Udskiftes Grundloven

Præsenteret her 10. marts 2014

 www.Medie1.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 


 

Udskiftes ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) gennem

Salami-metoden  ???

 


 

Paragraf 4. i  Danmarks Grundlov  kan læses på dette Link =

 

Grundlovsnyt - YouTube

 

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

 

Danmarks Riges Grundlov 

 

 

       

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

 


Hvem bestemmer i Danmark inden for disse områder

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

Hvilken Religion er officiel religion i Danmark ???

Det står i Grundlovens Paragraf 4.

 

Guds  søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur.dk 

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 


Det bliver svært at bevare ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 ) inden for

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Ytringsfrihed

Hvor - Danmarks Riges Grundlov - allerede ligger alvorligt underdrejet.


 

NØDVENDIG VIDEN I VOR TID

 Rolf Slot-Henriksen - stifter af - Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk  

GRUNDLOVSDAGEN

www.Medie1.dk


      
 afholdes altid d. 5. juni     

Danmarks Grundlov =  er under - kultur-pres - på følgende punkter.

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 


Og Kulturkløften vokser stadigvæk

www.Kulturkloeften.dk

 


 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 

 

Danskernes - ret til - Danmark - eksisterer den  ??? 

 Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

 

I skal gøre alle folkeslag til mine diciple - sagde Guds søn Jesus.

Hvordan omvender man Præster til Kristendommen ???

 


Hvis - Danmark - skal nedlægges som Nationalstat - hvad skal så erstatte Danmarks Riges Grundlov af 1953  ???

Skal det være Islams Sharia-love

eller

FN - UNs = menneskerettigheder  ???

 


 

Debat om menneskerettigheder - Søren Krarup og Jacob Mchangama

www.youtube.com/watch?v=ZZZooS9z2js
25/09/2012 - Uploadet af DrBrille
Debat om menneskerettigheder - Søren Krarup og Jacob Mchangama ... og ytringsfrihed - Jacob ...
 

 

 Er det Koranens - sharia-love - der skal erstatte

Danmarks Riges Grundlov af 1953  

Skal der også indføres direkte Tørklæde-Tvang i Danmark  ???

 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 

se evt - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde 

Jihad som kolonisering af nyt land

 

Den glidende overgang - hvor Danmarks Grundlov erstattes af Koranens Sharia-love - den er jo allerede i gang efter

Salami-Metoden

 Her kommer dette landlige spørgsmål

Hvem = lukker ræven ind i hønsegården  ???


 

 Hvem stemmer på Censur-Partierne = ved det næste valg  ??? 

Censur-Partierne
 
Vælgernes vedvarende analyser - kan jo også føre til - at de fravælger at stemme på de forenede Censur-Partier ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt =
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF )  
Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre
 
Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b  og Partilederne af de (  forenede Censur-Partier ) har heller ikke fået fjernet ( Blasfemi-Paragraf 140 )  og disse Partiledere - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner. Som politisk interesserede ved - så blev ( Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk det i virkeligheden er ??? Kan det være en form for skjult Tempelmagt ???
 
Igennem 40 år har enhvert Politisk forlig disse  forenede Censur-Partier har nået frem til - altid været til fordel for indvandring af flere muslimer til Danmark - og mere moske bygning i Danmark - og dette uden at afholde en folkeafstemning om dette vigtige spørgsmål. Det betyder - at 25 personer i Haderslev - kan beslutte - at der skal bygges en Moske i Haderslev.  Er det sådan "demokratiet" i Danmark fungerer  ???  Er denne beslutning en beslutning - Danmarks befolkning - ønsker gennemført  ???
 
Hvilke Partiledere i Danmark kræver en Folkeafstemning - om denne tilladelse - til at bygge en Moske i Haderslev ???  Bør- "Danmarks Folketing" - vise ansvar og iværksætte en - Folkeafstemning - om der skal bygges en Moske i Haderslev  ???  Hvis "Danmarks Folketing" ikke griber ind her - og omgør denne beslutning - kan denne form for manglende ansvar - så kaldes for = www.TavshedensTyranni.dk
 
Det er ikke en beslutning - der har min opbakning.
Med venlig hilsen
 
Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.

 


  To input - for de = kvikke tænkere.

 

Roman Empire Rules Today Pt 1 (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BU6C9Ecyoic

 Krigen om biblerne

 

213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=tNv-zzpIwBs
05/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/125/213-battle-of-the-bibles/ http://amazingdiscoveries.org/ Our battle is ...

 


Pause = medens de = kvikke = tænker. 

 Her er lidt mere at tænke over - for de lidt mere

kvikke

254 - Behind the Scenes / Total Onslaught Mini Series - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=2qGPl45VMTU
24/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/380/254-behind-the-scenes/ http://amazingdiscoveries.org/
 
De lidt mere Kvikke Journalist-elever - der ønsker at vide hvordan jordkloden regeres - er velkommen til at lytte med og blive inspireret. Jeg kan godt forestille mig -at kommende præster i Danmark og Europa - de slår sig sammen i små grupper - på tre til fem personer - gennemgår alle de undervisningsfilm - der findes med
 Professor Walter Veith 
og mødes een gang om ugen - for at se disse film en af gangen  - og samtidig opretter en  www.123hjemmeside.dk  med det formål - at gemme de ( Data ) som man gennem en debat er enige om - skal analyseres nærmere - for at se hvilken indflydelse religionen har på
Politik - Økonomi - jura - Krige - kultur og på Medie-strategi
både i lokale samfund og internationalt set. Det er jo en mulighed - som også er mulig - for kommende arkæloger og religionsforskere.
 

 
Ny  Pause = medens de = kvikke = tænker. 

 Behind the Scenes/Total Onslauht. Mini Series

Præsenteret af Professor Walter Veith

--------------------------

Genesis Conflict

Amazing Discoveries

PO  Box 189

710C  120th Street

Delta, BC Canada

V4E 2A9

-------------------------------

Amazing Discoveries

PO  Box  4480

Blaine. WA

USA

98231  4480

------------------------------

Contact  Information    Email:

Sales@amazingdiscoveries.org

Phone Local  604 572 9457

Toll Free   1 866 572 9457

www.amazingdiscoveries.org 

 


 Der tales meget om ( FN = UNs )  menneskerettigheder skal være loven i en ( New World Order ) her på jordkloden. Så er dette spørgsmål efter min opfattelse et logisk spørgsmål  ???

Er det - menneskerettighederne i - Cairo-deklarationen - der skal være de nye menneskerettigheder i ( FN - UN )

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 
Det meget interessante spørgsmål - som det må være interessant - for Danmarks og Europas kvinder - samt USAs kvinder - at få svar på - det er - om Koranens sharia-love 
 Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold
og -
er identiske  ??? 

Hvem kender svaret på dette spørgsmål ???

 Hvorfor findes

( Guds Lov = De 10 Bud )

Ikke i = Koranen  ???

Hvorfor findes

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

  ikke  i

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 


Er det fordi ( Satan selv ) der gjorde oprør

mod ( Gud ) derfor ikke vil overholde - eller leve efter

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

 


Er konsekvensen af ( Satans Oprør ) mod ( Gud ) i himmelen

at alle mennesker på denne jordklode - kommer til at leve efter

 

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Universelle menneskerettigheder vs. Koranen

 

 


 

The Universal Declaration of Human Rights and the Quran | www ...

www.free-minds.org/universal-declaration-human-rig...       Oversæt denne side

 


 Hvilken lov - kommer til at afløse

Danmarks Riges Grundlov af 1953

bliver det Koranens indhold 

 Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 eller bliver det

Universelle menneskerettigheder vs. Koranen

 Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

 Er forskellen ens - mellem de to muligheder  ???

 


 Lad mig gøre opmærksom på - at Danmarks Danske vælgere -

har mulighed for - at fravælge de

Folketingets forenede Censurpartier

og vælge at stemme på - et andet og et alternativt Politisk Parti - til det næste Folketingsvalg - et parti der ønsker at fjerne

Censur-Paragraf 266b  og blasfemi-Paragraf 140

og som ikke dyrker

www.TavshedensTyranni.dk 

Med venlig hilsen.

Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul
 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
                                  nægte sig selv indfødsret     N.S.F.Grundtvig 
 

Hør eventuelt Grundtvigs Danske salmer på dette Link

www.erlingmusic.dk

til Klavermusik spillet af selveste Erling.

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 
 

 www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya ) 

 


 

 http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

www.frhp.dk/hov

 

 212 - Hidden Agendas / Total Onslaught - Walter Veith

 

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

 

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.
 

 

Det kulturbetingede kvindesyn    

 

 

Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
                                 nægte sig selv indfødsret       N.S.F.Grundtvig 
 

 

Hør eventuelt Grundtvigs salmer på dette Link

www.erlingmusic.dk

til Klavermusik spillet af selveste Erling.

 


www.Kulturkloeften.dk  


Karen Jespersen og Abdul Wahid Pedersen diskuterer i Godmorgen ...

www.youtube.com/watch?v=ZoICMvSZSq4
29/01/2011 - Uploadet af godvad
9:13. Watch Later Karen Jespersen, Abdul Wahid Pedersen - Diskussion Godmorgen Danmark by ...
 
 

 

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=7g_Xv2YhJOo
23/07/2013 - Uploadet af Soteris1
Open up your Eyes, your Heart and your Mind and Watch this Video. Don't ask your imam or mullah, he'll ...
 
 
 Islam kalder sig en Religion. Så hvad gør Danmarks Præster og een Biskop ??? Jo - de fremmer denne religion i Danmark.
 

 Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

I skal gøre alle folkeslag til mine diciple - sagde ( Guds søn = Jesus. )

Hvordan omvender man Danmarks Præster  til Kristendommen ???

 


Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube


  

www.deFrancisation.com 

   Jihad som kolonisering af nyt land

                                                    www.politicalislam.com

 www.OpenDoors.org

 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube


  

www.deFrancisation.com 

   Jihad som kolonisering af nyt land

                                                    www.politicalislam.com

 www.OpenDoors.org

 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

Hvem bestemmer i USA  ???

Betyder det noget at 5 ud af 9 højesterets-dommere i USA - de er

Katolske Præster ??? Hvor er de uddannet  ???

 


Lidt om  = Jesuitter =

 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

 

Den første Jesuit var      Ignatius Loyola  

 

 

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

 


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


www.vaticanassassins.org

 

 

Billeder af jon eric phelps

 


 Lad mig lige minde om - at - ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet for alle menneskers skyld - mellem 500 og 600 år før - 

Muhammed blev født.  

Dette er naturligvis ( elementær religions-forsker viden ) som jeg formoder - alle Danmarks Præster ved.  

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 

Nu hvor det ved lov er vedtaget - at to mænd kan blive gift - så er det naturligt at spørge om - Partilederne i

( Danmarks Forenede Censur-Partier )

gennem mere lovgivning  - vil gennemføre andre bryllups-ritualer  ???

 

Er det den danske Folkekirkes
kommende bryllups-ritualer - vi ser her ???
 
 

Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

HVILKEN GAVE BØR BRUDEN HAVE ???
EN SÅDAN DUKKE - MÅSKE  ???

Kilde: ”Infidels are cool”
http://infidelsarecool.com/   31.7.09

 


 

The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=EXWwbXGAWaQ
21/01/2012 - Uploadet af Islandretreat
History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B. Nicolini.pdf http://www.mediafire ...

 

The Jesuit Banking System - Eric Jon Phelps - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=9fmi_uiID0o

 


Uanset - om Satan og Gud - findes -

eller de  ikke findes

så er det mennesker - der udfører de onde gerninger  - og det er mennesker - der udfører -

 de gode gerninger. Det gælder også - når det gælder krige. Derfor er det ret interessant - hvem der giver - Generalerne - deres ordrer om - at de skal gå i krig.

Lad mig nævne nogle af de krige - der har fundet sted - her på jordkloden.

Illuminati 

Hvor mange revolutioner = har der været på jordkloden fra den 1. maj år 1776 til år 2013 ???  Er det mest = evangelisk-Luthersk Kristne = der er døde under disse revolutioner og krige = der foregik imellem år 1776 og op til i dag = hvor årstallet er 2013 ???

Jeg kan huske følgende revolutioner = men ikke de nøjagtige årstal.

Den amerikanske Revolution         1776 = cirka

Den Franske Revolution                1789 =  Cirka

 Den Spanske Revolution                1825 = cirka

 Den Polske Revolution                   1831 = cirka

 Den italienske Revolution              1848  = cirka

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

Hvem ved hvor mange =  evangeliske Lutheranere = der er slået ihjel = ialt = i disse krige ???  Her tænker jeg specielt på = Protestantiske Kristne. Dertil kommer døde Kristnei

1. Verdenskrig

 Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 2. Verdenskrig  = er der et mønster = hvem kæmper soldaterne for ???

 Er der nogle krige - jeg har glemt ???  

 

Kirsten Walther - Visen om nyhedernes forgængelihed ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=bbhLv0o3PSU
09/05/2010 - Uploadet af Follinstube
Kirsten Walther - Visen om nyhedernes forgængelihed.

Korea-krigen  og  Vietnam-krigen

måske  ???

www.wikipedia.net     www.Google.dk

Er det altid ( De Evangeliske Lutherske Kristne ) der lokkes til ( som soldater ) at at slå andre ( Evangeliske Lutherske Kristne - ihjel ) samt i ly af kampens hede = at = myrde alle intellektuelle  ???

 Har det været således - allerede - i den Amerikanske Revolution  ???

 


 Nu findes der mange måder på - hvordan befolkningen i en Nationalstat - kan udskiftes. Dette angreb kan være sat ind på flere  områder samtidigt. Lad mig nævne  = gennem

Religion - Politik - Domstole - Militæret - Økonmi - Kultur

Kombineret med Censur 

inden for disse nævnte områder.

 


 

http://www.siaddk.wordpress.com/  

 Anders Gravers har denne vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 Det kan gøres på flere måder = samtidigt

Hvad med Psykiatrien.

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-planRetten til liv

 PRESSEKONTAKT

Retten til Liv:
Landssekretær Ellen Højlund Wibe
tlf: +45 4752 4484
e-mail: jegvilleve@rettentilliv.dk
 
Pr & pressekoordinator:
Carsten Herholdt
tlf: +45 2588 3573
 
 

Er dette  "Evangelisk-Lutherske Præsters"  budskab til

Danmarks Befolkning ???

 Fød og smid væk

  ???

Bliver Danmark regeret af partiledere

  dødskult ???

 "ansvarlige Partiledere" selv ???

Hvad mener befolkningen i   Nationalstaten Danmark ???

 


 

Væsentlige Sandheder Skjules for Danmarks og Europas Befolkninger gennem

Censur styret fra ( FN = UN )

 

CENSUR POLITIK - I EU = HVORFOR ???

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

FNs rasismeovervåker

 FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

Må styre statskanalene
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

 HVORFOR CENSUR-LOVGIVNING I DANMARK OG EU  ???

 Flere og flere i Danmark begynder at forstå = hvorfor ???

 Hvad bør de gøre  ???  Her er mit forslag - til dem der vil gøre noget.

Meld jer ind i et af disse Politiske Partier - fordi de

Forenede Censurpartiers Partiledere tillader Censur gennem 

 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 
 

 www.islaminfo.dk  

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya ) 


 http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

www.frhp.dk/hov

 212 - Hidden Agendas / Total Onslaught - Walter Veith

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.
 

Det kulturbetingede kvindesyn    

Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret       N.S.F.Grundtvig 
 

Hør eventuelt Grundtvigs salmer på dette Link

www.erlingmusic.dk

til Klavermusik spillet af selveste Erling.

 Dette var min opfordring - meld jer ind - i et af de her nævnte Partier.

Med venlig hilsen -
Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul.

 


Mikael Jalving: hvad med om vi begyndte at hævde vores grænser ...

https://www.youtube.com/watch?v=NVfcyfQ21Eo
20. nov. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Jalving burde gæste DR noget oftere. ... Mikael Jalving: hvad med om vi begyndte at hævde vores ...
 

Mikael Jalving: hvad med om vi begyndte at hævde vores grænser ...

Grænsekontrol tilbage og stop den skadelige indvandring.
 
 

 

 Præsenteret her 13. juli 2016

Jimmie Åkesson (SD) Almedalen 2016-07-07 intervju ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=S9hAfpQWBPs
for 1 dag siden - Uploadet af Iconic
Jimmie Åkesson Sverigedemokraterna intervjuas i SVT Gomorron ... JIMMIE ÅKESSON ...
 

 


 
  Kære Landsmænd og andre.

  Velkommen til dit/mit/vores Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Randers viser vej i Kulturkampen 

Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark  

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


  www.Trykkefrihed.dk

 Den sorte skole: Kvinderne får valgret - YouTube  

 

Kathrine Winkel Holm - Derfor er jeg ikke feminist - YouTube

Dansk Bryllup før 1968

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


Anders And Evangeliet = fortalt af Dan Turéll

http://www.feriepartiet.dk/217581463

  http://www.vilde-teorier.dk/401676878 

  Debat

 Mikael Jalving 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/55199625 

  Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ... 

 

 www.Lightchannel.dk

 http://www.about-truths1.dk/424406599 

 Flickorna i Småland - Abalone Dots- YouTube

 


 Hvad sker der = hvis Tidsånden flytter Tiden = og hjernen står stille ???

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE