ISLAM og KVINDER
ISLAM og KVINDER www.kulturpartiet.dk


ISLAM og KVINDER  Præsenteret 19. juni 2009

Jeg præsenterer her udpluk af islams Parallel-lovgivning om kvinder. Det som en stor del af den danske befolkning efterhånden ved, og som kun meget få journalister ved. Jeg vil lige oplyse, for dem der ikke ved det, så er en ( Sura ) er en lovparagraf i Koranen.


KORANENS PARALLEL-LOVGIVNING OM KVINDER

Du kan besøge dette internet - leksikon om islam, ved at trykke på et bogstav. Vil du vide noget om ægteskab efter islams Parallel-lovgivning, så tryk på bogstavet Æ og vil du vide noget om børneopdragelse, så tryk på B. Herfra kan du selv forsætte.
Kvinder

Kvindens stilling:
Halv arveret for kvinder:
Allah forordner:....en dreng skal arve så meget som 2 piger. Sura 4.11

Halv vidneret
Kald 2 mænd som vidner, eller er der ikke 2 mænd, så 1 mand og 2 kvinder, som er passende som vidner. Sura 2,282

Kvinder, som ikke adlyder:
Hvis nogle af dine hustruer begår noget dårligt, så kald 4 vidner imod dem og lås dem inde i huset til døden, eller Allah åbner en udvej for dem. Sura 4.15

Afstraffelse:
Dem (de kvinder), som I frygter oprør fra: lad dem ligge alene i deres senge og slå dem.. Sura 4.43.

Hvis en kvinde voldtages gælder hendes anmeldelse kun:
"Hvis de ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere"(Koranen sura 24.13)

Slå blikket ned
Se til at de troende(muslimske) kvinder, at de skal se nedad på jorden...(Sura 24..31)

Fra de hellige islams hellige skrifter Koran og Hadith:

Kvinder er tilbagestående
"Kvinderne er tilbagestående i intelligens, taknemlighed og religion (Hadith Sahih al-Buchari)

Forholdet mand, kvinde
Kvinder er legetøj (Hadith nr. 919)

Polygami
"... gift jer med dem som synes jer passende: to, tre eller fire, men dersom i frygter I ikke kan være retfærdige mod dem alle så gift jer kun med én (kvinde)". (Sura 4.3)

"Vantro" kvinder
"...bliv ikke værge for vantro kvinder. Således er Allahs befaling" (sura 60.10).

Seksualitet
"Jeres hustruer er jeres agre, gå tilfor til jeres agre så ofte I lyster" (Sura 2.223).

Dårlig karakter
Kvinders bedrag er frygtelig, deres ondskab er smitsom, og dårlig karakter og et svagt sind er deres dominerende træk"( Hadith Ihy`a`Uloum ed-Din).

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

Kvinders troværdighed ved voldtægt
En kvinde kan ikke få en voldtægtsmand dømt medmindre hun har 4 mandlige vidner: "Hvis de (kvinderne) ikke kan bringe 4 vidner, som er mænd, er de ud fra Allahs syn løgnere" (Sura 24.13)

Mænds forhold til kvinder i Paradis
"Mænd vil i Paradis til evig tid glæde sig med udsøgte jomfruer (hurier, horer) og udsøgte drenge" (Sura 44.51-54, Sura 55-56-58).

Kristne kvinder har ingen ret
Hvis en kone tager et barn med til en kristen kirke, har manden ret til tage barnet fra hende (Hadith al-Fiqh "ala al-Mazahib al-Arba"a).

Helvede
"De fleste kvinder vil gå til helvede"(Hadith nr. 33 og 301)

DEMOGRAFISK KRIGSFØRELSE

Det er muligt, at en imam er en slags præst, men han er også en militær officer i islams hær i krigstid. Hans opgave er, at udføre Allahs befaling, nemlig at erobre hele verden.

Derfor kan det være nyttigt at vide, at islam deler jordkloden op i en fredszone og en krigszone, og Europa og dermed også Danmark er erklæret for krigszoner.

Kære Danske kvinder nu ved i hvad der venter jer, hvis islam føder sig til flertallet i Europa. Danmarks Grundlov bliver afløst af islams religiøse lovgivning. Først skal jeres børn eller børnebørn, opdrages efter børneopdragelsen i muslimske hjem, for derefter at blive en integreret del af islams erobringshær. Ønsker du at læse bøger om islams påvirkning rundt om, i forskellige lande og sammenhænge, så besøg   http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/


HVOR HURTIGT KAN DANMARK KOMME UD AF EU ???Overskrift på DRs TEKST-TV  fundet 20. juni 2009

VOLDTÆGTMÆND SLIPPER FOR STRAF

Hver uge bliver en kvinde overfaldet og voldtaget af en eller flere mænd, som hun ikke kender i forvejen.

Og en ny undersøgelse fra det Kriminalpræventive råd viser, at fire ud af fem forbrydere går fri efter en overfaldsvoldyægt.

-Det er bekymrende, at man ikke er blevet dygtigere til at opklare sagerne til domfældelse, siger juraproffessor Flemming Balvig, at problemet var det samme for 20 år tilbage.

-Der er ikke sket nogen ændring på det område. Der er den samme relativt lave opklaringsprocent, siger han, Citat slut.

GRUPPEVOLDTÆGT ER I STIGNING.

En undersøgelse viser, at gruppevoldtægt er i stigning i Danmark.

Jeg vil også anbefale Danmarks kvinder, at høre ( Asgers tale ) samt læse siden med overskriften ( Hærens krigslist ) Det gælder også for muslimske kvinder.

VED EU - POLITIKERNE HVAD DE GØR  ???

EU og PÆDOFILI www.advarselspartiet.dk

Hvordan ser en moderat Europæisk udgave af islam ud ???
Journalister har jo mulighed for,at spørge herboende imamer.

Vil EU frede pædofile  ???

Hr. Niels Erik Søndergård har bemærket at Lissabon-traktaten (EU traktaten af 2007) indeholder de samme forbud som  EU-traktaten af 2004 mod forskelsbehandling på grund af "seksuel orientering eller ethvert andet forhold...". Dog, der er èn meget væsentlig undtagelse; traktaten af 2004 indeholder en "protokol", der undtager pædofile fra forbudet mod forskelsbehandling. (NJS 16 AUG). Det gør den nye traktat ikke. Den blev som bekendt alligevel godkendt af bl.a. det danske Folketing, men forkastet ved den irske folkeafstemning.

Kort sagt, de fleste EU-lande, herunder Danmark, vil afkriminalisere pædofili.

Er det blot en forglemmelse? Næppe! Det danske Folketing har måske - sin vane tro - sovet i timen. Men traktatens forfattere har utvivlsomt studeret tidligere traktater grundigt for at forvisse sig om at alt, hvad der var ønskeligt, kommer med over i den nye traktat, mens alt, hvad man vil af med, udelades.  Embedsmændene har altså i al stilhed, men helt bevidst, valgt at frede den ækle forbrydelse,som pædofili er - i alt fald i vores kultur. Hvorfor?

Forklaringen er simpel: man gerne vil tækkes araberne. Selve den hellige profet var jo glad for småpiger, og selve hans stedfortræder Irans ayatollah Khomenei skrev i sin bog Tahrirolvasyleh fra 1990:

"En mand kan have seksuel glæde af et barn, fra det er baby. Men han bør ikke gennembryde hendes mødom. Anden form for seksuel brug af barnet er i orden...."

Dette lyder vanvittigt i danske øren. Men faktisk har Europa, med Frankrig i spidsen, arbejdet ihærdigt for en kulturel,  politisk og økonomisk alliance/ entente ("Eurabia") med de arabiske lande, ganske særlig siden oliekrisen i 1973.  Og dette "samarbejde" indbefatter naturligvis accept af muslimske kulturtræk - herunder pædofili - på europæisk jord

SAMARBEJDSPOLITIK

Hvis vore politikere har skrevet under på Lissabontraktaten, og det gør pædofili lovligt i Danmark, og de 27 EU - Lande så vil jeg gerne vide,hvilke Danske Partiledere der forsat går ind for LISSABONTRAKTATEN. Lad os Danskere få en klar udmelding. Det er ikke en ((( samarbejdspolitik ))),som har min vælgeropbakning.Jeg ved ikke hvad andre vælgere mener,men det finder vi ud af. Er de andre 26 EU-LANDE og deres befolkninger blevet orienteret om denne pædofili-lovgivning i EU,der gør pædofili lovligt ??? Bliver EUs befolkninger orienteret lige så godt som i Danmark ??? Hvem er ansvarlig for EU - oplysning i EU ???

Hvilken Dansk EU - Politiker kan bekræftige eller afkræfte ovenstående oplysninger ???

http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp  Mortens EU - skole


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE