DJÆVELSK SNEDIG
DJÆVELSK SNEDIG www.kulturpartiet.dk


Præsenteret her 11. januar 2011   www.Kulturkloeften.dk

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
læs mere nederst på siden.. 

ORG-sagen - sidste nyt:
9/11: Fem kendelser fra Presssenævnet - se under verserende sager         ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

               VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


www.kulturkloeften.dk       www.Google.dk  


www.oplysningspartiet.dk      www.sandheden.net1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Kom Loius Pio til Danmark fra = USA. En tilfældighed måske ??? 
at socialdemokratiets festdag - også er den 1. maj 
???

 - den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin fortid og har ingen fremtid


Besøg eventuelt = Grundlovsforeningen =
www.danskkultur.dk  og evt. skikke og mærkesager  

Læs evt.  Danmarks Grundlov = på danskkulturdebats hjemmeside.

http://www.danskkulturdebat.dk


den Nationalstat der ikke vedkender sig sin fortid
     forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid.

Den Statsminister der ikke forstår betydningen af den Grundlov - hun eller han - er valgt af folket til at beskytte og forsvare - vil ikke have nogen fremtid.www.islam-info.dk      Koranen       artikeldatabase .

www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.


  Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog :
Fædreland eller beboet område
 
ISBN 978-87-90183-09-7
Redaktionen afsluttet den 11. september 2011

Omslagsillusstration: Stigende befolkningskurve for landene syd og øst for Middelhavet, flad kurve for Vesteuropa, i årene 1995-2025


Af samme forfatter er tidligere udkommet:

H.J. Hansen, Dr. phil, - zoolog og polemiker ( 1995 )
C.E. Frijs - to gange Danmarks redningsmand ( 1996 )
Thorkild Gravlund - folkets digter ( 1997 )
Gudmund Schütte - forsker og national stridsmand ( 1998 )
Kampen mod grænserne. Fremmedkursens talsmænd ca. 1965 - 1990 ( 1998 )
Det nationale gennembrud. Europæiske modstandere af multikulturalismen etableres ( 1999 )
Retsagen mod Islamlobbyen ( 1999, sammen med Mogens Glistrup )
Kampen mod grænserne. Bind II. 1990´erne: Multikultarialismen etableres ( 1999 )
Grundtvig og nutidens kamp for Danmark ( 2000 )
Menneskerettigheder i konflikt ( 2001 )
Fornuftens jordiske redskab ? ( 2004 )
Bag forskningens facade ( 2005 )Er islam en hær = der er forklædt som religion  ???

Dette spørgsmål = interesserer forhåbentlig = alle unge under21 år = for det er jer = der skal leve med følgerne = hvis den  herskende danske elite = tror = at islam er en religion - medens islam i virkeligheden - er en hær = der er forklædt som religion - og har fejlbedømt islam. I denne bog er der 100 grunde til - at muslimer bør ( udvises ) af Danmark. Det kaldes også ( repatriering ) hjemsendelse. I = unge under 21 år = har naturligvis ret til = kun = at bedømme denne forsatte indvandring af muslimer - uden at overveje hvad det kommer til at betyde = for = jeres fremtid

www.kulturkloeften.dk    www.RadioHolger.dk 

http://www.siaddk.wordpress.com/
ER FÆDRELANDET ALLEREDE NEDLAGT ???

MOSKEER I EU-LANDE  =  TYSKLAND ENGLAND og FRANKRIG

TYSKLAND
 havde i 1972 kun 2 Moskeer
ENGLAND   havde i 1963  13 Moskeer
FRANKRIG  havde i  1970 godt 20 Moskeer

I dag, hvor vi skriver 2009, er der i disse 3 EU-LANDE tilsammen omkring 10.000  Moskeer.

Kære blåøjede Danskere
kan i få øje på et mønster i
EUs SAMARBEJS-POLITIK  og hvor den fører hen ???

I TYSKLAND er der bygget 3000  Moskeer på godt 30 år. Det vil sige at der i TYSKLAND er bygget 100 Moskeer om året, i de sidste 30 år. Mange af de Moskeer i TYSKLAND har til huse i ombyggede lagerhaller og nedlagte fabriksbygninger, ligesom det er tilfældet med mange af de 130 Moskeer der er i
DANMARK.

Mange af disse Moskeer er meget store, og har plads til 1000 til 3000 menesker og har koranskoler,cafeteria,biblioteker og kampsports-træning for unge. Det gælder f.eks de store Moskeer i Bremen, Mannheim, Køln, London, Castrup-Rauxel, Rendsborg, Kiel. etc., der alle har det for os blåøjede
Danskeres besynderlige navn ( Erobrermoskeen )

Missionen i EU - LANDENE sker meget hurtigt, dels på grund af den store indvandring, og de rigelige pengemidler som kanaliseres til Europa gennem direkte støtte fra islamiske landes statskasser. Desuden er mange imamer stats-støttede eller Ambasade-ansatte.Hvem aflægger rapport til = Danmarks Dronning ???Djævelsk Snedig = Forklaring forsøges  =

Dette er min forklaring på ( Den Store Strid ) mellem ( Gud og Djævelen )  eller som ( Ellen G. White ) skriver det i sin bog ( Den Store Strid ) Den store strid = mellem ( Kristus og Satan )Min forklaring kan være mangelfuld = og ikke teologisk korrekt = fordi min skolegang kun har været på 7 år. Det som foesøges = det er at se tingene fra en National synsvinkel = men også fra en Global indfaldsvinkel = der skal give et globalt overblik.

Satan = har gjort oprør mod Guds Skaberværk = og vil overtage styringen af dette skaberværk = og dette kan muligvis gøres ved = at overtage kontrollen af det menneskelige sind  ???

Satan også kaldt djævelen = kender = Guds skaberværk. Dette skaberværk fungerer således = at mennesket ved sin fødsel bliver fyldt med liv fra = Guds Ånd = Helligånden = men derefter er det forældrenes opgave ( især moderens ) til( gennem opdragelse ) at opdrage barnets sind og sjæl = til at kunne modtage og forstå betydningen af ( Guds budskab til mennesker ) hvilket er ( Forkyndelsen af Sandheden ) med dette formål = at kunne undgå at omgåes løgnere.

Barnets sårbare periode

Barnets sårbare periode = er perioden mellem fødsel og voksenlivet = fordi barnet i denne Periode har det ( åbne sind ) der ( med den "rette" opdragelse )  kan præges til at tro = at sandhederer løgne. Derfor skyldes  hemmeligheden bag ( Satans mange successer) her på jordkloden = at = Satans tilhængere= har fået kontrol over børneopdragelsen i børnehaver og skoler. På denne måde kan børn oplæres til at tro = at løgne er sandheder.

Satans system i = Danmark ( Den ene halvdel )

Her i Danmark er dette system delt op på den måde = at i de danske skoler - skal børns hjerner tømmes for al den viden = der kan får børn til at huske deres forældre = og de daglige vaner = som var specielt for netop ( Det Danske Folks ) daglige vaner = ( Det Danske Folks Kultur ) = fra fortiden.  Børns hjerner skulle tømmes for alle tanker = så der var et tomrum = hvor der var plads til nye tanker = der fik kommende generationer til tro på = at Løgne er Sandheder.

Satans system i = Danmark ( Den anden halvdel)

Efter de danske børns og skolebørns hjerner = er fuldstændig tømt for traditionel viden = om Danmarks fortid = og nu er fuldstændig tomme = så skal der fyldes noget nyt i disse tomme hjerner. Her i Danmark er det efter min opfattelse ( Satans Plan ) primært islams religion = der skal fyldes ind i de danske børns hjerner = efter at disse hjerner er tømt for indhold = i børnehaver og i skolerne. ifølge min opfattelse af =
Satans Globale Erobringsplan. = Så erobrer Satans tilhængere =  den globale magt i Regeringer = og i deres institutioner = og efter at have tømt de kommende generationers hjerner = for personligt ansvar over for sine landsmænd = igennem børnehaver og skoler = så opløses det danske samfund indefra. Til slut er alle danskere tankemæssigt muslimer.Lær dine børn ( DE 10 BUD ) det gør de ikke i institutionerne.

Det bedste oprør forældre kan gøre = det er at beholde deres børn hjemme = og nægte at sende dem i børnehave.

Det næste der skal gøres = det er = at disse børns forældre slår sig sammen i grupper = og opretter Privatskoler til deres børn. Så vidt jeg kan bedømme det = så er det den sikreste vej til = at dit barn ikke bliver hjernevasket i børnehaver og i skoler = med det formål at dit barns hjerne ikke fyldes med viden = men ikke udvikles - på grund af manglende udfordringer. Jo - dit barns hjerne bliver opdraget til at tro = at islam er = Fredens Religion. Det er der delte meninger om = efterhånden som mere viden om islam = kommer frem i det offentlige rum. Bare lyt med her =

  Sam Solomon     

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

Når jeg anbefaler forældre til = at de hjemmefra lærer deres børn ( DE 10 BUD ) så bør jeg nok Præsentere disse forældre for DE 10 BUD ) Som de blev Præsenteret i Bibelen  i

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er enlidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

Citat slut.Her er så noget som = børns forældre kan tænke lidt nærmere over = når det gælder = børneopdragelsen. Der er præsenteret tre former for børneopdragelse her på denne hjemmeside. Disse tre former for børneopdragelse kan sammenlignes. Jeg præsenterer lige ( DE 10 BUD ) her - der er de normalt tilgængelige ( 10 BUD således en sammenligning er mulig.

  1. Du må ikke have andre guder.
  2. Du må ikke misbruge Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du må ikke slå ihjel.
  6. Du må ikke bryde ægteskabet.
  7. Du må ikke stjæle.
  8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
  9. Du må ikke begære din næstes hus
  10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste tilDer er stor forskel på ( Paragraf 4. ) og på ( Paragraf. 4 ) og denne forskel kan være svær at forstå = selv hvis man kender resultatet af Vatikanets kirke-møde i Laodikea i år 336.

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net
Hvorfor har Folketinget vedtaget en lov = der gør et homoseksuelt forhold til et ægteskab ???  Hvor kommer den Politiske inspiration fra = til en sådan lovgivning. ???

The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

Hvad er din Vurdering ???Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE