HISTORISK TIDS-EPOKE
HISTORISK TIDS-EPOKE www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 23. maj 2012   www.Kulturkloeften.dk

EN NY HISTORISK  TIDS-EPOKE        www.Medie1.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dkwww.RadioDua.dk

www.DenKorteAvis.dk    www.monokultur.dk         ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

          VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV???Vil du forsvare Danmarks Kvinder 
???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

www.danskernesParti.dk   

http://www.siaddk.wordpress.com/

www.fritdk.dk

Meld dig ind i nærheden af din bopæl.
 


Antallet af seksualforbrydelser i Sverige er vokset med 873% siden 1975

Sveriges indbyggertal er i samme periode kun vokset med 16%.

Kilde: http://danmark.wordpress.com/2012/04/03/sveriges-befolket-med-16-flere-siden-1975-men-seksualforbrydelserne-antal-er-steget-873/

fundet på =  www.DenDanskeForening.dk  s  hjemmeside.Kvinder =  Taqiya = Vantro = Ren-Uren = Tørklæde

Kvinder se også =  ( Børneopdragelsen i muslimske hjem )

Besøg evt. 
www.islam-info.dk  under disse overskrifter =www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netMere indvandring til = Danmark og Europa = hvem giver denne ordre ??? Det gør = Overnationale Institutioner. Hvorfor ???

 
"den der ikke vil vedkende sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Grundlovsforeningen
  =  www.danskkultur.dk 

      "den Nation der ikke vil vedkende sig sin fortid
forstår ikke sin fortid og har ingen fremtid som Nation"

Bør = Danmarks Grundlov = udskiftes med islams sharia-love ???

EU =Vil ikke vedkende sig Europas kristne fortid = og derfor er Kristendommen og Europas kristne Kulturarv = ikke nævnt i Lissabon-Traktaten, Præambel. Det skal laves om = hvis Europas 27 National-staters oprindelige befolkninger  = ikke skal ende som  = jaget vildt i eget fædreland.

Læs om =Danmarks Grundlov
= på = www.danskkulturdebat.dk 

Også = denne regering = har en mærkelig måde = at forvalte Paragraf 4. i Danmarks Riges Grundlov af 1953  på.Der begyndte en ( ny historisk epoke ) i Europa i det 16 århundrede = kaldet oplysningstiden. Nu er det jeg spørger = filosoffen = Troels Trier Engberg = hvilke historiske begivenheder = kan have ført til = Oplysningstidens begyndelse sent i det 16 århundrede.  Andre nysgerrige opfordres til = ( så vidt det er muligt ) at arbejde i små grupper på mindst tre personer = når de forsker efter ny historisk viden.  ( Oplysningstiden ) regnes med at være tiden fra = 1690 til 1800. Hvad skete der i denne periode ???

Oplysningstiden var en periode i Europashistorie fra omkring 1690 til omkring 1800. Begrebet "oplysning" hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke. Sagt på en anden måde = Kristendommen = skulle smides væk = og erstattes af noget helt andet. Kristendommen er som bekendt forkyndelse af = Sandheden = som er =  enhver = Politisk ideologi,s fjende = og enhver = falsk Religions fjende. Det er muligt = at politikere kan hyres til omstyrte et samfund der har = Sandheden = som fundament = ifølge det = Metodologiske System = som  Canadieren  =  Daniel Estulin = omtaler på = you Tube = i forskellige sammenhænge. Kommer erobringslovgivningen cirka 40 år inden den for alvor =  skal gøre nytte ifølge det = Metodologiske System ???  Vi - Det Danske Folk = kan konstatere her i 2012 at = Censur Paragraf 266b = har været en del af = Dansk Lovgivning = i over 40 år. Hvorfor vore nuværende =  Folketings-Politikere = ikke har fjernet =  Censur Paragraf 266b = fra = Dansk Lovgivning = vil stå som en gåde for = fremtidens = Danske Generationer.

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati  broderskabet.

En anden = Canadier = Mark Steyn = omtaler = Europa = som et område = der har mistet troen på sit eget kristne Fundament = Sandheden. Hør selv interviewet af = Mark Steyn = her.

Mark Steyn on Danish TV:
European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

Lyt eventuelt til = Robert Spencer: Islam for leftists.Hvad er islam ??? bliv klogere = lyt til =  Sam Solomon   


  
EN NY HISTORISK TIDS-EPOKE BEGYNDTE I 1776 og 1789

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati  broderskabet.

USAs  Uafhængigheds-erklæring så også dagens lys 1776.

Frankrigs Revolotion i 1789 = skabte disse ord =FRIHED - LIGHED og BRODERSKAB

Hvad er = frihed baseret på lighed = andet end = Kaos???

Hvad kaldes frihed baseret på lighed = måske = multikulturalisme ???

Hvad er det for et = BRODERSKAB = der skal styre udviklingen af = Frihed baseret på Lighed =  Et broderskab styret af bøsser måske
???

Illuminati  = har jo dette ordsprog  =  Orden ud af Kaos.

Order of Death Final - Alex Jones - www.Google.dk 

Er =
Illuminati = i virkeligheden en Politisk = Bøsseklub ???
der styrer den globale udvikling = ifølge et = Metodologisk System = beskrevet af Canadieren = Daniel Eskulin  = arvet fra tidligere Civilisationer = og omskrevet fra = Arabisk = af = Adam Weishauph = der som bekendt startede den vesterlandsk sprogede udgave af = Illuminatiwww.wikipedia.dk www.Google.dk  www.wikipedia.net

Hvilke nutidige = Overnationale Institutioner = arbejder her i 2012 = for = Illuminati   ???

Siger ( FN = UN FRIHED - LIGHED og BRODERSKAB

Behersker og styrer = Illuminati  = disse organisationer ???

The Royal institute of international affaire
The Council on Foreign Relations
( FN = UN )
CLUB of ROME  =  EU
The Trilateral Commission
Bilderberggruppen

www.bilderberggruppen.dk 

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen


BØR = FNs Friheds-erklæring = være =

FRIHED gennem SANDHED ???    Fordi =

Bør = Sandheden = være global fællesnævner = for alle Jordklodens Nationalstater  ???

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes. 

Bør embedsmændene i = ( FN = UN = holde øje med = at Politikere i Nationalstater holder sig til = Sandheden = i deres Nationalstater = og bruger ( DE 10 BUD ) som udgangspunkt for deres embedsførelse = samt brugen af det Juridiske magtsystem = med = ( DE 10 BUD ) som fundamentet for brugen af det = Juridiske Magtsystem ???Winston Churchill, The River War, II, s. 248-50. London 1899

             

WINSTON CHURCHILL = HAR UDTALT FØLGENDE =

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for vores ret, når vi let kan vinde uden blodsudgydelser, hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chancer er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end leve som slaver."

Er Danmarks og Europas befolkninger forrådt = ovenfra af  =   Overnationale Institutioner  ???Find selv frem til ( Climagate Alex Jones ) www.Google.dkMere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUVerdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

Læs om = Zions Vises Protokoller = under =  Illuminati  s  Protokoller.
Er = USAs befolkning udplyndret for trillioner  ???

Jim Marrs: The Trillion-Dollar Conspiracy - Alex Jones Tv 1/3 ...Et Broderskab mere =  Det Muslimske Broderskab

Dette Broderskab blev = vækket i 1928 = hvilket = Helle Merete Brix = har skrevet en bog om = MOD MØRKET = og hun er vist nok medforfatter til bogen = I KRIGENS HUS ??? Er det at vække det = Muslimske  Broderskab i 1928 = en del af = "Zions Vises Protoller"  der er skrevet eller oversat af = Adam Weishauph = før 1776 =  der ifølge visse legender indeholder alle =  Kriminalitens Uhyrligheder. Vi ser = at = Det Muslimske broderskab = er aktive i Nordafrikanske Nationalstater = og hvem har banet vejen for det = i det såkaldte ( "Demokratiske forår" ) i disse Muslimske lande.

Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netEr det en Region i = DET FJERDE RIGE = vi ser her  =

www.Euro-med.dk    Hvad er din vurdering ???
Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com       Mellemøst-mønstre

Hvad kæmper soldater for =  Fædreland  eller  Banker  ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE