HAR MUHAMMED LEVET
Velkommen til vores hjemmeside

Præsenteret her 22. maj 2012      www.Kulturkloeften.dk

HAR MUHAMMED LEVET  ???        www.Medie1.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dkwww.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

Afdækning af den tidlige islam

af Daniel Pipes
National Review Online
16. Maj 2012

http://da.danielpipes.org/11286/afdaekning-tidlige-islam

Oprindelig engelsk tekst: Uncovering Early Islam
Oversat af Mette Thomsen

Vær den første af vennerne, der synes godt om dette.

I året 1880 udkom en bog, som regnes for den vigtigste undersøgelse af islam nogensinde. Den er skrevet på tysk af en ung jødisk-ungarsk lærd, Ignaz Goldziher, bærer den lidt ubestemmelige titel Muslimske Studier (Muhammedanische Studien) og hævder, at den islamiske hadith, den store samling af citater og handlinger, som tilskrives den islamiske profet Muhammed, savner historisk validitet. Goldziher påviste, at hadith'en, frem for at fremdrage nogle pålidelige detaljer vedrørende Muhammeds liv, opstod af nogle diskussioner vedrørende islams væsen to eller tre hundrede år senere.

(Det svarer til, når amerikanerne i dag diskuterer Forfatningens meget omstridte Anden Tilføjelse (Second Amendment) vedrørende retten til at bære våben, under henvisning til nogle nyligt opdagede, mundtlige gengivelser, som går tilbage til George Washington og Thomas Jefferson. Det er klart, at disse gengivelser ikke oplyser os om, hvad der blev sagt for 225 år siden, men om nutidige holdninger.)

Portræt af Ignaz Goldziher.

Lige siden Goldzihers dage har de lærde aktivt forfulgt hans synsvinkel og uddybet og udviklet den til en omfattende beretning om den tidlige islamiske historie, en beretning som diskuterer næsten hver eneste detalje i den konventionelle opfattelse af Muhammeds liv - født i år 570 AD, første åbenbaring i 610, flugt til Medina i 622, død i 632. Men denne revisionistiske historie er forblevet en egentlig hemmelighed blandt specialister. For eksempel skrev Patricia Crone og Michael Cook, forfatterne til den synoptiske Hagarism (Cambridge University Press, 1977), bevidst forblommet og skjulte dermed deres budskab.

Omslaget til Hagarism.

Men nu har to forskere, uafhængigt af hinanden, gjort en ende på hemmeligholdelsen: Tom Holland med In the Shadow of the Sword [I sværdets skygge] (Doubleday) og Robert Spencer med Did Muhammad Exist? [Har Muhammed levet] (ISI). Som titlerne antyder, er Spencer den modigste skribent af de to og derfor den, jeg vil koncentrere mig om her.

I en velskrevet, sober og klar beretning indleder han med at påvise uoverensstemmelserne og mysterierne i den konventionelle fortælling om Muhammeds liv, Koranen og den tidlige islam. Mens Koranen for eksempel insisterer på, at Muhammed ikke udførte mirakler, tilskriver hadith'en ham taumaturgiske evner – mangfoldiggørelse af mad, helbredelse af tilskadekomne, evne til at uddrage vand af jord og himmel og endda til at udsende lyn fra sin hakke. Hvad er sandt? Hadith'en hævder, at Mekka var en stor handelsby, men mærkeligt nok viser den historiske forskning den ikke som noget sådant.

Den tidlige islams kristne karakter er ikke mindre mærkelig, især "spor af en kristen undertekst bag Koranen." Når disse spor forstås rigtigt, forklarer de nogle ellers uforståelige passager. En konventionel læsning af vers 19:24 lader Maria, mens hun føder Jesus, på uforståelig vis høre følgende: "Vær ikke bedrøvet, din Herre har anbragt en bæk under dig." Revisionisterne vender dette til det mere forståelige (og gudfrygtigt kristne) "Vær ikke bedrøvet, din Herre har gjort din barsel renfærdig." De forvirrende vers om "Kraftens Nat" til ihukommelse af Muhammeds første åbenbaring giver først mening, når de forstås som en beskrivelse af julen. Kapitel 96 i Koranen, indbyder overraskende læseren til en nadver.

Omslaget til Did Muhammad Exist?

Byggende på denne kristne grund postulerer revisionisterne en radikalt ny fortælling om den tidlige islam. Idet de bemærker, at mønter og inskriptioner fra det syvende århundrede hverken nævner Muhammed, Koranen eller islam, konkluderer de, at denne nye religion ikke dukkede op før godt 70 år efter Muhammeds formodede død. Spencer mener, at "de første årtier med arabiske erobringer viser, at erobrerne ikke dyrkede islam, som vi kender den, men en uklar tro [hagarismen, som fokuserede på Abraham og Ishmael] med bånd til visse former for kristendom og jødedom." Kort sagt: "Muhammed i den islamiske tradition eksisterede ikke, eller såfremt han gjorde, så var han væsentlig anderledes end denne traditions skildring af ham" – nemlig en anti-treenigheds kristen oprørsleder i Arabien.

Først omkring 700 AD, da herskerne i et nu kolossalt arabisk rige fik behov for en forenende politisk ideologi, flikkede de den islamiske religion sammen. Nøglefiguren i dette forehavende synes at have været den brutale hersker i Irak, Hajjaj ibn Yusuf. Det er ikke så mærkeligt, skriver Spencer, at islam er "sådan en dybt politisk religion" med stærkt iøjnefaldende krigeriske og imperiedyrkende egenskaber. Intet under, at den er i konflikt med moderne sæder og skikke.

Den revisionistiske fortælling er ikke nogen indholdsløs akademisk øvelse, men, ligesom dengang jødedommen og kristendommen mødte den Højere Kritik for 150 år siden, en dyb og foruroligende udfordring for troen. Den vil sandsynligvis efterlade islam som en mindre bogstavtro og mindre doktrinær religion med særligt velgørende effekt i tilfældet med en islam, der stadig er begravet i doktriner om overherredømme og kvindehad. Et stort bifald, derfor, til planerne om at oversætte Did Muhammad Exist? til de større muslimske sprog og gøre den gratis tilgængelig på internettet. Måtte revolution begynde.

Beslægtede emner:  Historie, IslamDenne tekst kan gengives eller videresendes, blot den bliver præsenteret i sin sammenhængende helhed og med fuldstændige oplysninger vedrørende forfatter, dato, sted for offentliggørelse og oprindelig URL.

For at tilmelde eller afmelde dig denne liste bedes du gå til http://da.danielpipes.org/subscribe.php
   (Daniel Pipes udsender en mail med sine skriverier nogenlunde én gang om ugen.)

DanielPipes.org


Når myten bliver til "Sandhed" så må myten punkteres med = Sandheden.Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

www.wikipedia.net    http://www.google.dk/    http://www.islam-info.dk/ Hvem ønsker =  FRIHED  gennem  SANDHED   ???               ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???Vil du kende en dyb analyse af Koranens indhold = så læs denne bog =

 

ISBN 87-91107-04 -0
Forskningsforlaget RAFAEL
ROLF SLOT-HENRIKSEN

OM KORANENS TILBLIVELSE 
side 10HVAD ER DEN BREDE = USYNLIGE CENSUR  ???

Det er når den danske = meanstrøm presse = går uden om de seriøse forskeres = forsknings-resultater = for at undgå direkte konfrontation med  =  de dybe = Sandheder. Især hvis resultatet af denne forskning = kan læses i tilgængelige og forståelige bøger. Hvem ejer Danmarks bogkæder ???  Lad så hesten om at tænke = den har et større hoved.Når = Løgnen = bliver til = "Sandheden" så må = Løgnen Punkteres med = Sandheden.
 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

www.wikipedia.net    http://www.google.dk/    http://www.islam-info.dk/ www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.Mellemøst-mønstreHej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE