3. KRISTEN BØRNEOPDRGELSE
3. KRISTEN BØRNEOPDRAGELSE www.Kulturpartiet.dk

Præsenteret her 24. maj 2012     www.Kulturkloeften.dk

KRISTEN BØRNEOPDRAGELSE     www.Medie1.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Google.dk  www.RadioDua.dk

www.fortidensJelling.dk    www.DenKorteAvis.dk            ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

           VIL DU FORSVARE = DANMARKS KRISTNE = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net

DANMARK = EN KRISTEN NATIONALSTAT = I OVER 1000 ÅR.

Det er naturligvis logisk at danske børn får en ( Kristen Børneopdragelse da Danmark er en = Kristen Nationalstat = og har været det i over 1000 år. Det beviser Danmarks Jellingesten = og det beviser de over 2000 kirker = der står rundt om i Danmark. Som kan besøges på dette link =

Kirker i Danmark - en billeddatabase


    

Se eventuelt den kirke = du er gift eller  konfirmeret i  ???www.wikipedia.dk  www.Google.dk www.wikipedia.net

HVAD ER KRISTENDOM  ???

Kristendommen = Forkynder = Sandheden.Hvordan kan eller skal kristne forældre opdrage deres børn = til at blive ærlige og kvikke Personligheder = der holder sig til = Sandheden = og som opfører sig som en god kristen =  der ikke lyver og ikke sjæler = og som kan udvise = Personlighed nok = til at kunne påtage sig selvstændige opgaver ??? Her kan = Kristne Forældre = bruge = ( DE 10 BUD ) = som udgangspunkt for den = Kristne Børneopdragelse = og den ser således ud = i en forkortet udgave =


 1. Du må ikke have andre guder.
 2. Du må ikke misbruge Guds navn.
 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. Du skal ære din far og din mor.
 5. Du må ikke slå ihjel.
 6. Du må ikke bryde ægteskabet.
 7. Du må ikke stjæle.
 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
 9. Du må ikke begære din næstes hus
 10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste tilDERFOR ER BØRNEOPDRAGELSE VIGTIG

Lad mig slå dette fast. Som udgangspunkt = Ifølge min opfattelse = så er ingen bedre til at opdrage sine børn = end barnets mor og far. 

Det andet jeg vil slå fast = det er = at børneopdragelsen = har en afgørende indflydelse på = hvor godt et samfund kommer til at fungere internt i sin helhed. Så = hvis formålet med børneopdragelsen også er = at få et velfungerende samfund = så har den  Kristne Børneopdragelse = Bestået sin prøve her i Danmark i over 1000 år = fordi den kristne Religion = er forkyndelse = af = Sandheden = og børneopdragelsen har udgangspunkt i ( DE 10 BUD )  og bygger på Bibelens Evangelium.

LIDT FORÆLDRE - VEJLEDNING.


Der er jo noget vi ved = os = der bor ude på landet. Mange gange er der en grøft på ( begge sider )  af vejen. For at børn ikke skal falde i en af grøfterne = så kan disse synder = bruges af kristne forældre =  som et adfærds-regulerende barometer = når de opdrager deres børn.
For meget grådighed er ikke godt. For lidt sparsommelighed er heller ikke godt. Eksperterne til at vurdere dette = det er efter min opfattelse barnets mor. For meget stolthed er ikke godt = og for lidt selvtillid er heller ikke godt for barnet.

Stolthed

Grådighed

Begær

Frådseri

Vrede

Misundelse

Dovenskab 

De kan stille op med 20 pædagoger = men ingen kan erstatte barnets mor = eller barnets far = hvis han ellers gider ???

Det gælder om = at finde den gyldne middelvej = for naturligvis skal børn kunne være stolte = hvis de har præsteret noget = som berettiger dem til at være stolte. Så her er 7. vejledende punkter = når = kristne forældre = opdrager deres børn. Børn skal også lære at sine nej  = hvis en gruppe vil lokke dit barn til = at gøre noget kriminelt.  En anden ting = der er vigtigt at lære et barn = det er = at de skal overholde indgåede aftaler. Derfor kan det være vigtigt = at lære dit barn = ikke at lave for mange aftaler. Det går ud over et barns troværdighed = hvis det laver flere aftaler = end det kan overholde.ET FOLKS KULTUR = ER ET FOLKS DAGLIGE VANER.

Da = Danmark = har været en = Kristen Nationalstat= i over 1000 år = og da = Harald Blåtands = Jellingesten stadig eksisterer = så er der også bevis for denne påstand =

www.fortidensJelling.dk 

Et kristent folks daglige vaner = har naturligvis sit udspring = i Kristendommen  = og da = Det Danske Folk = har været en = Kristen Nationalstat = i over 1000 år = så har = Det Danske Folk = en meget betydelig = Kristen Kulturarv = således at familiens kvindelige overhoved tidsmæssigt = ikke kan vælge dem alle = men bliver nødt til at fravælge nogle af de mange = Kristne Skikke = eller nogle = Kristne Mærkedage = som hun mener = hendes familie bør fejre. 

Grundlovsforeningen  www.Danskkultur.dk  

Under overskrifterne =
Skikke og mærkedage = Her kan unge kristne mødre vælge = hvordan hendes families = skikke og mærkedage = skal sammensættes = til gavn for hele familien.SAMLEBÅNDS-TÆNKNINGEN = UDRYDDER HÅNDVÆRKVejstrup Vandmølle


Rørvig Vindmølle


hvor længe endnu vil = Det Danske Folk = være et tænkende folk ???


Sandsynligvis er det kun = viljestærke = Danske Unge Mødre = der kan redde = Det Danske Folks = forsatte eksistens = ved at give deres børn en = Kristen børneopdragelse = med udgangspunkt i ( DE 10 BUD desværre kan jeg i dag , den 20. juni 2012 konstatere = at Danmarks nuværende = Kirkeminister =  er Inder = og = Hedning = med opbakning fra = 8 biskopper = gennem lovgivning = har gjort = Danmarks Folkekirke = til en = BøsseklubKun = 2 modige Biskopper = stod fast på at = Evangeliet = ikke var til demokratisk afstemning = men alene hvilede på = Bibelens indhold. Dette er ikke kun et angreb imod vor = Kristne Gud = det er samtidig et angreb på = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = og dermed også et angreb på = Nationalstaten Danmarks = forsatte beståen = da dette også er et angreb på = Grundlovens Paragraf 4. Du kan læse mere om = Danmarks Grundlov = på denne hjemmeside =

www.danskkulturdebat.dk DANMARKS SAMMENHÆNGSKRAFT = BØRNEOPDRAGELSEN

Det som har fået Danmark til at bestå i over 1000 år = det er efter min Vurdering = at det var de danske børns mødre = der Personligt stod for opdragelsen af deres =  egne børn = med udgangspunkt i ( DE 10 BUD ) hvilket giver danske børn mulighed for = at kende forskel på = Løgne og Sandheder = og hvad der er = rigtigt og hvad der er = Forkert.Min vurdering er = hvis Vestens = Kristne Civilisation = forsat skal bestå i = Danmark = og i = EUs = 27 Nationalstater = så er den første betingelse = at mødrene i = Danmark = og i Europa = igen overtager opdragelsen = af deres egne børn. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering  ???

Med Venlig hilsen  =  Poul Leo Nielsen.  

Måske bør Politisk bevidste danske mødre vide at Europas = Kristne Kulturarv = er udskrevet af = Lissabon-Traktaten. Hvilken fremtid = det vil føre til = for de = Danske Mødres børn = det må de = Danske mødre = selv vurdere. 
Selv om man ikke er =
Kristen = så er det alligevel muligt = at vælge = Sandheden = frem for = Løgnen = når den rigtige børneopdragelse skal vælges.
 
Besøg evt. dette internet-leksikon om Koranens indhold =

www.islaminfo.dk

under overskrifterne = Taqiya og

Kvinder

.Danske Mødre = Besøg evt.  www.danskkultur.dk  under disse 2 overskrifter = mærkedage  og  skikke  ???

ET  SYNSPUNKT

 "den Nation der ikke vedkender sig sin fortid
den forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"Danmarks kvinder = I kan selv sammenligne de tre former for børneopdragelse = der er præsenteret her på = kulturpartiets hjemmeside. Det er trods alt =  jeres børns  fremtid  = det drejer sig om.


DANMARKS GRUNDLOV  er  UDHULET

Dette indlæg er efter min opfattelse = beviset ???

MORTEN UHRSKOV JENSEN = indlæg lyder således =

Videoer til et delt folk            =  og har skrevet denne bog.

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte    Citat

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU  bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik

.Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik,

og 
FN  beslutter, hvem vi skal tildele   statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.


Hvem giver ordrerne til Partilederne for disse Partier ???


Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne
Liberal Alliance

Hvem kender svaret på dette spørgsmål naturlige spørgsmål ???


Order of Death  Er det USAs regering der giver ordrerne ???Hvem giver disse ordrer videre til = Bilderberggruppen  ???

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

 Altid godt repræsenteret er toppersonligheder fra Rådet for Udenlandsforbindelser [Council on Foreign Relations]
(CFR), IMF [Den Internationale Valutafond], Verdensbanken, Den Trilaterale Kommission, EU,og magtfulde bankfolk fra den amerikanske centralbank, ECB’s Jean-Claude Trichet, Den Engelske Bank’s [Bank of England] Mervyn King.

Til sammen udgør disse organisationer efter min opfattelse  =
 Frimurer-ordenen   Illuminati  som afgiver et løfte til den frimurer-orden der optager dem som medlemmer.Læs nærmere.  

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati  broderskabet.

Et sådant løfte til en = frimurer-orden = kan se således ud =

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Når man som ung = afgiver et sådant løfte til en Frimurer-orden = har man så foræret sin sjæl væk til = satan selv ???
 www.DR.dk/galtiDanmark
  - se også film nr. 6 = på = DR


Er det i disse ( Overnationale Institutioner ) den Politik planlægges = som skal gennemføres i = EUs = 27 Nationalstater = og også i = Danmark = og som overbringer disse ordrer til Nationalstaternes Partiledere = på de årlige Bilderbergmøder = med ordre om = at centralisere mest muligt ??? 

www.bilderberggruppen.dk  

Både en af Danmarks Tidligere National-bankdirektører = og = Helle Thorning-Schmidt = har deltaget i et bilderbergmøde = og efter min opfattelse modtaget deres ordrer her = for det næste års Politiske lovgivning. Formålet med at centralisere opgaverne over i større enheder = det har til formål = at kunne styre og ensrette al lovgivning mest mulig. 

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???

Det er vel bare = befolkningsudskiftning  ???


Socialdemokratisk Politik.  I Politik sker intet tilfældigt. 
Som Hitler sagde = 4 til 5 millioner mennesker er kun et overkommeligt transportproblem - især når befolkningen selv møder frem - for at stå i kø - for at blive kørt videre.Mark Steyn on Danish TV:
European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsansIlluminati-KRISTEN BØRNEOPDRAGELSE

Når det gælder mødres og  fædres og forældres ønske om at give deres børn en = Kristen børneopdragelse = med udgangs punkt i = ( DE 10 BUD ) = så kan det være nyttigt at vide = hvordan (  DE 10 BUD er Præsenteret i Bibelen. Lær dine børn ( DE 10 BUD ) det gør de ikke i institutionerne.

Det bedste oprør forældre kan gøre = det er at beholde deres børn hjemme = og nægte at sende dem i børnehave.

Det næste der skal gøres = det er = at disse børns forældre slår sig sammen i grupper = og opretter Privatskoler til deres børn. Så vidt jeg kan bedømme det = så er det den sikreste vej til = at dit barn ikke bliver hjernevasket i børnehaver og i skoler = med det formål at dit barns hjerne ikke fyldes med viden = men ikke udvikles - på grund af manglende udfordringer. Jo - dit barns hjerne bliver opdraget til at tro = at islam er = Fredens Religion. Det er der delte meninger om = efterhånden som mere viden om islam = kommer frem i det offentlige rum. Bare lyt med her =

  Sam Solomon     

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.net 

Når jeg anbefaler forældre til = at de hjemmefra lærer deres børn ( DE 10 BUD ) så bør jeg nok Præsentere disse forældre for DE 10 BUD ) Som de blev Præsenteret i Bibelen  i

2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er enlidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. DEN KATOLSKE KIRKE. 

Den Katolske Kirke har søndagen som Hviledag og helligdag. Her bør det bemærkes = at den sidste dag i ugen er lørdagen og derfor den hviledag som Herren har velsignet. Det at den katolske kirke tilsyneladende ikke respekterer lørdagen = den sidste ugedag og som sabbat og hviledag = det beviser kirkemødet i ( Laodikia i år 336 ) overførte sabbattens helligdag fra lørdag til Søndag. Det betyder = at den Katolske Kirke - har sin = egen vurdering = af hvordan det = fjerde bud = skal fortolkes ??? Kristne  Protestanter

Kristne Protestanter bør måske sammenligne de to udgaver af DE 10 BUD ) mellem ( DE 10 BUD ) der er præsenteret i Bibelen = og = ( DE 10 BUD ) der er de mere normalt tilgængelige ??? Order of Death  USA = regeres af medlemmer af en satan-Kult. ???  1. Du må ikke have andre guder.
 2. Du må ikke misbruge Guds navn.
 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. Du skal ære din far og din mor.
 5. Du må ikke slå ihjel.
 6. Du må ikke bryde ægteskabet.
 7. Du må ikke stjæle.
 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
 9. Du må ikke begære din næstes hus
 10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste til
Her kan danske mødre så selv sammenligne ( DE 10 BUD )  der står i Bibelen = med de her ( DE 10 BUD ) der normalt  er mere tilgængelige. Hvis alle børn i Danmark = blev opdraget med udgangspunkt i Kristendommen = så ville vi efter min opfattelse få et samfund = der fungerede lige så godt som før Danmark blev medlem af = EU. 

 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE