VIL GUD LYTTE ???
VIL GUD LYTTE ??? www.kulturpartiet.dk

VIL GUD LYTTE TIL DENNE BØN.???   22. JUNI 2009
VIL PRÆSTER LYTTE TIL DENNE BØN ???

Det er min bøn, til en gruppe af danske Præster. Vil i samle folk til en fællesbøn i fælledparken hver søndag, hvor der bedes for bevarelsen af de kristne kirker i Europa, og der bedes for de kristne over hele jordkloden  ???

VIL EN GRUPPE AF DANSKE PRÆSTER HØRE DENNE BØN ???

Vil Danske Præster få organiseret en friluftsbøn i Fælledparken, som starter hver søndag  klokken 14. og hvor der bedes for de forfulgte kristne i de muslimske lande og i hele verden. Hvor der også bedes for bevarelsen af Europas kirker ??? Er det for sent ???

PRÆSTERS OPGAVER = DE NÆRE TING

Som kulturkristen, så er det min opfattelse, at det er præstens opgave at forkynde evangeliet, og være hyrde for sin menighed, og sørge for en god indre stemning i meningheden, ved at berøre emner om de nære ting, der sker i menigheden. Er det korrekt opfattet  ???

PRÆSTERS TURNUS-RUNDER =

Jeg drømte i mit stille sind om, at der hver søndag mødtes 3 præster i Fælledparken, hvorefter de i aftalt rækkefølge holdt en prædiken,på mellem 20 og 30 minutte, om forfulgte kristne rundt om på Jordkloden, og i hvilke,  lande det er tilladt at reparere  kirker ???  Lidt viden om virkeligheden, i andre lande, bør også have kristnes interesse her i Danmark. Det er vel essensen i kristendom,at man bekymrer sig for sin næste og andre ???

PRÆSTERS OPGAVER = DE FJERNERE TING

Det er min drøm, at disse prædikerners indhold, skal omhandle, hvad der foregår i kristne menigheder rundt om i forskellige lande rundt om i verden ??? Hvad ved danskere og kristne om,hvad der sker i kristne samfund i andre lande ude i verden ??? Jeg håber danske præster ved så meget om, hvad der sker for kristene mennesker ude i verden, så de kan holde em prædiken om emnet på mindst 20 minutter. Kan de det ???

DEN KRISTNE GUDS 10 BUD

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

ET GODT SAMFUND

Dette er så vidt jeg ved, således den kristne Guds 10 bud lyder. Der burde kunne skabes et godt samfund, hvis disse bud overholdes. Det må hver enkelt af jer vurdere individuelt. Hvad er din vurdering. Jeg har lagt mærke til, at det bud med at holde hviledagen hellig, allerede er det tredie bud.  Hvorfor ???

EN ÅBEN FRILUFTS-GUDSTJENESTE FOR ALLE.

Jeg er af den opfattelse,at Fælledparken er et godt sted, at holde en åben Gudstjeneste hver søndag klokken 14 for alle og hvor prædikener skal dreje sig om, hvad der sker i kristne samfund uden for Danmark. Magter en gruppe af Danske Præster, at opfylde denne min bøn.

FÆLLEDPARKEN og DRONNING MARGRETHE II

Tillader vores Danske Dronning Margrethe II, at der afholdes Gudstjenester hver søndag i Fælledparken, eller er det andre steder tilladelsen skal hentes ???  Vi har jo ytringsfrihed i Danmark, og det vil være naturligt, i et kristent land, at benytte sig af denne ytringsfrihed til, at forkynde kristendommens budskab i det offentlige rum, i en af de offentlige parker. Hvad er mere naturligt og logisk i et "kristent" land, end at forkynde Guds ord  i fælledparken ??? De anlæg og  parker som socialdemokratiet under Stauning, gennem hård politisk kamp kæmpede adgang til, for den store brede offentlighed. Nu har offentligheden adgang til  parker og anlæg landet over, og finder,at dette gode er en selvfølgelighed. Socialdemokratiet vandt denne politiske kamp dengang, da  hvem som helst, ikke smed hvad som helst, hvor som helst.

VEJEN ER BANET

Socialdemokratiet har altså banet vejen for Herrens tjenere, nemlig præsterne for, at der kan afholdes en ugentlig prædiken hver søndag ( klokken 14 ), i fælledparken. Spørgsmålet er så, om en gruppe af Præsterne vil høre denne min bøn, og organisere en bøn hver søndag i Fælledparken ??? Har helligånden forladt præsterne, så denne mulighed for forkyndelse i fælledparken ikke mødes med med vild begejstring ??? Er helligånden optaget af, at bringe meddelelser trådløst igennem atmosfæren i mellem mobil-telefoner imellem unge piger. ???  Jeg kan kun oplyse Herrens tjenere præsterne om, at vejen er banet, for adgang til fælledparken, hvis de rette myndigheder kontaktes. Hvem der skal rydde op bagefter, når det store folkehav har forladt fælledparken, det må denne sammenslutning af præster, naturligvis også tage højde for, og have organiseret på plads i rette tid.

NEDE PÅ JORDEN

Vi der bor hernede på jorden, og ikke oppe i Guds himmel, vi må naturligvis have nogle leveregler, således at de samfund vi lever i, kan fungere nogenlunde rimeligt. Vi har Guds 10 bud, som med rimelighed sikrer en sådan samfundsorden, hvis de 10 bud efterleves nogenlunde. Det er min bedømmelse, af disse 10 himmelske love. Så har vi også de verslige love udformet af mennesker, som er love eller leveregler, som virker nogenlunde fornuftige, hernede i øjenhøjde. Her er hvad jeg troede jeg kæmpede for, da jeg engang stemte til venstre for midten.

1.  Kvinders stemmeret og ligestilling med manden.
2.  Ytringsfrihed beskyttet af grundloven.
3.   Retten til at lave utidssvarende love om,gennem ny lovgivning.
4.  Retten til at bevare julen,og andre kristne helligdage.
5.  Retten til,at synge kristne sange,også i kirken.
6.  Retten til at synge korsang.
7.  Retten til at danne foreninger.
8.  Retten til at beholde de danske kolonihaver.
9.  Retten til at spise svinekød,også ved en pølsevogn.
10.Retten til at bevare vores Danske flag.
11.Retten til trykkefrihed.
12.Retten til,at spise dansk pålæg i skolerne.

PASSIVITET I AKTIV POLITIK

Er der politiske Partier i det Danske Folketing, der stadig kæmper for disse Danske værdier ??? Jeg ser ikke den store forskel mellem disse verslige love med de daglige kulturelle madvaner, som leveregler der ikke er forenelige med, de himmelske 10 bud i kristendommens religion.

LO og HARALD BØRSTING

Hvordan ser Danmarks rygrad LO og Danmarks fagbevægelse på de verslige love i Danmark sammemlignet med de 10 Bud. Er der nogle fælles værdier,der er værd at kæmpe for at bevare ??? Vil venstrefløjen med de radikale i spidsen, forsat kæmpe for, at islam med sin Parallel-lovgivning bør integreres og smeltes sammen med EUs direktiv-lovgivning, uanset hvordan kristne og kristnes kirker behandles efter islams Parallel-love ??? Vi er mange i Danmark, der har brug for at vide noget om, hvordan kristne og kristnes kirker behandles uden for Danmark. Vil der være ( en gruppe af præster) , her i Danmark, der hører min bøn ???

RÆVEN OG HØNSENE

Hvem lukkede ræven ind til hønsene ??? Ingen kan begrejde Ræven, at den spiser høns, fordi det er dens natur.Man kan til gengæld undre sig over, hvem der kan finde på, at lukke en Ræv ind i en hønsegård ???

HVAD ER ISLAMS NATUR ???

Jeg vil gøre nysgerrige opmærksom på, at ovennævnte lande, kan analyseres enkeltvis for at analysere, hvad det er islams natur. Opfører islam sig, som en ræv i en hønsegaard, uanset hvilket land muslimer bosætter sig i ???

VIL VESTENS FOLK LYTTE  ???

http://www.fatherzakaria.net/


 Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE