1. MOGENS RUKOV
1. MOGENS RUKOV www.kulturpartiet.dk

Præsenteret her  17. august  2010

DEN RIGTIGE VURDERING

Hvad mener åndslivet TOP 30, er den rigtige vurdering af Mogens Rukows tolkning af Danmarks Riges Grundlov af 1953 ??? 

Mogens Rukov i Politiken,  Fra Religionsfrihed: Grundloven udelukker islam.

“Nu står vi i en situation, hvor denne kultur betvivles, kritiseres, latterliggøres, udskiftes. Intelligentsiaen vrænger ad forestillingen om danskhed, gør grin med kulturkanonen, ømmer sig latterramte, når de hører ordet nationalisme, selv om netop nationalismen opbevarer denne kultur.

Værst sker det inden for det religiøse område. Den samme intelligentsia, politikere, journalister og muslimer, falder over hinandens fødder for at åbne op for en modkultur, der er radikalt modsat den nordiske. De bruger et instrument: grundloven. Ifølge grundloven, siger de, er der trosfrihed i Danmark, inkl. frihed for en tro som Islam. Det er nok, fordi de ikke har læst grundlovens paragraffer om trosfrihed. En sådan trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi nemlig ikke. Grundloven har en paragraf om trosfrihed. Men det er en betinget trosfrihed. Betingelsen er, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der ‘intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’. Det står meget klart, at der intet må læres af den art. Hvis der i en moske læres om stening af kvinder, mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende, tilladelse til at slå dem ihjel osv., så må man sige, at moskeen ikke kan komme ind under den betingede religionsfrihed.

Trosfrihedens grænser bestemmes nemlig i den samme grundlovens paragraf 67, som også giver trosfrihed. Paragraffen lyder i sin helhed: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden «.OM JIHAD

vigtige suraer om jihad i Koranen

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

 

Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer hvis I har viden.

 

9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

  

Sura 8.12-14  (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

 

Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!

Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

 

Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

 

Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

 

Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

 

Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

 

Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro

Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

 

Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr.

Koranen -

Den anerkendte manuskriptforfatter og lærer på filmskolen Mogens Rukov sammenligner i et essay Hitler og Lenin med Koranen.

Den anerkendte danske manuskriptforfatter og lærer på Den Danske Filmskole, Mogens Rukov, leverer nu en svada mod Koranen. I et essay i den seneste udgave af filmbladet Ekko sammenligner Mogens Rukov Hitler og Lenin med Koranens ophavsmand.

I artiklen, der handler om psykopaten som dramatisk figur, skriver Rukov blandt andet:

»Alle, der var i berøring med Hitler, taler om hans forførende væsen, hans hypnotiserende øjne. Lenin betog ved sine ildnende taler, en egenskab han delte med Hitler. Allerede nogle af de første afsnit i Koranen, hvor der står, at ingen må tvivle om noget i denne bog, er tydeligt en psykopatisk anordning«.

Olsenbanden

Artiklen trækker en lang række eksempler på filmpsykopater frem heriblandt Flammen og Citronen, karakterer fra Thomas Vinterbergs film »Festen« samt medlemmerne af Olsen-banden. Alle er de figurer, der er interessante for det store publikum, siger Mogens Rukov.

»Psykopaten tiltrækker mennesker. De store fortællinger indeholder altid store psykopater som fx nazismen, kommunismen og islamismen. Hvad Koranen angår er det jo Muhammeds tale, og ligesom Hitlers og Lenins taler har Koranen en evne til at tale til og oppiske folk som en autoritær og psykopatisk fortælling,« siger Mogens Rukov til Berlingske Tidende.

Mogens Rukov har ikke læst Koranen i sin fulde længde. Han fik en engelsk oversættelse i gave for 25 år siden, men kom ikke langt i teksten før han lagde den fra sig.

»Der stod, at man ikke måtte tvivle om noget som helst i bogen. Det er et absolutistisk træk af psykopatisk karakter. Og det syntes jeg, var så ubehageligt, at jeg ikke kunne læse den,« siger Mogens Rukov.

Mogens Rukov har skrevet manuskript til en lang række af dansk films største succes’er, heriblandt »Festen«. Han vakte sidste år debat, da han i Weekendavisen erklærede, at islam strider mod den danske grundlov.

Useriøs

Blandt danske muslimer tager man Rukovs udmelding med sindsro. Talsmanden fra Muslimernes Fællesråd, Zubair Butt Hussain, nøjes således med følgende kommentar til Rukovs sammenligning.

»Jeg tvivler ikke på, at læserne kan gennemskue den manglende lødighed i Mogens Rukovs udfald, og derfor synes enhver kommentar overflødig og useriøs,« siger Zubair Butt Hussain til Berlingske Tidende.

Onsdag bragte Berlingske Tidende omtale af den engelske forfatter Sebastian Faulks nylige angreb på muslimernes hellige bog Koranen, som han blandt andet kaldte for »en skizofrens vanvittige vrøvlen« -

ÅNDSLIVETS TOP 30 I DANMARK

Åndslivets top 30, bør naturligvis have lov til, selv at bedømme om  MOGENS RUKOVS synspunkt har hold i virkelighedens verden. Det kan de gøre ved at de besøger dette internet-leksikon om islam 
www.islam-info.dk 

For en god ordens skyld, så vil jeg her nævne åndslivets  ( top 30 ) som er præsenteret i WEEKENDAVISENs tillæg = BØGER på side 10 nr. 34 - 21 august 2009.  De er =

1.( 1 )  Kurt Westergaard  bladtegner                        1614
2 ( 8 )  Lars von Trier                                              1324
3 ( 7 )  Thomas Blacman  musikkritiker                       975
4 (ny) Hans Engel,kommentator, eks-chefredaktør       956
5 (17) Jørgen Leth, forfatter                                     909
6 (11) Benny Andersen, forfatter                                908
7 ( 3) Henrik Qvortrup,kommentator,eks-chefredaktør 905
8 (10) Johannes Møllehave, præst                               903
9 (ny) Anders Matthesen, komiker                               903
10 (ny) Hanne-Vibeke Holst, forfatter                          896

11 (ny) Peter Aalbæk Jensen, filmproducent                892
12 (19) Per Kirkeby, kunstmaler                                 869
13 (23) Carsten Jensen, forfatter                               863
14 (ny) Lise Nørgaard, forfatter                                 824
15 (24) Casper Christensen, komiker                          786
16 (9)  Klaus Rifbjerg, forfatter                                 721
17 (12) Bjørn Lomborg, miljøforsker                          717
18 (2)  Peter Øvig Knudsen, journalist                        696
19 (4) Jan Lindhart, biskop emeritus                          683
20 (20) Kjeld Holm, biskop                                       627

21 (ny) Sigurd Barrett, forfatter, komponist               619
22 (25) Lisbeth Knudsen, chefredaktør                       614
23 (15) Bjørn Nørgaard, kunstner                               611
24 (ny) Leif Davidsen, forfatter                                581
25 (ny) Erik Clausen, filmskaber                                577
26 (ny) Frank Kvam, komiker                                    554
27 (ny) Joan Ørting,seolog og forfatter                     507
28,(26) Olaf Eliasson, kunstner                                  500
29 (ny) Sussi Wold, forfatter                                    498
30 (ny) Anders Lund Madsen, forfatter, komiker         491

Kilde:
Informedia: Danske medier uden webkilder ( i alt 484 medier) Citat slut.Det er tilladt at blive klogere, både ud fra hvad der står i Koranen = og ud fra hvad der sker i virkelighedens verden.

Hvad betyder socialdemokratiets kultur-ordfører MOGENS JENSENS udmelding =

GØR PLADS TIL ISLAM I EUROPA

Hvad er det indhold = MOGENS JENSEN = ønsker, der skal gøres plads til i Europa = som islam kan byde på ???

Mogens Jensen, Socialdemokraternes kulturordfører og medlem af Europarådets parlamentariske forsamling

Offentliggjort 23.06.10kl.03:01
GØR PLADS TIL ISLAM I EUROPA


   TIDLIGE ÆGTESKABER

Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!

Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!

Stakkels ukyndige pigebørn!Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til steder for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/ 31.7.09


er = barnevogns-krigen = stille jihad ???

ER ISLAMS BARNEVOGNS-KRIG SAT I
SYSTEM ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 


D) ”MORGENDÆMRINGEN”
nr.7/8, 1995
Dr. A.M. Naqawii: Sande muslimer er erobrere

“Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande, for at vinde Europa for islam. Målet er et islamisk land. For at nå målet, følges strategien: “skridt for skridt”. Udvandring er et fundamentalt princip i islam. Udvandring er lig med jihad, at anstrenge sig på Allahs veje...I Islam forlader man sit hjemland for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det islamiske samfund: Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at i kan udvandre? (Sura 4.97)”......”De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre”(Sura 9.20)

DEN RIGTIGE VURDERING

Hvad mener åndslivet TOP 30, er den rigtige vurdering af Mogens Rukows tolkning af Danmarks Riges Grundlov af 1953
??? 

BØRNEFØDSLER FRA 1900 TIL 1950

Jeg er interesseret i = hvor meget børnefødslerne steg i disse lande fra 1900 til 1950. Hvornår kan barnevogns-krigen være planlagt første gang ???

Uddrag af Barcelona-erklæringen 1995:

Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU, og disse lande =
Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel. -

Barcalona-erklæringen fra 1995 vekslet til =
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

i 2008 i Frankrig = underskrevet af = EU.Vendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.

KÆRE VÆLGER  =  17. AUGUST  2010

Tiden er måske inde til, at du tænker lidt dybere over, hvilket parti du bør stemme på, ved det først-kommende Demokratiske valg her i Danmark ??? Kan Danmarks grundlov bevares ???

Er du mellem = 12 ÅR og 18 ÅR = så begynd at overveje = din fremtid = for det er den fremtid = som Politikerne skal tage stilling til = efter næste valg.    Held og Lykke = Saxo-Poul.17. august 2010

Hadefuld tale = Jagten er i dag  gået ind på = mennesker der fører = hadefuld tale .

Gummiparagraffen 266b skal åbenbart afprøves i virkelighedens verden. Det er faktisk allerede sket.
Besøg eventuelt =   www.radioholger.dk

En kunstner skal hver dag kl 12 = råbe en opfordring til mennesker = om at de skal anmelde hadefuld tale.

Sådan forstod jeg denne udsendelse i DR.

Alle kæmper for = hvad de tror på.

Sådan er det   =    Saxo-Poul

Besøg evt.  www.oplysningspartiet.dkWINSTON CHURCHILL  =   OM ISLAM

Hvor frygtelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine tilhængere. Bortset fra det fanatiske vanvid, som er lige så farligt i et menneske som galskab i en hund, er der denne angstfyldte, fatalistiske apati. Virkningen er tydelig i mange lande. Uforudseende, sløsede vaner, sjuskede landbrugsmetoder, træge handelsmetoder og usikkerhed omkring ejendomsret, det er tilstanden overalt, hvor Profetens tilhængere regerer eller lever. En fornedrende sanselighed berøver dette liv dets ynde og det næste liv dets værdighed og urørlighed. Det faktum, at enhver kvinde i islamisk lov må tilhøre en mand som hans absolutte ejendom enten som barn, hustru eller konkubine forsinker den endelige udryddelse af slaveriet, indtil den islamiske tro er ophørt med at have magt mellem mennesker. () Der findes ingen stærkere bagstræberisk bevægelse i verden () var det ikke, fordi kristenheden er beskyttet af videnskabens stærke arme - den samme videnskab, som den forgæves har bekæmpet - kunne den moderne europæiske civilisation falde, ganske som det gamle Rom.

Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

Nu kan de døde ikke jo ikke anklages efter paragraf 266b.
Ville det være sket i Danmark hvis = Winston Churchil = var kommet med disse udtalelser i Dagens Danmark her i 2010
???
Havde = WINSTON CHURCHILL = sagt eller skrevet dette før = PIA KJÆRSGAARD = var fødtwww.Google.dkInterview,af Clement Kjersgaard,  DR,  Tom TancredoHvad kæmper = Danmarks Venstrefløj for = ved de selv det ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE