i København i december er overstået, eller når hun ønsker at trække sig tilbage fra Politik. Hun har efterhånden de internationale kontakter,og den fornødne viden, som det er nødvendigt for, at få et sådant olie-museum op at stå således, at det kan skabe international interesse.

PLACERINGEN

Placeringen af dette Olie-museum kunne eventuelt være i midtjylland i nærheden af Danmarks fødselsattester, nemlig Danmarks Runestene, således at internationale museumsgæster kan få en dobbelt kulturel oplevelse, når de alligevel besøger Danmark, for at opleve jordklodens eneste olie-musseum. Et Olie-museum, som har internationale relationer, og dialogen, nemlig et Nationalt museum.

HOVEDPINEN i KULTURMINISTERIET

Jeg vil hermed overlade hovedpinen med de stratetiske overvejelser til, om et sådant Olie-museum er muligt, til vores Kulturminister CARINA CHRISTENSEN og embedsmænd i Kulturministeriet. Måske en lille snak mellem CONNIE HEDEGAARD og CARINA CHRISTENSEN kan bane vejen for et sådant Olie- Museum ??? Det er jo Politikerne der er ansvarlige, selv om det er embedsmændene der udfører arbejdet, Hvem kan vide, om embedsmænd  gider udføre en sådan langtidsopgave ??? Måske Saudi-Arabien vil medvirke som storsponsor, medmindre Mærsk MC-Kinney Møller foretrækkes af vores Kulturminister ??? Hvem kan vide dette ???

FREMTIDENS VILLABYGGERI

Allerede nu, bør arkitekter der planlægger fremtidens Villabyggerier bygge kondirum, hvor condicyklen er tilsluttet en generator, således at EL til husets forbrug af lys og dybfryseren kan sikres strøm ad denne vej, ved at dyrke motion i det indbyggede kondirum. Allerede nu, bør der plantes træer, så børnebørnene til den tid,2050 har noget at fyre Villaen op med, således at der i ulvetider, er muligheder for selvforsyning. Politikere med format gør ligesom Mærsk MC-Kinney Møller, de  viser ( rettidig omhu ) og det er Arkitekter også velkommen til at gøre.Hvad vil det betyde for Danmarks forbrug af strøm om 20 år, hvis 2000 villaejere til den tid, kan være delvis selvforsynende med strøm ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE